لیگ دسته دوم فوتبال ایران
فصل ۹۳–۱۳۹۲
قهرمان ش. اردبیل (الف) و اتکا (ب)
تیم‌های صعود کرده ش. اردبیل
اتکا
فولاد نوین
ش. تبریز
تیم‌های سقوط کرده شاهین
برق شیراز
هرداد رایان
سپیدرود
ش. اراک
میناب طیور
پیام صنعت
تعداد گل‌های زده شده ۷۳۱

لیگ دسته دوم فوتبال ایران سومین رده لیگ‌های فوتبال در ایران است.

در فصل ۹۳–۱۳۹۲ لیگ دسته دوم فوتبال ایران، تعداد ۲۸ تیم در دو گروه ۱۴ تیمی و بصورت رفت و برگشت با هم رقابت می‌کنند که در مجموع هر تیم ۲۶ بازی انجام خواهد داد.

در هر گروه تیم‌های اول و دوم بصورت مستقیم به لیگ دسته اول صعود می‌کنند و تیم‌های سیدهم و چهاردهم هر گروه به لیگ دسته سوم فوتبال ایران سقوط خواهند کرد و بازنده بازی رفت و برگشت تیم‌های دوازدهم هر گروه نیز به لیگ دسته سه فوتبال ایران سقوط می‌کند. بطور کلی چهار تیم به دسته اول صعود می‌کنند و ۷ تیم به دسته سوم سقوط خواهند نمود. این فصل از بازی‌ها از سپتامبر سال ۲۰۱۳ آغاز می‌شوند.

تیم‌ها

شهر و ورزشگاه

گروه الف

تیم شهر
باشگاه فوتبال برق شیراز شیراز
باشگاه فوتبال شهرداری جویبار جویبار
باشگاه فوتبال شاهین بوشهر بوشهر
باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز تبریز
باشگاه فوتبال مس سونگون ورزقان ورزقان
باشگاه فوتبال کارگر بنه گاز بوشهر بوشهر
باشگاه فوتبال شرکت خلخال دشت خلخال (اردبیل)
باشگاه فوتبال فولاد نوین خوزستان اهواز
باشگاه فوتبال صنعت نفت نوین آبادان آبادان
باشگاه فوتبال صنعت ساری ساری (پوشاک)
باشگاه فوتبال هوراد رایان کرمان کرمان
باشگاه فوتبال شهرداری اردبیل اردبیل
باشگاه فوتبال شهرداری دزفول دزفول
باشگاه فوتبال شهرداری لنگرود لنگرود

شهر و ورزشگاه

گروه ب

تیم شهر
باشگاه فوتبال کاسپین قزوین
باشگاه فوتبال میناب طیور هرمزگان میناب
باشگاه فوتبال پیام صنعت آمل آمل
باشگاه فوتبال بهمن شیراز شیراز
باشگاه فوتبال اتکا گلستان گرگان
باشگاه فوتبال شهرداری اراک اراک
باشگاه ورزشی شرکت ملی حفاری اهواز اهواز
باشگاه فوتبال شهرداری تبریز تبریز
باشگاه فوتبال فجر جم بوشهر بوشهر
باشگاه فوتبال کارون خوزستان اهواز
باشگاه فوتبال نفت امیدیه امیدیه
باشگاه فوتبال پرسپولیس گناوه گناوه
باشگاه فوتبال سپیدرود رشت رشت
باشگاه فوتبال شهرداری نوشهر نوشهر

جدول‌ها

گروه الف

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ شهرداری اردبیل (ص) ۲۴ ۱۴ ۷ ۳ ۳۵ ۱۸ ۱۷+ ۴۹ صعود به لیگ آزادگان ۹۴–۱۳۹۳
۲ الگو:Fb team فولاد نوین اهواز (ص) ۲۴ ۱۳ ۷ ۴ ۳۵ ۱۷ ۱۸+ ۴۶
۳ مس سونگون ورزقان ۲۴ ۱۰ ۸ ۶ ۴۳ ۲۹ ۱۴+ ۳۸
۳ صنعت نفت نوین ۲۴ ۱۱ ۵ ۸ ۳۲ ۲۴ ۸+ ۳۸
۴ صنعت ساری ۲۴ ۹ ۹ ۶ ۳۲ ۲۵ ۷+ ۳۶
۵ شهرداری جویبار ۲۴ ۹ ۸ ۷ ۳۰ ۲۳ ۷+ ۳۵
۷ خلخال دشت ۲۴ ۸ ۱۰ ۶ ۲۲ ۱۸ ۴+ ۳۴
۸ کارگر بنه‌گز ۲۴ ۸ ۷ ۹ ۲۷ ۳۴ ۷− ۳۱
۹ Sh. Dezful Novin ۲۴ ۶ ۹ ۹ ۲۷ ۲۹ ۲− ۲۷
۱۰ شهرداری لنگرود ۲۴ ۵ ۹ ۱۰ ۳۲ ۴۲ ۱۰− ۲۴
۱۱ ماشین‌سازی ۲۴ ۶ ۵ ۱۳ ۲۶ ۳۳ ۷− ۲۳ Qualification to relegation play-offs
۱۲ برق شیراز (س) ۲۴ ۵ ۸ ۱۱ ۱۳ ۲۱ ۸− ۲۳ Relegation to 3rd Division 2014-15
۱۳ Hoordad Rayan (س) ۲۴ ۳ ۷ ۱۴ ۱۴ ۵۱ ۳۷− ۱۶
۱۴ شاهین (س) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

آخرین به روز رسانی جدول ۲۰ اوت ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-08-۲۰)
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.

# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ب

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ اتکا گلستان (ص) ۲۶ ۱۷ ۳ ۶ ۳۶ ۱۱ ۲۵+ ۵۴ صعود به لیگ آزادگان ۹۴–۱۳۹۳
۲ شهرداری تبریز (ص) ۲۶ ۱۶ ۴ ۶ ۳۴ ۱۴ ۲۰+ ۵۲
۳ حفاری اهواز ۲۶ ۱۴ ۷ ۵ ۳۴ ۱۹ ۱۵+ ۴۹
۴ نفت امیدیه ۲۶ ۱۳ ۷ ۶ ۲۵ ۱۷ ۸+ ۴۶
۵ بهمن شیراز ۲۶ ۱۲ ۸ ۶ ۲۶ ۱۵ ۱۱+ ۴۴
۶ کاسپین قزوین ۲۶ ۱۱ ۸ ۷ ۳۰ ۱۶ ۱۴+ ۴۱
۷ Fajr Jam ۲۶ ۱۱ ۵ ۱۰ ۲۹ ۲۴ ۵+ ۳۸
۸ پیام ۲۶ ۱۰ ۶ ۱۰ ۳۰ ۲۵ ۵+ ۳۶
۹ کارون خوزستان ۲۶ ۶ ۱۶ ۴ ۲۸ ۲۲ ۶+ ۳۴
۱۰ پرسپولیس گناوه ۲۶ ۷ ۸ ۱۱ ۲۲ ۳۱ ۹− ۲۹
۱۱ Payam Amol (س) ۲۶ ۷ ۷ ۱۲ ۱۹ ۲۷ ۸− ۲۸ Qualification to relegation play-offs
۱۲ سپیدرود (س) ۲۶ ۵ ۹ ۱۲ ۲۷ ۳۹ ۱۲− ۲۴ Relegation to 3rd Division 2014-15
۱۳ شهرداری اراک (س) ۲۶ ۳ ۹ ۱۴ ۱۷ ۳۷ ۲۰− ۱۸
۱۴ Minab Toyur (س) ۲۶ ۱ ۲ ۲۳ ۶ ۶۴ ۵۸− ۵

آخرین به روز رسانی جدول ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-11-۲۵)
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

بازی حذفی

تیم ۱   نتیجه   تیم ۲   بازی اول     بازی دوم  
باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز ۶–۰ باشگاه فوتبال پیام صنعت آمل ۳–۰ ۳–۰

1downarrow red.svgباشگاه فوتبال پیام صنعت آمل به لیگ دسته سوم سقوط کرد.

پیوندهای مفید