Cob
13-08-31-Kochtreffen-Wien-RalfR-N3S 7849-024.jpg
یکی از اشکال مرسوم که خمیر این نان بصورت مثلث دراز باز شده و از طرف پهن به طرف باریک پیچانده می‌شود.
نوع نان
وعده مخلفات
  پرونده‌های رسانه‌ای مربوط به Cob در ویکی‌انبار 

نان رول یا بروتشن نوعی نان است که خمیر بعد از بار نخست ور آمدن تقسیم شده و بصورت گرد در می‌آید سپس خمیر یک بار پهن شده و بعد از آنکه بصورت رول شکل داده شد، بعد از بار دوم ور آمدن پخته می‌شود. این نان دارای اشکال گوناگونی است. در یکی از اشکال مرسوم، خمیر این نان بصورت مثلث دراز باز شده و از طرف پهن به طرف باریک پیچانده می‌شود. با ورود صنعت نان به ایران و تولید صنعتی نان، سهم این نان در سبد مصرف خانواد ایرانی بیشتر شد. نانی بسیار محبوب و نرم و لطیف است. در نوعی از آن به نسبت، کره بیشتری بکار می‌رود و رول کره‌ای نامیده می‌شود. بیشتر به عنوان غذای اصلی استفاده می‌شود.

تکنیک آماده‌سازی

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه خوراک