نور خورشید گستره‌ای از فرکانس‌های نور سفید است که بر سطح زمین می‌تابد.

در سطح کره زمین، تابش نور سفید خورشید به وسیله جو پالایش می‌شود و فرکانس‌های محدودتری از آن بر سطح کره خاکی می‌تابد که به آن نور خورشید گفته می‌شود.

میزان قرار گیری در معرض نور خورشید برای دریافت ویتامین D

میزان قرارگیری در معرض نور خورشید، برای دریافتِ مناسب ویتامین D در فصول بهار و تابستان ۱۰ تا ۲۰ دقیقه قرارگرفتن در معرض نور خورشید کافی است، در حالی که میزان مورد نیاز در ماه‌های زمستان دو ساعت است.

نور روز

نور روز،(به انگلیسی: Daylight)، ترکیبی از پرتوهای مستقیم و غیرمستقیم بیرونی نور سفید خورشید است که در طول روز بر زمین می‌تابد.

  • ویکی‌پدیا انگلیسی