تصویری از نسل جدید تانک فوق پیشرفته مرکاوا که از محصولات صنایع دفاعی ارتش اسرائیل است.

نیروی زمینی اسرائیل، (در عبری: צבא ההגנה לישראל) که اسم مخفف آن در عبری تزاحال می‌باشد، بخشی از نیروهای دفاعی اسرائیل است. نیروی زمینی ارتش اسرائیل زیر نظر ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل فعالیت می‌کند. همینک فرمانده کنونی نیروی زمینی ارتش اسرائیل برعهده آلوف غای تسور است.

نیروی زمینی به همراه نیروی هوایی اسرائیل و نیروی دریایی اسرائیل وظیفهٔ «حفظ کیان و استقلال کشور اسرائیل و عقیم کردن تلاش‌های دشمنان آن در مختل کردن روال عادی زندگی در داخل کشور» را بر عهده دارند.

نیروهای تحت امر

نیروهای تحت امر شامل پیاده نظام، نیروی زرهی، نیروی توپخانه، واحدهای دوره احتیاط یا ذخیره نیروی زمینی ارتش، واحد شنود، واحد گردآوری اطلاعات تیپ‌ها و نیروی مهندسی ارتش می‌باشند.

Wikipedia contributors, "Israel Defense Forces," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed June 12, 2007).