محله غربت نام محدوده‌ای به مساحت تقریبی ۳۳۰۰۰ مترمربع واقع در محله خاک‌سفید، یکی از ۲۲ محله اصلی منطقه چهار شهرداری تهران‌ بود. این محدوده جمعیتی بالغ بر ۳۰۰۰ نفر (۴۵۰ خانوار) را در خود جای داده بود. زمان شکل‌گیری محله غربت به پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به موازات گسترش محله خاک‌سفید باز می‌گردد. ساکنان اولیه این محدوده، غربتی‌هایی بودند که بعد از ساخت و سازهای غیرمجاز به این محل آمده و تعداد آنها به سرعت افزایش یافته بود. غربتی‌ها از نژاد کولی‌های هندی هستند که در سال ۱۰۰۰ میلادی از شبه قاره هند به اطراف مهاجرت کرده‌اند.

محله غربت به تدریج به کانون انواع جرایم و فعالیت‌های غیراخلاقی مثل خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، فحشا، قمار، درگیری، چاقوکشی و زورگیری تبدیل شد. سرانجام نیروی انتظامی در یک اقدام ضربتی در تاریخ ششم اسفند ۱۳۷۹، دست به محاصره، پاک‌سازی و تخریب این محل زد. جرایم و انحرافات جنسی مختلف از قبیل روسپی‌گری، قوادی، لواط، مساحقه و ارتباط جنسی با حیوانات در این محله وجود داشت.

مطالعه بیشتر

  • خراط‌ها، سعید (۱۳۸۲)، «»، مجموعه مقالات حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی، جلد دوم