منطقه نور سرخ در آمستردام

منطقه سرخ یا منطقه چراغ قرمز به منطقه‌ای از شهر گفته میشود که روسپیگری و کسب و کار مرتبط با مسائل جنسی همانند فروشگاه‌های محصولات سکسی و استریپ کلاب‌ها در آن منطقه متمرکز شده. ریشه این واژه از نور سرخی که به عنوان نماد روسپی‌خانه استفاده می شود برگرفته شده است.
در بسیاری از شهرها در گوشه و کنار جهان مناطقی وجود دارند که شهرت فراوانی بخاطر منطقه سرخشان بدست آورده‌اند.