نوبلیملارنسیمرادرفوردیم
Lu

Lr

(Upt)
ظاهر
نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد لارنسیم، Lr، 103
تلفظ به انگلیسی ‎/ləˈrɛnsiəm/‎
lə-REN-see-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
توصیحات مربوط به گروه Sometimes considered a فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک n/a, ۷, d
جرم اتمی استاندارد [262] g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 5f 6d 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد (presumably)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3
انرژی‌های یونش نخستین: 443.8 kJ·mol
دومین: 1428.0 kJ·mol
سومین: 2219.1 kJ·mol
متفرقه
عدد کاس 22537-19-5
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های لارنسیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Lr syn 3.6 h EC No
Lr syn 44 m SF/EC?
Lr syn 2.7 m alpha 8.04 Md
Lr syn 6.2 s 78% alpha 8.44 Md
22% SF
Lr syn 4.1 s alpha 8.68,8.65,8.62,8.59 Md
Lr syn 0.65 s alpha 8.86,8.80 Md
Lr syn 27 s alpha 8.62,8.52,8.32... Md
Lr syn 21.5 s alpha 8.43,8.37 Md
Lr syn 13 s 78% alpha 8.46,8.41 Md
22% EC No
Lr syn 0.57 s alpha 8.79 Md
Lr syn 1.49 s 92% alpha 8.72 Md
8% SF
Lr syn 0.36 s alpha 9.02,8.97 Md
لاورنیسم در جدول تناوبی

لارنسیم (Lawrencium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Lr و عدد اتمی آن ۱۰۳ است.

نامگذاری این عنصر به افتخار ارنست لارنس ( Ernest O.Lawrence ) خالق سیکلوترون است .

خواص فیزیکی عنصر لورنسیم :