فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن هشتمم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۸۰۰ پیش از میلاد تا ۷۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۴ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۹ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۸ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۳ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۹۱۹۹-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۸۰۰ ۱۱:۳۹:۳۳ ۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۷ 00m 38s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۹۱۹۹-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۸۰۰ ۱۲:۳۴:۰۲ ۳۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۸ 03m 29s ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۲۰۰-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۷۹۹ ۲۳:۳۴:۲۵ ۴۴ کامل ۱٫۰۵۵۴ 05m 04s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۲۰۰-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۷۹۹ ۱۵:۳۰:۰۱ ۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۵ 10m 53s ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
-۹۲۰۱-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۷۹۸ ۱۶:۱۱:۲۸ ۵۴ کامل ۱٫۰۷۷۸ 06m 47s ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۹۲۰۱-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۷۹۸ ۱۴:۲۷:۲۶ ۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۲۴ 08m 34s ۰۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۹۲۰۲-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۷۹۷ ۰۰:۲۷:۰۸ ۲۶ جزئی ۰٫۶۱۵۱
-۹۲۰۲-۰۵-۰۳ ۳ مه ۷۹۷ ۰۸:۵۸:۴۹ ۶۴ جزئی ۰٫۲۹۷۸
-۹۲۰۲-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۷۹۷ ۰۳:۰۵:۴۵ ۳۱ جزئی ۰٫۵۰۷۳
-۹۲۰۳-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۷۹۶ ۰۹:۰۷:۱۴ ۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ 03m 31s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۹۲۰۳-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۷۹۶ ۱۶:۳۱:۴۸ ۴۱ کامل ۱٫۰۴۶۵ 04m 03s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۹۲۰۴-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۷۹۵ ۱۰:۵۲:۴۷ ۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۱ 07m 40s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۲۰۴-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۷۹۵ ۰۸:۴۷:۵۱ ۵۱ کامل ۱٫۰۵۶۱ 04m 57s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۲۰۵-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۷۹۴ ۱۱:۲۴:۲۲ ۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۹ 04m 06s ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۹۲۰۵-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۷۹۴ ۲۳:۱۲:۲۴ ۶۱ کامل ۱٫۰۰۷۶ 00m 29s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۲۰۶-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۷۹۳ ۰۵:۵۳:۲۵ ۲۸ جزئی ۰٫۸۱۳۳
-۹۲۰۶-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۷۹۳ ۱۷:۰۶:۳۹ ۳۳ جزئی ۰٫۷۴۸۳
-۹۲۰۷-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۷۹۲ ۲۰:۴۱:۳۴ ۳۸ کامل ۱٫۰۴۹۵ 04m 49s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۲۰۷-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۷۹۲ ۱۷:۳۵:۳۲ ۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ 07m 23s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۲۰۷-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۷۹۲ ۱۲:۲۱:۱۲ ۴۸ کامل ۱٫۰۳۲۸ 02m 46s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۹۲۰۸-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۷۹۱ ۲۰:۴۷:۱۷ ۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۲ 01m 24s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۹۲۰۸-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۷۹۱ ۰۰:۱۲:۱۹ ۵۸ جزئی ۰٫۹۴۴۱
-۹۲۰۹-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۷۹۰ ۲۳:۳۱:۱۹ ۲۵ جزئی ۰٫۲۲۴۴
-۹۲۰۹-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۷۹۰ ۰۷:۱۰:۱۲ ۶۳ جزئی ۰٫۷۷۱۳
-۹۲۰۹-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۷۹۰ ۰۹:۵۴:۵۱ ۳۰ جزئی ۰٫۴۹۱۰
-۹۲۱۰-۰۵-۰۴ ۴ مه ۷۸۹ ۱۶:۳۸:۳۶ ۳۵ کامل ۱٫۰۷۴۷ 05m 59s ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۹۲۱۰-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۷۸۹ ۰۹:۱۱:۰۱ ۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۶ 08m 04s ۳۲۵ کیلومتر (۲۰۲ مایل)
-۹۲۱۱-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۷۸۸ ۰۸:۳۶:۵۸ ۴۵ کامل ۱٫۰۴۳۲ 03m 47s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۲۱۱-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۷۸۸ ۱۳:۵۳:۵۸ ۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۷ 01m 47s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۲۱۲-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۷۸۷ ۱۹:۰۲:۳۴ ۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۲ 01m 43s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۲۱۲-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۷۸۷ ۰۱:۵۰:۵۱ ۶۰ کامل ۱٫۰۲۸۴ 01m 59s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۹۲۱۳-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۷۸۶ ۰۶:۰۳:۱۰ ۲۷ جزئی ۰٫۵۴۲۰
-۹۲۱۳-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۷۸۶ ۰۸:۲۰:۴۷ ۳۲ جزئی ۰٫۷۱۷۱
-۹۲۱۳-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۷۸۶ ۱۷:۳۹:۳۶ ۷۰ جزئی ۰٫۱۳۹۴
-۹۲۱۴-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۷۸۵ ۰۷:۳۲:۰۰ ۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۴ 03m 47s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۲۱۴-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۷۸۵ ۲۱:۳۱:۲۴ ۴۲ مرکب ۱٫۰۰۲۴ 00m 12s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۹۲۱۵-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۷۸۴ ۱۵:۳۹:۱۹ ۴۷ مرکب ۱٫۰۱۲۵ 01m 14s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۲۱۵-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۷۸۴ ۰۳:۵۶:۱۲ ۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۷ 05m 26s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۲۱۶-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۷۸۳ ۰۵:۵۰:۵۶ ۵۷ کامل ۱٫۰۴۰۰ 03m 01s ۳۸۶ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
-۹۲۱۶-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۷۸۳ ۰۴:۴۰:۰۳ ۶۲ جزئی ۰٫۸۹۳۳
-۹۲۱۶-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۷۸۳ ۱۰:۵۹:۳۹ ۲۹ جزئی ۰٫۸۴۷۳
-۹۲۱۷-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۷۸۲ ۱۸:۳۱:۰۹ ۳۴ جزئی ۰٫۹۸۱۵
-۹۲۱۷-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۷۸۲ ۲۰:۵۹:۲۹ ۳۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۵ 03m 41s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۹۲۱۸-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۷۸۱ ۰۶:۴۹:۱۶ ۴۴ کامل ۱٫۰۵۸۰ 05m 06s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۲۱۸-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۷۸۱ ۲۳:۳۴:۵۵ ۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۲ 11m 17s ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۲۱۹-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۷۸۰ ۲۳:۳۶:۳۲ ۵۴ کامل ۱٫۰۷۹۲ 07m 12s ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۲۱۹-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۷۸۰ ۲۲:۳۰:۲۱ ۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۲ 08m 53s ۹۸۴ کیلومتر (۶۱۱ مایل)
-۹۲۲۰-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۷۷۹ ۰۷:۴۶:۰۶ ۲۶ جزئی ۰٫۴۸۷۸
-۹۲۲۰-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۷۷۹ ۱۶:۱۷:۰۵ ۶۴ جزئی ۰٫۴۲۶۴
-۹۲۲۰-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۷۷۹ ۱۱:۲۳:۵۶ ۳۱ جزئی ۰٫۴۸۷۰
-۹۲۲۱-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۷۷۸ ۱۶:۰۵:۲۵ ۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۹ 03m 25s ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۲۲۱-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۷۷۸ ۰۰:۵۷:۱۷ ۴۱ کامل ۱٫۰۴۴۹ 03m 46s ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۲۲۲-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۷۷۷ ۱۷:۴۰:۵۴ ۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۷ 07m 32s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۲۲۲-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۷۷۷ ۱۷:۰۶:۰۹ ۵۱ کامل ۱٫۰۵۱۷ 04m 39s ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۲۲۳-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۷۷۶ ۱۸:۳۰:۴۸ ۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۹ 04m 01s ۴۹۳ کیلومتر (۳۰۶ مایل)
-۹۲۲۳-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۷۷۶ ۰۷:۰۷:۰۳ ۶۱ مرکب ۱٫۰۰۲۵ 00m 10s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۲۲۴-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۷۷۵ ۱۴:۰۹:۵۴ ۲۸ جزئی ۰٫۷۸۰۹
-۹۲۲۴-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۷۷۵ ۲۳:۵۲:۱۲ ۳۳ جزئی ۰٫۶۲۷۵
-۹۲۲۵-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۷۷۴ ۰۵:۱۶:۳۶ ۳۸ کامل ۱٫۰۵۲۵ 05m 04s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۲۲۵-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۷۷۴ ۰۰:۱۰:۰۲ ۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ 07m 37s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۲۲۶-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۷۷۳ ۲۰:۵۹:۱۲ ۴۸ کامل ۱٫۰۳۲۹ 02m 49s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۹۲۲۶-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۷۷۳ ۰۳:۳۷:۵۹ ۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۲ 01m 15s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۲۲۶-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۷۷۳ ۰۸:۳۷:۲۱ ۵۸ جزئی ۰٫۹۴۷۷
-۹۲۲۷-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۷۷۲ ۰۶:۵۰:۲۴ ۲۵ جزئی ۰٫۰۸۹۰
-۹۲۲۷-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۷۷۲ ۱۴:۲۴:۳۹ ۶۳ جزئی ۰٫۹۱۵۶
-۹۲۲۷-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۷۷۲ ۱۷:۵۶:۱۰ ۳۰ جزئی ۰٫۴۸۲۲
-۹۲۲۸-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۷۷۱ ۰۰:۰۳:۵۷ ۳۵ کامل ۱٫۰۷۳۲ 05m 54s ۳۵۲ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
-۹۲۲۸-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۷۷۱ ۱۷:۱۷:۰۲ ۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۲ 08m 19s ۳۲۴ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۹۲۲۹-۰۵-۰۵ ۵ مه ۷۷۰ ۱۵:۵۲:۰۹ ۴۵ کامل ۱٫۰۴۱۳ 03m 44s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۲۲۹-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۷۷۰ ۲۲:۱۸:۰۹ ۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۹ 01m 40s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۹۲۳۰-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۷۶۹ ۰۱:۵۴:۳۱ ۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۶ 01m 44s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۹۲۳۰-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۷۶۹ ۱۰:۲۷:۳۹ ۶۰ کامل ۱٫۰۲۸۴ 01m 56s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۲۳۱-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۷۶۸ ۱۲:۵۸:۳۲ ۲۷ جزئی ۰٫۴۴۵۴
-۹۲۳۱-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۷۶۸ ۱۶:۲۸:۳۶ ۳۲ جزئی ۰٫۶۴۷۹
-۹۲۳۱-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۷۶۸ ۰۲:۱۳:۱۴ ۷۰ جزئی ۰٫۱۷۰۷
-۹۲۳۲-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۷۶۷ ۱۴:۵۴:۴۳ ۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۸ 03m 14s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۲۳۲-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۷۶۷ ۰۵:۱۱:۰۰ ۴۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۵ 00m 23s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۲۳۳-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۷۶۶ ۲۳:۳۶:۲۳ ۴۷ کامل ۱٫۰۱۹۰ 01m 49s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۹۲۳۳-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۷۶۶ ۱۱:۰۰:۵۵ ۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۷ 05m 53s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
-۹۲۳۴-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۷۶۵ ۱۴:۱۰:۵۶ ۵۷ کامل ۱٫۰۴۵۶ 03m 25s ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
-۹۲۳۴-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۷۶۵ ۱۱:۲۵:۴۴ ۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۲ 06m 53s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۹۲۳۴-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۷۶۵ ۱۹:۳۷:۳۵ ۲۹ جزئی ۰٫۸۳۰۸
-۹۲۳۵-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۷۶۴ ۰۱:۲۷:۴۴ ۳۴ جزئی ۰٫۸۵۲۱
-۹۲۳۵-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۷۶۴ ۰۵:۱۹:۳۷ ۳۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۸ 03m 49s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۲۳۶-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۷۶۳ ۱۴:۰۷:۳۲ ۴۴ کامل ۱٫۰۵۹۶ 05m 00s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۲۳۶-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۷۶۳ ۰۷:۳۸:۱۶ ۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۶ 11m 29s ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
-۹۲۳۷-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۷۶۲ ۰۷:۰۱:۰۷ ۵۴ کامل ۱٫۰۷۹۷ 07m 25s ۲۹۲ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۹۲۳۷-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۷۶۲ ۰۶:۳۶:۰۰ ۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۴۵ 09m 04s ۹۴۰ کیلومتر (۵۸۰ مایل)
-۹۲۳۸-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۷۶۱ ۱۴:۵۷:۱۶ ۲۶ جزئی ۰٫۳۵۰۶
-۹۲۳۸-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۷۶۱ ۲۳:۳۱:۱۶ ۶۴ جزئی ۰٫۵۶۰۴
-۹۲۳۸-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۷۶۱ ۱۹:۵۰:۳۳ ۳۱ جزئی ۰٫۴۷۷۷
-۹۲۳۹-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۷۶۰ ۲۲:۵۳:۰۳ ۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۴ 03m 20s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۲۳۹-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۷۶۰ ۰۹:۳۱:۴۴ ۴۱ کامل ۱٫۰۴۳۴ 03m 31s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۹۲۴۰-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۷۵۹ ۰۰:۲۰:۵۴ ۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۲ 07m 20s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۹۲۴۰-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۷۵۹ ۰۱:۳۱:۳۹ ۵۱ کامل ۱٫۰۴۷۴ 04m 20s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۲۴۱-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۷۵۸ ۰۱:۳۲:۰۱ ۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۰ 03m 50s ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
-۹۲۴۱-۰۹-۱۷ ۱۷ سپتامبر ۷۵۸ ۱۵:۰۸:۱۷ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۰ 00m 13s ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۹۲۴۲-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۷۵۷ ۲۲:۲۰:۵۱ ۲۸ جزئی ۰٫۷۳۸۲
-۹۲۴۲-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۷۵۷ ۰۸:۵۱:۳۴ ۶۶ جزئی ۰٫۰۰۴۷
-۹۲۴۲-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۷۵۷ ۰۶:۴۲:۵۲ ۳۳ جزئی ۰٫۵۱۶۲
-۹۲۴۳-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۷۵۶ ۱۳:۴۵:۳۱ ۳۸ کامل ۱٫۰۵۵۶ 05m 17s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۲۴۳-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۷۵۶ ۰۶:۵۲:۱۳ ۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۱ 07m 42s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۹۲۴۴-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۷۵۵ ۰۵:۲۹:۲۷ ۴۸ کامل ۱٫۰۳۳۳ 02m 54s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۹۲۴۴-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۷۵۵ ۱۰:۳۷:۵۳ ۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۸ 01m 09s ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۹۲۴۵-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۷۵۴ ۱۶:۵۵:۱۰ ۵۸ جزئی ۰٫۹۶۰۰
-۹۲۴۵-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۷۵۴ ۲۱:۴۴:۵۲ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۲۸ 01m 40s ۵۵۷ کیلومتر (۳۴۶ مایل)
-۹۲۴۵-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۷۵۴ ۰۱:۵۷:۱۴ ۳۰ جزئی ۰٫۴۷۳۶
-۹۲۴۶-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۷۵۳ ۰۷:۲۷:۴۸ ۳۵ کامل ۱٫۰۷۰۵ 05m 40s ۳۹۸ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
-۹۲۴۶-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۷۵۳ ۰۱:۲۶:۱۰ ۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۵ 08m 28s ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۹۲۴۷-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۷۵۲ ۲۳:۰۱:۴۴ ۴۵ کامل ۱٫۰۳۸۶ 03m 37s ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۹۲۴۷-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۷۵۲ ۰۶:۴۸:۰۸ ۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۸ 01m 29s ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
-۹۲۴۸-۰۵-۰۵ ۵ مه ۷۵۱ ۰۸:۳۹:۴۸ ۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۲ 01m 49s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۹۲۴۸-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۷۵۱ ۱۹:۱۰:۱۹ ۶۰ کامل ۱٫۰۲۸۸ 01m 55s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۲۴۹-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۷۵۰ ۱۹:۴۵:۳۸ ۲۷ جزئی ۰٫۳۳۷۱
-۹۲۴۹-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۷۵۰ ۱۱:۱۷:۲۹ ۶۵ جزئی ۰٫۰۸۳۸
-۹۲۴۹-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۷۵۰ ۰۰:۴۴:۲۱ ۳۲ جزئی ۰٫۵۹۲۱
-۹۲۴۹-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۷۵۰ ۱۰:۵۳:۵۰ ۷۰ جزئی ۰٫۱۹۰۴
-۹۲۵۰-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۷۴۹ ۲۲:۰۹:۱۸ ۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۲ 02m 42s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۹۲۵۰-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۷۴۹ ۱۲:۵۷:۴۰ ۴۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۶ 00m 58s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۲۵۱-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۷۴۸ ۰۷:۲۵:۵۵ ۴۷ کامل ۱٫۰۲۵۶ 02m 21s ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۹۲۵۱-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۷۴۸ ۱۸:۱۳:۳۴ ۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۷ 06m 20s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۲۵۲-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۷۴۷ ۲۲:۲۳:۲۷ ۵۷ کامل ۱٫۰۵۱۱ 03m 47s ۳۴۴ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
-۹۲۵۲-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۷۴۷ ۱۸:۲۱:۰۸ ۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۵ 07m 18s ۶۴۴ کیلومتر (۴۰۰ مایل)
-۹۲۵۳-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۷۴۶ ۰۴:۱۰:۴۹ ۲۹ جزئی ۰٫۸۰۷۷
-۹۲۵۳-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۷۴۶ ۰۸:۲۹:۴۷ ۳۴ جزئی ۰٫۷۲۸۷
-۹۲۵۴-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۷۴۵ ۱۳:۳۶:۰۷ ۳۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۶ 03m 54s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۲۵۴-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۷۴۵ ۲۱:۲۹:۲۰ ۴۴ کامل ۱٫۰۶۰۵ 04m 51s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۲۵۴-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۷۴۵ ۱۵:۳۸:۳۷ ۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷ 11m 27s ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
-۹۲۵۵-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۷۴۴ ۱۴:۲۷:۱۴ ۵۴ کامل ۱٫۰۷۹۲ 07m 28s ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۹۲۵۵-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۷۴۴ ۱۴:۴۰:۵۹ ۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۶ 09m 04s ۸۸۱ کیلومتر (۵۴۷ مایل)
-۹۲۵۶-۰۵-۰۶ ۶ مه ۷۴۳ ۲۲:۰۴:۲۵ ۲۶ جزئی ۰٫۲۱۰۴
-۹۲۵۶-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۷۴۳ ۰۶:۴۵:۵۲ ۶۴ جزئی ۰٫۶۹۱۹
-۹۲۵۶-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۷۴۳ ۰۴:۲۲:۲۲ ۳۱ جزئی ۰٫۴۷۴۲
-۹۲۵۷-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۷۴۲ ۰۵:۳۵:۳۳ ۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۴ 03m 16s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۲۵۷-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۷۴۲ ۱۸:۱۲:۲۳ ۴۱ کامل ۱٫۰۴۲۳ 03m 19s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
-۹۲۵۸-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۷۴۱ ۰۶:۵۲:۵۲ ۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۵ 07m 04s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۹۲۵۸-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۷۴۱ ۱۰:۰۴:۲۰ ۵۱ کامل ۱٫۰۴۳۲ 04m 01s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۲۵۹-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۷۴۰ ۰۸:۲۵:۲۵ ۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۷ 03m 35s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۲۵۹-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۷۴۰ ۲۳:۱۷:۳۵ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۶ 00m 40s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۹۲۶۰-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۷۳۹ ۰۶:۲۲:۳۲ ۲۸ جزئی ۰٫۶۷۹۸
-۹۲۶۰-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۷۳۹ ۱۶:۱۹:۵۲ ۶۶ جزئی ۰٫۱۰۸۵
-۹۲۶۰-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۷۳۹ ۱۳:۴۳:۰۷ ۳۳ جزئی ۰٫۴۲۰۴
-۹۲۶۱-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۷۳۸ ۲۲:۰۶:۳۳ ۳۸ کامل ۱٫۰۵۸۷ 05m 27s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۹۲۶۱-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۷۳۸ ۱۳:۴۲:۲۹ ۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۱ 07m 40s ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۹۲۶۲-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۷۳۷ ۱۳:۵۲:۴۴ ۴۸ کامل ۱٫۰۳۳۹ 03m 01s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۲۶۲-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۷۳۷ ۱۷:۴۵:۰۱ ۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۹ 01m 04s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۹۲۶۳-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۷۳۶ ۰۱:۰۵:۱۳ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۱ 02m 04s
-۹۲۶۳-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۷۳۶ ۰۵:۱۰:۵۸ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۷۳ 02m 06s ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۲۶۳-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۷۳۶ ۰۹:۵۸:۱۷ ۳۰ جزئی ۰٫۴۶۵۲
-۹۲۶۴-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۷۳۵ ۱۴:۵۱:۳۲ ۳۵ کامل ۱٫۰۶۶۵ 05m 12s ۴۹۱ کیلومتر (۳۰۵ مایل)
-۹۲۶۴-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۷۳۵ ۰۹:۳۷:۱۸ ۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۴ 08m 30s ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
-۹۲۶۵-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۷۳۴ ۰۶:۰۹:۳۹ ۴۵ کامل ۱٫۰۳۵۲ 03m 26s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۲۶۵-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۷۳۴ ۱۵:۲۲:۰۷ ۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۱ 01m 16s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۲۶۶-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۷۳۳ ۱۵:۱۹:۴۵ ۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۱ 01m 59s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۲۶۶-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۷۳۳ ۰۳:۵۷:۴۴ ۶۰ کامل ۱٫۰۲۹۳ 01m 54s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۲۶۷-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۷۳۲ ۰۲:۲۵:۴۶ ۲۷ جزئی ۰٫۲۱۹۱
-۹۲۶۷-۰۵-۰۴ ۴ مه ۷۳۲ ۱۷:۴۱:۰۴ ۶۵ جزئی ۰٫۲۲۳۲
-۹۲۶۷-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۷۳۲ ۰۹:۰۷:۰۸ ۳۲ جزئی ۰٫۵۴۷۹
-۹۲۶۷-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۷۳۲ ۱۹:۳۸:۵۲ ۷۰ جزئی ۰٫۲۰۲۵
-۹۲۶۸-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۷۳۱ ۰۵:۱۷:۵۳ ۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۳ 02m 13s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۹۲۶۸-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۷۳۱ ۲۰:۵۲:۱۲ ۴۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۱ 01m 34s ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۹۲۶۹-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۷۳۰ ۱۵:۰۹:۱۸ ۴۷ کامل ۱٫۰۳۲۰ 02m 52s ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۲۶۹-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۷۳۰ ۰۱:۳۳:۴۳ ۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۹ 06m 47s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۹۲۷۰-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۷۲۹ ۰۶:۲۸:۱۰ ۵۷ کامل ۱٫۰۵۶۶ 04m 07s ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۲۷۰-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۷۲۹ ۰۱:۲۶:۲۱ ۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۷ 07m 27s ۵۱۷ کیلومتر (۳۲۱ مایل)
-۹۲۷۱-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۷۲۸ ۱۲:۳۴:۴۴ ۲۹ جزئی ۰٫۷۷۱۴
-۹۲۷۱-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۷۲۸ ۱۵:۴۰:۰۳ ۳۴ جزئی ۰٫۶۱۵۳
-۹۲۷۱-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۷۲۸ ۰۳:۵۰:۰۷ ۷۲ جزئی ۰٫۰۲۱۲
-۹۲۷۲-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۷۲۷ ۲۱:۴۴:۲۸ ۳۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۹ 03m 56s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۲۷۲-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۷۲۷ ۰۴:۵۶:۳۹ ۴۴ کامل ۱٫۰۶۰۷ 04m 38s ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
-۹۲۷۲-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۷۲۷ ۲۳:۳۳:۲۵ ۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۵ 11m 10s ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۲۷۳-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۷۲۶ ۲۱:۵۵:۳۳ ۵۴ کامل ۱٫۰۷۷۷ 07m 18s ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۹۲۷۳-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۷۲۶ ۲۲:۴۵:۲۱ ۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۴ 08m 54s ۸۱۲ کیلومتر (۵۰۵ مایل)
-۹۲۷۴-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۷۲۵ ۰۵:۰۴:۳۴ ۲۶ جزئی ۰٫۰۶۲۸
-۹۲۷۴-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۷۲۵ ۱۳:۵۷:۴۸ ۶۴ جزئی ۰٫۸۲۵۵
-۹۲۷۴-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۷۲۵ ۱۳:۰۰:۳۹ ۳۱ جزئی ۰٫۴۷۸۵
-۹۲۷۴-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۷۲۵ ۰۲:۴۸:۵۴ ۶۹ جزئی ۰٫۰۰۵۵
-۹۲۷۵-۰۵-۰۶ ۶ مه ۷۲۴ ۱۲:۱۰:۱۷ ۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۶ 03m 12s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۲۷۵-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۷۲۴ ۰۲:۵۸:۵۳ ۴۱ کامل ۱٫۰۴۱۶ 03m 10s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۹۲۷۶-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۷۲۳ ۱۳:۱۹:۵۱ ۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۵ 06m 45s ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۲۷۶-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۷۲۳ ۱۸:۴۳:۱۸ ۵۱ کامل ۱٫۰۳۹۳ 03m 42s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۹۲۷۷-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۷۲۲ ۱۵:۱۵:۲۴ ۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۱ 03m 15s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۲۷۷-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۷۲۲ ۰۷:۳۲:۰۷ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۳ 01m 09s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۲۷۸-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۷۲۱ ۱۴:۱۸:۵۸ ۲۸ جزئی ۰٫۶۱۱۴
-۹۲۷۸-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۷۲۱ ۲۳:۴۴:۰۸ ۶۶ جزئی ۰٫۲۲۱۶
-۹۲۷۸-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۷۲۱ ۲۰:۵۰:۳۵ ۳۳ جزئی ۰٫۳۳۶۸
-۹۲۷۹-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۷۲۰ ۰۶:۱۹:۲۸ ۳۸ کامل ۱٫۰۶۱۷ 05m 32s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۹۲۷۹-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۷۲۰ ۲۰:۴۳:۱۰ ۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۰ 07m 31s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۹۲۸۰-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۷۱۹ ۲۲:۰۷:۰۷ ۴۸ کامل ۱٫۰۳۴۵ 03m 08s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۹۲۸۰-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۷۱۹ ۰۱:۰۲:۱۴ ۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۶ 01m 01s ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۹۲۸۱-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۷۱۸ ۰۹:۰۵:۵۲ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۳ 02m 07s ۶۴۴ کیلومتر (۴۰۰ مایل)
-۹۲۸۱-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۷۱۸ ۱۲:۴۵:۱۲ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۹۸ 02m 24s ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۲۸۱-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۷۱۸ ۱۷:۵۵:۳۸ ۳۰ جزئی ۰٫۴۵۲۱
-۹۲۸۲-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۷۱۷ ۲۲:۱۵:۲۴ ۳۵ کامل ۱٫۰۶۰۱ 04m 21s ۸۷۴ کیلومتر (۵۴۳ مایل)
-۹۲۸۲-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۷۱۷ ۱۷:۴۸:۲۷ ۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۱ 08m 22s ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
-۹۲۸۳-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۷۱۶ ۱۳:۱۵:۲۰ ۴۵ کامل ۱٫۰۳۱۰ 03m 10s ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
-۹۲۸۳-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۷۱۶ ۲۳:۵۷:۱۸ ۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۰ 00m 59s ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۹۲۸۴-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۷۱۵ ۲۱:۵۶:۴۸ ۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۳ 02m 14s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۲۸۴-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۷۱۵ ۱۲:۴۸:۴۵ ۶۰ کامل ۱٫۰۳۰۴ 01m 56s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۹۲۸۵-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۷۱۴ ۰۸:۵۹:۲۶ ۲۷ جزئی ۰٫۰۹۱۷
-۹۲۸۵-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۷۱۴ ۰۰:۰۰:۳۷ ۶۵ جزئی ۰٫۳۶۹۱
-۹۲۸۵-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۷۱۴ ۱۷:۳۶:۳۹ ۳۲ جزئی ۰٫۵۱۵۰
-۹۲۸۵-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۷۱۴ ۰۴:۲۸:۳۲ ۷۰ جزئی ۰٫۲۰۶۶
-۹۲۸۶-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۷۱۳ ۱۲:۲۰:۲۷ ۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۱ 01m 47s ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
-۹۲۸۶-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۷۱۳ ۰۴:۵۴:۱۴ ۴۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۸ 02m 11s ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۹۲۸۷-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۷۱۲ ۲۲:۴۵:۰۹ ۴۷ کامل ۱٫۰۳۸۲ 03m 21s ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۹۲۸۷-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۷۱۲ ۰۹:۰۳:۱۴ ۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۳ 07m 15s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
-۹۲۸۸-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۷۱۱ ۱۴:۲۵:۵۷ ۵۷ کامل ۱٫۰۶۱۷ 04m 26s ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
-۹۲۸۸-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۷۱۱ ۰۸:۴۱:۰۳ ۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۶ 07m 29s ۴۶۲ کیلومتر (۲۸۷ مایل)
-۹۲۸۹-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۷۱۰ ۲۰:۵۱:۵۷ ۲۹ جزئی ۰٫۷۲۶۰
-۹۲۸۹-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۷۱۰ ۰۶:۵۶:۰۶ ۶۷ جزئی ۰٫۰۶۱۲
-۹۲۸۹-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۷۱۰ ۲۲:۵۸:۰۸ ۳۴ جزئی ۰٫۵۱۱۶
-۹۲۸۹-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۷۱۰ ۱۱:۱۶:۲۶ ۷۲ جزئی ۰٫۱۱۰۱
-۹۲۹۰-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۷۰۹ ۰۵:۴۵:۴۶ ۳۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۵ 03m 56s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۲۹۰-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۷۰۹ ۱۲:۲۸:۵۱ ۴۴ کامل ۱٫۰۶۰۱ 04m 25s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۲۹۱-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۷۰۸ ۰۷:۲۲:۲۷ ۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۹ 10m 42s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۹۲۹۱-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۷۰۸ ۰۵:۲۷:۵۸ ۵۴ کامل ۱٫۰۷۵۵ 07m 00s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۲۹۱-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۷۰۸ ۰۶:۴۴:۳۸ ۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۰ 08m 34s ۷۱۸ کیلومتر (۴۴۶ مایل)
-۹۲۹۲-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۷۰۷ ۲۱:۱۳:۰۳ ۶۴ جزئی ۰٫۹۵۱۹
-۹۲۹۲-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۷۰۷ ۲۱:۴۱:۱۸ ۳۱ جزئی ۰٫۴۸۴۲
-۹۲۹۲-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۷۰۷ ۱۱:۱۵:۵۰ ۶۹ جزئی ۰٫۰۱۶۵
-۹۲۹۳-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۷۰۶ ۱۸:۴۱:۳۶ ۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۹ 03m 08s ۳۳۶ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
-۹۲۹۳-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۷۰۶ ۱۱:۴۸:۵۶ ۴۱ کامل ۱٫۰۴۱۳ 03m 04s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۹۲۹۴-۰۵-۰۵ ۵ مه ۷۰۵ ۱۹:۴۲:۱۷ ۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۱ 06m 23s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۲۹۴-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۷۰۵ ۰۳:۲۷:۰۸ ۵۱ کامل ۱٫۰۳۵۹ 03m 26s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۲۹۵-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۷۰۴ ۲۱:۵۹:۴۰ ۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۹ 02m 51s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۲۹۵-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۷۰۴ ۱۵:۵۳:۳۹ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۳ 01m 40s ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۹۲۹۶-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۷۰۳ ۲۲:۰۷:۰۸ ۲۸ جزئی ۰٫۵۲۸۵
-۹۲۹۶-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۷۰۳ ۰۷:۰۲:۵۸ ۶۶ جزئی ۰٫۳۴۶۵
-۹۲۹۶-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۷۰۳ ۰۴:۰۷:۲۰ ۳۳ جزئی ۰٫۲۶۷۵
-۹۲۹۷-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۷۰۲ ۱۴:۲۴:۲۳ ۳۸ کامل ۱٫۰۶۴۳ 05m 33s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۹۲۹۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۷۰۲ ۰۳:۵۳:۵۱ ۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۹ 07m 18s ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
-۹۲۹۸-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۷۰۱ ۰۶:۱۲:۰۹ ۴۸ کامل ۱٫۰۳۵۲ 03m 16s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۲۹۸-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۷۰۱ ۰۸:۲۸:۳۳ ۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۰ 00m 59s ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)