فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل فهرست خورشیدگرفتگی‌های قرن ۷ میلادی است که در طی دورهٔ سال ۶۰۱ میلادی تا ۷۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۱ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۰ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۹۰ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۷ خورشیدگرفتگی کامل و ۴ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۰ مارس ۶۰۱ ۰۹:۴۰:۳۴ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۷ ۰۲ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲ سپتامبر ۶۰۱ ۱۲:۱۴:۵۱ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۸ ۰۱ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۲۷ فوریه ۶۰۲ ۲۰:۳۴:۴۰ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۷ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۳ اوت ۶۰۲ ۰۰:۰۴:۰۰ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۶۵ ۰۴ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۷ فوریه ۶۰۳ ۰۰:۰۲:۰۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۴ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۴۸۱ کیلومتر (۲۹۹ مایل)
۱۲ اوت ۶۰۳ ۱۶:۲۳:۳۴ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۶۷۱ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۷ ژانویه ۶۰۴ ۰۵:۵۳:۳۰ ۷۰ جزئی ۰٫۱۴۷۵
۵ فوریه ۶۰۴ ۲۳:۲۹:۰۰ ۱۰۸ جزئی ۰٫۰۹۴۸
۲ ژوئیه ۶۰۴ ۲۳:۴۶:۵۸ ۷۵ جزئی ۰٫۶۹۱۸
۱ اوت ۶۰۴ ۰۸:۳۷:۵۱ ۱۱۳ جزئی ۰٫۱۹۸۱
۲۶ دسامبر ۶۰۴ ۱۲:۲۳:۳۹ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۴ ۰۱ دقیقه ۱۴ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۲۲ ژوئیه ۶۰۵ ۰۸:۰۲:۳۹ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۲ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۱۶ دسامبر ۶۰۵ ۰۱:۲۸:۰۹ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۱ ژوئیه ۶۰۶ ۰۹:۵۰:۵۳ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۳ ۰۵ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۵ دسامبر ۶۰۶ ۱۷:۰۸:۴۲ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۷۴ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۳۱ مه ۶۰۷ ۱۱:۱۴:۱۴ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۱۴۰
۲۶ اکتبر ۶۰۷ ۱۶:۵۸:۲۱ ۷۲ جزئی ۰٫۱۵۸۵
۲۵ نوامبر ۶۰۷ ۰۶:۴۴:۱۶ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۳۲۷
۲۰ آوریل ۶۰۸ ۰۹:۳۶:۳۷ ۷۷ کامل ۱٫۰۳۵۸ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۱۴ اکتبر ۶۰۸ ۲۰:۴۲:۴۴ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۷ ۰۷ دقیقه ۳۳ ثانیه ۴۶۸ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۱۰ آوریل ۶۰۹ ۰۱:۳۵:۴۰ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۳۰ ۰۶ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۳ اکتبر ۶۰۹ ۲۰:۰۷:۳۹ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۸ ۰۸ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۳۰ مارس ۶۱۰ ۱۸:۱۱:۴۶ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۸۵ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۲ سپتامبر ۶۱۰ ۲۲:۴۶:۳۰ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۸ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۸ فوریه ۶۱۱ ۱۷:۱۸:۲۰ ۶۹ جزئی ۰٫۳۲۴۵
۲۰ مارس ۶۱۱ ۰۶:۴۶:۳۳ ۱۰۷ جزئی ۰٫۲۰۶۵
۱۳ اوت ۶۱۱ ۲۳:۴۱:۱۶ ۷۴ جزئی ۰٫۳۷۲۳
۱۲ سپتامبر ۶۱۱ ۰۸:۴۹:۳۴ ۱۱۲ جزئی ۰٫۴۹۲۹
۷ فوریه ۶۱۲ ۱۸:۵۴:۱۴ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۱ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۰۷ کیلومتر (۲۵۳ مایل)
۲ اوت ۶۱۲ ۱۶:۳۳:۱۸ ۸۴ کامل ۱٫۰۶۷۹ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۶ ژانویه ۶۱۳ ۱۸:۳۱:۵۹ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۳ ۰۷ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲۳ ژوئیه ۶۱۳ ۰۷:۵۹:۲۷ ۹۴ کامل ۱٫۰۳۵۸ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۵ ژانویه ۶۱۴ ۲۳:۲۷:۲۳ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۲ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۱۲ ژوئیه ۶۱۴ ۱۷:۴۲:۵۴ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۲ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۷ دسامبر ۶۱۴ ۰۰:۲۹:۴۰ ۷۱ جزئی ۰٫۳۴۴۵
۵ ژانویه ۶۱۵ ۱۱:۲۲:۵۶ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۷۱۲
۲ ژوئیه ۶۱۵ ۰۵:۳۵:۰۰ ۷۶ جزئی ۰٫۷۳۳۹
۲۶ نوامبر ۶۱۵ ۱۶:۰۴:۲۳ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۸۲ ۰۱ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۱ مه ۶۱۶ ۰۸:۱۰:۴۲ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۳ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
۱۵ نوامبر ۶۱۶ ۰۴:۱۶:۲۱ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۳ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۰ مه ۶۱۷ ۱۷:۳۹:۲۹ ۹۶ کامل ۱٫۰۳۴۰ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۴ نوامبر ۶۱۷ ۰۹:۳۱:۱۸ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۴ ۰۸ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۵۳ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
۱ آوریل ۶۱۸ ۰۱:۴۲:۵۷ ۶۸ جزئی ۰٫۲۹۶۹
۳۰ آوریل ۶۱۸ ۰۹:۰۱:۴۵ ۱۰۶ جزئی ۰٫۷۲۷۰
۲۴ اکتبر ۶۱۸ ۰۹:۰۸:۲۷ ۱۱۱ جزئی ۰٫۳۰۸۶
۲۱ مارس ۶۱۹ ۱۷:۳۴:۳۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۳ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۳ سپتامبر ۶۱۹ ۱۹:۵۵:۱۸ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۹ ۰۱ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۰ مارس ۶۲۰ ۰۴:۱۴:۳۰ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۷ ۰۲ دقیقه ۲۵ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲ سپتامبر ۶۲۰ ۰۷:۵۷:۵۰ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۵۹ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۲۷ فوریه ۶۲۱ ۰۷:۲۸:۱۵ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۷ ۰۶ دقیقه ۲۷ ثانیه ۴۲۶ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
۲۳ اوت ۶۲۱ ۰۰:۱۶:۲۴ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۶۴۸ ۰۴ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۷ ژانویه ۶۲۲ ۱۳:۵۸:۱۴ ۷۰ جزئی ۰٫۱۳۲۶
۱۶ فوریه ۶۲۲ ۰۷:۰۴:۲۲ ۱۰۸ جزئی ۰٫۱۴۳۴
۱۴ ژوئیه ۶۲۲ ۰۶:۵۶:۲۶ ۷۵ جزئی ۰٫۵۵۰۷
۱۲ اوت ۶۲۲ ۱۶:۱۲:۴۳ ۱۱۳ جزئی ۰٫۳۰۰۶
۶ ژانویه ۶۲۳ ۲۰:۵۵:۵۱ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۶ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۳ ژوئیه ۶۲۳ ۱۴:۴۱:۲۳ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۸ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۲۷ دسامبر ۶۲۳ ۱۰:۱۷:۲۵ ۹۰ کامل ۱٫۰۴۱۲ ۰۳ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۱ ژوئیه ۶۲۴ ۱۶:۱۲:۳۴ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۶ دسامبر ۶۲۴ ۰۲:۰۰:۲۲ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۶۴ ۰۲ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۱۰ ژوئیه ۶۲۵ ۱۷:۴۹:۱۹ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۱
۶ نوامبر ۶۲۵ ۰۱:۱۴:۰۰ ۷۲ جزئی ۰٫۱۳۳۳
۵ دسامبر ۶۲۵ ۱۵:۲۱:۳۷ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۳۰۸
۱ مه ۶۲۶ ۱۷:۰۱:۴۶ ۷۷ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲۶ اکتبر ۶۲۶ ۰۴:۳۱:۰۲ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۶ ۰۸ دقیقه ۱۷ ثانیه ۵۲۵ کیلومتر (۳۲۶ مایل)
۲۱ آوریل ۶۲۷ ۰۹:۱۶:۵۲ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۵۸ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۱۵ اکتبر ۶۲۷ ۰۳:۴۶:۳۰ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۲ ۰۸ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۱۰ آوریل ۶۲۸ ۰۱:۵۴:۴۲ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۹۶ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۳ اکتبر ۶۲۸ ۰۶:۳۷:۲۶ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۲ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۱ مارس ۶۲۹ ۰۰:۵۸:۰۹ ۶۹ جزئی ۰٫۲۵۷۲
۳۰ مارس ۶۲۹ ۱۴:۱۶:۱۲ ۱۰۷ جزئی ۰٫۲۹۰۵
۲۴ اوت ۶۲۹ ۰۷:۳۱:۵۹ ۷۴ جزئی ۰٫۲۸۱۸
۲۲ سپتامبر ۶۲۹ ۱۶:۵۵:۱۶ ۱۱۲ جزئی ۰٫۵۶۲۲
۱۸ فوریه ۶۳۰ ۰۲:۲۶:۰۱ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۹ ۰۶ دقیقه ۵۳ ثانیه ۴۱۳ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
۱۴ اوت ۶۳۰ ۰۰:۱۷:۵۳ ۸۴ کامل ۱٫۰۶۳۱ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۷ فوریه ۶۳۱ ۰۲:۱۹:۳۴ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۷ ۰۶ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۳ اوت ۶۳۱ ۱۵:۲۳:۴۱ ۹۴ کامل ۱٫۰۳۰۳ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۲۷ ژانویه ۶۳۲ ۰۷:۴۵:۰۱ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۶ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۲۳ ژوئیه ۶۳۲ ۰۰:۳۵:۰۱ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۶ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۷ دسامبر ۶۳۲ ۰۹:۲۲:۵۴ ۷۱ جزئی ۰٫۳۴۲۶
۱۵ ژانویه ۶۳۳ ۲۰:۰۴:۴۳ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۸۹۷
۱۲ ژوئیه ۶۳۳ ۱۱:۵۷:۲۲ ۷۶ جزئی ۰٫۵۸۷۷
۷ دسامبر ۶۳۳ ۰۰:۵۳:۰۴ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۵۸ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۱ ژوئیه ۶۳۴ ۱۴:۵۴:۳۷ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۶ ۰۱ دقیقه ۳۳ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۶ نوامبر ۶۳۴ ۱۲:۴۶:۰۱ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۴ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۲۲ مه ۶۳۵ ۰۰:۵۲:۳۷ ۹۶ کامل ۱٫۰۳۹۱ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۵ نوامبر ۶۳۵ ۱۷:۳۴:۲۵ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۳ ۰۹ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۶۷ کیلومتر (۲۲۸ مایل)
۱۱ آوریل ۶۳۶ ۰۹:۳۱:۱۹ ۶۸ جزئی ۰٫۱۹۰۹
۱۰ مه ۶۳۶ ۱۶:۳۴:۱۷ ۱۰۶ جزئی ۰٫۸۵۹۳
۳ نوامبر ۶۳۶ ۱۶:۵۷:۵۰ ۱۱۱ جزئی ۰٫۳۳۶۰
۱ آوریل ۶۳۷ ۰۱:۱۹:۵۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۱۲ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۴ سپتامبر ۶۳۷ ۰۳:۴۶:۲۹ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۳ ۰۱ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۲۱ مارس ۶۳۸ ۱۱:۴۳:۱۶ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۶ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۳ سپتامبر ۶۳۸ ۱۶:۰۰:۳۸ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۵۰ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۰ مارس ۶۳۹ ۱۴:۴۳:۳۴ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۳ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
۳ سپتامبر ۶۳۹ ۰۸:۱۷:۰۱ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۶۲۰ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۸ ژانویه ۶۴۰ ۲۱:۵۷:۱۴ ۷۰ جزئی ۰٫۱۰۸۹
۲۷ فوریه ۶۴۰ ۱۴:۳۰:۲۹ ۱۰۸ جزئی ۰٫۲۰۶۰
۲۴ ژوئیه ۶۴۰ ۱۴:۰۹:۱۹ ۷۵ جزئی ۰٫۴۱۸۵
۲۲ اوت ۶۴۰ ۲۳:۵۴:۲۸ ۱۱۳ جزئی ۰٫۳۹۰۶
۱۷ ژانویه ۶۴۱ ۰۵:۲۵:۳۸ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۲ ۰۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
۱۳ ژوئیه ۶۴۱ ۲۱:۲۰:۵۷ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۰ ۰۴ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۶ ژانویه ۶۴۲ ۱۹:۰۵:۵۲ ۹۰ کامل ۱٫۰۴۳۷ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲ ژوئیه ۶۴۲ ۲۲:۳۵:۰۷ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۷ ۰۶ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۷ دسامبر ۶۴۲ ۱۰:۵۱:۲۷ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۵۸ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۲ ژوئیه ۶۴۳ ۰۰:۲۵:۵۱ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۸ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۱۷ نوامبر ۶۴۳ ۰۹:۳۴:۱۳ ۷۲ جزئی ۰٫۱۱۵۵
۱۶ دسامبر ۶۴۳ ۲۳:۵۹:۲۲ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۲۷۲
۱۲ مه ۶۴۴ ۰۰:۲۵:۰۷ ۷۷ کامل ۱٫۰۴۰۰ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۵۳۱ کیلومتر (۳۳۰ مایل)
۵ نوامبر ۶۴۴ ۱۲:۲۴:۰۲ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۱ ۰۸ دقیقه ۵۹ ثانیه ۵۸۲ کیلومتر (۳۶۲ مایل)
۱ مه ۶۴۵ ۱۶:۵۵:۲۴ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۷۹ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۵ اکتبر ۶۴۵ ۱۱:۳۲:۴۴ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۱ ۰۸ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۷۷ کیلومتر (۱۷۲ مایل)
۲۱ آوریل ۶۴۶ ۰۹:۳۱:۰۴ ۹۷ کامل ۱٫۰۵۰۲ ۰۳ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۴ اکتبر ۶۴۶ ۱۴:۳۷:۴۶ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۸ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۱۲ مارس ۶۴۷ ۰۸:۲۷:۲۳ ۶۹ جزئی ۰٫۱۷۶۴
۱۰ آوریل ۶۴۷ ۲۱:۳۶:۱۲ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۸۷۱
۴ سپتامبر ۶۴۷ ۱۵:۳۱:۴۱ ۷۴ جزئی ۰٫۲۰۳۹
۴ اکتبر ۶۴۷ ۰۱:۱۰:۳۰ ۱۱۲ جزئی ۰٫۶۱۸۶
۲۹ فوریه ۶۴۸ ۰۹:۴۶:۲۴ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۷ ۰۶ دقیقه ۴۴ ثانیه ۴۳۰ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
۲۴ اوت ۶۴۸ ۰۸:۱۰:۵۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۵۷۹ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۷ فوریه ۶۴۹ ۰۹:۵۹:۱۲ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۵ ۰۶ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۱۳ اوت ۶۴۹ ۲۲:۵۲:۵۴ ۹۴ کامل ۱٫۰۲۴۳ ۰۲ دقیقه ۱۶ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۶ فوریه ۶۵۰ ۱۵:۵۶:۴۴ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۶ ۰۱ دقیقه ۰۱ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۳ اوت ۶۵۰ ۰۷:۳۰:۱۹ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۰ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۸ دسامبر ۶۵۰ ۱۸:۱۴:۴۰ ۷۱ جزئی ۰٫۳۳۷۹
۲۷ ژانویه ۶۵۱ ۰۴:۴۰:۴۰ ۱۰۹ جزئی ۰٫۴۱۷۵
۲۳ ژوئیه ۶۵۱ ۱۸:۱۹:۲۳ ۷۶ جزئی ۰٫۴۴۰۹
۲۳ ژوئیه ۶۵۱ ۰۹:۲۸:۵۰ ۱۱۴ جزئی ۰٫۰۰۸۶
۱۸ دسامبر ۶۵۱ ۰۹:۴۲:۲۹ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۴۱ ۰۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۱ ژوئیه ۶۵۲ ۲۱:۳۹:۱۰ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۲ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۶ دسامبر ۶۵۲ ۲۱:۱۶:۵۱ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۱ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۱ ژوئیه ۶۵۳ ۰۸:۰۵:۳۹ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۳۶ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲۶ نوامبر ۶۵۳ ۰۱:۴۱:۱۵ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۷ ۰۹ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۸۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۲۲ آوریل ۶۵۴ ۱۷:۱۳:۱۲ ۶۸ جزئی ۰٫۰۷۴۳
۲۲ مه ۶۵۴ ۰۰:۰۲:۵۵ ۱۰۶ جزئی ۰٫۹۹۹۰
۱۵ نوامبر ۶۵۴ ۰۰:۵۴:۱۰ ۱۱۱ جزئی ۰٫۳۵۴۷
۱۲ آوریل ۶۵۵ ۰۸:۵۶:۵۸ ۷۸ کامل ۱٫۰۲۹۶ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۵ اکتبر ۶۵۵ ۱۱:۴۷:۱۴ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۷ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۳۱ مارس ۶۵۶ ۱۹:۰۲:۴۹ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۳ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۲۴ سپتامبر ۶۵۶ ۰۰:۱۲:۲۵ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۴۱ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۲۰ مارس ۶۵۷ ۲۱:۵۱:۰۴ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۰ ۰۶ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۱۳ سپتامبر ۶۵۷ ۱۶:۲۴:۰۶ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۵۸۸ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۸ فوریه ۶۵۸ ۰۵:۵۱:۰۳ ۷۰ جزئی ۰٫۰۷۶۷
۹ مارس ۶۵۸ ۲۱:۴۹:۵۷ ۱۰۸ جزئی ۰٫۲۷۹۴
۴ اوت ۶۵۸ ۲۱:۲۵:۵۰ ۷۵ جزئی ۰٫۲۹۵۵
۳ سپتامبر ۶۵۸ ۰۷:۴۲:۱۱ ۱۱۳ جزئی ۰٫۴۶۹۳
۲۸ ژانویه ۶۵۹ ۱۳:۴۹:۱۷ ۸۰ Hybrid ۱٫۰۰۲۱ ۰۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۲۵ ژوئیه ۶۵۹ ۰۴:۰۴:۲۸ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۷ ۰۵ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۸ ژانویه ۶۶۰ ۰۳:۴۹:۰۳ ۹۰ کامل ۱٫۰۴۶۸ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۱۳ ژوئیه ۶۶۰ ۰۵:۰۲:۵۷ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۸ ۰۶ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۶ ژانویه ۶۶۱ ۱۹:۳۷:۵۹ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۵۷ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲ ژوئیه ۶۶۱ ۰۷:۰۷:۲۲ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۲ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۷ نوامبر ۶۶۱ ۱۷:۵۶:۵۱ ۷۲ جزئی ۰٫۱۰۲۳
۲۷ دسامبر ۶۶۱ ۰۸:۳۴:۵۰ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۲۵۴
۲۳ مه ۶۶۲ ۰۷:۴۴:۴۲ ۷۷ جزئی ۰٫۹۴۴۰
۲۱ ژوئیه ۶۶۲ ۱۵:۵۸:۳۶ ۱۱۵ جزئی ۰٫۰۰۳۰
۱۶ نوامبر ۶۶۲ ۲۰:۲۳:۱۱ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۳ ۰۹ دقیقه ۳۷ ثانیه ۶۳۰ کیلومتر (۳۹۰ مایل)
۱۳ مه ۶۶۳ ۰۰:۲۷:۴۲ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۹۲ ۰۶ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۵ نوامبر ۶۶۳ ۱۹:۲۷:۴۳ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۵ ۰۹ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱ مه ۶۶۴ ۱۶:۵۹:۵۵ ۹۷ کامل ۱٫۰۵۰۱ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۲۴ اکتبر ۶۶۴ ۲۲:۴۷:۴۶ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۵ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۲۲ مارس ۶۶۵ ۱۵:۴۷:۲۰ ۶۹ جزئی ۰٫۰۸۴۰
۲۱ آوریل ۶۶۵ ۰۴:۴۸:۰۱ ۱۰۷ جزئی ۰٫۴۹۴۵
۱۴ سپتامبر ۶۶۵ ۲۳:۳۸:۲۸ ۷۴ جزئی ۰٫۱۳۶۳
۱۴ اکتبر ۶۶۵ ۰۹:۳۳:۲۲ ۱۱۲ جزئی ۰٫۶۶۴۱
۱۱ مارس ۶۶۶ ۱۶:۵۹:۴۰ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۵ ۰۶ دقیقه ۳۴ ثانیه ۴۶۱ کیلومتر (۲۸۶ مایل)
۴ سپتامبر ۶۶۶ ۱۶:۰۹:۳۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۵۲۴ ۰۳ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۲۸ فوریه ۶۶۷ ۱۷:۳۱:۳۶ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۲۵ اوت ۶۶۷ ۰۶:۲۷:۳۷ ۹۴ کامل ۱٫۰۱۸۰ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۱۸ فوریه ۶۶۸ ۰۰:۰۲:۴۴ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۹ ۰۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۱۳ اوت ۶۶۸ ۱۴:۳۱:۱۷ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۹ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۸ ژانویه ۶۶۹ ۰۳:۰۳:۱۸ ۷۱ جزئی ۰٫۳۲۷۵
۶ فوریه ۶۶۹ ۱۳:۱۱:۲۲ ۱۰۹ جزئی ۰٫۴۵۴۱
۴ ژوئیه ۶۶۹ ۰۰:۴۶:۰۷ ۷۶ جزئی ۰٫۳۰۰۸
۲ اوت ۶۶۹ ۱۶:۰۶:۰۶ ۱۱۴ جزئی ۰٫۱۳۳۶
۲۸ دسامبر ۶۶۹ ۱۸:۲۹:۳۴ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۲۷ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۳ ژوئیه ۶۷۰ ۰۴:۲۶:۰۶ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۳ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۸ دسامبر ۶۷۰ ۰۵:۴۶:۴۶ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۴ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۲ ژوئیه ۶۷۱ ۱۵:۱۹:۳۹ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۷۳ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۷ دسامبر ۶۷۱ ۰۹:۴۸:۱۸ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۸ ۱۰ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۸۹ کیلومتر (۲۴۲ مایل)
۱ ژوئیه ۶۷۲ ۰۷:۳۰:۴۶ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۶۸۰ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۶۶۳ کیلومتر (۴۱۲ مایل)
۲۵ نوامبر ۶۷۲ ۰۸:۵۴:۲۶ ۱۱۱ جزئی ۰٫۳۶۹۴
۲۲ آوریل ۶۷۳ ۱۶:۲۶:۱۷ ۷۸ کامل ۱٫۰۲۷۰ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱۵ اکتبر ۶۷۳ ۱۹:۵۶:۵۹ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۵ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۲ آوریل ۶۷۴ ۰۲:۱۲:۲۴ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۸ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۵ اکتبر ۶۷۴ ۰۸:۳۳:۲۰ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۳۰ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱ آوریل ۶۷۵ ۰۴:۴۶:۳۹ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۷ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۲۵ سپتامبر ۶۷۵ ۰۰:۴۰:۱۱ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۵۵۳ ۰۴ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۹ فوریه ۶۷۶ ۱۳:۳۷:۴۳ ۷۰ جزئی ۰٫۰۳۳۵
۲۰ مارس ۶۷۶ ۰۵:۰۰:۴۴ ۱۰۸ جزئی ۰٫۳۶۶۷
۱۵ اوت ۶۷۶ ۰۴:۴۷:۴۲ ۷۵ جزئی ۰٫۱۸۳۶
۱۳ سپتامبر ۶۷۶ ۱۵:۳۷:۱۲ ۱۱۳ جزئی ۰٫۵۳۵۲
۷ فوریه ۶۷۷ ۲۲:۰۸:۱۶ ۸۰ Hybrid ۱٫۰۰۷۳ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۴ اوت ۶۷۷ ۱۰:۵۲:۲۲ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۱ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۲۸ ژانویه ۶۷۸ ۱۲:۲۸:۳۴ ۹۰ کامل ۱٫۰۵۰۱ ۰۴ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۲۴ ژوئیه ۶۷۸ ۱۱:۳۴:۰۷ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۵ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۱۸ ژانویه ۶۷۹ ۰۴:۲۱:۴۰ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۶۰ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۳ ژوئیه ۶۷۹ ۱۳:۵۳:۴۶ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۴ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۹ دسامبر ۶۷۹ ۰۲:۲۰:۰۲ ۷۲ جزئی ۰٫۰۹۱۱
۷ ژانویه ۶۸۰ ۱۷:۰۶:۱۸ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۲۷۶
۲ ژوئیه ۶۸۰ ۱۵:۰۴:۵۹ ۷۷ جزئی ۰٫۸۱۰۹
۱ ژوئیه ۶۸۰ ۲۳:۱۰:۱۸ ۱۱۵ جزئی ۰٫۱۴۵۶
۲۷ نوامبر ۶۸۰ ۰۴:۲۴:۵۳ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۳ ۱۰ دقیقه ۰۸ ثانیه ۶۷۳ کیلومتر (۴۱۸ مایل)
۲۳ مه ۶۸۱ ۰۷:۵۸:۱۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۹۷ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۶ نوامبر ۶۸۱ ۰۳:۲۷:۱۶ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۴ ۰۹ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱۳ مه ۶۸۲ ۰۰:۲۳:۵۰ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۹۴ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۵ نوامبر ۶۸۲ ۰۷:۰۴:۳۷ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۶ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲ مه ۶۸۳ ۱۱:۵۰:۵۲ ۱۰۷ جزئی ۰٫۶۱۳۵
۲۶ سپتامبر ۶۸۳ ۰۷:۵۴:۴۳ ۷۴ جزئی ۰٫۰۸۲۲
۲۵ اکتبر ۶۸۳ ۱۸:۰۴:۳۳ ۱۱۲ جزئی ۰٫۶۹۸۱
۲۲ مارس ۶۸۴ ۰۰:۰۲:۱۴ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۰ ۰۶ دقیقه ۲۳ ثانیه ۵۳۱ کیلومتر (۳۳۰ مایل)
۱۵ سپتامبر ۶۸۴ ۰۰:۱۶:۱۷ ۸۴ کامل ۱٫۰۴۶۸ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۱ مارس ۶۸۵ ۰۰:۵۵:۴۳ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۹ ۰۴ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۴ سپتامبر ۶۸۵ ۱۴:۰۹:۲۵ ۹۴ Hybrid ۱٫۰۱۱۶ ۰۱ دقیقه ۰۴ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲۸ فوریه ۶۸۶ ۰۸:۰۰:۴۹ ۹۹ Hybrid ۱٫۰۰۲۶ ۰۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۲۴ اوت ۶۸۶ ۲۱:۳۷:۴۶ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۳ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۹ ژانویه ۶۸۷ ۱۱:۴۸:۰۳ ۷۱ جزئی ۰٫۳۱۰۲
۱۷ فوریه ۶۸۷ ۲۱:۳۴:۴۷ ۱۰۹ جزئی ۰٫۵۰۲۶
۱۵ ژوئیه ۶۸۷ ۰۷:۱۶:۲۵ ۷۶ جزئی ۰٫۱۶۵۵
۱۳ اوت ۶۸۷ ۲۲:۵۰:۱۳ ۱۱۴ جزئی ۰٫۲۵۰۰
۹ ژانویه ۶۸۸ ۰۳:۱۳:۰۹ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۱۸ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۳ ژوئیه ۶۸۸ ۱۱:۱۷:۱۷ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۷ ۰۰ دقیقه ۴۸ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۲۸ دسامبر ۶۸۸ ۱۴:۱۵:۱۹ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۳ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۲ ژوئیه ۶۸۹ ۲۲:۳۴:۴۵ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۰۳ ۰۴ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۷ دسامبر ۶۸۹ ۱۷:۵۶:۰۶ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۵ ۱۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۹۴ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
۱۲ ژوئیه ۶۹۰ ۱۴:۵۷:۱۶ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۷۱۸ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۴۶۹ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۶ دسامبر ۶۹۰ ۱۶:۵۷:۵۳ ۱۱۱ جزئی ۰٫۳۸۰۱
۳ مه ۶۹۱ ۲۳:۴۸:۱۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۲۲۹ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۷ اکتبر ۶۹۱ ۰۴:۱۵:۱۷ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۷ ۰۱ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۲۲ آوریل ۶۹۲ ۰۹:۱۴:۳۶ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۹ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۱۵ اکتبر ۶۹۲ ۱۷:۰۰:۵۵ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۲۱ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۱ آوریل ۶۹۳ ۱۱:۳۶:۰۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۳ ۰۷ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۵ اکتبر ۶۹۳ ۰۹:۰۳:۱۱ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۵۱۷ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۳۱ مارس ۶۹۴ ۱۲:۰۴:۰۷ ۱۰۸ جزئی ۰٫۴۶۶۹
۲۶ اوت ۶۹۴ ۱۲:۱۵:۰۴ ۷۵ جزئی ۰٫۰۸۳۲
۲۴ سپتامبر ۶۹۴ ۲۳:۳۹:۱۰ ۱۱۳ جزئی ۰٫۵۸۸۹
۱۹ فوریه ۶۹۵ ۰۶:۱۹:۳۹ ۸۰ کامل ۱٫۰۱۲۶ ۰۱ دقیقه ۰۵ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۱۵ اوت ۶۹۵ ۱۷:۴۷:۰۰ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۳ ۰۵ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۳۸ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۸ فوریه ۶۹۶ ۲۰:۵۹:۵۸ ۹۰ کامل ۱٫۰۵۳۷ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۳ اوت ۶۹۶ ۱۸:۱۳:۵۲ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۹ ۰۷ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۸ ژانویه ۶۹۷ ۱۲:۵۸:۳۶ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۶۷ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۳ ژوئیه ۶۹۷ ۲۰:۴۶:۰۱ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۹ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۹ دسامبر ۶۹۷ ۱۰:۴۲:۱۹ ۷۲ جزئی ۰٫۰۷۹۸
۱۸ ژانویه ۶۹۸ ۰۱:۳۲:۲۹ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۳۵۹
۱۳ ژوئیه ۶۹۸ ۲۲:۲۴:۲۲ ۷۷ جزئی ۰٫۶۷۵۰
۱۳ ژوئیه ۶۹۸ ۰۶:۲۵:۲۳ ۱۱۵ جزئی ۰٫۲۸۵۵
۸ دسامبر ۶۹۸ ۱۲:۲۸:۴۵ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۲۰ ۱۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۷۰۷ کیلومتر (۴۳۹ مایل)
۳ ژوئیه ۶۹۹ ۱۵:۲۴:۵۵ ۸۷ کامل ۱٫۰۷۹۲ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۲۷ نوامبر ۶۹۹ ۱۱:۳۲:۴۳ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۰ ۰۹ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۳ مه ۷۰۰ ۰۷:۴۲:۵۰ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۸۰ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۵ نوامبر ۷۰۰ ۱۵:۲۷:۳۳ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۱ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)