۹

فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۹ میلادی است که در طی سال‌های ۸۰۱ تا ۹۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۲ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۸ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۴ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۶ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۵ ژوئیه ۸۰۱ ۰۲:۲۴:۳۰ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۵ ۰۶ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۹ دسامبر ۸۰۱ ۱۳:۱۸:۰۷ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۴۶ ۰۳ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۴ ژوئیه ۸۰۲ ۰۴:۳۸:۰۹ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۱ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۹ نوامبر ۸۰۲ ۰۱:۵۶:۳۵ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۹۳۳
۲۵ آوریل ۸۰۳ ۰۵:۰۷:۳۶ ۸۰ جزئی ۰٫۹۰۷۴
۲۴ مه ۸۰۳ ۱۳:۳۵:۵۲ ۱۱۸ جزئی ۰٫۰۱۲۲
۱۹ اکتبر ۸۰۳ ۱۳:۴۶:۲۷ ۸۵ جزئی ۰٫۸۲۶۴
۱۳ آوریل ۸۰۴ ۲۱:۳۹:۲۳ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۳۲ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۷ اکتبر ۸۰۴ ۱۳:۰۹:۴۸ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۹ ۰۷ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۳ آوریل ۸۰۵ ۱۳:۵۱:۵۶ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۲۹ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۶ سپتامبر ۸۰۵ ۱۷:۰۶:۳۶ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۲ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۴ مارس ۸۰۶ ۰۱:۱۲:۱۱ ۱۱۰ جزئی ۰٫۶۰۴۸
۱۶ سپتامبر ۸۰۶ ۰۴:۲۸:۲۹ ۱۱۵ جزئی ۰٫۹۲۸۴
۱۱ فوریه ۸۰۷ ۱۱:۴۲:۰۸ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۴۷ ۰۷ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۷ اوت ۸۰۷ ۱۲:۳۳:۱۳ ۸۷ کامل ۱٫۰۵۷۹ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
۳۱ ژانویه ۸۰۸ ۱۱:۵۷:۳۱ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۹ ۰۷ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۲۷ ژوئیه ۸۰۸ ۰۳:۰۶:۰۵ ۹۷ کامل ۱٫۰۲۴۱ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۱۹ ژانویه ۸۰۹ ۱۸:۲۳:۵۳ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۹ ۰۰ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۱۶ ژوئیه ۸۰۹ ۱۱:۱۸:۵۷ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۹ ژانویه ۸۱۰ ۰۷:۲۵:۱۹ ۱۱۲ جزئی ۰٫۷۹۲۴
۵ ژوئیه ۸۱۰ ۲۲:۱۲:۲۹ ۷۹ جزئی ۰٫۲۷۱۴
۵ ژوئیه ۸۱۰ ۱۳:۰۵:۵۲ ۱۱۷ جزئی ۰٫۱۹۵۷
۳۰ نوامبر ۸۱۰ ۱۲:۰۲:۲۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۱۳۹ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۶ مه ۸۱۱ ۰۱:۵۹:۰۱ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۷ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۱۹ نوامبر ۸۱۱ ۲۳:۰۲:۵۲ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۲ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۱۴ مه ۸۱۲ ۱۲:۵۵:۱۶ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۸ نوامبر ۸۱۲ ۰۲:۴۹:۵۹ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۲ ۰۷ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۴ مه ۸۱۳ ۰۵:۰۱:۵۳ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۶۵۹ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۵۵۶ کیلومتر (۳۴۵ مایل)
۲۸ اکتبر ۸۱۳ ۰۲:۰۳:۱۴ ۱۱۴ جزئی ۰٫۷۴۲۶
۲۵ مارس ۸۱۴ ۱۲:۵۹:۰۴ ۸۱ کامل ۱٫۰۱۶۱ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۷ سپتامبر ۸۱۴ ۱۴:۳۹:۲۴ ۸۶ جزئی ۰٫۸۷۷۱
۱۴ مارس ۸۱۵ ۲۲:۱۵:۰۱ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۴ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۷ سپتامبر ۸۱۵ ۰۳:۵۰:۱۸ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۲۲ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۳ مارس ۸۱۶ ۰۰:۱۷:۴۹ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۴ ۰۷ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۶ اوت ۸۱۶ ۲۰:۲۳:۳۴ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۶۴۷ ۰۵ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۰ فوریه ۸۱۷ ۰۰:۱۰:۲۰ ۱۱۱ جزئی ۰٫۵۷۹۴
۱۸ ژوئیه ۸۱۷ ۰۱:۳۹:۴۱ ۷۸ جزئی ۰٫۱۰۴۲
۱۶ اوت ۸۱۷ ۱۱:۳۸:۱۸ ۱۱۶ جزئی ۰٫۶۹۲۱
۱۰ ژانویه ۸۱۸ ۱۶:۱۷:۰۹ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۹ ۰۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۷ ژوئیه ۸۱۸ ۰۷:۵۳:۳۶ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۱ ۰۳ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۳۱ دسامبر ۸۱۸ ۰۶:۳۰:۱۸ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۵۲ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۶ ژوئیه ۸۱۹ ۰۸:۴۶:۳۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۵ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۰ دسامبر ۸۱۹ ۲۲:۰۸:۵۱ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۳۲ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۱۴ ژوئیه ۸۲۰ ۱۱:۱۹:۰۹ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۹ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۹ دسامبر ۸۲۰ ۱۰:۳۰:۲۸ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۹۰۴
۵ مه ۸۲۱ ۱۲:۳۶:۳۸ ۸۰ جزئی ۰٫۷۹۰۳
۳ ژوئیه ۸۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴ ۱۱۸ جزئی ۰٫۱۵۶۱
۲۹ اکتبر ۸۲۱ ۲۱:۳۳:۱۸ ۸۵ جزئی ۰٫۷۹۲۹
۲۵ آوریل ۸۲۲ ۰۵:۲۰:۵۸ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۵۰ ۰۵ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۸ اکتبر ۸۲۲ ۲۰:۵۲:۲۳ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۸ ۰۷ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۱۴ آوریل ۸۲۳ ۲۱:۳۱:۱۵ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۳۱ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۸ اکتبر ۸۲۳ ۰۱:۰۴:۰۳ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۷ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۳ آوریل ۸۲۴ ۰۸:۳۵:۰۳ ۱۱۰ جزئی ۰٫۶۹۲۸
۲۶ سپتامبر ۸۲۴ ۱۲:۳۹:۰۱ ۱۱۵ جزئی ۰٫۹۹۲۹
۲۱ فوریه ۸۲۵ ۱۹:۱۰:۳۲ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۶
۱۷ اوت ۸۲۵ ۲۰:۱۸:۰۴ ۸۷ کامل ۱٫۰۵۱۵ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۴۰۶ کیلومتر (۲۵۲ مایل)
۱۰ فوریه ۸۲۶ ۱۹:۴۶:۲۴ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۷ ۰۶ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۷ اوت ۸۲۶ ۱۰:۲۷:۱۵ ۹۷ کامل ۱٫۰۱۸۰ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۳۱ ژانویه ۸۲۷ ۰۲:۴۳:۱۸ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۳ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۲۷ ژوئیه ۸۲۷ ۱۸:۰۶:۵۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۲ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۲۰ ژانویه ۸۲۸ ۱۶:۰۷:۰۳ ۱۱۲ جزئی ۰٫۸۱۲۹
۱۶ ژوئیه ۸۲۸ ۰۴:۳۶:۴۴ ۷۹ جزئی ۰٫۱۲۷۳
۱۵ ژوئیه ۸۲۸ ۱۹:۳۲:۴۷ ۱۱۷ جزئی ۰٫۳۳۴۸
۱۰ دسامبر ۸۲۸ ۲۰:۴۹:۰۰ ۸۴ کامل ۱٫۰۱۱۳ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۵ ژوئیه ۸۲۹ ۰۸:۴۷:۴۶ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۶ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۳۰ نوامبر ۸۲۹ ۰۷:۲۹:۰۹ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۵ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۵ مه ۸۳۰ ۲۰:۱۱:۲۱ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۰۸ ۰۴ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۹ نوامبر ۸۳۰ ۱۰:۵۱:۱۰ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۵ ۰۷ دقیقه ۴۷ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۱۵ مه ۸۳۱ ۱۲:۳۴:۰۴ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۰۵ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۴۳۹ کیلومتر (۲۷۳ مایل)
۸ نوامبر ۸۳۱ ۰۹:۵۵:۴۷ ۱۱۴ جزئی ۰٫۷۶۹۶
۴ آوریل ۸۳۲ ۲۰:۳۹:۱۵ ۸۱ کامل ۱٫۰۱۲۰ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۷ سپتامبر ۸۳۲ ۲۲:۳۶:۴۰ ۸۶ جزئی ۰٫۸۲۳۸
۲۵ مارس ۸۳۳ ۰۵:۳۷:۴۸ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۳ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۷ سپتامبر ۸۳۳ ۱۱:۵۶:۰۳ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۰۷ ۰۴ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۴ مارس ۸۳۴ ۰۷:۳۰:۳۰ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۱ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۷ سپتامبر ۸۳۴ ۰۴:۲۴:۱۴ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۶۰۹ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۳ مارس ۸۳۵ ۰۷:۳۸:۴۲ ۱۱۱ جزئی ۰٫۶۴۷۶
۲۷ اوت ۸۳۵ ۱۹:۱۷:۳۰ ۱۱۶ جزئی ۰٫۷۸۰۵
۲۲ ژانویه ۸۳۶ ۰۰:۴۸:۳۵ ۸۳ Hybrid ۱٫۰۰۲۱ ۰۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱۷ ژوئیه ۸۳۶ ۱۴:۳۰:۲۷ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۸ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۳۵۴ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
۱۰ ژانویه ۸۳۷ ۱۵:۱۷:۴۰ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۷۳ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۶ ژوئیه ۸۳۷ ۱۵:۱۱:۴۷ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۱ ۰۶ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۳۱ دسامبر ۸۳۷ ۰۶:۵۶:۲۹ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۲۳ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۵ ژوئیه ۸۳۸ ۱۸:۰۱:۵۱ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۸ ۰۲ دقیقه ۲۴ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۲۰ دسامبر ۸۳۸ ۱۹:۰۲:۵۸ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۸۸۵
۱۶ مه ۸۳۹ ۲۰:۰۱:۳۹ ۸۰ جزئی ۰٫۶۶۴۶
۱۵ ژوئیه ۸۳۹ ۰۳:۵۶:۲۴ ۱۱۸ جزئی ۰٫۳۰۲۳
۱۰ نوامبر ۸۳۹ ۰۵:۲۵:۴۴ ۸۵ جزئی ۰٫۷۶۷۹
۵ مه ۸۴۰ ۱۲:۵۷:۰۶ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۵۹ ۰۵ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۹ اکتبر ۸۴۰ ۰۴:۴۳:۵۵ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۱ ۰۷ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۲۵ آوریل ۸۴۱ ۰۵:۰۱:۴۵ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۲۹ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۸ اکتبر ۸۴۱ ۰۹:۱۱:۰۷ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۲ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۱۴ آوریل ۸۴۲ ۱۵:۴۷:۲۰ ۱۱۰ جزئی ۰٫۷۹۵۰
۷ اکتبر ۸۴۲ ۲۰:۵۸:۳۰ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۲۹ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۴۰۳ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۵ مارس ۸۴۳ ۰۲:۲۹:۳۶ ۸۲ جزئی ۰٫۸۸۵۶
۲۹ اوت ۸۴۳ ۰۴:۰۹:۴۸ ۸۷ کامل ۱٫۰۴۴۲ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۵۲۶ کیلومتر (۳۲۷ مایل)
۲۲ فوریه ۸۴۴ ۰۳:۲۹:۴۵ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۸ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۷ اوت ۸۴۴ ۱۷:۵۲:۱۱ ۹۷ Hybrid ۱٫۰۱۱۷ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۱۰ فوریه ۸۴۵ ۱۰:۵۸:۵۵ ۱۰۲ Hybrid ۱٫۰۰۴۱ ۰۰ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۷ اوت ۸۴۵ ۰۰:۵۷:۵۵ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۲ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۳۱ ژانویه ۸۴۶ ۰۰:۴۴:۰۷ ۱۱۲ جزئی ۰٫۸۴۱۴
۲۷ ژوئیه ۸۴۶ ۰۲:۰۴:۲۰ ۱۱۷ جزئی ۰٫۴۶۸۴
۲۲ دسامبر ۸۴۶ ۰۵:۳۴:۵۱ ۸۴ کامل ۱٫۰۰۹۰ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۱۶ ژوئیه ۸۴۷ ۱۵:۳۹:۲۲ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۷ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۱ دسامبر ۸۴۷ ۱۵:۵۴:۱۴ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۴ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۵ ژوئیه ۸۴۸ ۰۳:۲۹:۱۷ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۴۵ ۰۴ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۹ نوامبر ۸۴۸ ۱۸:۵۴:۰۷ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۴ ۰۸ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۲۵ مه ۸۴۹ ۲۰:۰۳:۲۴ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۳۸ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۸۳ کیلومتر (۲۳۸ مایل)
۱۸ نوامبر ۸۴۹ ۱۷:۵۳:۵۷ ۱۱۴ جزئی ۰٫۷۸۹۸
۱۶ آوریل ۸۵۰ ۰۴:۰۹:۵۳ ۸۱ جزئی ۰٫۹۰۴۵
۱۵ مه ۸۵۰ ۱۲:۴۹:۲۹ ۱۱۹ جزئی ۰٫۰۰۶۶
۹ اکتبر ۸۵۰ ۰۶:۴۳:۵۵ ۸۶ جزئی ۰٫۷۸۳۲
۵ آوریل ۸۵۱ ۱۲:۴۸:۵۴ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۰ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۸ سپتامبر ۸۵۱ ۲۰:۱۲:۰۹ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۹۲ ۰۴ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۲۴ مارس ۸۵۲ ۱۴:۳۳:۰۸ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۹ ۰۶ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۷ سپتامبر ۸۵۲ ۱۲:۳۲:۱۷ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۵۶۹ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۳ مارس ۸۵۳ ۱۴:۵۹:۰۸ ۱۱۱ جزئی ۰٫۷۲۹۰
۷ سپتامبر ۸۵۳ ۰۳:۰۲:۴۲ ۱۱۶ جزئی ۰٫۸۵۷۸
۱ فوریه ۸۵۴ ۰۹:۱۵:۰۳ ۸۳ کامل ۱٫۰۰۶۵ ۰۰ دقیقه ۲۲ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۸ ژوئیه ۸۵۴ ۲۱:۰۹:۵۲ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۴ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۶۰۳ کیلومتر (۳۷۵ مایل)
۲۲ ژانویه ۸۵۵ ۰۰:۰۱:۲۸ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۹۹ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۷ ژوئیه ۸۵۵ ۲۱:۴۱:۰۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۴ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۱ ژانویه ۸۵۶ ۱۵:۴۱:۰۳ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۱۸ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۶ ژوئیه ۸۵۶ ۰۰:۴۹:۲۰ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ ۰۲ دقیقه ۰۰ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۳۱ دسامبر ۸۵۶ ۰۳:۳۴:۰۱ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۸۷۵
۲۷ مه ۸۵۷ ۰۳:۲۴:۳۵ ۸۰ جزئی ۰٫۵۳۳۸
۲۵ ژوئیه ۸۵۷ ۱۱:۰۸:۲۳ ۱۱۸ جزئی ۰٫۴۴۹۴
۲۰ نوامبر ۸۵۷ ۱۳:۲۳:۰۰ ۸۵ جزئی ۰٫۷۵۰۲
۱۶ مه ۸۵۸ ۲۰:۲۹:۱۵ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۶۰ ۰۵ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۹ نوامبر ۸۵۸ ۱۲:۴۱:۵۹ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۹ ۰۷ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۶ مه ۸۵۹ ۱۲:۲۶:۳۸ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۲۰ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۹ اکتبر ۸۵۹ ۱۷:۲۶:۱۹ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۱ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۲۴ آوریل ۸۶۰ ۲۲:۵۲:۴۰ ۱۱۰ جزئی ۰٫۹۰۵۷
۱۸ اکتبر ۸۶۰ ۰۵:۲۵:۰۲ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۴۱ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۱۵ مارس ۸۶۱ ۰۹:۴۰:۰۴ ۸۲ جزئی ۰٫۸۰۷۹
۸ سپتامبر ۸۶۱ ۱۲:۰۸:۲۵ ۸۷ کامل ۱٫۰۰۵۳
۴ مارس ۸۶۲ ۱۱:۰۳:۳۸ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۱ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۹ اوت ۸۶۲ ۰۱:۲۴:۰۸ ۹۷ Hybrid ۱٫۰۰۵۱ ۰۰ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۲۱ فوریه ۸۶۳ ۱۹:۰۶:۱۶ ۱۰۲ Hybrid ۱٫۰۱۰۳ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۱۸ اوت ۸۶۳ ۰۷:۵۵:۵۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۸ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۱ فوریه ۸۶۴ ۰۹:۱۴:۰۳ ۱۱۲ جزئی ۰٫۸۸۱۴
۶ اوت ۸۶۴ ۰۸:۴۲:۵۶ ۱۱۷ جزئی ۰٫۵۹۲۸
۱ ژانویه ۸۶۵ ۱۴:۱۹:۰۳ ۸۴ کامل ۱٫۰۰۷۳ ۰۰ دقیقه ۳۶ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۲۶ ژوئیه ۸۶۵ ۲۲:۳۱:۴۹ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۹ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
۲۲ دسامبر ۸۶۵ ۰۰:۲۰:۰۳ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۱۶ ژوئیه ۸۶۶ ۱۰:۴۶:۲۵ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۷۴ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱۱ دسامبر ۸۶۶ ۰۲:۵۹:۱۱ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۰ ۰۸ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۲۹ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۶ ژوئیه ۸۶۷ ۰۳:۳۰:۵۹ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۶۰ ۰۴ دقیقه ۴۳ ثانیه ۳۴۹ کیلومتر (۲۱۷ مایل)
۳۰ نوامبر ۸۶۷ ۰۱:۵۷:۱۳ ۱۱۴ جزئی ۰٫۸۰۳۵
۲۶ آوریل ۸۶۸ ۱۱:۳۴:۰۴ ۸۱ جزئی ۰٫۷۷۹۹
۲۵ مه ۸۶۸ ۲۰:۱۱:۱۳ ۱۱۹ جزئی ۰٫۱۳۲۷
۱۹ اکتبر ۸۶۸ ۱۴:۵۹:۰۸ ۸۶ جزئی ۰٫۷۵۲۸
۱۵ آوریل ۸۶۹ ۱۹:۵۲:۳۷ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۴ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۹ اکتبر ۸۶۹ ۰۴:۳۵:۲۵ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۴ آوریل ۸۷۰ ۲۱:۲۶:۳۹ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۸ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۸ سپتامبر ۸۷۰ ۲۰:۴۷:۵۰ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۵۲۷ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۲۴ مارس ۸۷۱ ۲۲:۱۲:۳۴ ۱۱۱ جزئی ۰٫۸۲۲۷
۱۸ سپتامبر ۸۷۱ ۱۰:۵۴:۵۱ ۱۱۶ جزئی ۰٫۹۲۲۴
۱۲ فوریه ۸۷۲ ۱۷:۳۵:۰۶ ۸۳ کامل ۱٫۰۱۰۵ ۰۰ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۸ اوت ۸۷۲ ۰۳:۵۵:۳۰ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۷
۱ فوریه ۸۷۳ ۰۸:۳۹:۱۴ ۹۳ کامل ۱٫۰۵۲۷ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۲۸ ژوئیه ۸۷۳ ۰۴:۱۵:۴۰ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۳ ۰۵ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۲۲ ژانویه ۸۷۴ ۰۰:۲۰:۱۴ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۱۸ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۷ ژوئیه ۸۷۴ ۰۷:۴۲:۲۶ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۶ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۱۱ ژانویه ۸۷۵ ۱۱:۵۹:۱۱ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۹۴۱
۷ ژوئیه ۸۷۵ ۱۰:۴۶:۵۵ ۸۰ جزئی ۰٫۴۰۰۲
۶ ژوئیه ۸۷۵ ۱۸:۲۴:۵۰ ۱۱۸ جزئی ۰٫۵۹۲۹
۱ دسامبر ۸۷۵ ۲۱:۲۳:۴۱ ۸۵ جزئی ۰٫۷۳۷۰
۲۷ مه ۸۷۶ ۰۳:۵۷:۵۶ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۵۳ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۱۹ نوامبر ۸۷۶ ۲۰:۴۶:۲۰ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۳ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۱۶ مه ۸۷۷ ۱۹:۴۴:۵۶ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۰۶ ۰۴ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۹ نوامبر ۸۷۷ ۰۱:۴۹:۲۴ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۲ ۰۱ دقیقه ۵۷ ثانیه ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۶ مه ۸۷۸ ۰۵:۴۸:۱۲ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۱ ۰۲ دقیقه ۲۸ ثانیه ۴۵۵ کیلومتر (۲۸۳ مایل)
۲۹ اکتبر ۸۷۸ ۱۳:۵۹:۵۹ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۴۶ ۰۱ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۶ مارس ۸۷۹ ۱۶:۴۲:۰۰ ۸۲ جزئی ۰٫۷۱۸۱
۱۹ سپتامبر ۸۷۹ ۲۰:۱۴:۱۰ ۸۷ جزئی ۰٫۹۲۹۹
۱۴ مارس ۸۸۰ ۱۸:۳۱:۵۷ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۵ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۸ سپتامبر ۸۸۰ ۰۹:۰۲:۰۳ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۵ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۴ مارس ۸۸۱ ۰۳:۰۸:۲۲ ۱۰۲ Hybrid ۱٫۰۱۶۷ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۲۸ اوت ۸۸۱ ۱۴:۵۹:۰۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۲ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۱ فوریه ۸۸۲ ۱۷:۳۸:۱۶ ۱۱۲ جزئی ۰٫۹۳۰۹
۱۷ اوت ۸۸۲ ۱۵:۲۹:۲۳ ۱۱۷ جزئی ۰٫۷۰۶۶
۱۲ ژانویه ۸۸۳ ۲۲:۵۸:۱۳ ۸۴ کامل ۱٫۰۰۵۷ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۸ ژوئیه ۸۸۳ ۰۵:۳۰:۳۸ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۱ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲ ژانویه ۸۸۴ ۰۸:۴۲:۰۳ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۰ ۰۴ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۲۶ ژوئیه ۸۸۴ ۱۸:۰۶:۴۳ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲۱ دسامبر ۸۸۴ ۱۱:۰۲:۳۹ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۲ ۰۸ دقیقه ۳۵ ثانیه ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۱۶ ژوئیه ۸۸۵ ۱۰:۵۸:۰۵ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۷۲ ۰۵ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۱۰ دسامبر ۸۸۵ ۱۰:۰۲:۱۳ ۱۱۴ جزئی ۰٫۸۱۶۴
۷ مه ۸۸۶ ۱۸:۴۹:۱۴ ۸۱ جزئی ۰٫۶۴۳۵
۶ ژوئیه ۸۸۶ ۰۳:۲۸:۲۶ ۱۱۹ جزئی ۰٫۲۶۴۷
۳۰ اکتبر ۸۸۶ ۲۳:۲۳:۰۹ ۸۶ جزئی ۰٫۷۳۳۸
۲۷ آوریل ۸۸۷ ۰۲:۴۶:۲۷ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۴ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۲۰ اکتبر ۸۸۷ ۱۳:۰۶:۴۰ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۶۱ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۵ آوریل ۸۸۸ ۰۴:۱۱:۵۰ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۴ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۹ اکتبر ۸۸۸ ۰۵:۱۱:۱۵ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۴۸۴ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۴ آوریل ۸۸۹ ۰۵:۱۷:۴۵ ۱۱۱ جزئی ۰٫۹۳۰۶
۲۸ سپتامبر ۸۸۹ ۱۸:۵۴:۰۰ ۱۱۶ جزئی ۰٫۹۷۴۸
۲۳ فوریه ۸۹۰ ۰۱:۴۸:۵۹ ۸۳ کامل ۱٫۰۰۰۵
۱۹ اوت ۸۹۰ ۱۰:۴۷:۰۱ ۸۸ جزئی ۰٫۸۲۶۸
۱۲ فوریه ۸۹۱ ۱۷:۱۰:۴۲ ۹۳ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۸ اوت ۸۹۱ ۱۰:۵۷:۵۵ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۸ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲ فوریه ۸۹۲ ۰۸:۵۴:۳۳ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۲۰ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۷ ژوئیه ۸۹۲ ۱۴:۴۱:۱۵ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۷ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۲۱ ژانویه ۸۹۳ ۲۰:۲۰:۱۹ ۱۱۳ جزئی ۰٫۷۰۵۴
۱۷ ژوئیه ۸۹۳ ۱۸:۰۹:۴۸ ۸۰ جزئی ۰٫۲۶۵۸
۱۷ ژوئیه ۸۹۳ ۰۱:۴۵:۱۸ ۱۱۸ جزئی ۰٫۷۳۲۷
۱۲ دسامبر ۸۹۳ ۰۵:۲۵:۳۹ ۸۵ جزئی ۰٫۷۲۶۴
۷ ژوئیه ۸۹۴ ۱۱:۲۴:۲۶ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۳۶ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۱ دسامبر ۸۹۴ ۰۴:۵۴:۳۳ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۴ ۰۶ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۲۸ مه ۸۹۵ ۰۳:۰۰:۰۹ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۸۳ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۲۰ نوامبر ۸۹۵ ۱۰:۱۶:۳۹ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۹ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۱۶ مه ۸۹۶ ۱۲:۳۹:۲۸ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۷ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۸ نوامبر ۸۹۶ ۲۲:۴۰:۳۳ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۵۱ ۰۱ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۵ آوریل ۸۹۷ ۲۳:۳۴:۵۹ ۸۲ جزئی ۰٫۶۱۵۷
۳۰ سپتامبر ۸۹۷ ۰۴:۲۷:۲۳ ۸۷ جزئی ۰٫۸۶۷۲
۲۶ مارس ۸۹۸ ۰۱:۵۱:۴۰ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۰ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۱۹ سپتامبر ۸۹۸ ۱۶:۴۸:۲۱ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۹ ۰۰ دقیقه ۵۰ ثانیه ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱۵ مارس ۸۹۹ ۱۱:۰۱:۳۹ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۲۳۲ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۸ سپتامبر ۸۹۹ ۲۲:۱۱:۳۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۵ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۴ مارس ۹۰۰ ۰۱:۵۴:۴۳ ۱۱۲ جزئی ۰٫۹۹۳۳
۲۷ اوت ۹۰۰ ۲۲:۲۳:۳۵ ۱۱۷ جزئی ۰٫۸۱۰۴