متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.

نقاط در نصف‌النهار غربی ۹۰°

نصف‌النهار ۹۰ درجه غربی ۹۰مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 6ساعت و 0دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد.

این نصف‌النهار از قطب شمال شروع واز مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود.

جستارهای وابسته