محمدهاشم رهبری
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی
مشغول به کار
۱۳۷۱ – ۱۳۷۵
حوزه انتخاباتی تهران
نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی
مشغول به کار
۱۳۶۳ – ۱۳۶۷
نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی
مشغول به کار
۱۳۶۰ – ۱۳۶۳
اطلاعات شخص
زاده ۱۳۲۷
تهران
درگذشت ۱۳۹۲
تهران
ملیت  ایران
شغل سیاستمدار
مذهب اسلام شیعه

محمدهاشم رهبری (زادهٔ ۱۳۲۷-درگذشتهٔ ۱۳۹۲ در تهران)، نمایندهٔ دورهٔ اول، دوم و چهارم از حوزهٔ انتخابیهٔ تهران، ری و اسلامشهر در استان تهران بوده است.

آرای مأخوذه

محمدهاشم رهبری در سال ۱۳۶۰ با کسب ۱۳۷۶۰۲۸ رای از مجموع ۲۵۸۳۲۵۲ رای معادل۵۳/۵٪ آرا به مجلس اول راه پیدا کرد.

محمدهاشم رهبری در سال ۱۳۶۳ با کسب ۵۳۲۴۳۴ رای از مجموع ۱۲۵۱۱۶۰ رای معادل ۴۲/۶٪ آرا به مجلس دوم راه پیدا کرد.

محمدهاشم رهبری در سال ۱۳۷۱ با کسب ۳۴۸۴۷۱ رای از مجموع ۱۰۲۵۶۲۹ رای معادل ۳۳/۹۸٪ آرا به مجلس چهارم راه پیدا کرد.

جستارهای وابسته