پوند یا لیره واحد پول کشور لبنان است. لیرهٔ لبنان به صد پیاستر تقسیم می‌شود، اما به دلیل تورم از پیاستر استفاده نمی‌شود.

بر روی تمامی سکه ها و اسکناس های لبنانی از دو زبان فرانسوی و عربی استفاده شده‌است.

نرخ کنونی ارز

نرخ ارز کنونی برای LBP
از :
از :

  •  
  •