لپیدوپلورینا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: چرخ‌زیان
شاخه: نرم‌تنان
رده: گهواره دریایی
راسته: Neoloricata

لپیدوپلورینا (نام علمی: Lepidopleurina) نام یک زیرراسته از رده گهواره دریایی است.