مورنوسیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری ازنام M.Moreno (اسپانیا) گرفته شده‌است.
نام دیگر Morenosite
فرمول شیمیایی NiSO4.7H2O
ترکیب شیمیایی درهوای آزاد آب از دست می‌دهد. محلول درآب. NiO:۲۶٫۵۹٪ SO۳:۲۸٫۵۱٪ H2O:۴۴٫۹۰٪
رده بندی سولفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری آسیکولار - بلورهای سنتتیک منشوری شکل
شکل ظاهری بلوری - استالاگتیتی - پوسته‌ای - قشری تقریباْ کمیاب است و بیشتر در اسپانیا، آلمان، چک اسلواکی، فرانسه، آمریکا، پرو و کانادا
رنگ سبز زمردی - سفید متمایل به سبز
رنگ خاکه سفید - متمایل به سبز
سختی موس ۲-۲٫۵
وزن مخصوص ۲
رخ خوب - مطابق با
جلا شیشه ای
شفافیت نیمه شفاف
پاراژنز - اری تریت- آنابرژیت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش اسپانیا

مورنوسیت (به انگلیسی: Morenosite) با فرمول شیمیایی NiSO4.7H2O از مجموعه کانی هاست و ازنام M.Moreno (اسپانیا) گرفته شده‌است. درهوای آزاد آب از دست می‌دهد. محلول درآب. NiO:۲۶٫۵۹٪ SO۳:۲۸٫۵۱٪ H2O:۴۴٫۹۰٪ برای اولین بار در اسپانیا کشف شد و از نظر شکل بلور: آسیکولار - بلورهای سنتتیک منشوری شکل، رنگ: سبز زمردی - سفید متمایل به سبز، شفافیت: نیمه شفاف، جلا: شیشه ای، رخ: خوب - مطابق با، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - اری تریت- آنابرژیت و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - استالاگتیتی - پوسته‌ای - قشری تقریباْ کمیاب است و بیشتر در اسپانیا، آلمان، چک اسلواکی، فرانسه، آمریکا، پرو و کانادا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع