محمد بن طاهر
امیر طاهری
دوران ۲۴۸–۲۵۹ (قمری)
۸۶۲–۸۷۲ (میلادی)
نام کامل محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر بن علی بن طلحه بن طاهر بن حسین بن زریق
زادگاه نیشابور
مرگ ۲۹۸ (قمری)
۹۱۰ (میلادی)
محل مرگ بغداد
پس از طاهر بن عبدالله
دودمان طاهریان
پدر طاهر بن عبدالله

محمد بن طاهر پسر طاهر بن عبدالله معروف به محمد خراسان، آخرین امیر و فرمانروای حکومت نیمه‌مستقل طاهری بود. او در سال ۲۵۹ (قمری) به دست یعقوب لیث صفاری دستگیر و زندانی شد و با از میان رفتن او حکومت طاهریان نیز پایان یافت.

در زمان او، طبرستان به وسیلهٔ حسن بن زید علوی از دست طاهریان خارج شد و یعقوب لیث به نیشابور حمله کرد. دربارهٔ انتقال قدرت از محمد بن طاهر به یعقوب لیث گفته شده که چون یعقوب به فرهادان در سه منزلی نیشابور رسید، محمد برایش پیام فرستاد که اگرچنانچه ادعای امارت دارد، باید فرمان امیرالمؤمنین - خلیفه بغداد-با منشور امارت و لوا را دریافت کرده باشد، یعقوب درپاسخ شمشیرش را از نیام کشیده به فرستاده محمد بن طاهر نشان داد و گفت «حجت و لوای من اینست.»