نمایی از یک نیم‌برج پیشکرده بر روی بارو

نیم‌برج پیشکرده (به انگلیسی: Bartizan) یک نیم‌برج نشسته و بسته شده بر کمر باروی قلعه و یا بالای قلعه اربابی است که به ویژه در معماری آثار دوران قرون وسطی و اوایل دوران مدرن و به طور کلی از اوایل قرن ۱۴ تا ۱۸ میلادی رواج بسیار داشته است. گاهی از آن به عنوان برج نگهبانی هم استفاده می‌گردیده. نیم برج‌ها اغلب در گوشه و کنارهٔ استحکامات مشاهده می‌گردند. نیم برج‌ها به منزله فضای نگهبانی دیده‌بان‌ها برای نظاره محیط اطراف کارایی بسیار داشت.

نگارخانه

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه معماری