فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سده ششم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۵۰۱ پیش از میلاد تا ۶۰۰ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۵ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۶ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۶ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۵ خورشیدگرفتگی کامل و ۸ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود. August 515 BC, and July 504 BC, had two eclipses.

تاریخ زمان بزرگ ترین گرفتگی چرخه ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیه جغرافیایی منبع(s)
-۹۳۹۹-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۶۰۰ ۰۳:۱۲:۰۵ ۴۹ Annular ۰٫۹۳۸۷ 07m 01s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۹۳۹۹-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۶۰۰ ۰۴:۴۳:۲۹ ۵۴ کامل ۱٫۰۵۰۱ 04m 13s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۴۰۰-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۵۹۹ ۰۴:۳۱:۳۴ ۵۹ Annular ۰٫۹۵۶۵ 04m 19s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۴۰۰-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۵۹۹ ۱۸:۰۶:۲۶ ۶۴ Hybrid ۱٫۰۰۰۵ 00m 02s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۹۴۰۱-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۵۹۸ ۰۱:۲۱:۱۹ ۳۱ Partial ۰٫۴۵۳۱
-۹۴۰۱-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۵۹۸ ۱۲:۱۷:۰۴ ۶۹ Partial ۰٫۲۵۸۱
-۹۴۰۱-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۵۹۸ ۰۹:۴۱:۱۳ ۳۶ Partial ۰٫۳۰۸۸
-۹۴۰۱-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۵۹۸ ۰۰:۵۴:۰۴ ۷۴ Partial ۰٫۱۲۰۳
-۹۴۰۲-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۵۹۷ ۱۶:۴۷:۱۹ ۴۱ کامل ۱٫۰۴۸۹ 03m 21s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۴۰۲-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۵۹۷ ۱۰:۰۳:۰۱ ۴۶ Annular ۰٫۹۴۹۰ 04m 26s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۴۰۳-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۵۹۶ ۰۸:۰۵:۱۲ ۵۱ کامل ۱٫۰۲۵۱ 02m 28s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۴۰۳-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۵۹۶ ۱۴:۳۴:۵۰ ۵۶ Annular ۰٫۹۹۷۴ 00m 18s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۹۴۰۳-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۵۹۶ ۱۸:۳۹:۴۳ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۲۲ 04m 09s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۹۴۰۴-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۵۹۵ ۰۲:۲۴:۳۷ ۶۶ کامل ۱٫۰۴۴۰ 03m 44s ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۴۰۴-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۵۹۵ ۰۲:۳۱:۱۳ ۳۳ Partial ۰٫۰۸۸۰
-۹۴۰۴-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۵۹۵ ۲۱:۵۱:۲۱ ۷۱ Partial ۰٫۰۴۱۱
-۹۴۰۵-۰۵-۰۹ ۹ مه ۵۹۴ ۱۲:۲۸:۱۶ ۳۸ کامل ۱٫۰۶۵۳ 03m 45s ۴۸۷ کیلومتر (۳۰۳ مایل)
-۹۴۰۵-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۵۹۴ ۰۲:۲۴:۰۴ ۴۳ Annular ۰٫۹۳۲۵ 05m 32s ۴۴۹ کیلومتر (۲۷۹ مایل)
-۹۴۰۶-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۵۹۳ ۰۳:۳۷:۴۰ ۴۸ کامل ۱٫۰۳۱۷ 03m 05s ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۴۰۶-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۵۹۳ ۰۸:۴۰:۱۴ ۵۳ Annular ۰٫۹۹۳۴ 00m 42s ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۹۴۰۷-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۵۹۲ ۱۲:۳۱:۱۲ ۵۸ Annular ۰٫۹۷۱۶ 03m 03s ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۹۴۰۷-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۵۹۲ ۲۱:۴۳:۵۵ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۹۲ 03m 20s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۴۰۸-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۵۹۱ ۲۲:۲۷:۳۰ ۳۰ Partial ۰٫۱۱۰۳
-۹۴۰۸-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۵۹۱ ۱۴:۳۴:۱۸ ۶۸ Partial ۰٫۲۶۰۵
-۹۴۰۸-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۵۹۱ ۰۴:۰۲:۳۰ ۳۵ Partial ۰٫۲۹۱۶
-۹۴۰۸-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۵۹۱ ۱۳:۴۲:۱۵ ۷۳ Partial ۰٫۵۲۱۶
-۹۴۰۹-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۵۹۰ ۰۱:۰۷:۲۶ ۴۰ Annular ۰٫۹۶۷۵ 03m 23s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
-۹۴۰۹-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۵۹۰ ۱۵:۵۷:۰۸ ۴۵ Annular ۰٫۹۸۶۸ 01m 22s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۹۴۱۰-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۵۸۹ ۱۰:۴۸:۳۸ ۵۰ کامل ۱٫۰۲۵۱ 02m 29s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۴۱۰-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۵۸۹ ۲۰:۴۷:۳۶ ۵۵ Annular ۰٫۹۴۸۴ 06m 34s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۴۱۱-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۵۸۸ ۰۱:۵۰:۱۵ ۶۰ کامل ۱٫۰۵۰۸ 03m 21s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۴۱۱-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۵۸۸ ۲۱:۰۲:۰۲ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۸۲ 05m 06s ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
-۹۴۱۱-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۵۸۸ ۰۶:۲۵:۴۴ ۳۲ Partial ۰٫۴۲۹۱
-۹۴۱۲-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۵۸۷ ۱۷:۴۷:۳۸ ۷۰ Partial ۰٫۲۴۵۸
-۹۴۱۲-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۵۸۷ ۱۲:۴۵:۱۰ ۳۷ Partial ۰٫۵۷۲۳
-۹۴۱۲-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۵۸۷ ۲۳:۵۹:۱۹ ۷۵ Partial ۰٫۱۳۵۴
-۹۴۱۲-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۵۸۷ ۱۴:۵۸:۱۵ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۸۴ 06m 18s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۴۱۳-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۵۸۶ ۰۲:۱۹:۵۸ ۴۷ کامل ۱٫۰۶۵۲ 06m 10s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۹۴۱۳-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۵۸۶ ۱۶:۱۶:۵۸ ۵۲ Annular ۰٫۹۱۸۲ 10m 27s ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
-۹۴۱۴-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۵۸۵ ۱۹:۲۸:۵۰ ۵۷ کامل ۱٫۰۷۹۸ 06m 04s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۹۴۱۴-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۵۸۵ ۱۵:۲۶:۳۵ ۶۲ Annular ۰٫۹۲۴۷ 06m 34s ۳۸۸ کیلومتر (۲۴۱ مایل)
-۹۴۱۵-۰۴-۱۹ ۱۹ آوریل ۵۸۴ ۰۲:۲۳:۲۰ ۲۹ Partial ۰٫۰۴۰۸
-۹۴۱۵-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۵۸۴ ۱۱:۳۱:۳۶ ۶۷ Partial ۰٫۸۳۳۴
-۹۴۱۵-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۵۸۴ ۰۶:۳۳:۴۲ ۳۴ Partial ۰٫۱۳۱۶
-۹۴۱۵-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۵۸۴ ۱۹:۵۱:۵۲ ۷۲ Partial ۰٫۳۹۵۷
-۹۴۱۶-۰۴-۰۸ ۸ آوریل ۵۸۳ ۰۹:۰۸:۴۲ ۳۹ Annular ۰٫۹۵۴۶ 04m 09s ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۴۱۶-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۵۸۳ ۲۰:۵۹:۲۴ ۴۴ کامل ۱٫۰۴۵۵ 03m 16s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۴۱۷-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۵۸۲ ۰۹:۵۸:۳۳ ۴۹ Annular ۰٫۹۴۱۷ 06m 37s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۹۴۱۷-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۵۸۲ ۱۳:۰۱:۲۷ ۵۴ کامل ۱٫۰۴۵۰ 03m 48s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۴۱۸-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۵۸۱ ۱۱:۴۲:۱۸ ۵۹ Annular ۰٫۹۶۳۱ 03m 34s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۹۴۱۸-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۵۸۱ ۰۱:۵۷:۲۳ ۶۴ Annular ۰٫۹۹۴۵ 00m 30s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۹۴۱۹-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۵۸۰ ۰۹:۴۰:۵۷ ۳۱ Partial ۰٫۴۱۷۴
-۹۴۱۹-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۵۸۰ ۲۰:۰۳:۴۰ ۶۹ Partial ۰٫۳۴۰۳
-۹۴۱۹-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۵۸۰ ۱۶:۲۴:۲۸ ۳۶ Partial ۰٫۱۹۱۵
-۹۴۱۹-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۵۸۰ ۰۸:۰۹:۵۸ ۷۴ Partial ۰٫۱۹۷۵
-۹۴۲۰-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۵۷۹ ۰۱:۲۲:۱۱ ۴۱ کامل ۱٫۰۵۱۲ 03m 28s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۹۴۲۰-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۵۷۹ ۱۶:۴۲:۱۷ ۴۶ Annular ۰٫۹۴۷۶ 04m 19s ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۹۴۲۱-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۵۷۸ ۱۶:۳۹:۴۳ ۵۱ کامل ۱٫۰۲۴۸ 02m 24s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۴۲۱-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۵۷۸ ۲۱:۳۳:۴۵ ۵۶ Annular ۰٫۹۹۹۳ 00m 04s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۹۴۲۲-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۵۷۷ ۰۲:۵۸:۲۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۱۱ 04m 17s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
-۹۴۲۲-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۵۷۷ ۰۹:۴۵:۰۱ ۶۶ کامل ۱٫۰۴۷۸ 04m 18s ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۹۴۲۲-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۵۷۷ ۱۰:۳۱:۲۳ ۳۳ Partial ۰٫۰۸۰۴
-۹۴۲۲-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۵۷۷ ۰۵:۵۱:۵۹ ۷۱ Partial ۰٫۰۴۹۷
-۹۴۲۳-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۵۷۶ ۱۹:۵۲:۴۵ ۳۸ کامل ۱٫۰۶۰۶ 03m 06s ۸۶۵ کیلومتر (۵۳۷ مایل)
-۹۴۲۳-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۵۷۶ ۰۲:۲۷:۵۰ ۷۶ Partial ۰٫۰۱۵۶
-۹۴۲۳-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۵۷۶ ۱۰:۳۴:۳۱ ۴۳ Annular ۰٫۹۳۳۶ 05m 15s ۴۴۶ کیلومتر (۲۷۷ مایل)
-۹۴۲۴-۰۵-۰۹ ۹ مه ۵۷۵ ۱۰:۴۷:۳۵ ۴۸ کامل ۱٫۰۲۹۱ 02m 46s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۹۴۲۴-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۵۷۵ ۱۷:۰۹:۵۳ ۵۳ Annular ۰٫۹۹۴۷ 00m 33s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۹۴۲۵-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۵۷۴ ۱۹:۱۶:۰۰ ۵۸ Annular ۰٫۹۷۱۳ 03m 19s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۹۴۲۵-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۵۷۴ ۰۶:۲۴:۲۰ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۸۷ 03m 24s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۴۲۶-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۵۷۳ ۰۵:۲۲:۰۴ ۳۰ Partial ۰٫۰۱۲۹
-۹۴۲۶-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۵۷۳ ۲۱:۰۵:۳۱ ۶۸ Partial ۰٫۳۸۸۶
-۹۴۲۶-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۵۷۳ ۱۲:۰۹:۴۸ ۳۵ Partial ۰٫۲۲۸۴
-۹۴۲۶-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۵۷۳ ۲۲:۱۶:۵۶ ۷۳ Partial ۰٫۵۴۵۶
-۹۴۲۷-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۵۷۲ ۰۸:۳۳:۱۸ ۴۰ Annular ۰٫۹۷۲۸ 02m 36s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۹۴۲۷-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۵۷۲ ۲۳:۳۳:۴۰ ۴۵ Annular ۰٫۹۷۹۶ 02m 01s ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۴۲۸-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۵۷۱ ۱۸:۴۸:۱۸ ۵۰ کامل ۱٫۰۳۱۳ 03m 04s ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۹۴۲۸-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۵۷۱ ۰۳:۵۰:۱۹ ۵۵ Annular ۰٫۹۴۳۷ 07m 18s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۴۲۹-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۵۷۰ ۱۰:۱۰:۴۱ ۶۰ کامل ۱٫۰۵۵۱ 03m 45s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۹۴۲۹-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۵۷۰ ۰۳:۵۱:۱۶ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۷۵ 05m 34s ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
-۹۴۳۰-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۵۶۹ ۱۵:۰۰:۲۳ ۳۲ Partial ۰٫۴۱۰۹
-۹۴۳۰-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۵۶۹ ۰۲:۱۲:۰۷ ۷۰ Partial ۰٫۲۷۷۶
-۹۴۳۰-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۵۶۹ ۱۹:۴۸:۳۰ ۳۷ Partial ۰٫۴۴۵۸
-۹۴۳۰-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۵۶۹ ۰۷:۰۳:۵۵ ۷۵ Partial ۰٫۲۵۵۹
-۹۴۳۰-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۵۶۹ ۲۳:۱۳:۴۴ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۷۰ 06m 37s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۴۳۱-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۵۶۸ ۰۹:۴۲:۰۸ ۴۷ کامل ۱٫۰۶۵۹ 06m 17s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۹۴۳۱-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۵۶۸ ۰۰:۱۸:۳۰ ۵۲ Annular ۰٫۹۱۸۲ 10m 42s ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
-۹۴۳۲-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۵۶۷ ۰۲:۵۳:۴۹ ۵۷ کامل ۱٫۰۷۹۰ 06m 15s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۴۳۲-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۵۶۷ ۲۳:۳۵:۰۵ ۶۲ Annular ۰٫۹۲۶۵ 06m 20s ۳۷۷ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
-۹۴۳۳-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۵۶۶ ۱۸:۴۲:۲۲ ۶۷ Partial ۰٫۹۶۷۶
-۹۴۳۳-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۵۶۶ ۱۵:۰۴:۳۹ ۳۴ Partial ۰٫۱۲۱۲
-۹۴۳۳-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۵۶۶ ۰۴:۲۲:۱۹ ۷۲ Partial ۰٫۴۰۵۵
-۹۴۳۴-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۵۶۵ ۱۵:۵۰:۴۰ ۳۹ Annular ۰٫۹۵۲۳ 04m 17s ۳۸۲ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
-۹۴۳۴-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۵۶۵ ۰۵:۳۵:۳۵ ۴۴ کامل ۱٫۰۴۳۵ 03m 13s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۹۴۳۵-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۵۶۴ ۱۶:۳۷:۲۶ ۴۹ Annular ۰٫۹۴۴۵ 06m 20s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۴۳۵-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۵۶۴ ۲۱:۲۶:۱۵ ۵۴ کامل ۱٫۰۴۰۲ 03m 25s ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
-۹۴۳۶-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۵۶۳ ۱۸:۴۶:۴۳ ۵۹ Annular ۰٫۹۶۹۵ 02m 53s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۹۴۳۶-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۵۶۳ ۰۹:۵۵:۵۰ ۶۴ Annular ۰٫۹۸۸۷ 01m 00s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۹۴۳۷-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۵۶۲ ۱۷:۵۲:۳۰ ۳۱ Partial ۰٫۳۶۷۹
-۹۴۳۷-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۵۶۲ ۰۳:۴۲:۲۶ ۶۹ Partial ۰٫۴۳۶۸
-۹۴۳۷-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۵۶۲ ۲۳:۱۴:۴۸ ۳۶ Partial ۰٫۰۸۶۱
-۹۴۳۷-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۵۶۲ ۱۵:۳۴:۰۱ ۷۴ Partial ۰٫۲۶۲۲
-۹۴۳۸-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۵۶۱ ۰۹:۴۸:۵۳ ۴۱ کامل ۱٫۰۵۳۶ 03m 37s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۹۴۳۸-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۵۶۱ ۲۳:۲۹:۵۴ ۴۶ Annular ۰٫۹۴۵۶ 04m 16s ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۹۴۳۹-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۵۶۰ ۰۱:۰۵:۱۱ ۵۱ کامل ۱٫۰۲۴۸ 02m 22s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۴۳۹-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۵۶۰ ۰۴:۴۰:۵۸ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۰۶ 00m 04s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۹۴۴۰-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۵۵۹ ۱۱:۱۰:۱۴ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۰۶ 04m 19s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۹۴۴۰-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۵۵۹ ۱۷:۰۹:۵۱ ۶۶ کامل ۱٫۰۵۰۴ 04m 39s ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۴۴۰-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۵۵۹ ۱۸:۳۳:۰۲ ۳۳ Partial ۰٫۰۷۴۷
-۹۴۴۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۵۵۸ ۱۳:۴۸:۵۴ ۷۱ Partial ۰٫۰۶۲۶
-۹۴۴۱-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۵۵۸ ۰۳:۱۴:۳۰ ۳۸ Partial ۰٫۹۳۳۱
-۹۴۴۱-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۵۵۸ ۰۹:۵۶:۰۵ ۷۶ Partial ۰٫۱۵۰۲
-۹۴۴۱-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۵۵۸ ۱۸:۴۹:۰۷ ۴۳ Annular ۰٫۹۳۵۴ 04m 57s ۴۳۴ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
-۹۴۴۲-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۵۵۷ ۱۷:۵۱:۴۴ ۴۸ کامل ۱٫۰۲۵۸ 02m 22s ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۹۴۴۲-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۵۵۷ ۰۱:۴۵:۲۴ ۵۳ Annular ۰٫۹۹۶۵ 00m 21s ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
-۹۴۴۳-۰۵-۰۹ ۹ مه ۵۵۶ ۰۱:۵۵:۲۹ ۵۸ Annular ۰٫۹۷۰۴ 03m 38s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۴۴۳-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۵۵۶ ۱۵:۰۹:۲۸ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۸۵ 03m 30s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۴۴۴-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۵۵۵ ۰۳:۳۳:۲۰ ۶۸ Partial ۰٫۵۲۲۵
-۹۴۴۴-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۵۵۵ ۲۰:۲۳:۵۱ ۳۵ Partial ۰٫۱۷۶۹
-۹۴۴۴-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۵۵۵ ۰۶:۵۶:۵۲ ۷۳ Partial ۰٫۵۶۰۹
-۹۴۴۵-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۵۵۴ ۱۵:۵۳:۲۲ ۴۰ Annular ۰٫۹۷۷۸ 01m 56s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۹۴۴۵-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۵۵۴ ۰۷:۱۶:۴۳ ۴۵ Annular ۰٫۹۷۲۶ 02m 33s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۴۴۶-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۵۵۳ ۰۲:۴۰:۴۸ ۵۰ کامل ۱٫۰۳۷۴ 03m 38s ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۹۴۴۶-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۵۵۳ ۱۱:۰۱:۳۱ ۵۵ Annular ۰٫۹۳۹۱ 07m 59s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۹۴۴۷-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۵۵۲ ۱۸:۲۱:۵۶ ۶۰ کامل ۱٫۰۵۹۳ 04m 13s ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۴۴۷-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۵۵۲ ۱۰:۵۱:۳۵ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۶۵ 06m 03s ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۴۴۸-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۵۵۱ ۲۳:۲۷:۲۰ ۳۲ Partial ۰٫۳۸۲۹
-۹۴۴۸-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۵۵۱ ۱۰:۲۷:۱۵ ۷۰ Partial ۰٫۳۲۱۹
-۹۴۴۸-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۵۵۱ ۰۲:۵۸:۲۵ ۳۷ Partial ۰٫۳۲۷۷
-۹۴۴۸-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۵۵۱ ۱۴:۱۷:۴۸ ۷۵ Partial ۰٫۳۶۵۱
-۹۴۴۹-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۵۵۰ ۰۷:۲۲:۵۷ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۶۰ 06m 47s ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۴۴۹-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۵۵۰ ۱۷:۰۷:۳۵ ۴۷ کامل ۱٫۰۶۵۷ 06m 16s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۹۴۴۹-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۵۵۰ ۰۸:۱۵:۴۹ ۵۲ Annular ۰٫۹۱۸۹ 10m 50s ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۹۴۵۰-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۵۴۹ ۱۰:۱۸:۳۸ ۵۷ کامل ۱٫۰۷۷۲ 06m 22s ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۹۴۵۰-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۵۴۹ ۰۷:۴۳:۳۷ ۶۲ Annular ۰٫۹۲۹۱ 06m 05s ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
-۹۴۵۱-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۵۴۸ ۰۱:۵۱:۲۳ ۶۷ کامل ۱٫۰۲۶۶ 01m 28s ۲۹۲ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۹۴۵۱-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۵۴۸ ۲۳:۴۱:۵۵ ۳۴ Partial ۰٫۱۱۸۲
-۹۴۵۱-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۵۴۸ ۱۲:۵۴:۵۰ ۷۲ Partial ۰٫۴۱۳۵
-۹۴۵۲-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۵۴۷ ۲۲:۲۶:۰۲ ۳۹ Annular ۰٫۹۴۸۱ 04m 20s ۹۵۴ کیلومتر (۵۹۳ مایل)
-۹۴۵۲-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۵۴۷ ۱۴:۱۸:۳۲ ۴۴ کامل ۱٫۰۴۱۸ 03m 11s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۹۴۵۳-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۵۴۶ ۲۳:۰۹:۱۰ ۴۹ Annular ۰٫۹۴۷۰ 06m 07s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
-۹۴۵۳-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۵۴۶ ۰۵:۵۷:۵۷ ۵۴ کامل ۱٫۰۳۵۵ 03m 04s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۴۵۴-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۵۴۵ ۰۱:۴۵:۱۵ ۵۹ Annular ۰٫۹۷۵۸ 02m 15s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۹۴۵۴-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۵۴۵ ۱۸:۰۱:۱۹ ۶۴ Annular ۰٫۹۸۳۰ 01m 29s ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۹۴۵۵-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۵۴۴ ۰۱:۵۷:۰۲ ۳۱ Partial ۰٫۳۰۵۸
-۹۴۵۵-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۵۴۴ ۱۱:۱۵:۲۸ ۶۹ Partial ۰٫۵۴۵۰
-۹۴۵۵-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۵۴۴ ۲۳:۰۶:۰۹ ۷۴ Partial ۰٫۳۱۴۸
-۹۴۵۶-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۵۴۳ ۱۸:۰۹:۱۶ ۴۱ کامل ۱٫۰۵۵۸ 03m 45s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۴۵۶-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۵۴۳ ۰۶:۲۵:۳۹ ۴۶ Annular ۰٫۹۴۳۵ 04m 17s ۳۸۴ کیلومتر (۲۳۹ مایل)
-۹۴۵۷-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۵۴۲ ۰۹:۲۳:۵۸ ۵۱ کامل ۱٫۰۲۵۰ 02m 20s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۴۵۷-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۵۴۲ ۱۱:۵۶:۰۹ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۱۵ 00m 09s ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
-۹۴۵۸-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۵۴۱ ۱۹:۱۲:۵۹ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۰۶ 04m 15s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۴۵۸-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۵۴۱ ۰۰:۴۱:۲۸ ۶۶ کامل ۱٫۰۵۲۰ 04m 48s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۹۴۵۸-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۵۴۱ ۰۲:۳۲:۱۸ ۳۳ Partial ۰٫۰۶۵۴
-۹۴۵۹-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۵۴۰ ۲۱:۳۷:۴۴ ۷۱ Partial ۰٫۰۸۵۹
-۹۴۵۹-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۵۴۰ ۱۰:۳۷:۲۵ ۳۸ Partial ۰٫۷۸۸۹
-۹۴۵۹-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۵۴۰ ۱۷:۲۹:۴۷ ۷۶ Partial ۰٫۲۷۵۹
-۹۴۵۹-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۵۴۰ ۰۳:۰۳:۴۵ ۴۳ Annular ۰٫۹۳۷۸ 04m 39s ۴۱۹ کیلومتر (۲۶۰ مایل)
-۹۴۶۰-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۵۳۹ ۰۰:۵۴:۳۵ ۴۸ کامل ۱٫۰۲۱۸ 01m 55s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۴۶۰-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۵۳۹ ۱۰:۲۳:۳۵ ۵۳ Annular ۰٫۹۹۸۹ 00m 06s ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
-۹۴۶۱-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۵۳۸ ۰۸:۲۹:۰۵ ۵۸ Annular ۰٫۹۶۹۰ 03m 58s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۴۶۱-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۵۳۸ ۲۳:۵۹:۲۹ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۸۷ 03m 36s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۴۶۲-۰۵-۰۸ ۸ مه ۵۳۷ ۰۹:۵۴:۵۲ ۶۸ Partial ۰٫۶۶۷۰
-۹۴۶۲-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۵۳۷ ۰۴:۴۶:۰۱ ۳۵ Partial ۰٫۱۳۸۹
-۹۴۶۲-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۵۳۷ ۱۵:۴۲:۲۲ ۷۳ Partial ۰٫۵۶۶۹
-۹۴۶۳-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۵۳۶ ۲۳:۰۵:۲۰ ۴۰ Annular ۰٫۹۸۲۳ 01m 23s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۹۴۶۳-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۵۳۶ ۱۵:۰۸:۱۵ ۴۵ Annular ۰٫۹۶۵۹ 03m 01s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۹۴۶۴-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۵۳۵ ۱۰:۲۶:۳۴ ۵۰ کامل ۱٫۰۴۳۳ 04m 08s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۴۶۴-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۵۳۵ ۱۸:۲۰:۱۲ ۵۵ Annular ۰٫۹۳۴۶ 08m 34s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۴۶۵-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۵۳۴ ۰۲:۲۶:۲۲ ۶۰ کامل ۱٫۰۶۳۵ 04m 44s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۴۶۵-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۵۳۴ ۱۸:۰۰:۴۴ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۵۳ 06m 34s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۹۴۶۶-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۵۳۳ ۰۷:۴۶:۵۲ ۳۲ Partial ۰٫۳۴۴۸
-۹۴۶۶-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۵۳۳ ۱۸:۳۳:۱۸ ۷۰ Partial ۰٫۳۷۸۷
-۹۴۶۶-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۵۳۳ ۱۰:۱۴:۵۰ ۳۷ Partial ۰٫۲۱۷۵
-۹۴۶۶-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۵۳۳ ۲۱:۴۱:۲۶ ۷۵ Partial ۰٫۴۶۲۴
-۹۴۶۷-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۵۳۲ ۱۵:۲۵:۳۹ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۵۵ 06m 47s ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۹۴۶۷-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۵۳۲ ۰۰:۳۸:۱۷ ۴۷ کامل ۱٫۰۶۴۸ 06m 05s ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۹۴۶۸-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۵۳۱ ۱۶:۰۸:۲۳ ۵۲ Annular ۰٫۹۲۰۲ 10m 50s ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۹۴۶۸-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۵۳۱ ۱۷:۴۶:۵۷ ۵۷ کامل ۱٫۰۷۴۸ 06m 25s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۴۶۸-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۵۳۱ ۱۵:۵۰:۲۲ ۶۲ Annular ۰٫۹۳۲۳ 05m 49s ۳۴۲ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
-۹۴۶۹-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۵۳۰ ۰۸:۵۹:۴۷ ۶۷ کامل ۱٫۰۲۵۳ 01m 30s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۴۶۹-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۵۳۰ ۰۸:۲۳:۱۱ ۳۴ Partial ۰٫۱۱۹۵
-۹۴۶۹-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۵۳۰ ۲۱:۲۷:۱۰ ۷۲ Partial ۰٫۴۲۲۸
-۹۴۷۰-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۵۲۹ ۰۴:۵۶:۰۱ ۳۹ Partial ۰٫۸۵۶۸
-۹۴۷۰-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۵۲۹ ۲۳:۰۵:۴۶ ۴۴ کامل ۱٫۰۴۰۶ 03m 13s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۴۷۱-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۵۲۸ ۰۵:۳۶:۲۹ ۴۹ Annular ۰٫۹۴۹۲ 06m 01s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۴۷۱-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۵۲۸ ۱۴:۳۵:۱۷ ۵۴ کامل ۱٫۰۳۱۳ 02m 46s ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۹۴۷۲-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۵۲۷ ۰۸:۳۹:۲۳ ۵۹ Annular ۰٫۹۸۱۸ 01m 42s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۴۷۲-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۵۲۷ ۰۲:۱۲:۲۹ ۶۴ Annular ۰٫۹۷۷۷ 01m 56s ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
-۹۴۷۳-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۵۲۶ ۰۹:۵۳:۴۱ ۳۱ Partial ۰٫۲۳۰۰
-۹۴۷۳-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۵۲۶ ۱۸:۴۲:۲۱ ۶۹ Partial ۰٫۶۶۵۵
-۹۴۷۳-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۵۲۶ ۰۶:۴۶:۲۸ ۷۴ Partial ۰٫۳۵۵۲
-۹۴۷۴-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۵۲۵ ۰۲:۱۹:۰۹ ۴۱ کامل ۱٫۰۵۷۸ 03m 52s ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۹۴۷۴-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۵۲۵ ۱۳:۳۲:۲۰ ۴۶ Annular ۰٫۹۴۱۲ 04m 20s ۴۸۴ کیلومتر (۳۰۱ مایل)
-۹۴۷۵-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۵۲۴ ۱۷:۳۲:۲۹ ۵۱ کامل ۱٫۰۲۵۲ 02m 19s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۴۷۵-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۵۲۴ ۱۹:۲۰:۴۹ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۲۰ 00m 12s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۹۴۷۶-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۵۲۳ ۰۳:۰۶:۴۴ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۰۹ 04m 08s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۴۷۶-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۵۲۳ ۰۸:۲۰:۰۵ ۶۶ کامل ۱٫۰۵۲۷ 04m 49s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۹۴۷۶-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۵۲۳ ۱۰:۳۰:۱۰ ۳۳ Partial ۰٫۰۵۴۳
-۹۴۷۷-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۵۲۲ ۰۵:۲۰:۱۰ ۷۱ Partial ۰٫۱۱۷۰
-۹۴۷۷-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۵۲۲ ۱۷:۵۸:۵۹ ۳۸ Partial ۰٫۶۴۴۴
-۹۴۷۷-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۵۲۲ ۰۱:۰۶:۱۷ ۷۶ Partial ۰٫۳۹۶۴
-۹۴۷۷-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۵۲۲ ۱۱:۱۹:۵۴ ۴۳ Annular ۰٫۹۴۰۹ 04m 20s ۳۹۷ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
-۹۴۷۸-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۵۲۱ ۰۷:۵۴:۴۱ ۴۸ کامل ۱٫۰۱۷۰ 01m 26s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۹۴۷۸-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۵۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷ ۵۳ Hybrid ۱٫۰۰۱۹ 00m 11s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۹۴۷۹-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۵۲۰ ۱۵:۰۰:۴۴ ۵۸ Annular ۰٫۹۶۷۱ 04m 19s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۹۴۷۹-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۵۲۰ ۰۸:۵۱:۵۴ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۹۳ 03m 44s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۴۸۰-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۵۱۹ ۱۶:۱۴:۵۱ ۶۸ Partial ۰٫۸۱۴۴
-۹۴۸۰-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۵۱۹ ۱۳:۱۲:۴۷ ۳۵ Partial ۰٫۱۰۹۰
-۹۴۸۰-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۵۱۹ ۰۰:۳۰:۰۸ ۷۳ Partial ۰٫۵۶۸۴
-۹۴۸۱-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۵۱۸ ۰۶:۱۳:۳۴ ۴۰ Annular ۰٫۹۸۵۸ 00m 59s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۹۴۸۱-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۵۱۸ ۲۳:۰۵:۵۲ ۴۵ Annular ۰٫۹۵۹۷ 03m 23s ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۴۸۲-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۵۱۷ ۱۸:۰۵:۰۸ ۵۰ کامل ۱٫۰۴۸۹ 04m 34s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۹۴۸۲-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۵۱۷ ۰۱:۴۷:۵۹ ۵۵ Annular ۰٫۹۳۰۵ 09m 04s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۴۸۳-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۵۱۶ ۱۰:۲۲:۳۳ ۶۰ کامل ۱٫۰۶۷۳ 05m 15s ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۹۴۸۳-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۵۱۶ ۰۱:۲۰:۲۲ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۴۳ 07m 03s ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
-۹۴۸۴-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۵۱۵ ۱۵:۵۶:۴۸ ۳۲ Partial ۰٫۲۹۴۲
-۹۴۸۴-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۵۱۵ ۰۲:۳۰:۰۹ ۷۰ Partial ۰٫۴۴۸۱
-۹۴۸۴-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۵۱۵ ۱۷:۴۰:۳۲ ۳۷ Partial ۰٫۱۲۰۰
-۹۴۸۴-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۵۱۵ ۰۵:۱۶:۰۱ ۷۵ Partial ۰٫۵۴۵۶
-۹۴۸۵-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۵۱۴ ۲۳:۱۹:۰۸ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۵۲ 06m 38s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۹۴۸۵-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۵۱۴ ۰۸:۱۴:۰۷ ۴۷ کامل ۱٫۰۶۳۰ 05m 44s ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
-۹۴۸۶-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۵۱۳ ۲۳:۵۴:۱۶ ۵۲ Annular ۰٫۹۲۲۲ 10m 41s ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۹۴۸۶-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۵۱۳ ۰۱:۱۸:۲۱ ۵۷ کامل ۱٫۰۷۱۴ 06m 21s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۹۴۸۷-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۵۱۲ ۲۳:۵۲:۵۱ ۶۲ Annular ۰٫۹۳۶۲ 05m 31s ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
-۹۴۸۷-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۵۱۲ ۱۶:۰۹:۵۸ ۶۷ کامل ۱٫۰۲۲۳ 01m 26s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۹۴۸۷-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۵۱۲ ۱۷:۰۸:۱۹ ۳۴ Partial ۰٫۱۲۵۷
-۹۴۸۷-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۵۱۲ ۰۵:۵۸:۵۲ ۷۲ Partial ۰٫۴۳۳۵
-۹۴۸۸-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۵۱۱ ۱۱:۲۱:۳۶ ۳۹ Partial ۰٫۷۰۴۸
-۹۴۸۸-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۵۱۱ ۰۷:۵۷:۱۷ ۴۴ کامل ۱٫۰۳۹۷ 03m 16s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۹۴۸۹-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۵۱۰ ۱۲:۰۰:۰۳ ۴۹ Annular ۰٫۹۵۱۰ 05m 57s ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۴۸۹-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۵۱۰ ۲۳:۱۷:۳۵ ۵۴ کامل ۱٫۰۲۷۵ 02m 29s ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۹۴۹۰-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۵۰۹ ۱۵:۲۹:۳۲ ۵۹ Annular ۰٫۹۸۷۴ 01m 11s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۴۹۰-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۵۰۹ ۱۰:۲۹:۴۳ ۶۴ Annular ۰٫۹۷۲۷ 02m 20s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۴۹۱-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۵۰۸ ۱۷:۴۴:۲۸ ۳۱ Partial ۰٫۱۴۳۱
-۹۴۹۱-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۵۰۸ ۰۲:۰۶:۰۴ ۶۹ Partial ۰٫۷۹۴۲
-۹۴۹۱-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۵۰۸ ۱۴:۳۲:۴۸ ۷۴ Partial ۰٫۳۸۶۷
-۹۴۹۲-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۵۰۷ ۱۰:۲۲:۵۸ ۴۱ کامل ۱٫۰۵۹۴ 03m 59s ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
-۹۴۹۲-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۵۰۷ ۲۰:۴۹:۰۲ ۴۶ Annular ۰٫۹۳۸۷ 04m 25s ۶۶۴ کیلومتر (۴۱۳ مایل)
-۹۴۹۳-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۵۰۶ ۰۱:۳۲:۲۰ ۵۱ کامل ۱٫۰۲۵۴ 02m 18s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۴۹۳-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۵۰۶ ۰۲:۵۴:۵۴ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۲۳ 00m 13s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۹۴۹۴-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۵۰۵ ۱۰:۵۰:۱۳ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۱۶ 03m 59s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۴۹۴-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۵۰۵ ۱۶:۰۷:۲۱ ۶۶ کامل ۱٫۰۵۲۸ 04m 43s ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۴۹۵-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۵۰۴ ۱۸:۲۱:۱۱ ۳۳ Partial ۰٫۰۳۳۲
-۹۴۹۵-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۵۰۴ ۱۲:۵۱:۳۹ ۷۱ Partial ۰٫۱۶۳۰
-۹۴۹۵-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۵۰۴ ۰۱:۲۴:۳۱ ۳۸ Partial ۰٫۵۰۷۷
-۹۴۹۵-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۵۰۴ ۰۸:۵۰:۲۷ ۷۶ Partial ۰٫۵۰۴۴
-۹۴۹۵-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۵۰۴ ۱۹:۳۳:۱۰ ۴۳ Annular ۰٫۹۴۴۶ 03m 59s ۳۷۴ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
-۹۴۹۶-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۵۰۳ ۱۴:۵۴:۵۱ ۴۸ Hybrid ۱٫۰۱۱۶ 00m 56s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۴۹۶-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۵۰۳ ۰۳:۴۲:۴۳ ۵۳ Hybrid ۱٫۰۰۵۴ 00m 32s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۹۴۹۷-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۵۰۲ ۲۱:۳۰:۰۱ ۵۸ Annular ۰٫۹۶۴۷ 04m 40s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۹۴۹۷-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۵۰۲ ۱۷:۴۴:۵۸ ۶۳ کامل ۱٫۰۴۰۴ 03m 53s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۴۹۸-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۵۰۱ ۲۲:۳۲:۰۹ ۶۸ Annular ۰٫۹۶۷۰
-۹۴۹۸-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۵۰۱ ۲۱:۴۶:۳۰ ۳۵ Partial ۰٫۰۹۰۲
-۹۴۹۸-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۵۰۱ ۰۹:۲۰:۴۹ ۷۳ Partial ۰٫۵۶۵۰