لیگ دسته دوم
فصل ۹۴–۱۳۹۳
قهرمان آلومینیوم اراک
تیم‌های صعود کرده بهمن شیراز
آلومینیوم اراک
تیم‌های سقوط کرده حفاری
وحدت قم
گهر درود
گرند بجنورد
پ. شمال
شاهین کیش
البدر
ش. یاسوج
تربیت ایلام
شهدای شهرکرد
مس سونگون
ش. دزفول
تعداد گل‌های زده شده ۱۰۶
بهترین برد خانگی ش. یاسوج ۵–۰ تربیت ایلام
بهترین برد خارج از خانه ش. دزفول ۰–۵ سپیدرود
پرگل‌ترین بازی استقلال ب ۵–۳ ش.کامیاران
بیشترین برد پیاپی ۴ بازی
خونه به خونه
بیشترین باخت پیاپی ۳ بازی
پ. گناوه

لیگ دسته دوم در فصل ۱۳۹۳–۹۴ در ۴ گروه ۱۰ تیمی برگزار می‌شود.

دور اول

گروه ۱

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ آلومینیوم اراک ۱۶ ۹ ۷ ۰ ۲۳ ۸ ۱۵+ ۳۴ مرحله دوم
۲ کاسپین قزوین ۱۶ ۹ ۳ ۴ ۱۸ ۱۰ ۸+ ۳۰
۳ خیبر خرم‌آباد ۱۶ ۷ ۶ ۳ ۱۹ ۱۷ ۲+ ۲۷
۴ Arad Isfahan ۱۶ ۷ ۴ ۵ ۱۶ ۱۳ ۳+ ۲۵
۵ صنعت ساری ۱۶ ۵ ۵ ۶ ۱۵ ۱۷ ۲− ۲۰
۶ کارون خوزستان ۱۶ ۴ ۴ ۸ ۱۸ ۱۵ ۳+ ۱۶
۷ پرسپولیس گناوه ۱۶ ۴ ۳ ۹ ۱۱ ۱۸ ۷− ۱۵
۸ ملی پوشان ۱۶ ۳ ۶ ۷ ۱۸ ۲۹ ۱۱− ۱۵
۹ Shohadaye Shahrekord (س) ۱۶ ۴ ۲ ۱۰ ۱۶ ۲۶ ۱۰− ۱۴ سقوط به لیگ دسته سوم
۱۰ بدر (س) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

آخرین به روز رسانی جدول 16 February 2015
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۲

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ پارس جم ۱۸ ۷ ۷ ۴ ۱۸ ۱۳ ۵+ ۲۸ مرحله دوم
۲ بعثت کرمانشاه ۱۸ ۶ ۱۰ ۲ ۱۴ ۱۱ ۳+ ۲۸
۳ ابومسلم ۱۸ ۶ ۹ ۳ ۲۰ ۱۶ ۴+ ۲۷
۴ صنعت نفت نوین ۱۸ ۷ ۵ ۶ ۲۱ ۱۷ ۴+ ۲۶
۵ Hamun Sazeh ۱۸ ۷ ۵ ۶ ۱۶ ۱۳ ۳+ ۲۶
۶ پیام ۱۸ ۶ ۷ ۵ ۱۷ ۱۴ ۳+ ۲۵
۷ ماشین‌سازی ۱۸ ۵ ۹ ۴ ۲۰ ۱۹ ۱+ ۲۴
۸ Shahin Kish ۱۸ ۶ ۵ ۷ ۲۶ ۱۸ ۸+ ۲۳
۹ Vahdat Qom (س) ۱۸ ۲ ۸ ۸ ۱۱ ۲۶ ۱۵− ۱۴ سقوط به لیگ دسته سوم
۱۰ حفاری اهواز (س) ۱۸ ۲ ۷ ۹ ۱۴ ۲۶ ۱۲− ۱۳

آخرین به روز رسانی جدول 16 February 2015
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۳

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ شهرداری ارومیه ۱۶ ۸ ۴ ۴ ۲۳ ۱۶ ۷+ ۲۸ مرحله دوم
۲ استقلال ب ۱۶ ۷ ۶ ۳ ۲۵ ۱۵ ۱۰+ ۲۷
۳ ایران جوان ۱۶ ۷ ۶ ۳ ۲۰ ۱۳ ۷+ ۲۷
۴ شهرداری کامیاران ۱۶ ۸ ۳ ۵ ۲۱ ۱۶ ۵+ ۲۷
۵ خلخال دشت ۱۶ ۷ ۵ ۴ ۱۷ ۱۳ ۴+ ۲۶
۶ کارگر بنه‌گز ۱۶ ۵ ۷ ۴ ۱۸ ۱۵ ۳+ ۲۲
۷ نفت امیدیه ۱۶ ۵ ۷ ۴ ۲۰ ۱۸ ۲+ ۲۲
۸ Tarbiat Ilam ۱۶ ۳ ۲ ۱۱ ۱۳ ۲۷ ۱۴− ۱۱
۹ شهرداری یاسوج (س) ۱۶ ۱ ۲ ۱۳ ۹ ۳۳ ۲۴− ۵ سقوط به لیگ دسته سوم
۱۰ Persepolis Shomal (س) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

آخرین به روز رسانی جدول 16 February 2015
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۴

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ شهرداری زنجان ۱۶ ۹ ۵ ۲ ۲۴ ۱۱ ۱۳+ ۳۲ مرحله دوم
۲ سپیدرود ۱۶ ۹ ۴ ۳ ۲۷ ۱۰ ۱۷+ ۳۱
۳ بهمن شیراز ۱۶ ۹ ۴ ۳ ۱۷ ۹ ۸+ ۳۱
۴ خونه به خونه ۱۶ ۸ ۴ ۴ ۱۶ ۱۴ ۲+ ۲۸
۵ هف سمنان ۱۶ ۶ ۳ ۷ ۲۲ ۲۴ ۲− ۲۱
۶ شهرداری جویبار ۱۶ ۳ ۸ ۵ ۱۳ ۱۷ ۴− ۱۷
۷ الوند همدان ۱۶ ۳ ۶ ۷ ۱۴ ۱۸ ۴− ۱۵
۸ شهرداری دزفول ۱۶ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۶ ۱۳− ۱۴
۹ Grand Bojnord (س) ۱۶ ۱ ۳ ۱۲ ۹ ۲۶ ۱۷− ۶ سقوط به لیگ دسته سوم
۱۰ گهر (س) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

آخرین به روز رسانی جدول 16 February 2015
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

دور دوم

گروه ۱

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ آلومینیوم اراک (ص) ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۱۷ ۸ ۹+ ۲۱ صعود به لیگ آزادگان ۹۵–۱۳۹۴
۲ خیبر خرم‌آباد (ص) ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۱۵ ۱۲ ۳+ ۲۰ مرحله پلی آف
۳ سپیدرود ۱۰ ۲ ۶ ۲ ۱۱ ۱۰ ۱+ ۱۲
۴ بعثت کرمانشاه ۱۰ ۲ ۵ ۳ ۱۰ ۱۲ ۲− ۱۱
۵ شهرداری ارومیه ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۸ ۱۴ ۶− ۸
۶ ایران جوان ۱۰ ۱ ۴ ۵ ۱۰ ۱۵ ۵− ۷

آخرین به روز رسانی جدول 14 May 2015
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

گروه ۲

رتبه
تیم
بازی
برد
مساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
توضیحات
۱ بهمن شیراز (ص) ۱۰ ۳ ۶ ۱ ۸ ۴ ۴+ ۱۵ صعود به لیگ آزادگان ۹۵–۱۳۹۴
۲ استقلال ب ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۲ ۱۴ ۲− ۱۵ مرحله پلی آف
۳ پارس جم ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۸ ۱۰ ۲− ۱۵
۴ شهرداری زنجان ۱۰ ۳ ۵ ۲ ۱۵ ۸ ۷+ ۱۴
۵ کاسپین قزوین ۱۰ ۲ ۴ ۴ ۱۰ ۱۰ ۰ ۱۰
۶ ابومسلم ۱۰ ۱ ۵ ۴ ۵ ۱۲ ۷− ۸

آخرین به روز رسانی جدول 14 May 2015
منبع:
نحوه قرار گرفتن در جدول:1 امتیاز؛ 2 تفاضل گل؛ 3 گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴

فینال