متر
Platinum-Iridium meter bar.jpg
میله استاندارد متر بین سال‌های ۱۸۸۹ تا ۱۹۶۰
سامانه‌های اندازه‌گیری یکای اصلی اس‌آی
یکای طول
نشان m 
۱ m در ... ... برابر است با ...
   نانومتر    ۱ ۰۰۰³ (۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ nm)
   میکرون    ۱ ۰۰۰² (۱ ۰۰۰ ۰۰۰ μm)
   میلی‌متر    ۱ ۰۰۰¹ (۱ ۰۰۰ mm)
   کیلومتر    ۱/۱ ۰۰۰¹ (۰.۰۰۱ km)
   مگامتر    ۱/۱ ۰۰۰² (۰.۰۰۰ ۰۰۱ Mm)
   اینچ    ≈ ۳۹.۳۷۰۱

متر (به فرانسوی: mètre)، یکای طول متریک و برابر با ۳۹٫۳۷ اینچ و ۱۰۰ سانتیمتر و یک هزارم کیلومتر و ۱۰۰۰ میلی‌متر است. لغت متر از واژه یونانی μέτρον به معنی اندازه‌گیری آمده‌است. متر یکای اصلی طول در دستگاه SI با نماد m است. تعریف آن به صورت مسافتی است که نور در کسری از ثانیه (یک بر روی ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸) می‌پیماید به عبارت دیگر نور هر ثانیه ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ متر می‌پیماید.

تعریف در سیستم SI

در گذشته به صورت فاصله دو نشانه بر روی میلهٔ پلاتین-ایریدیوم (که در ابتدا به صورت یک ده میلیونیم فاصلهٔ میان قطب شمال جغرافیایی زمین و خط استوای در دمای صفر مطلق گذرنده از پاریس محاسبه گردید) این نمونه هم اکنون در اداره بین‌المللی اوزان و ابعاد در سور در حومه پاریس نگهداری می‌شود و اینک با مراجعه به ثانیه و سرعت نور که در خلاء برابر ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ متر بر ثانیه‌است تعریف می‌شود.

جدول ضریب‌های SI

در جدول زیر ضرایب متر در سامانه SI نشان داده شده است. ضرایبی که پررنگ نشان داده شده‌اند پرکاربردترند، همچنین در کاربرد روزانه عباراتی مانند «۳۰ سانتی‌متر»، «۳۰ متر» و «۳۰۰ متر»، بیشتر استفاده می‌شوند تا عباراتی نظیر «۳ دسی‌متر»، «۳ دکامتر» و «۳ هکتومتر». برای فاصله‌های بسیار طولانی هم بجای مگامتر، گیگامتر و … از یکاهایی مانند یکای کیهانی، سال نوری و پارسک استفاده می‌کنیم.

عبارت میکرون نیز معمولاً بجای میکرومتر به‌کار می‌رود. همچنین آنگستروم به عنوان ۱۰ متر به کار می‌رود.

ضریب‌های اس‌آی برای متر (m)
زیر ضریب‌ها ضریب‌ها
ارزش نماد نام ارزش نماد نام
۱۰ m dm دسی‌متر m ۱۰ dam دکامتر
۱۰ m cm سانتی‌متر ۱۰ m hm هکتومتر
۱۰ m mm میلی‌متر ۱۰ m km کیلومتر
۱۰ m µm میکرومتر ۱۰ m Mm مگامتر
۱۰ m nm نانومتر ۱۰ m Gm گیگامتر
۱۰ m pm پیکومتر ۱۰ m Tm ترامتر
۱۰ m fm فمتومتر ۱۰ m Pm پتامتر
۱۰ m am اتومتر ۱۰ m Em اگزامتر
۱۰ m zm زپتومتر ۱۰ m Zm زتامتر
۱۰ m ym یکتومتر ۱۰ m Ym یوتامتر
پیشوندهای معروف پررنگ نوشته‌شده‌اند.

معادل متر در دیگر یکاها

یکاهای متریک
در یکاهای غیرمتریک
یکاهای غیرمتریک
در یکاهای متریک
۱ متر ۱٫۰۹۳۶ یارد ۱ یارد ۰٫۹۱۴۴ متر
۱ متر ۳۹٫۳۷۰ اینچ ۱ اینج ۰٫۰۲۵۴ متر
۱ سانتی‌متر ۰٫۳۹۳۷۰ اینچ ۱ اینچ ۲٫۵۴ سانتی‌متر
۱ میلی‌متر ۰٫۰۳۹۳۷۰ اینچ ۱ اینچ ۲۵٫۴ میلی‌متر
۱ متر ۱۰ آنگستروم ۱ آنگستروم ۱×۱۰ متر
۱ نانومتر ۱۰ آنگستروم ۱ آنگستروم ۱۰۰ پیکومتر

اینچ و یارد در این جدول اینچ و یارد بین‌المللی هستند

"≈" به معنی "تقریبا برابر";
"≡" به معنی "برابر به خاطر تعریف" یا "کاملا برابر" است.

  • Wikipedia contributors, "Metre," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 5, 2015).