فهرست فرودگاه‌های ارمنستان

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های ارمنستان است که بر پایهٔ مکان قرارگیری آن‌ها مرتب شده است.

محتویات

فرودگاه‌ها

شهر استان ایکائو یاتا نام فرودگاه مختصات
گوریس استان سیونیک فرودگاه گوریس
گیومری استان شیراک UDSG LWN فرودگاه شیراک
استپاناوان استان لوری UDLS فرودگاه استپاناوان
تاشیر (Kalinino) استان لوری Kalinino Airport
ایروان (پایتخت) UDYZ EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
ایروان (پایتخت) UDYE فرودگاه اربونی
ایروان (پایتخت) Yerevan Yegvard Airport

جستارهای وابسته