مالبورک
موقعیت: مالبورک، لهستان
مختصات:
ساخته شده: 13th century
UNESCO World Heritage Site
نام رسمی: Castle of the Teutonic Order in Malbork
نوع: Cultural
کاربری: ii, iii, iv
ثبت شده در: 1997 (21st کمیته میراث جهانی یونسکو)
منبع;#:
State Party:  لهستان
Region: فهرست میراث جهانی یونسکو در اروپا

مالبورک (Zamek w Malborku) قلعه‌ای در لهستان و جزء میراث جهانی یونسکو در این کشور می‌باشد. این قلعه در جریان جنگ جهانی دوم نیمه ویران شد.

Malbork Castle