فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن نهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۹۰۰ پیش از میلاد تا ۸۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۵ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۰ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۵ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۸ خورشیدگرفتگی کامل و ۴ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۹۰۹۹-۰۵-۰۲ ۲ مه ۹۰۰ ۰۳:۳۱:۴۹ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۸۲ ۰۵m ۴۹s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۹۰۹۹-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۹۰۰ ۰۷:۳۰:۰۰ ۴۸ کامل ۱.۰۴۱۶ ۰۳m ۲۱s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۱۰۰-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۸۹۹ ۰۴:۵۳:۴۵ ۵۳ حلقه‌ای ۰.۹۵۹۱ ۰۳m ۰۴s ۳۳۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۹۱۰۰-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۸۹۹ ۲۱:۰۰:۴۰ ۵۸ جزئی ۰.۹۵۶۳
-۹۱۰۱-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۸۹۸ ۰۲:۴۴:۴۰ ۲۵ جزئی ۰.۹۲۱۳
-۹۱۰۱-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۸۹۸ ۱۱:۳۱:۴۶ ۳۰ جزئی ۰.۷۰۲۰
-۹۱۰۲-۰۲-۲۹ ۲۹ فوریه ۸۹۷ ۱۸:۲۷:۵۳ ۳۵ کامل ۱.۰۶۵۲ ۰۵m ۰۴s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۱۰۲-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۸۹۷ ۱۱:۱۶:۲۷ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۶۰ ۰۶m ۳۲s ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
-۹۱۰۳-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۸۹۶ ۱۰:۴۱:۱۵ ۴۵ کامل ۱.۰۴۲۸ ۰۳m ۵۱s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۹۱۰۳-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۸۹۶ ۱۴:۲۷:۰۹ ۵۰ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۲ ۰۲m ۲۰s ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۹۱۰۴-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۸۹۵ ۲۲:۴۶:۰۴ ۵۵ جزئی ۰.۶۷۶۹
-۹۱۰۴-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۸۹۵ ۰۱:۰۳:۲۶ ۶۰ جزئی ۰.۹۶۲۹
-۹۱۰۴-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۸۹۵ ۰۹:۱۹:۰۰ ۲۷ جزئی ۰.۸۵۷۵
-۹۱۰۵-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۸۹۴ ۰۹:۵۶:۲۷ ۳۲ کامل ۱.۰۶۸۹ ۰۳m ۵۹s ۳۹۱ کیلومتر (۲۴۳ مایل)
-۹۱۰۵-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۸۹۴ ۰۸:۴۶:۰۳ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۳۱۸ ۰۷m ۲۰s ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۹۱۰۶-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۸۹۳ ۰۱:۳۱:۲۱ ۴۲ کامل ۱.۰۳۹۲ ۰۳m ۴۷s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۹۱۰۶-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۸۹۳ ۱۳:۴۵:۱۰ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۵ ۰۲m ۱۹s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۹۱۰۷-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۸۹۲ ۱۱:۱۷:۵۴ ۵۲ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۲ ۰۲m ۲۲s ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۹۱۰۷-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۸۹۲ ۰۱:۴۵:۵۳ ۵۷ کامل ۱.۰۱۴۴ ۰۰m ۵۹s
-۹۱۰۸-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۸۹۱ ۲۳:۱۰:۴۰ ۲۴ جزئی ۰.۳۹۴۴
-۹۱۰۸-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۸۹۱ ۱۴:۰۷:۱۱ ۶۲ جزئی ۰.۰۶۶۷
-۹۱۰۸-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۸۹۱ ۰۶:۲۸:۵۶ ۲۹ جزئی ۰.۸۹۶۶
-۹۱۰۹-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۸۹۰ ۰۱:۴۵:۰۶ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۷۶۵ ۰۲m ۲۱s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۹۱۰۹-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۸۹۰ ۱۸:۳۶:۱۷ ۳۹ حلقه‌ای ۰.۹۸۴۶ ۰۱m ۳۴s ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۹۱۱۰-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۸۸۹ ۱۱:۰۹:۴۷ ۴۴ کامل ۱.۰۳۱۸ ۰۳m ۰۶s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۱۱۰-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۸۸۹ ۲۳:۴۷:۰۰ ۴۹ حلقه‌ای ۰.۹۳۸۳ ۰۷m ۲۳s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۱۱۱-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۸۸۸ ۰۲:۲۲:۴۷ ۵۴ کامل ۱.۰۵۵۸ ۰۳m ۱۸s ۶۲۴ کیلومتر (۳۸۸ مایل)
-۹۱۱۱-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۸۸۸ ۲۳:۳۴:۲۳ ۵۹ جزئی ۰.۸۹۶۲
-۹۱۱۲-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۸۸۷ ۰۹:۴۴:۴۶ ۲۶ کامل ۱.۰۱۵۷ ۰۱m ۱۳s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
-۹۱۱۲-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۸۸۷ ۱۱:۵۷:۴۳ ۳۱ جزئی ۰.۷۹۳۸
-۹۱۱۳-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۸۸۶ ۱۹:۵۱:۰۱ ۳۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۱ ۰۳m ۵۰s ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۹۱۱۳-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۸۸۶ ۰۰:۲۹:۵۹ ۴۱ کامل ۱.۰۵۳۵ ۰۵m ۲۰s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۱۱۴-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۸۸۵ ۲۲:۳۱:۳۷ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۲۶۱ ۰۷m ۴۴s ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
-۹۱۱۴-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۸۸۵ ۱۷:۱۰:۳۲ ۵۱ کامل ۱.۰۷۴۳ ۰۵m ۳۳s ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۹۱۱۵-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۸۸۴ ۲۱:۴۷:۱۶ ۵۶ جزئی ۰.۷۱۰۴
-۹۱۱۵-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۸۸۴ ۰۰:۳۵:۰۸ ۲۳ جزئی ۰.۲۰۶۹
-۹۱۱۵-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۸۸۴ ۰۹:۲۱:۳۳ ۶۱ جزئی ۰.۶۸۹۴
-۹۱۱۵-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۸۸۴ ۱۱:۱۰:۱۲ ۲۸ جزئی ۰.۸۳۸۹
-۹۱۱۶-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۸۸۳ ۰۸:۱۹:۴۳ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۶۶۶ ۰۳m ۴۴s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۱۱۶-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۸۸۳ ۰۰:۳۷:۳۳ ۳۸ کامل ۱.۰۳۹۶ ۰۳m ۳۵s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۹۱۱۷-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۸۸۲ ۰۹:۵۱:۲۹ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۲ ۰۵m ۵۴s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۱۱۷-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۸۸۲ ۱۶:۱۷:۵۳ ۴۸ کامل ۱.۰۳۸۹ ۰۳m ۰۸s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۹۱۱۸-۰۵-۰۱ ۱ مه ۸۸۱ ۱۱:۳۰:۵۳ ۵۳ حلقه‌ای ۰.۹۶۵۳ ۰۲m ۴۲s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۱۱۸-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۸۸۱ ۰۵:۳۰:۰۵ ۵۸ جزئی ۰.۹۶۱۲
-۹۱۱۹-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۸۸۰ ۱۰:۲۲:۵۲ ۲۵ جزئی ۰.۸۲۶۷
-۹۱۱۹-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۸۸۰ ۱۹:۲۹:۵۴ ۶۳ جزئی ۰.۰۴۱۴
-۹۱۱۹-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۸۸۰ ۱۸:۵۷:۴۷ ۳۰ جزئی ۰.۶۳۹۷
-۹۱۲۰-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۸۷۹ ۰۲:۲۵:۳۰ ۳۵ کامل ۱.۰۶۸۵ ۰۵m ۱۶s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۱۲۰-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۸۷۹ ۱۸:۳۲:۱۳ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۸ ۰۶m ۴۲s ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۹۱۲۱-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۸۷۸ ۱۸:۴۱:۵۱ ۴۵ کامل ۱.۰۴۳۹ ۰۳m ۵۲s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۱۲۱-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۸۷۸ ۲۱:۵۶:۳۳ ۵۰ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۵ ۰۲m ۱۲s ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۹۱۲۲-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۸۷۷ ۰۶:۳۵:۰۸ ۵۵ جزئی ۰.۷۳۰۸
-۹۱۲۲-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۸۷۷ ۰۸:۴۷:۴۰ ۶۰ کامل ۱.۰۲۵۰ ۰۱m ۵۰s ۳۴۹ کیلومتر (۲۱۷ مایل)
-۹۱۲۳-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۸۷۶ ۱۷:۰۸:۲۹ ۲۷ جزئی ۰.۸۳۴۵
-۹۱۲۳-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۸۷۶ ۱۷:۲۶:۳۳ ۳۲ کامل ۱.۰۶۳۸ ۰۳m ۲۸s ۴۵۲ کیلومتر (۲۸۱ مایل)
-۹۱۲۳-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۸۷۶ ۱۶:۴۹:۰۸ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۲ ۰۶m ۴۹s ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۱۲۴-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۸۷۵ ۰۸:۴۲:۲۳ ۴۲ کامل ۱.۰۳۴۳ ۰۳m ۱۳s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۱۲۴-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۸۷۵ ۲۲:۱۵:۳۹ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۸۴۵ ۰۱m ۴۹s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۹۱۲۵-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۸۷۴ ۱۷:۵۸:۳۰ ۵۲ حلقه‌ای ۰.۹۷۶۶ ۰۲m ۵۱s ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۱۲۵-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۸۷۴ ۱۰:۳۵:۰۸ ۵۷ کامل ۱.۰۱۷۴ ۰۱m ۱۳s
-۹۱۲۶-۰۵-۰۳ ۳ مه ۸۷۳ ۰۵:۳۵:۰۲ ۲۴ جزئی ۰.۲۵۶۲
-۹۱۲۶-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۸۷۳ ۲۰:۲۵:۵۹ ۶۲ جزئی ۰.۲۱۲۲
-۹۱۲۶-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۸۷۳ ۱۵:۱۰:۲۳ ۲۹ جزئی ۰.۸۸۰۹
-۹۱۲۷-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۸۷۲ ۰۸:۳۳:۴۰ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۶ ۰۱m ۴۷s ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
-۹۱۲۷-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۸۷۲ ۰۲:۵۳:۲۸ ۳۹ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۳ ۰۲m ۰۵s ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۱۲۸-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۸۷۱ ۱۸:۳۱:۵۱ ۴۴ کامل ۱.۰۳۷۷ ۰۳m ۴۲s ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۹۱۲۸-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۸۷۱ ۰۷:۳۳:۲۴ ۴۹ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۱ ۰۸m ۱۱s ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۱۲۹-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۸۷۰ ۱۰:۰۶:۰۴ ۵۴ کامل ۱.۰۶۲۳ ۰۴m ۰۴s ۴۵۹ کیلومتر (۲۸۵ مایل)
-۹۱۲۹-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۸۷۰ ۰۷:۰۵:۴۷ ۵۹ حلقه‌ای ۰.۹۴۴۱
-۹۱۳۰-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۸۶۹ ۱۷:۴۸:۰۷ ۲۶ کامل ۱.۰۱۲۹ ۰۰m ۵۳s ۴۰۷ کیلومتر (۲۵۳ مایل)
-۹۱۳۰-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۸۶۹ ۱۹:۲۶:۵۶ ۳۱ جزئی ۰.۷۰۹۴
-۹۱۳۱-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۸۶۸ ۰۳:۳۹:۲۴ ۳۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۰ ۰۳m ۴۹s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۹۱۳۱-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۸۶۸ ۰۸:۱۳:۱۲ ۴۱ کامل ۱.۰۵۲۶ ۰۵m ۱۱s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۱۳۲-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۸۶۷ ۰۶:۰۷:۱۱ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۰ ۰۷m ۴۶s ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
-۹۱۳۲-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۸۶۷ ۰۰:۵۲:۰۶ ۵۱ کامل ۱.۰۷۱۶ ۰۵m ۳۵s ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
-۹۱۳۳-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۸۶۶ ۰۵:۳۴:۴۶ ۵۶ جزئی ۰.۷۴۳۴
-۹۱۳۳-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۸۶۶ ۰۷:۳۶:۲۲ ۲۳ جزئی ۰.۰۶۰۶
-۹۱۳۳-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۸۶۶ ۱۶:۴۴:۳۹ ۶۱ جزئی ۰.۸۰۵۴
-۹۱۳۳-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۸۶۶ ۱۹:۴۹:۰۵ ۲۸ جزئی ۰.۸۴۵۰
-۹۱۳۴-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۸۶۵ ۱۴:۵۰:۴۱ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۳ ۰۴m ۱۳s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۱۳۴-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۸۶۵ ۰۹:۳۰:۴۳ ۳۸ کامل ۱.۰۴۰۶ ۰۳m ۴۷s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۹۱۳۵-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۸۶۴ ۱۶:۰۸:۳۰ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۸ ۰۶m ۰۵s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۱۳۵-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۸۶۴ ۰۱:۰۸:۳۲ ۴۸ کامل ۱.۰۳۶۷ ۰۲m ۵۸s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۹۱۳۶-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۸۶۳ ۱۸:۰۷:۲۲ ۵۳ حلقه‌ای ۰.۹۷۰۶ ۰۲m ۲۱s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۱۳۶-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۸۶۳ ۱۴:۰۱:۳۹ ۵۸ جزئی ۰.۹۶۱۶
-۹۱۳۷-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۸۶۲ ۱۷:۵۷:۰۰ ۲۵ جزئی ۰.۷۲۳۵
-۹۱۳۷-۰۵-۰۲ ۲ مه ۸۶۲ ۰۲:۳۸:۴۱ ۶۳ جزئی ۰.۱۷۹۸
-۹۱۳۷-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۸۶۲ ۰۲:۳۱:۴۶ ۳۰ جزئی ۰.۵۹۰۰
-۹۱۳۸-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۸۶۱ ۱۰:۱۶:۳۷ ۳۵ کامل ۱.۰۷۱۲ ۰۵m ۲۸s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۹۱۳۸-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۸۶۱ ۰۱:۵۷:۲۴ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۱۹ ۰۶m ۵۵s ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
-۹۱۳۹-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۸۶۰ ۰۲:۳۳:۰۵ ۴۵ کامل ۱.۰۴۴۷ ۰۳m ۵۲s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۱۳۹-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۸۶۰ ۰۵:۳۶:۴۶ ۵۰ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۷ ۰۲m ۰۷s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۹۱۴۰-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۸۵۹ ۱۴:۱۱:۳۶ ۵۵ جزئی ۰.۸۰۱۷
-۹۱۴۰-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۸۵۹ ۱۶:۴۲:۴۹ ۶۰ کامل ۱.۰۲۷۱ ۰۲m ۰۳s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۱۴۱-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۸۵۸ ۰۰:۴۹:۰۶ ۲۷ جزئی ۰.۷۹۹۳
-۹۱۴۱-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۸۵۸ ۰۱:۰۱:۲۶ ۳۲ کامل ۱.۰۵۷۲ ۰۲m ۵۵s ۶۱۵ کیلومتر (۳۸۲ مایل)
-۹۱۴۲-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۸۵۷ ۰۰:۴۷:۰۰ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۳۹۲ ۰۶m ۱۴s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۱۴۲-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۸۵۷ ۱۵:۵۵:۰۳ ۴۲ کامل ۱.۰۲۸۷ ۰۲m ۳۷s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۹۱۴۲-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۸۵۷ ۰۶:۴۳:۱۸ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۸۹۲ ۰۱m ۱۵s ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۹۱۴۳-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۸۵۶ ۰۰:۳۸:۰۷ ۵۲ حلقه‌ای ۰.۹۷۳۳ ۰۳m ۲۳s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۹۱۴۳-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۸۵۶ ۱۹:۲۳:۴۷ ۵۷ کامل ۱.۰۲۰۸ ۰۱m ۳۰s ۶۴۱ کیلومتر (۳۹۸ مایل)
-۹۱۴۴-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۸۵۵ ۱۱:۵۵:۴۷ ۲۴ جزئی ۰.۱۱۲۹
-۹۱۴۴-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۸۵۵ ۰۲:۴۴:۵۷ ۶۲ جزئی ۰.۳۵۸۲
-۹۱۴۴-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۸۵۵ ۲۳:۵۵:۳۶ ۲۹ جزئی ۰.۸۷۱۸
-۹۱۴۵-۰۵-۰۳ ۳ مه ۸۵۴ ۱۵:۲۰:۴۳ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۸۴۲ ۰۱m ۲۰s ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۹۱۴۵-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۸۵۴ ۱۱:۱۵:۵۴ ۳۹ حلقه‌ای ۰.۹۷۴۴ ۰۲m ۳۲s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۹۱۴۶-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۸۵۳ ۰۱:۵۰:۲۸ ۴۴ کامل ۱.۰۴۳۲ ۰۴m ۱۴s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۱۴۶-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۸۵۳ ۱۵:۲۶:۰۵ ۴۹ حلقه‌ای ۰.۹۳۰۲ ۰۸m ۵۸s ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
-۹۱۴۷-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۸۵۲ ۱۷:۴۳:۴۹ ۵۴ کامل ۱.۰۶۷۷ ۰۴m ۵۰s ۳۹۶ کیلومتر (۲۴۶ مایل)
-۹۱۴۷-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۸۵۲ ۱۴:۴۵:۲۶ ۵۹ حلقه‌ای ۰.۹۱۲۵ ۰۶m ۵۵s
-۹۱۴۸-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۸۵۱ ۰۱:۴۱:۵۳ ۲۶ جزئی ۰.۹۳۴۸
-۹۱۴۸-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۸۵۱ ۰۳:۰۶:۵۲ ۳۱ جزئی ۰.۶۳۹۴
-۹۱۴۹-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۸۵۰ ۱۱:۱۷:۵۵ ۳۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۸۹ ۰۳m ۴۶s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۱۴۹-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۸۵۰ ۱۶:۰۴:۲۴ ۴۱ کامل ۱.۰۵۱۵ ۰۴m ۵۸s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۱۵۰-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۸۴۹ ۱۳:۳۳:۴۰ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۳۰۱ ۰۷m ۴۸s ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۹۱۵۰-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۸۴۹ ۰۸:۴۰:۰۰ ۵۱ کامل ۱.۰۶۸۴ ۰۵m ۳۳s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۹۱۵۱-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۸۴۸ ۱۳:۱۳:۲۳ ۵۶ جزئی ۰.۷۹۰۲
-۹۱۵۱-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۸۴۸ ۰۰:۱۲:۳۴ ۶۱ جزئی ۰.۹۱۱۵
-۹۱۵۱-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۸۴۸ ۰۴:۲۵:۳۲ ۲۸ جزئی ۰.۸۴۶۵
-۹۱۵۲-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۸۴۷ ۲۱:۲۱:۵۰ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۰ ۰۴m ۳۸s ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
-۹۱۵۲-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۸۴۷ ۱۸:۲۲:۱۲ ۳۸ کامل ۱.۰۴۲۳ ۰۴m ۰۱s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۱۵۳-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۸۴۶ ۲۲:۲۶:۲۵ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۸ ۰۶m ۲۲s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۱۵۳-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۸۴۶ ۱۰:۰۰:۰۶ ۴۸ کامل ۱.۰۳۵۰ ۰۲m ۵۱s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۹۱۵۴-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۸۴۵ ۰۰:۴۲:۲۰ ۵۳ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۳ ۰۲m ۰۳s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۹۱۵۴-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۸۴۵ ۲۲:۳۶:۲۳ ۵۸ جزئی ۰.۹۵۶۲
-۹۱۵۵-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۸۴۴ ۰۱:۲۴:۳۰ ۲۵ جزئی ۰.۶۰۸۰
-۹۱۵۵-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۸۴۴ ۰۹:۴۴:۱۲ ۶۳ جزئی ۰.۳۲۶۳
-۹۱۵۵-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۸۴۴ ۱۰:۱۴:۱۱ ۳۰ جزئی ۰.۵۵۲۶
-۹۱۵۶-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۸۴۳ ۱۷:۵۹:۳۸ ۳۵ کامل ۱.۰۷۳۳ ۰۵m ۳۹s ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۹۱۵۶-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۸۴۳ ۰۹:۳۳:۲۶ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۰۳ ۰۷m ۱۱s ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۱۵۷-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۸۴۲ ۱۰:۱۶:۲۶ ۴۵ کامل ۱.۰۴۵۲ ۰۳m ۵۲s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۹۱۵۷-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۸۴۲ ۱۳:۲۶:۱۳ ۵۰ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۹ ۰۲m ۰۲s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۱۵۸-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۸۴۱ ۲۱:۳۹:۴۸ ۵۵ جزئی ۰.۸۸۳۱
-۹۱۵۸-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۸۴۱ ۰۰:۴۵:۵۹ ۶۰ کامل ۱.۰۲۸۰ ۰۲m ۰۶s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
-۹۱۵۹-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۸۴۰ ۰۸:۲۲:۰۰ ۲۷ جزئی ۰.۷۵۴۵
-۹۱۵۹-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۸۴۰ ۰۸:۴۰:۵۴ ۳۲ کامل ۱.۰۰۰۲
-۹۱۶۰-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۸۳۹ ۰۸:۳۹:۱۹ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۷ ۰۵m ۳۸s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۹۱۶۰-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۸۳۹ ۲۳:۱۲:۰۴ ۴۲ کامل ۱.۰۲۲۷ ۰۲m ۰۱s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۱۶۱-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۸۳۸ ۱۵:۰۶:۰۰ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۹۴۳ ۰۰m ۳۸s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۹۱۶۱-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۸۳۸ ۰۷:۲۱:۵۴ ۵۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۵ ۰۳m ۵۵s ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۹۱۶۱-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۸۳۸ ۰۴:۰۸:۳۴ ۵۷ کامل ۱.۰۲۴۹ ۰۱m ۵۰s ۵۳۰ کیلومتر (۳۳۰ مایل)
-۹۱۶۲-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۸۳۷ ۰۹:۰۶:۱۱ ۶۲ جزئی ۰.۵۰۱۵
-۹۱۶۲-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۸۳۷ ۰۸:۴۲:۳۷ ۲۹ جزئی ۰.۸۶۶۱
-۹۱۶۳-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۸۳۶ ۲۲:۰۶:۱۰ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۸۷۰ ۰۰m ۵۹s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۱۶۳-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۸۳۶ ۱۹:۴۰:۵۷ ۳۹ حلقه‌ای ۰.۹۷۰۳ ۰۲m ۵۴s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۱۶۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۸۳۵ ۰۹:۰۵:۳۹ ۴۴ کامل ۱.۰۴۸۰ ۰۴m ۳۸s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۱۶۴-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۸۳۵ ۲۳:۲۴:۲۳ ۴۹ حلقه‌ای ۰.۹۲۷۰ ۰۹m ۴۱s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۹۱۶۵-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۸۳۴ ۰۱:۱۶:۳۶ ۵۴ کامل ۱.۰۷۲۰ ۰۵m ۳۳s ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
-۹۱۶۵-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۸۳۴ ۲۲:۳۲:۵۷ ۵۹ حلقه‌ای ۰.۹۱۲۳ ۰۷m ۳۴s ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۱۶۶-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۸۳۳ ۰۹:۲۵:۵۸ ۲۶ جزئی ۰.۸۴۰۳
-۹۱۶۶-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۸۳۳ ۱۸:۱۰:۳۴ ۶۴ جزئی ۰.۰۵۵۷
-۹۱۶۶-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۸۳۳ ۱۰:۵۶:۴۵ ۳۱ جزئی ۰.۵۸۲۶
-۹۱۶۷-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۸۳۲ ۱۸:۴۴:۱۳ ۳۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۸۸ ۰۳m ۴۱s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۱۶۷-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۸۳۲ ۰۰:۰۴:۲۹ ۴۱ کامل ۱.۰۴۹۹ ۰۴m ۴۰s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۱۶۸-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۸۳۱ ۲۰:۴۹:۵۹ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۳۲۷ ۰۷m ۴۸s ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
-۹۱۶۸-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۸۳۱ ۱۶:۳۵:۰۶ ۵۱ کامل ۱.۰۶۴۶ ۰۵m ۲۵s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۹۱۶۹-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۸۳۰ ۲۰:۴۵:۱۳ ۵۶ جزئی ۰.۸۴۸۱
-۹۱۶۹-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۸۳۰ ۰۷:۴۶:۰۱ ۶۱ کامل ۱.۰۰۶۴
-۹۱۶۹-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۸۳۰ ۱۳:۰۰:۲۱ ۲۸ جزئی ۰.۸۴۴۵
-۹۱۷۰-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۸۲۹ ۰۳:۵۲:۵۵ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۱ ۰۴m ۵۱s ۷۶۳ کیلومتر (۴۷۴ مایل)
-۹۱۷۰-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۸۲۹ ۰۳:۱۳:۰۵ ۳۸ کامل ۱.۰۴۴۳ ۰۴m ۱۶s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۱۷۱-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۸۲۸ ۰۴:۴۵:۳۹ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۴ ۰۶m ۴۲s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۱۷۱-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۸۲۸ ۱۸:۵۰:۱۱ ۴۸ کامل ۱.۰۳۳۸ ۰۲m ۴۷s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۹۱۷۲-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۸۲۷ ۰۷:۲۰:۲۴ ۵۳ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۲ ۰۱m ۴۷s ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۹۱۷۲-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۸۲۷ ۰۷:۱۰:۲۸ ۵۸ جزئی ۰.۹۵۰۰
-۹۱۷۳-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۸۲۶ ۰۸:۴۹:۵۵ ۲۵ جزئی ۰.۴۸۶۸
-۹۱۷۳-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۸۲۶ ۱۶:۵۱:۳۶ ۶۳ جزئی ۰.۴۷۳۵
-۹۱۷۳-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۸۲۶ ۱۸:۰۱:۵۳ ۳۰ جزئی ۰.۵۲۳۴
-۹۱۷۴-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۸۲۵ ۰۱:۳۷:۴۷ ۳۵ کامل ۱.۰۷۴۷ ۰۵m ۴۹s ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۹۱۷۴-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۸۲۵ ۱۷:۱۸:۰۳ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۲ ۰۷m ۲۹s ۳۱۶ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
-۹۱۷۵-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۸۲۴ ۱۷:۴۹:۵۵ ۴۵ کامل ۱.۰۴۵۱ ۰۳m ۵۱s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۹۱۷۵-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۸۲۴ ۲۱:۲۶:۴۰ ۵۰ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۲ ۰۱m ۵۸s ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
-۹۱۷۶-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۸۲۳ ۰۴:۵۶:۲۴ ۵۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۵
-۹۱۷۶-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۸۲۳ ۰۸:۵۹:۱۹ ۶۰ کامل ۱.۰۲۸۳ ۰۲m ۰۶s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۱۷۷-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۸۲۲ ۱۵:۴۴:۲۰ ۲۷ جزئی ۰.۶۹۵۵
-۹۱۷۷-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۸۲۲ ۱۶:۲۷:۴۲ ۳۲ جزئی ۰.۸۹۴۴
-۹۱۷۷-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۸۲۲ ۰۰:۵۴:۱۴ ۷۰ جزئی ۰.۰۴۱۳
-۹۱۷۸-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۸۲۱ ۱۶:۲۴:۳۲ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۸۷ ۰۵m ۰۰s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۱۷۸-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۸۲۱ ۰۶:۳۲:۱۵ ۴۲ مرکب ۱.۰۱۶۱ ۰۱m ۲۴s ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۹۱۷۹-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۸۲۰ ۲۳:۲۳:۵۱ ۴۷ مرکب ۱.۰۰۰۱ ۰۰m ۰۰s ۰ کیلومتر (۰ مایل)
-۹۱۷۹-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۸۲۰ ۱۴:۰۷:۵۹ ۵۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۵۲ ۰۴m ۲۷s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۱۸۰-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۸۱۹ ۱۲:۴۸:۴۶ ۵۷ کامل ۱.۰۲۹۶ ۰۲m ۱۳s ۴۶۴ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
-۹۱۸۰-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۸۱۹ ۱۵:۳۱:۲۱ ۶۲ جزئی ۰.۶۴۰۰
-۹۱۸۰-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۸۱۹ ۱۷:۳۰:۵۰ ۲۹ جزئی ۰.۸۶۲۷
-۹۱۸۱-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۸۱۸ ۰۴:۵۲:۰۷ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۸۹۱ ۰۰m ۴۵s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۹۱۸۱-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۸۱۸ ۰۴:۰۷:۴۵ ۳۹ حلقه‌ای ۰.۹۶۶۷ ۰۳m ۱۴s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۹۱۸۲-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۸۱۷ ۱۶:۲۰:۰۰ ۴۴ کامل ۱.۰۵۲۱ ۰۴m ۵۶s ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۱۸۲-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۸۱۷ ۰۷:۲۶:۳۲ ۴۹ حلقه‌ای ۰.۹۲۴۴ ۱۰m ۲۱s ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
-۹۱۸۳-۰۵-۰۳ ۳ مه ۸۱۶ ۰۸:۴۵:۰۴ ۵۴ کامل ۱.۰۷۵۴ ۰۶m ۱۳s ۳۳۸ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۹۱۸۳-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۸۱۶ ۰۶:۲۷:۱۲ ۵۹ حلقه‌ای ۰.۹۱۲۲ ۰۸m ۰۷s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۹۱۸۴-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۸۱۵ ۱۷:۰۱:۲۹ ۲۶ جزئی ۰.۷۳۴۴
-۹۱۸۴-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۸۱۵ ۰۱:۳۸:۰۷ ۶۴ جزئی ۰.۱۷۱۸
-۹۱۸۴-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۸۱۵ ۱۸:۵۶:۱۴ ۳۱ جزئی ۰.۵۳۸۵
-۹۱۸۵-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۸۱۴ ۰۲:۰۱:۲۱ ۳۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۸۴ ۰۳m ۳۶s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۹۱۸۵-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۸۱۴ ۰۸:۱۳:۳۵ ۴۱ کامل ۱.۰۴۸۲ ۰۴m ۲۲s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۱۸۶-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۸۱۳ ۰۳:۵۶:۲۹ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۳ ۰۷m ۴۶s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۱۸۶-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۸۱۳ ۰۰:۳۷:۱۵ ۵۱ کامل ۱.۰۶۰۵ ۰۵m ۱۳s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۱۸۷-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۸۱۲ ۰۴:۰۸:۰۰ ۵۶ جزئی ۰.۹۲۰۲
-۹۱۸۷-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۸۱۲ ۱۵:۲۶:۲۷ ۶۱ کامل ۱.۰۱۲۱ ۰۰m ۴۲s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۹۱۸۸-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۸۱۱ ۲۱:۲۸:۴۵ ۲۸ جزئی ۰.۸۳۲۴
-۹۱۸۸-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۸۱۱ ۱۰:۲۸:۱۰ ۳۳ جزئی ۰.۸۸۱۵
-۹۱۸۸-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۸۱۱ ۱۱:۵۹:۳۷ ۳۸ کامل ۱.۰۴۶۷ ۰۴m ۳۳s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۱۸۹-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۸۱۰ ۱۱:۰۸:۰۶ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۸۶ ۰۷m ۰۴s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۹۱۸۹-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۸۱۰ ۰۳:۳۷:۵۲ ۴۸ کامل ۱.۰۳۳۱ ۰۲m ۴۵s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۱۹۰-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۸۰۹ ۱۴:۰۰:۴۱ ۵۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۲۵ ۰۱m ۳۴s ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۹۱۹۰-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۸۰۹ ۱۵:۴۳:۵۱ ۵۸ جزئی ۰.۹۴۴۱
-۹۱۹۱-۰۵-۰۴ ۴ مه ۸۰۸ ۱۶:۱۰:۱۶ ۲۵ جزئی ۰.۳۵۶۰
-۹۱۹۱-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۸۰۸ ۲۳:۵۸:۲۵ ۶۳ جزئی ۰.۶۲۴۸
-۹۱۹۱-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۸۰۸ ۰۱:۵۶:۳۹ ۳۰ جزئی ۰.۵۰۴۶
-۹۱۹۲-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۸۰۷ ۰۹:۱۰:۲۳ ۳۵ کامل ۱.۰۷۵۲ ۰۵m ۵۶s ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۱۹۲-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۸۰۷ ۰۱:۱۱:۰۴ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۶ ۰۷m ۴۷s ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۹۱۹۳-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۸۰۶ ۰۱:۱۷:۲۵ ۴۵ کامل ۱.۰۴۴۵ ۰۳m ۵۰s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۱۹۳-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۸۰۶ ۰۵:۳۶:۱۱ ۵۰ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۸ ۰۱m ۵۳s ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۹۱۹۴-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۸۰۵ ۱۲:۰۴:۲۲ ۵۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۹ ۰۱m ۴۴s ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۱۹۴-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۸۰۵ ۱۷:۲۰:۲۹ ۶۰ کامل ۱.۰۲۸۴ ۰۲m ۰۳s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۱۹۵-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۸۰۴ ۲۲:۵۸:۴۷ ۲۷ جزئی ۰.۶۲۵۹
-۹۱۹۵-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۸۰۴ ۰۰:۲۰:۴۸ ۳۲ جزئی ۰.۷۹۹۷
-۹۱۹۵-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۸۰۴ ۰۹:۱۳:۱۰ ۷۰ جزئی ۰.۰۹۶۶
-۹۱۹۶-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۸۰۳ ۰۰:۰۲:۰۱ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۵۳۹ ۰۴m ۲۳s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۱۹۶-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۸۰۳ ۱۳:۵۹:۰۳ ۴۲ مرکب ۱.۰۰۹۴ ۰۰m ۴۸s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۹۱۹۷-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۸۰۲ ۰۷:۳۵:۲۶ ۴۷ مرکب ۱.۰۰۶۱ ۰۰m ۳۸s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۹۱۹۷-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۸۰۲ ۲۰:۵۹:۱۱ ۵۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۰۶ ۰۴m ۵۷s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۱۹۸-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۸۰۱ ۲۱:۲۳:۰۲ ۵۷ کامل ۱.۰۳۴۶ ۰۲m ۳۷s ۴۱۷ کیلومتر (۲۵۹ مایل)
-۹۱۹۸-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۸۰۱ ۲۲:۰۲:۱۷ ۶۲ جزئی ۰.۷۷۱۳
-۹۱۹۸-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۸۰۱ ۰۲:۱۶:۳۴ ۲۹ جزئی ۰.۸۵۶۵