این یک نمای فهرست‌وار از موضوعات مرتبط با تمایل جنسی در انسان است.

میل جنسی در انسان به ظرفیت او برای تجربه کردن تن‌کامگی گفته می‌شود. همچنین میل جنسی می‌تواند به چگونگی کشش یک انسان به یک انسان دیگر از نظر جنسی بپردازد که بر چندین گونه از جمله دگرجنس‌گرایی، همجنس‌گرایی و دوجنس‌گرایی قابل تقسیم است. چنانچه هیچ‌گونه کششی موجود نباشد، آن حالت را بی‌جنس‌گرایی گویند. همچنین باید گفت که میل جنسی جنبه‌های گوناگونی از زندگی انسان از جمله فرهنگ، سیاست، اقتصاد، قانون، فلسفه، اخلاقیات، الهیات، معنویت و دین را زیر تأثیر خود دارد. با این حال میل جنسی ممکن است به طور مستقیم با جنسیت در ارتباط نباشد.

تاریخچه

History of human sexuality

 • برپایه دوره
  • Sexuality in ancient Rome
   • Homosexuality in ancient Rome
   • Prostitution in ancient Rome
  • Timeline of sexual orientation and medicine
 • برپایه ناحیه
  • History of sex in India
 • برپایه موضوع

گونه‌ها

گرایش

گرایش جنسی

هویت

فعالیت‌ها

رویدادهای فیزیولوژیک

بی‌ترتیب‌ها

سکس‌شناسی

 • سکس‌شناسی – مطالعه علمی جنسیت در انسان که شامل علائق، رفتارها و کارکردهای جنسی انسان می‌شود. این عبارت بر تحلیل سیاسی از سکس یا نقد جامعه‌شناختی آن اطلاق نمی‌شود.
  • Sexuality in older age
  • Biology and sexual orientation
  • Environment and sexual orientation
  • Fraternal birth order and male sexual orientation
  • Handedness and sexual orientation
  • Neuroscience and sexual orientation
  • Prenatal hormones and sexual orientation
  • Sexual orientation change efforts
  • Sexual orientation hypothesis

آموزش

فلسفه

 • کارکرد رابطه جنسی چیست؟
 • رمانس چیست؟
 • آیا ویژگی خاصی هست که برپایه آن عملی را جنسی قلمداد کنیم؟
 • آیا برخی اعمال جنسی، خوب و برخی دیگر بد هستند؟ طبق کدام معیار؟ آیا اعمال جنسی انجام شده با رضایت افراد می‌توانند غیراخلاقی باشند یا اینکه اصلاً ممکن است خارج از مقوله اخلاق باشند؟
 • رابطه سکس با تولید مثل در چیست؟ آیا وجود یکی با عدم دیگر ممکن است؟
 • ایا هویت جنسی ریشه در بودشناسی دراد؟
 • جنسیت، کارکرد جنسی دارد یا بیولوژیک؟
 • شیءانگاری جنسی

فرهنگ

جنبه‌های قانونی

 • قوانین
  • Laws regarding child sexual abuse
   • Laws regarding child pornography
  • Laws regarding rape
  • Laws regarding incest
  • Laws regarding prostitution
 • Age of consent
 • Criminal transmission of HIV
 • زنا با محارم
 • Obscenity
 • Public indecency
 • Sexual assault
 • آزار جنسی
 • Sexual misconduct
 • خشونت جنسی

تجاوز جنسی

جنبه‌های دینی

جنسیت
گرایش جنسی
 • Christianity
 • Buddhism
 • Islam
 • Haitian Vodou
 • Hare Krishna movement
 • Scientology
 • Sikhism
 • Unitarian Universalism
 • Zoroastrianism

جنبه‌های فیزیولوژیک

جنبه‌های اقتصادی

سازمان‌ها

 • American Institute of Bisexuality
 • Arse Elektronika
 • BDSM organizations
 • Fuck for Forest
 • Human Awareness Institute
 • OneTaste
 • Sex Addicts Anonymous
 • Sex and Love Addicts Anonymous
 • معتادان جنسی گمنام
 • Sexual Compulsives Anonymous
 • Society for the Advancement of Sexual Health
 • Survivors of Incest Anonymous

ادبیات

 • مانگا، ژانر: هنتای
  • List of hentai authors
 • Novels about ephebophilia
 • Non-fiction books about prostitution
 • Pornographic books
 • Pornographic magazines
 • Pornographic subgenres
 • Sex manuals

دانش‌نامه‌ها

 • Encyclopedia of Motherhood
 • Encyclopedia of Unusual Sex Practices
 • International Encyclopedia of Sexuality
 • Queers in History

مردم

 • Prostitutes and courtesans

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه میل جنسی در انسان

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد جنسیت انسانی اطلاعات بیشتری بیابید.


Search Wiktionary در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
Search Wikibooks در میان کتاب‌ها از ویکی‌کتاب
Search Wikiquote در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
Search Wikisource در میان متون از ویکی‌نبشته
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار
Search Wikinews در میان خبرها از ویکی‌خبر
 • from
 • جانسن دی اف. , [متن کامل]
 • در
 • ، یک پایگاه داده قابل جستجو در باره reproductive health.