لیگ دسته دوم فوتبال ایران
فصل ۹۵–۱۳۹۴
قهرمان سپیدرود
تیم‌های صعود کرده سپیدرود
اکسین
پارس جم
تیم‌های سقوط کرده مس سونگون
گناوه
غدیر
بنه‌گز
ش.کامیاران
تربیت یزد
هف
مقاومت
پیام
ابومسلم
صنعت ساری
الوند

لیگ دسته دوم فوتبال ایران ۹۵–۱۳۹۴ پانزدهمین دوره لیگ دسته دوم فوتبال ایران می‌باشد. این دوره از مسابقات از - ۱۳۹۴ آغاز می‌شود.

تیم‌ها

استادیوم و مکان

مکان باشگاه ها بر روی نقشه در لیگ دسته دوم فوتبال ایران ۹۵-۱۳۹۴

تیم‌ها پر پایه استان

استان تعداد تیم‌ها تیم‌ها
۱ تهران ۶ استقلال جنوب، استقلال ب، مقاومت، کیمیا، بادران، نیروی زمینی
۲ خوزستان ۶ شهرداری دزفول، شهرداری ماهشهر، نفت امیدیه، فولاد نوین، کارون خوزستان، نفت نوین
۳ بوشهر ۴ شاهین بوشهر، کارگر، پارس جم، پرسپولیس گناوه
۴ مازندران ۲ شهرداری جویبار، صنعت ساری
۵ آذربایجان شرقی ۲ شهرداری تبریز، مس سونگون
۶ خراسان رضوی ۲ ابومسلم خراسان، پیام مشهد
۷ گیلان ۲ سپیدرود، رهپویان
۸ هرمزگان ۲ شهرداری بندرعباس، شاهین کیش
۹ فارس ۲ کارا شیراز، برق شیراز
۱۰ آذربایجان غربی ۱ شهرداری ارومیه
۱۱ سمنان ۱ حف سمنان
۱۲ کرمانشاه ۱ بعثت کرمانشاه
۱۳ اصفهان ۱ آراد اصفهان
۱۴ کردستان ۱ شهرداری
۱۵ گلستان ۱ اتکا گلستان
۱۶ همدان ۱ الوند همدان
۱۷ اردبیل ۱ خلخال دشت
۱۸ یزد ۱ تربیت یزد
۱۹ قزوین ۱ کاسپین
۲۰ زنجان ۱ شهرداری زنجان

دور اول

گروه ۱

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ اکسین البرز ۱۸ ۱۰ ۷ ۱ ۳۰ ۹ ۲۱+ ۳۷ مرحله دوم
۲ شهرداری بندرعباس ۱۸ ۱۰ ۶ ۲ ۲۶ ۸ ۱۸+ ۳۶
۳ نیروی زمینی ۱۸ ۹ ۵ ۴ ۲۷ ۱۶ ۱۱+ ۳۲
۴ بعثت کرمانشاه ۱۸ ۷ ۸ ۳ ۳۰ ۱۵ ۱۵+ ۲۹
۵ برق شیراز ۱۸ ۸ ۵ ۵ ۲۱ ۱۰ ۱۱+ ۲۹
۶ کارون خوزستان ۱۸ ۵ ۴ ۹ ۲۳ ۲۰ ۳+ ۱۹
۷ شهرداری کاشان ۱۸ ۴ ۷ ۷ ۲۰ ۲۵ ۵− ۱۹
۸ ملی پوشان ۱۸ ۴ ۷ ۷ ۱۰ ۱۷ ۷− ۱۹ سقوط به لیگ دسته سوم
۹ پرسپولیس گناوه ۱۸ ۵ ۴ ۹ ۱۴ ۲۴ ۱۰− ۱۹
۱۰ یاران غدیر ۱۸ ۰ ۱ ۱۷ ۸ ۶۵ ۵۷− ۱

آخرین به روز رسانی جدول 24 February 2016
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۲

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ بادران تهران ۱۸ ۱۱ ۴ ۳ ۳۴ ۱۶ ۱۸+ ۳۷ مرحله دوم
۲ پارس جم ۱۸ ۱۰ ۵ ۳ ۲۴ ۸ ۱۶+ ۳۵
۳ کیمیا فرآیند ۱۸ ۱۰ ۵ ۳ ۲۸ ۱۳ ۱۵+ ۳۵
۴ شهرداری ماهشهر ۱۸ ۱۰ ۳ ۵ ۳۴ ۲۳ ۱۱+ ۳۳
۵ ماهان شوشتر ۱۸ ۷ ۵ ۶ ۲۱ ۱۷ ۴+ ۲۶
۶ سردار بوکان ۱۸ ۷ ۳ ۸ ۱۴ ۲۰ ۶− ۲۴
۷ شهرداری تبریز ۱۸ ۵ ۸ ۵ ۱۷ ۱۵ ۲+ ۲۳
۸ شهرداری کامیاران ۱۸ ۵ ۴ ۹ ۲۵ ۲۸ ۳− ۱۹ سقوط به لیگ دسته سوم
۹ کارگر بنه‌گز ۱۸ ۴ ۲ ۱۲ ۱۵ ۲۷ ۱۲− ۱۴
۱۰ تربیت یزد ۱۸ ۰ ۳ ۱۵ ۴ ۴۹ ۴۵− ۳

آخرین به روز رسانی جدول 24 February 2016
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۳

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ نفت و گاز گچساران ۱۸ ۸ ۷ ۳ ۱۶ ۱۱ ۵+ ۳۱ مرحله دوم
۲ نفت امیدیه ۱۸ ۸ ۶ ۴ ۲۳ ۱۵ ۸+ ۳۰
۳ کارای شیراز ۱۸ ۷ ۷ ۴ ۲۱ ۱۵ ۶+ ۲۸
۴ کاسپین قزوین ۱۸ ۶ ۱۰ ۲ ۱۵ ۹ ۶+ ۲۸
۵ صنعت نفت نوین ۱۸ ۷ ۶ ۵ ۲۱ ۱۷ ۴+ ۲۷
۶ استقلال ب ۱۸ ۵ ۶ ۷ ۱۹ ۲۱ ۲− ۲۱
۸ شهرداری جویبار ۱۸ ۴ ۷ ۷ ۱۲ ۱۵ ۳− ۱۹
۶ هف سمنان ۱۸ ۳ ۱۰ ۵ ۱۶ ۲۲ ۶− ۱۹ سقوط به لیگ دسته سوم
۹ مقاومت تهران ۱۸ ۴ ۵ ۹ ۱۷ ۲۵ ۸− ۱۷
۱۰ ابومسلم ۱۸ ۴ ۴ ۱۰ ۱۳ ۲۳ ۱۰− ۱۶

آخرین به روز رسانی جدول 24 February 2016
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۴

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ شاهین ۱۸ ۱۰ ۵ ۳ ۳۰ ۱۵ ۱۵+ ۳۵ مرحله دوم
۲ سپیدرود ۱۸ ۹ ۶ ۳ ۲۳ ۱۶ ۷+ ۳۳
۳ رهپویان ۱۸ ۹ ۶ ۳ ۲۳ ۱۷ ۶+ ۳۳
۴ توسعه کیش ۱۸ ۸ ۷ ۳ ۲۶ ۱۷ ۹+ ۳۱
۵ خلخال دشت ۱۸ ۷ ۶ ۵ ۲۷ ۱۹ ۸+ ۲۷
۶ فولاد نوین خوزستان ۱۸ ۷ ۵ ۶ ۲۷ ۲۲ ۵+ ۲۶
۷ شهرداری ارومیه ۱۸ ۵ ۶ ۷ ۲۱ ۲۳ ۲− ۲۱
۸ پیام ۱۸ ۴ ۴ ۱۰ ۲۳ ۳۵ ۱۲− ۱۶ سقوط به لیگ دسته سوم
۹ صنعت ساری ۱۸ ۲ ۵ ۱۱ ۱۳ ۳۵ ۲۲− ۱۱
۱۰ الوند همدان ۱۸ ۲ ۴ ۱۲ ۲۳ ۳۷ ۱۴− ۱۰

آخرین به روز رسانی جدول 23 February 2016
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

دور دوم

گروه ۱

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ اکسین البرز ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۱۴ ۱۵ ۱− ۲۰ صعود به لیگ آزادگان ۹۶–۱۳۹۵
۲ پارس جم ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۱۲ ۸ ۴+ ۱۶ حذفی مرحله دوم
۳ نفت امیدیه ۱۰ ۳ ۵ ۲ ۱۵ ۱۰ ۵+ ۱۴
۴ شاهین ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۱۸ ۱۵ ۳+ ۱۲
۵ نیروی زمینی ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۲ ۴− ۹
۶ رهپویان ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۱۳ ۲۰ ۷− ۹

آخرین به روز رسانی جدول می ۲۰۱۶
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۲

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ سپیدرود ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۹ ۵ ۴+ ۲۰ صعود به لیگ آزادگان ۹۶–۱۳۹۵
۲ نفت و گاز گچساران ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۵ ۱۱ ۴+ ۱۸ حذفی مرحله دوم
۳ بادران تهران ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۱۱ ۶ ۵+ ۱۷
۴ کیمیا فرآیند ۱۰ ۴ ۲ ۴ ۱۳ ۱۲ ۱+ ۱۴
۵ شهرداری بندرعباس ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۹ ۱۴ ۵− ۸
۶ کارای شیراز ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۸ ۱۷ ۹− ۶

آخرین به روز رسانی جدول May 2016
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

حذفی مرحله دوم

تیم ۱   نتیجه   تیم ۲   بازی اول     بازی دوم  
پارس جنوبی جم ۴–۰ نفت و گاز گچساران ۲–۰ ۲–۰

۲۴ مه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-05-۲۴)
۱۵:۳۰ یوتی‌سی ۲:۰۰+
پارس جنوبی جم ۲ – ۰ نفت و گاز گچساران
ورزشگاه شهدا، جم
تماشاگران: ۴٬۰۰۰
۳۱ مه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-05-۳۱)
۱۷:۳۰ یوتی‌سی ۲:۰۰+
نفت و گاز گچساران ۰ – ۲ پارس جنوبی جم
ورزشگاه شهدا، دوگنبدان
تماشاگران: ۳٬۰۰۰

جستارهای وابسته