لوله‌کرم‌واران
Paragordius tricuspidatus.jpeg
لوله‌کرم‌واران، Nematoidea
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران

لوله‌کرم‌واران (نام علمی: Nematoidea) نام یک کلاد از رده گردنورونیان است.