محلول بافر(به انگلیسی: Buffer solution) یک محلول شیمیایی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته می‌شود. محلول‌های بافر توانایی حفظ پی‌اچ محلول را حتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید دارند. خون یک نمونه مهم از این نوع محلول‌ها است.

بافرهای مشهور در زیست شناسی

جدول زیر نام و مشخصات برخی بافرهای مشهور راربیان کرده است:

نام ساختار ثابت تفکیک اسیدی
در ۲۵°C
دامنه بافری Temp Effect
dpH/dT in (1/K)
جرم مولی
تی‌ای‌پی‌اس (بافر) TAPS.svg ۸٫۴۳ ۷٫۷–۹٫۱ −۰٫۰۱۸ ۲۴۳٫۳
بیسین Bicine.png ۸٫۳۵ ۷٫۶–۹٫۰ −۰٫۰۱۸ ۱۶۳٫۲
Tris Tris.png ۸٫۰۶ ۷٫۵–۹٫۰ −۰٫۰۲۸ ۱۲۱٫۱۴
Tricine Tricine.png ۸٫۰۵ ۷٫۴–۸٫۸ −۰٫۰۲۱ ۱۷۹٫۲
تپسو (بافر) TAPSO.svg ۷٫۶۳۵ ۷٫۰-۸٫۲ ۲۵۹٫۳
هاش‌ئی‌پی‌ئی‌اس HEPES.png ۷٫۴۸ ۶٫۸–۸٫۲ −۰٫۰۱۴ ۲۳۸٫۳
تی‌ای‌اس (بافر) TES free acid.svg ۷٫۴۰ ۶٫۸–۸٫۲ −۰٫۰۲۰ ۲۲۹٫۲۰
ام‌اوپی‌اس MOPS.png ۷٫۲۰ ۶٫۵–۷٫۹ −۰٫۰۱۵ ۲۰۹٫۳
پی آی پی ای اس PIPES.svg ۶٫۷۶ ۶٫۱–۷٫۵ −۰٫۰۰۸ ۳۰۲٫۴
کاکودیلیک اسید Cacodylic acid.svg ۶٫۲۷ ۵٫۰–۷٫۴ ۱۳۸٫۰
ام‌ای‌اس (بافر) MES.svg ۶٫۱۵ ۵٫۵–۶٫۷ −۰٫۰۱۱ ۱۹۵٫۲

کاربرد بافرها

محلول های بافر برای حفظ pH صحیح برای عملکرد آنزیم ها در بسیاری از موجودات زنده ضروری هستند.

بسیاری از آنزیم ها تنها در شرایط دقیقی کار میکنند؛اگر pH در محدوده بسیار کمی تغییرکند عملکرد آنزیم ها کند ویا متوقف میشود ودچار تغییر ماهیت میشوند.در بسیاری از موارد تغییر ماهیت میتواند بطور ثابت فعالیت کاتالیزوری را از کار بیاندازد.

بافر کربنیک اسید(H2CO3) و بیکربنات (-HCO3) در پلاسمای خون موجود است که برای حفظ pH بین 7.35تا7.45 بکار می رود.

از لحاظ کاری و صنعتی محلول های بافر در فرآیند تخمیر و درتعیین شرایط مناسب برای رنگ های موجود در رنگ آمیزی پارچه بکار می روند.

بافر ها همچنین در تجزیه و تحلیل های شیمیایی و کالیبراسیون pHسنج ها بکار میروند.

از بزرگترین نمونه ی زیستی (بیولوژیکی) استفاده از آنها میتوان به تحقیق هایی اشاره کرد که در آن مواد در بافر ساخته میشوند؛مخصوصا بافر فسفات نمکی (PBS) که در pH=7.4مورد استفاده قرار میگیرد.