لوتیتم عنصر شیمیایی است که با نماد Lu و عدد اتمی 71 می باشد. یک فلز سفید نقره ای است که مقاوم در برابر فرسایش در محیط خشک است، اما در هوای مرطوب نه. این عنصر آخرین عنصری در گروه لانتانیدها قرار دارد (یا در مواردی در نظر گرفته عنصر اول از 6 دوره فلزات واسطه)، و به طور سنتی در میان عناصر خاکی کمیاب به حساب می شود. سرانجام لوتیتم در سال 1907توسط George Urban دانشمند فرانسوی، معدن شناس اتریشی، بارون کارل Auer فون Welsbach و شیمیدان آمریکایی چارلز جیمز، کشف شد. همه این مردان لوتیتم را به عنوان یک ناخالصی در ytterbia معدنی، که قبلا تصور می شد به طور کامل در ایتربیم یافت تشکیل شده استیافت.

Urbain نام lutecium را برای این عنصر جدید انتخاب کرد، اما در سال 1949، نگارش عنصر 71 به لوتیتم تغییر یافت.

لوتیتم است یک ماده بسیار فراوان نیسن، هر چند به طور قابل توجه بیشتر از نقره در پوسته زمین است. لوتیتم-176 (2.5٪) ایزوتوپ رادیواکتیو نسبتا فراوان با نیمه عمر حدود 38 میلیارد سال است، و بنابراین برای تعیین سن شهاب سنگها اهمیت دارد. لوتیتم معمولا در ارتباط با ایتریم عنصری رخ می دهد و گاهی اوقات در آلیاژهای فلزی است و به عنوان یک کاتالیزور در واکنش های شیمیایی مختلف استفاده می شود. 177Lu به-DOTA-تیت برای درمان رادیونوکلئید (پزشکی هسته ای را ببینید) در تومورهای غددی عصبی استفاده می شود

ایتربیملوتتیمهافنیم
Y

Lu

Lr
ظاهر
نقره‌ای-سفید
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد لوتتیم، Lu، 71
تلفظ به انگلیسی ‎/ljuːˈtiːʃiəm/‎
lew-TEE-shee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانید
توصیحات مربوط به گروه گاه جزو فلزات واسطه به شما می‌رود.
گروه، دوره، بلوک n/a۶, d
جرم اتمی استاندارد 174.9668(4) g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 6s 4f 5d
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 9.841 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 9.3 g·cm
نقطه ذوب 1925 K, 1652 °C, 3006 °F
نقطه جوش 3675 K, 3402 °C, 6156 °F
گرمای هم‌جوشی ca. 22 kJ·mol
گرمای تبخیر 414 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 26.86 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3 (weakly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.27 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 523.5 kJ·mol
دومین: 1340 kJ·mol
سومین: 2022.3 kJ·mol
شعاع اتمی 174 pm
شعاع کووالانسی 17±8 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (r.t.) (poly) 582 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 16.4 W·m·K
انبساط گرمایی (r.t.) (poly) 9.9 µm/(m·K)
مدول یانگ 68.6 GPa
مدول برشی 27.2 GPa
مدول حجمی 47.6 GPa
نسبت پواسون 0.261
سختی ویکر 1160 MPa
سختی برینل 893 MPa
عدد کاس 7439-94-3
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های لوتتیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Lu syn 1.37 y ε 0.671 Yb
Lu syn 3.31 y ε 1.374 Yb
Lu 97.41% Lu ایزوتوپ پایدار است که 104 نوترون دارد
Lu 2.59% 3.78×10y β 1.193 Hf