مارماهی
Anguillarostratakils.jpg
مارماهی آمریکایی، Anguilla rostrata
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: مارماهی‌سانان
زیرراسته‌ها

مهاجرواران (Anguilloidei)
پاشلکی‌واران (Nemichthyoidei)
دریایی‌واران (Congroidei)
گلوبریده‌واران (Synaphobranchoidei)

مارماهی باغی

مارماهی جانداری مهره‌دار و آبزی از رده پرتوبالگان (Actinopterygii)، راسته مارماهی‌سانان (Anguilliformes) است.

دسته‌بندی

خانواده‌های موجود در راسته مارماهی‌سانان و رابطه خویشاوندی میان آن‌ها:

 مارماهی‌سانان  

 نیامارماهی (Protanguillidae)
 مارماهیان گلوبریده (Synaphobranchidae)

 مارماهیان گل‌نشین (Heterenchelyidae)
 مارماهیان لاغر (Myrocongridae) مارماهیان رنگین (Muraenidae) مارماهیان شبه‌رنگین (Chlopsidae)

 مارماهیان دریایی (Congridae)
 مارماهیان درازگردن (Derichthyidae) مارماهیان دم‌کوتاه (Colocongridae)


 مارماهیان دهان‌اردک (Nettastomatidae)
 مارماهیان حفار (Ophichthidae) مارماهیان درنده دریایی (Muraenesocidae)
 مارماهیان اسپاگتی (Moringuidae)
 مارماهیان بلعنده (Saccopharyngidae)


 مارماهیان پاشلکی (Nemichthyidae) مارماهیان دندان‌اره (Serrivomeridae)
 مارماهیان مهاجر (Anguillidae)


جستارهای وابسته

  • دانشنامهٔ رشد
  • ویکی‌پدیای انگلیسی و آلمانی.