میان‌فلزی یا اندرفلزی (به انگلیسی: Intermetallic) به ترکیبات و فازهایی گفته می‌شود که از دو یا چند فلز گوناگون تشکیل‌شده و ساختار بلوری‌شان متفاوت از عناصر تشکیل‌دهنده‌شان باشد.

برخی از ترکیبات بین‌فلزی مانند برنج، برنز قلع بالا، آمالگام و ... از زمان‌های قدیم کاربرد داشته‌اند.