مسترز و جانسون (به انگلیسی: Masters and Johnson) یک تیم تحقیقاتی متشکل از ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون بود.که در بین سالهای ۱۹۵۷ تا دهه ۱۹۹۰ برروی ماهیت پاسخ جنسی انسان و تشخیص و درمان بیماری های جنسی تحقیق میکردند.یک سریال دراماتیک از تحقیقات ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون به نام کارشناسان سکس در رایطه با پاسخ جنسی انسان از شبکه شو تایم امریکا در سال ۲۰۱۳ ساخته شده است. همچنین کتابی تحت عنوان واکنش جنسی انسان با ترجمه هدایت موتابی در انتشارات فروزش به چاب رسیده است.