مندلیفیمنوبلیملارنسیم
Yb

No

(Upb)
ظاهر
نامعلوم, probably metallic
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد نوبلیم، No، 102
تلفظ به انگلیسی ‎/noʊˈbɛliəm/‎ noh-BEL-ee-əm
or ‎/noʊˈbiːliəm/‎ noh-BEE-lee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]], ۷, f
جرم اتمی استاندارد [259] g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 5f 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3
انرژی‌های یونش نخستین: 641.6 kJ·mol
دومین: 1254.3 kJ·mol
سومین: 2605.1 kJ·mol
متفرقه
عدد کاس 10028-14-5
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های نوبلیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
No syn 5 ms SF
No syn 106 ms SF
No syn 58m 75% α 7.69,7.61,7.53.... Fm
25% ε Md
No syn 1.2 ms SF
No syn 25 s α 8.32,8.22 Fm
No syn 2.91 s 99.5% α 8.45,8.40 Fm
0.5% f
No syn 3.1 m 61% α 8.12,8.08,7.93 Fm
39% ε 2.012 Md
No syn 198 µs γ No
No syn 275 ms γ No
No syn 51 s
No syn 43.5 µs γ No
No syn 1.62 m α 8.14,8.06,8.04,8.01 Fm
No syn 110 ms
No syn 2.44 s 75% α 8.42,8.37 Fm
25% SF
No syn 0.76 s α 8.62,8.58 Fm
No syn 43 µs SF
No syn 3.7 µs SF

نوبلیوم (Nobelium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن No و عدد اتمی آن ۱۰۲ است.

این عنصر توسط انسیتو نوبل فیزیک و در سال ۱۹۵۷ در سوئد کشف شد و به افتخار آلفرد نوبل کاشف دینامیت نامگذاری شد. ویژگی‌های فیزیکی این عنصر: