قیراط یکای جرم و معادل با ۲۰۰ سوت (۲۰۰میلی‌گرم؛ ۰٫۲ گرم؛ ۰٫۰۰۷۰۵۵ اونس) است (تقریباً برابر با یک‌پنجم گرم یا یک بیست و یکم مثقال) که برای اندازه‌گیری جرم سنگ‌های قیمتی و مروارید به‌کار می‌رود. قیراط امروزه برای سنجش الماس، دُر و دیگر سنگ‌های گران‌بها به‌کار می‌رود.

تعریف کنونی از قیراط در سال ۱۹۰۷ و در چهارمین کنفرانس عمومی وزن‌ها و اندازه‌گیری‌ها تعریف و پذیرفته شد، و بعد از آن در کشورهای زیادی به‌گستردگی مورد استفاده قرار گرفت.

مخفف قیراط در مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا X.12 EDI CD است.

وجه تسمیه

این واژه معرّب (عربی‌شدهٔ) (kerátion (κεράτιον یونانی است که فرنگی‌ها آن را از پارسی اقتباس کرده‌اند و carat می‌گویند:
به قِنطار زر بخش‌کردن ز گنج ـــــ نباشد چو قیراطی از دسترنج