مورچه سبز
سن: ۴۷ تا ۰ میلیون سال پیش
ائوسن - تاکنون
Red Weaver Ant, Oecophylla smaragdina.jpg
مورچه سبز، Oecophylla
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: پرده‌بالان
تیره: مورچه
سرده: Oecophylla

مورچه بافنده یا مورچه سبز (نام علمی: Oecophylla) نام یک سرده از تیره مورچه است.

گونه‌ها

گونه‌های موجود:

گونه‌های منقرض شده:

 • Oecophylla atavina
 • Oecophylla bartoniana
 • Oecophylla brischkei
 • Oecophylla crassinoda
 • Oecophylla eckfeldiana
 • Oecophylla grandimandibula
 • Oecophylla leakeyi
 • Oecophylla longiceps
 • Oecophylla megarche
 • Oecophylla obesa
 • Oecophylla perdita
 • Oecophylla praeclara
 • Oecophylla sicula
 • Oecophylla superba
 • Oecophylla xiejiaheensis

مورچه بافنده