قیمه بادمجان یکی از انواع خورش ها در آشپزی ایرانی است که از گوشت قرمز، بادمجان، لپه و گوجه فرنگی تهیه می شود، و معمولاً با برنج خورده می شود. بعضی اوقات هم این خورش را با مرغ درست می کنند.