این فهرستی است از گورستانها، استودان‌ها (استخوان‌کده ها) و دیگر مدفن‌گاه‌های مشهور جهان:

ایران

عراق

انگلستان

روسیه

جمهوری چک

فرانسه

عربستان سعودی

جستارهای وابسته