قدیمی‌ترین نمادهای شناخته شده Christ Pantocrator - در صومعه سنت کاترین. دو حالت مختلف در صورت، در هر دو طرف تأکید بر ماهیت دوگانه مسیح به عنوان هر دو بعد الهی و انسانی دارد.
جلوه ای از به صلیب کشیدن مسیح

مسیح (به عبری: מָשִׁיחַ (Māšîaḥ)) (به سریانی: ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ (M'shiha)) در عهد عتیق به معنی پادشاه یا کاهنی است که با روغن مقدس مسح شده است. در عهد جدید، مسیح به شکل یک لقب برای عیسی استفاده شده است و به طور عام «مسیح» به عنوان مترادف با عیسای ناصری در نظر گرفته می‌شود.

مسیحیت

بر طبق انجیل پیروان عیسای ناصری او را پس از مرگ و رستاخیزش، عیسی مسیح یا عیسی کریستیوس نامیدند و خود را بر طبق اعمال رسولان (۱۱:۲۷) مسیحی نامیدند. پیش از مرگ و تصلیب عیسی او بیشتر به عنوان عیسای ناصری و یا عیسی پسر یوسف خوانده می‌شد.اما پس از تصلیب پولس رسول در عهد جدید از او به عنوان عیسی مسیح یا مسیح یاد می‌کرد

یهودیت

بیشتر یهودیان عیسی را به عنوان مسیح نمی‌شناسند و همچنان منتظر ظهور مسیحا یا منجی خود می‌باشند در حالیکه مسیحیان منتظر رجعت یا ظهور مجدد مسیح هستند.

اسلام

مسلمانان عیسی را به عنوان مسیح و پیامبر الهی پذیرفته‌اند اما او را پسر خدا نمی‌دانند؛ و مسئله تثلیث را رد می‌کنند و معتقدند که او کشته نشد و به آسمان رفت و زنده است. آنها طبق دیدگاه آخرزمانی در دین اسلام ، منتظر ظهور مسیح به همراه مهدی هستند.

جستارهای وابسته