فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۸ میلادی است که در طی سال‌های ۷۰۱ تا ۸۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۳ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۷ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۸ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۶ خورشیدگرفتگی کامل و ۲ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۲ مه ۷۰۱ ۱۸:۴۸:۰۶ ۱۰۷ جزئی ۰٫۷۳۹۲
۶ اکتبر ۷۰۱ ۱۶:۱۸:۳۸ ۷۴ جزئی ۰٫۰۳۹۱
۵ نوامبر ۷۰۱ ۰۲:۴۲:۲۳ ۱۱۲ جزئی ۰٫۷۲۲۶
۲ آوریل ۷۰۲ ۰۶:۵۶:۴۱ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۹ ۰۶ دقیقه ۰۹ ثانیه ۷۲۵ کیلومتر (۴۵۰ مایل)
۲۶ سپتامبر ۷۰۲ ۰۸:۲۹:۴۹ ۸۴ کامل ۱٫۰۴۱۰ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۲۲ مارس ۷۰۳ ۰۸:۱۳:۰۸ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۲ ۰۴ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۵ سپتامبر ۷۰۳ ۲۱:۵۷:۵۷ ۹۴ Hybrid ۱٫۰۰۵۲ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۱۰ مارس ۷۰۴ ۱۵:۵۲:۲۹ ۹۹ Hybrid ۱٫۰۰۹۳ ۰۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۴ سپتامبر ۷۰۴ ۰۴:۵۲:۰۶ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۶ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۲۹ ژانویه ۷۰۵ ۲۰:۲۷:۴۰ ۷۱ جزئی ۰٫۲۸۴۰
۲۸ فوریه ۷۰۵ ۰۵:۵۲:۰۶ ۱۰۹ جزئی ۰٫۵۶۱۷
۲۵ ژوئیه ۷۰۵ ۱۳:۵۲:۳۷ ۷۶ جزئی ۰٫۰۳۸۴
۲۴ اوت ۷۰۵ ۰۵:۴۱:۳۵ ۱۱۴ جزئی ۰٫۳۵۷۰
۱۹ ژانویه ۷۰۶ ۱۱:۵۱:۴۸ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۱۱ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
۱۴ ژوئیه ۷۰۶ ۱۸:۱۳:۵۵ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۴ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۸ ژانویه ۷۰۷ ۲۲:۳۸:۱۱ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۸ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۴ ژوئیه ۷۰۷ ۰۵:۵۳:۴۴ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۲۵ ۰۴ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۲۹ دسامبر ۷۰۷ ۰۲:۰۰:۳۴ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۹ ۱۰ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۹۲ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۲۲ ژوئیه ۷۰۸ ۲۲:۲۵:۳۱ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۷۳۷ ۰۶ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۹۳ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۱۷ دسامبر ۷۰۸ ۰۱:۰۰:۵۷ ۱۱۱ جزئی ۰٫۳۹۲۳
۱۴ مه ۷۰۹ ۰۷:۰۴:۳۵ ۷۸ جزئی ۰٫۹۷۳۶
۶ نوامبر ۷۰۹ ۱۲:۴۱:۰۸ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۴ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۳ مه ۷۱۰ ۱۶:۰۶:۴۷ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۵ ۰۲ دقیقه ۳۸ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۷ اکتبر ۷۱۰ ۰۱:۳۷:۱۹ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۱۴ ۰۳ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۲۲ آوریل ۷۱۱ ۱۸:۱۵:۲۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۷ ۰۷ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۶ اکتبر ۷۱۱ ۱۷:۳۴:۱۵ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۴۸۲ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۰ آوریل ۷۱۲ ۱۸:۵۹:۵۹ ۱۰۸ جزئی ۰٫۵۸۰۵
۵ اکتبر ۷۱۲ ۰۷:۴۸:۵۴ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۲۹۷
۱ مارس ۷۱۳ ۱۴:۲۵:۳۵ ۸۰ کامل ۱٫۰۱۷۹ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۲۶ اوت ۷۱۳ ۰۰:۴۶:۳۰ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۱ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۴۵۸ کیلومتر (۲۸۵ مایل)
۱۹ فوریه ۷۱۴ ۰۵:۲۶:۲۴ ۹۰ کامل ۱٫۰۵۷۴ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۵ اوت ۷۱۴ ۰۰:۵۹:۳۰ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۰ ۰۷ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۸ فوریه ۷۱۵ ۲۱:۲۸:۵۱ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۷۷ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۴ اوت ۷۱۵ ۰۳:۴۶:۰۱ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۷ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۳۰ دسامبر ۷۱۵ ۱۹:۰۲:۰۱ ۷۲ جزئی ۰٫۰۶۶۰
۲۹ ژانویه ۷۱۶ ۰۹:۵۲:۱۵ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۵۱۴
۲۴ ژوئیه ۷۱۶ ۰۵:۴۶:۵۱ ۷۷ جزئی ۰٫۵۴۲۰
۲۳ ژوئیه ۷۱۶ ۱۳:۴۷:۰۹ ۱۱۵ جزئی ۰٫۴۱۸۰
۱۸ دسامبر ۷۱۶ ۲۰:۳۰:۵۵ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۱۲ ۱۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۷۴۰ کیلومتر (۴۶۰ مایل)
۱۳ ژوئیه ۷۱۷ ۲۲:۵۲:۲۸ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۷۹ ۰۷ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۷ دسامبر ۷۱۷ ۱۹:۳۹:۵۴ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۲ ۰۹ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۳ ژوئیه ۷۱۸ ۱۴:۵۷:۵۴ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۵۸ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۶ نوامبر ۷۱۸ ۲۳:۵۵:۰۸ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۲ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۲۴ مه ۷۱۹ ۰۱:۳۹:۱۲ ۱۰۷ جزئی ۰٫۸۷۱۴
۱۸ اکتبر ۷۱۹ ۰۰:۵۰:۲۵ ۷۴ جزئی ۰٫۰۰۷۱
۱۶ نوامبر ۷۱۹ ۱۱:۲۵:۰۲ ۱۱۲ جزئی ۰٫۷۴۰۲
۱۲ آوریل ۷۲۰ ۱۳:۴۲:۱۰ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۱
۶ اکتبر ۷۲۰ ۱۶:۵۱:۳۹ ۸۴ کامل ۱٫۰۳۵۵ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱ آوریل ۷۲۱ ۱۵:۲۳:۰۲ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۶ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۲۶ سپتامبر ۷۲۱ ۰۵:۵۳:۱۸ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۸ ۰۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۲۱ مارس ۷۲۲ ۲۳:۳۶:۳۹ ۹۹ کامل ۱٫۰۱۶۲ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۱۵ سپتامبر ۷۲۲ ۱۲:۱۳:۴۵ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۷ ۰۵ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۰ فوریه ۷۲۳ ۰۴:۵۹:۵۲ ۷۱ جزئی ۰٫۲۴۵۷
۱۱ مارس ۷۲۳ ۱۴:۰۰:۲۰ ۱۰۹ جزئی ۰٫۶۳۵۸
۴ سپتامبر ۷۲۳ ۱۲:۴۲:۲۹ ۱۱۴ جزئی ۰٫۴۵۱۲
۳۰ ژانویه ۷۲۴ ۲۰:۲۴:۳۴ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۰۷ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
۲۵ ژوئیه ۷۲۴ ۰۱:۱۶:۵۰ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۶ ۰۰ دقیقه ۳۹ ثانیه ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۹ ژانویه ۷۲۵ ۰۶:۵۶:۱۱ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۶ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
۱۴ ژوئیه ۷۲۵ ۱۳:۱۶:۴۳ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۴۰ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۸ ژانویه ۷۲۶ ۱۰:۰۲:۲۷ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۹ ۱۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۸۷ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۴ ژوئیه ۷۲۶ ۰۵:۵۳:۵۹ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۷۴۵ ۰۶ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۲۸ دسامبر ۷۲۶ ۰۹:۰۴:۲۲ ۱۱۱ جزئی ۰٫۴۰۴۶
۲۵ مه ۷۲۷ ۱۴:۱۵:۵۷ ۷۸ جزئی ۰٫۸۲۹۵
۲۳ ژوئیه ۷۲۷ ۲۲:۳۴:۳۵ ۱۱۶ جزئی ۰٫۱۰۸۲
۱۷ نوامبر ۷۲۷ ۲۱:۱۲:۰۰ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۷ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۳ مه ۷۲۸ ۲۲:۵۴:۰۸ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۷ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۶ نوامبر ۷۲۸ ۱۰:۱۸:۵۶ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۳ مه ۷۲۹ ۰۰:۴۹:۴۷ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۸ ۰۷ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۲۷ اکتبر ۷۲۹ ۰۲:۱۰:۲۱ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۲ آوریل ۷۳۰ ۰۱:۵۰:۳۵ ۱۰۸ جزئی ۰٫۷۰۴۴
۱۶ اکتبر ۷۳۰ ۱۶:۰۴:۵۰ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۵۹۰
۱۲ مارس ۷۳۱ ۲۲:۲۲:۱۹ ۸۰ کامل ۱٫۰۲۲۹ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۶ سپتامبر ۷۳۱ ۰۷:۵۴:۵۸ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۸ ۰۵ دقیقه ۵۱ ثانیه ۶۷۳ کیلومتر (۴۱۸ مایل)
۱ مارس ۷۳۲ ۱۳:۴۳:۵۰ ۹۰ کامل ۱٫۰۶۱۱ ۰۵ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۵ اوت ۷۳۲ ۰۷:۵۴:۴۱ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۱ ۰۷ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۹ فوریه ۷۳۳ ۰۵:۵۰:۳۳ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۱۴ اوت ۷۳۳ ۱۰:۵۴:۴۲ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۰ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۰ ژانویه ۷۳۴ ۰۳:۱۷:۰۲ ۷۲ جزئی ۰٫۰۴۶۹
۸ فوریه ۷۳۴ ۱۸:۰۳:۱۳ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۷۸۱
۵ ژوئیه ۷۳۴ ۱۳:۱۰:۱۹ ۷۷ جزئی ۰٫۴۰۹۸
۳ اوت ۷۳۴ ۲۱:۱۴:۲۷ ۱۱۵ جزئی ۰٫۵۴۳۷
۳۰ دسامبر ۷۳۴ ۰۴:۳۲:۱۳ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۱۲ ۱۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۷۶۸ کیلومتر (۴۷۷ مایل)
۲۵ ژوئیه ۷۳۵ ۰۶:۱۹:۰۹ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۵۶ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۹ دسامبر ۷۳۵ ۰۳:۴۸:۲۷ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۱ ۰۹ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۱۳ ژوئیه ۷۳۶ ۲۲:۱۱:۰۱ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۲۸ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۷ دسامبر ۷۳۶ ۰۸:۲۶:۲۴ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۷ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۳ ژوئیه ۷۳۷ ۰۸:۲۵:۵۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۷ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۵۹۵ کیلومتر (۳۷۰ مایل)
۲۶ نوامبر ۷۳۷ ۲۰:۱۲:۰۲ ۱۱۲ جزئی ۰٫۷۵۱۶
۲۳ آوریل ۷۳۸ ۲۰:۲۱:۳۴ ۷۹ جزئی ۰٫۸۳۰۱
۱۸ اکتبر ۷۳۸ ۰۱:۱۹:۴۹ ۸۴ کامل ۱٫۰۳۰۲ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۲ آوریل ۷۳۹ ۲۲:۲۶:۳۶ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۷ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۷ اکتبر ۷۳۹ ۱۳:۵۵:۴۳ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۶ ۰۰ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۱ آوریل ۷۴۰ ۰۷:۱۵:۳۱ ۹۹ کامل ۱٫۰۲۲۹ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۲۵ سپتامبر ۷۴۰ ۱۹:۴۲:۲۴ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۱ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۲۰ فوریه ۷۴۱ ۱۳:۲۵:۲۵ ۷۱ جزئی ۰٫۱۹۶۶
۲۱ مارس ۷۴۱ ۲۲:۰۲:۳۷ ۱۰۹ جزئی ۰٫۷۲۰۳
۱۴ سپتامبر ۷۴۱ ۱۹:۵۲:۱۷ ۱۱۴ جزئی ۰٫۵۳۳۵
۱۰ فوریه ۷۴۲ ۰۴:۴۸:۵۷ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۰۳ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
۵ اوت ۷۴۲ ۰۸:۲۷:۱۲ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۱ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۳۰ ژانویه ۷۴۳ ۱۵:۰۵:۵۵ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۰ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۵ ژوئیه ۷۴۳ ۲۰:۴۶:۰۰ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۴۷ ۰۴ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۹ ژانویه ۷۴۴ ۱۷:۵۶:۳۷ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۷ ۰۹ دقیقه ۵۲ ثانیه ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
۱۴ ژوئیه ۷۴۴ ۱۳:۲۶:۴۱ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۷۴۱ ۰۶ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۷ ژانویه ۷۴۵ ۱۷:۰۴:۲۹ ۱۱۱ جزئی ۰٫۴۲۲۶
۴ ژوئیه ۷۴۵ ۲۱:۲۲:۴۲ ۷۸ جزئی ۰٫۶۸۰۹
۴ ژوئیه ۷۴۵ ۰۵:۵۳:۱۸ ۱۱۶ جزئی ۰٫۲۳۸۱
۲۸ نوامبر ۷۴۵ ۰۵:۴۷:۴۲ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۷ ۰۰ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۵ مه ۷۴۶ ۰۵:۳۴:۱۴ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۳ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۷ نوامبر ۷۴۶ ۱۹:۰۶:۱۷ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۱۴ مه ۷۴۷ ۰۷:۱۶:۴۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۶ ۰۷ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۷ نوامبر ۷۴۷ ۱۰:۵۳:۰۶ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۴۱۶ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲ مه ۷۴۸ ۰۸:۳۶:۳۳ ۱۰۸ جزئی ۰٫۸۳۷۸
۲۷ اکتبر ۷۴۸ ۰۰:۲۶:۱۶ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۷۸۹
۲۳ مارس ۷۴۹ ۰۶:۱۳:۵۳ ۸۰ کامل ۱٫۰۲۷۵ ۰۱ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۶ سپتامبر ۷۴۹ ۱۵:۱۰:۱۳ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۹ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه
۱۲ مارس ۷۵۰ ۲۱:۵۴:۲۲ ۹۰ کامل ۱٫۰۶۴۷ ۰۵ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۵ سپتامبر ۷۵۰ ۱۴:۵۷:۵۹ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۱ ۰۸ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲ مارس ۷۵۱ ۱۴:۰۴:۳۴ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۰۱ ۰۳ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۵ اوت ۷۵۱ ۱۸:۱۲:۵۰ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۹ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۱ ژانویه ۷۵۲ ۱۱:۲۵:۲۶ ۷۲ جزئی ۰٫۰۲۰۰
۲۰ فوریه ۷۵۲ ۰۲:۰۵:۲۴ ۱۱۰ جزئی ۰٫۴۱۵۹
۱۵ ژوئیه ۷۵۲ ۲۰:۳۹:۳۹ ۷۷ جزئی ۰٫۲۸۵۹
۱۴ اوت ۷۵۲ ۰۴:۵۰:۳۷ ۱۱۵ جزئی ۰٫۶۵۷۶
۹ ژانویه ۷۵۳ ۱۲:۲۹:۱۲ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۱۶ ۱۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۸۰۵ کیلومتر (۵۰۰ مایل)
۵ ژوئیه ۷۵۳ ۱۳:۴۷:۴۰ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۲۵ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۹ دسامبر ۷۵۳ ۱۱:۵۵:۴۳ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۶ ۰۹ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۵ ژوئیه ۷۵۴ ۰۵:۲۳:۱۵ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۹۱ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۱۸ دسامبر ۷۵۴ ۱۶:۵۷:۴۱ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۹ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۱۴ ژوئیه ۷۵۵ ۱۵:۰۹:۵۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۶ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۸ دسامبر ۷۵۵ ۰۵:۰۰:۵۵ ۱۱۲ جزئی ۰٫۷۶۰۴
۴ مه ۷۵۶ ۰۲:۵۴:۵۹ ۷۹ جزئی ۰٫۶۹۸۲
۲۸ اکتبر ۷۵۶ ۰۹:۵۳:۴۷ ۸۴ کامل ۱٫۰۲۵۴ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۳ آوریل ۷۵۷ ۰۵:۲۴:۵۲ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۶ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۱۷ اکتبر ۷۵۷ ۲۲:۰۵:۱۵ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۸ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۱۲ آوریل ۷۵۸ ۱۴:۴۶:۱۹ ۹۹ کامل ۱٫۰۲۹۵ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۷ اکتبر ۷۵۸ ۰۳:۱۹:۳۵ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۵ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۳ مارس ۷۵۹ ۲۱:۴۲:۲۲ ۷۱ جزئی ۰٫۱۳۴۰
۲ آوریل ۷۵۹ ۰۵:۵۶:۱۷ ۱۰۹ جزئی ۰٫۸۱۹۰
۲۶ سپتامبر ۷۵۹ ۰۳:۱۱:۵۷ ۱۱۴ جزئی ۰٫۶۰۲۷
۲۱ فوریه ۷۶۰ ۱۳:۰۵:۱۵ ۸۱ کامل ۱٫۰۱۹۹ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۱۵ اوت ۷۶۰ ۱۵:۴۶:۲۲ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۸ ۰۰ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۹ فوریه ۷۶۱ ۲۳:۰۸:۵۲ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۶ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۵ اوت ۷۶۱ ۰۴:۱۹:۵۱ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۴۸ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۳۰ ژانویه ۷۶۲ ۰۱:۴۵:۵۲ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۹ ۰۹ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۶۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
۲۵ ژوئیه ۷۶۲ ۲۱:۰۲:۲۲ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۷۲۹ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۱۹ ژانویه ۷۶۳ ۰۱:۰۰:۲۸ ۱۱۱ جزئی ۰٫۴۴۷۰
۱۶ ژوئیه ۷۶۳ ۰۴:۲۷:۲۹ ۷۸ جزئی ۰٫۵۳۲۶
۱۵ ژوئیه ۷۶۳ ۱۳:۱۴:۲۴ ۱۱۶ جزئی ۰٫۳۶۲۵
۹ دسامبر ۷۶۳ ۱۴:۲۵:۲۴ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۲ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۴ ژوئیه ۷۶۴ ۱۲:۱۲:۱۸ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۵ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۸ نوامبر ۷۶۴ ۰۳:۵۵:۱۷ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۱۲ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۲۴ مه ۷۶۵ ۱۳:۴۱:۴۶ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۰ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۷ نوامبر ۷۶۵ ۱۹:۳۹:۰۲ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۱۳ مه ۷۶۶ ۱۵:۱۸:۰۸ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۲ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه
۷ نوامبر ۷۶۶ ۰۸:۵۲:۵۲ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۸۹۷
۳ آوریل ۷۶۷ ۱۳:۵۷:۱۲ ۸۰ کامل ۱٫۰۳۱۱ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۲۷ سپتامبر ۷۶۷ ۲۲:۳۴:۳۸ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۰
۲۳ مارس ۷۶۸ ۰۵:۵۵:۵۸ ۹۰ کامل ۱٫۰۶۷۹ ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۵ سپتامبر ۷۶۸ ۲۲:۱۲:۳۷ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۲ ۰۸ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۱۲ مارس ۷۶۹ ۲۲:۰۹:۰۴ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۱۳ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۵ سپتامبر ۷۶۹ ۰۱:۴۰:۱۰ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۵ ۰۲ دقیقه ۰۶ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲ مارس ۷۷۰ ۰۹:۵۷:۴۱ ۱۱۰ جزئی ۰٫۴۶۶۱
۲۷ ژوئیه ۷۷۰ ۰۴:۱۲:۵۳ ۷۷ جزئی ۰٫۱۶۸۲
۲۵ اوت ۷۷۰ ۱۲:۳۴:۳۱ ۱۱۵ جزئی ۰٫۷۶۰۳
۲۰ ژانویه ۷۷۱ ۲۰:۲۰:۴۰ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۲۵ ۰۹ دقیقه ۳۲ ثانیه ۸۶۳ کیلومتر (۵۳۶ مایل)
۱۶ ژوئیه ۷۷۱ ۲۱:۱۸:۲۶ ۸۷ کامل ۱٫۰۶۸۴ ۰۶ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۹ ژانویه ۷۷۲ ۲۰:۰۱:۱۸ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۸ ۰۸ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۵ ژوئیه ۷۷۲ ۱۲:۳۵:۳۵ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۴۷ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۹ دسامبر ۷۷۲ ۰۱:۲۹:۱۱ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۶ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۲۴ ژوئیه ۷۷۳ ۲۱:۵۲:۲۲ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۴ ۰۱ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۸ دسامبر ۷۷۳ ۱۳:۵۱:۰۱ ۱۱۲ جزئی ۰٫۷۶۷۸
۱۵ مه ۷۷۴ ۰۹:۲۲:۵۹ ۷۹ جزئی ۰٫۵۵۸۸
۸ نوامبر ۷۷۴ ۱۸:۳۳:۱۰ ۸۴ کامل ۱٫۰۲۱۰ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۴ مه ۷۷۵ ۱۲:۱۹:۱۳ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۲ ۰۲ دقیقه ۰۶ ثانیه ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
۲۹ اکتبر ۷۷۵ ۰۶:۱۹:۴۱ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۴ ۰۱ دقیقه ۵۷ ثانیه ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
۲۲ آوریل ۷۷۶ ۲۲:۱۳:۲۹ ۹۹ کامل ۱٫۰۳۵۶ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۱۷ اکتبر ۷۷۶ ۱۱:۰۳:۲۶ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۳ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۴ مارس ۷۷۷ ۰۵:۵۲:۰۱ ۷۱ جزئی ۰٫۰۵۹۵
۱۲ آوریل ۷۷۷ ۱۳:۴۴:۱۴ ۱۰۹ جزئی ۰٫۹۲۷۹
۶ اکتبر ۷۷۷ ۱۰:۳۹:۵۴ ۱۱۴ جزئی ۰٫۶۶۱۱
۳ مارس ۷۷۸ ۲۱:۱۲:۲۴ ۸۱ کامل ۱٫۰۱۹۲ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۲۶ اوت ۷۷۸ ۲۳:۱۴:۴۲ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۴ ۰۰ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۱ فوریه ۷۷۹ ۰۷:۰۰:۰۹ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۵ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۶ اوت ۷۷۹ ۱۲:۰۲:۲۶ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۴۴ ۰۴ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۱۰ فوریه ۷۸۰ ۰۹:۲۵:۳۴ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۷ ۰۸ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۴۱ کیلومتر (۲۱۲ مایل)
۵ اوت ۷۸۰ ۰۴:۴۳:۲۷ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۷۰۸ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۲۹ ژانویه ۷۸۱ ۰۸:۵۰:۲۲ ۱۱۱ جزئی ۰٫۴۸۰۷
۲۶ ژوئیه ۷۸۱ ۱۱:۳۰:۴۴ ۷۸ جزئی ۰٫۳۸۴۹
۲۵ ژوئیه ۷۸۱ ۲۰:۳۷:۵۳ ۱۱۶ جزئی ۰٫۴۸۱۶
۱۹ دسامبر ۷۸۱ ۲۳:۰۴:۲۵ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۳ ۰۰ دقیقه ۳۴ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۱۵ ژوئیه ۷۸۲ ۱۸:۴۵:۲۴ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۹ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۹ دسامبر ۷۸۲ ۱۲:۴۷:۴۳ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۲۱ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۴ ژوئیه ۷۸۳ ۲۰:۰۳:۱۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۹ ۰۷ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۹ نوامبر ۷۸۳ ۰۴:۲۸:۰۹ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۶۵ ۰۳ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۳ مه ۷۸۴ ۲۱:۵۸:۳۴ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۳ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۰۹ کیلومتر (۱۹۲ مایل)
۱۷ نوامبر ۷۸۴ ۱۷:۲۳:۵۱ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۹۳۴
۱۳ آوریل ۷۸۵ ۲۱:۳۵:۴۷ ۸۰ کامل ۱٫۰۳۱۷ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه
۸ اکتبر ۷۸۵ ۰۶:۰۶:۰۶ ۸۵ جزئی ۰٫۸۶۹۹
۳ آوریل ۷۸۶ ۱۳:۵۱:۲۸ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۰۹ ۰۶ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۷ سپتامبر ۷۸۶ ۰۵:۳۶:۱۷ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۴ ۰۷ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۴ مارس ۷۸۷ ۰۶:۰۵:۰۱ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۲۲ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۱۶ سپتامبر ۷۸۷ ۰۹:۱۸:۲۳ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۹ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۲ مارس ۷۸۸ ۱۷:۴۱:۰۰ ۱۱۰ جزئی ۰٫۵۲۷۳
۶ اوت ۷۸۸ ۱۱:۵۲:۵۲ ۷۷ جزئی ۰٫۰۶۰۷
۴ سپتامبر ۷۸۸ ۲۰:۲۶:۵۹ ۱۱۵ جزئی ۰٫۸۵۰۸
۳۱ ژانویه ۷۸۹ ۰۴:۰۵:۰۸ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۶ ۰۸ دقیقه ۴۷ ثانیه ۹۸۴ کیلومتر (۶۱۱ مایل)
۲۷ ژوئیه ۷۸۹ ۰۴:۵۳:۳۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۶۳۶ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۳۸ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۲۰ ژانویه ۷۹۰ ۰۴:۰۱:۴۸ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۶ ۰۸ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۶ ژوئیه ۷۹۰ ۱۹:۴۹:۲۵ ۹۷ کامل ۱٫۰۲۹۶ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۹ ژانویه ۷۹۱ ۰۹:۵۷:۳۶ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۰ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۶ ژوئیه ۷۹۱ ۰۴:۳۵:۴۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۰ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۹ دسامبر ۷۹۱ ۲۲:۳۸:۴۰ ۱۱۲ جزئی ۰٫۷۷۹۲
۲۵ مه ۷۹۲ ۱۵:۴۸:۳۴ ۷۹ جزئی ۰٫۴۱۶۱
۲۴ ژوئیه ۷۹۲ ۰۶:۴۲:۲۶ ۱۱۷ جزئی ۰٫۰۵۲۳
۱۹ نوامبر ۷۹۲ ۰۳:۱۶:۴۷ ۸۴ کامل ۱٫۰۱۷۲ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۴ مه ۷۹۳ ۱۹:۰۹:۲۷ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۲ ۰۱ دقیقه ۴۱ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۸ نوامبر ۷۹۳ ۱۴:۳۹:۴۷ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۵ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۴ مه ۷۹۴ ۰۵:۳۴:۵۹ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۱۳ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۸ اکتبر ۷۹۴ ۱۸:۵۴:۴۶ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۵ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۲۳ آوریل ۷۹۵ ۲۱:۲۴:۵۶ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۵۸۷ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه
۱۷ اکتبر ۷۹۵ ۱۸:۱۷:۵۵ ۱۱۴ جزئی ۰٫۷۰۶۵
۱۴ مارس ۷۹۶ ۰۵:۱۱:۱۰ ۸۱ کامل ۱٫۰۱۸۱ ۰۱ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۶ سپتامبر ۷۹۶ ۰۶:۵۱:۴۸ ۸۶ جزئی ۰٫۹۴۳۵
۳ مارس ۷۹۷ ۱۴:۴۳:۳۵ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۵ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۲۶ اوت ۷۹۷ ۱۹:۵۱:۳۷ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۳۵ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۲۰ فوریه ۷۹۸ ۱۶:۵۷:۰۳ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۹ ۰۸ دقیقه ۱۵ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۱۶ اوت ۷۹۸ ۱۲:۲۹:۴۱ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۶۸۰ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۹ فوریه ۷۹۹ ۱۶:۳۴:۰۷ ۱۱۱ جزئی ۰٫۵۲۴۱
۷ ژوئیه ۷۹۹ ۱۸:۳۵:۰۸ ۷۸ جزئی ۰٫۲۴۲۶
۶ اوت ۷۹۹ ۰۴:۰۶:۰۸ ۱۱۶ جزئی ۰٫۵۹۱۰
۳۱ دسامبر ۷۹۹ ۰۷:۴۱:۲۰ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۹ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۶ ژوئیه ۸۰۰ ۰۱:۱۹:۵۶ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۸ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۱۹ دسامبر ۸۰۰ ۲۱:۳۹:۲۵ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۳۴ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)