فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۶ میلادی است که در طی دورهٔ سال ۵۰۱ میلادی تا سال ۶۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۱ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۳ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۷ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۵ خورشیدگرفتگی کامل و ۶ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۴ فوریه ۵۰۱ ۰۰:۵۴:۵۱ ۸۷ کامل ۱٫۰۴۸۷ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۳۱ ژوئیه ۵۰۱ ۰۱:۳۷:۱۶ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۷ ۰۷ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۴ ژانویه ۵۰۲ ۱۶:۵۷:۱۷ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۷۸ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۰ ژوئیه ۵۰۲ ۰۳:۱۱:۳۶ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۵ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۴۴۲ کیلومتر (۲۷۵ مایل)
۱۵ دسامبر ۵۰۲ ۱۶:۲۳:۵۱ ۶۹ جزئی ۰٫۵۰۸۸
۱۰ ژوئیه ۵۰۳ ۰۲:۵۱:۰۴ ۷۴ کامل ۱٫۰۴۲۰ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۴۸۳ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
۴ دسامبر ۵۰۳ ۱۹:۲۷:۱۰ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۴ ۰۷ دقیقه ۲۷ ثانیه ۳۸۴ کیلومتر (۲۳۹ مایل)
۲۹ مه ۵۰۴ ۱۹:۲۶:۱۶ ۸۴ کامل ۱٫۰۸۱۳ ۰۶ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۲۲ نوامبر ۵۰۴ ۱۸:۲۵:۰۸ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۲ ۱۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۱۹ مه ۵۰۵ ۱۲:۱۵:۰۵ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۵۳ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۱ نوامبر ۵۰۵ ۲۰:۵۷:۴۲ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۲ ۰۴ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۹ آوریل ۵۰۶ ۱۲:۳۰:۵۰ ۶۶ جزئی ۰٫۳۱۷۴
۹ مه ۵۰۶ ۰۰:۴۰:۱۱ ۱۰۴ جزئی ۰٫۳۱۷۹
۲ اکتبر ۵۰۶ ۲۰:۱۳:۲۰ ۷۱ جزئی ۰٫۴۲۶۶
۱ نوامبر ۵۰۶ ۰۶:۵۵:۰۵ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۰۱۹
۲۹ مارس ۵۰۷ ۱۴:۲۰:۵۵ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۶ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۲۲ سپتامبر ۵۰۷ ۱۲:۲۷:۰۵ ۸۱ کامل ۱٫۰۵۱۶ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۷ مارس ۵۰۸ ۱۴:۵۲:۱۲ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۵ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۱۱ سپتامبر ۵۰۸ ۰۲:۵۳:۰۵ ۹۱ Hybrid ۱٫۰۱۷۳ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۶ مارس ۵۰۹ ۲۰:۵۹:۰۵ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۳ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۳۱ اوت ۵۰۹ ۱۱:۱۸:۵۳ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۹ ۰۳ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲۶ ژانویه ۵۱۰ ۰۰:۱۵:۴۰ ۶۸ جزئی ۰٫۶۷۴۶
۲۴ فوریه ۵۱۰ ۰۹:۵۴:۵۰ ۱۰۶ جزئی ۰٫۱۴۱۹
۲۱ ژوئیه ۵۱۰ ۲۱:۰۸:۳۵ ۷۳ جزئی ۰٫۴۶۹۲
۱۵ ژانویه ۵۱۱ ۱۶:۰۰:۰۵ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۳ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۱ ژوئیه ۵۱۱ ۰۰:۱۳:۴۷ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۵ ژانویه ۵۱۲ ۰۳:۵۹:۰۳ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۵ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۲۹ ژوئیه ۵۱۲ ۱۰:۳۰:۱۲ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۱۸ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۴ دسامبر ۵۱۲ ۰۸:۴۶:۵۷ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۸ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۷۰۲ کیلومتر (۴۳۶ مایل)
۲۰ مه ۵۱۳ ۱۹:۵۲:۴۹ ۶۵ جزئی ۰٫۱۰۹۵
۱۹ ژوئیه ۵۱۳ ۰۲:۲۵:۰۵ ۱۰۳ جزئی ۰٫۹۹۰۸
۱۳ نوامبر ۵۱۳ ۱۳:۰۸:۱۸ ۷۰ جزئی ۰٫۱۷۷۰
۱۰ مه ۵۱۴ ۱۱:۵۳:۳۳ ۷۵ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۳ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲ نوامبر ۵۱۴ ۱۷:۴۵:۱۹ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۰ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۹ آوریل ۵۱۵ ۲۲:۲۳:۳۸ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۱ ۰۱ دقیقه ۲۸ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۲۳ اکتبر ۵۱۵ ۰۵:۳۶:۱۳ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۵۱ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۸ آوریل ۵۱۶ ۰۱:۳۸:۵۶ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۵ ۰۵ دقیقه ۰۱ ثانیه ۳۲۹ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۱۱ اکتبر ۵۱۶ ۲۱:۲۲:۲۳ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۸۷ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۸ مارس ۵۱۷ ۱۱:۰۱:۵۴ ۶۷ جزئی ۰٫۳۱۵۵
۷ آوریل ۵۱۷ ۰۱:۵۹:۰۵ ۱۰۵ جزئی ۰٫۱۲۵۳
۲ سپتامبر ۵۱۷ ۰۱:۰۹:۳۱ ۷۲ جزئی ۰٫۴۳۸۸
۱ اکتبر ۵۱۷ ۱۲:۲۲:۵۰ ۱۱۰ جزئی ۰٫۲۵۳۵
۲۵ فوریه ۵۱۸ ۱۹:۰۸:۲۵ ۷۷ Hybrid ۱٫۰۱۰۴ ۰۰ دقیقه ۵۰ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۲۲ اوت ۵۱۸ ۰۷:۳۷:۱۴ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۴ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۵ فوریه ۵۱۹ ۰۹:۱۹:۵۶ ۸۷ کامل ۱٫۰۵۳۰ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۱ اوت ۵۱۹ ۰۸:۲۰:۲۰ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۶ ۰۷ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۵ فوریه ۵۲۰ ۰۱:۲۹:۱۴ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۹۵ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۳۰ ژوئیه ۵۲۰ ۱۰:۰۴:۲۷ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۶ ۰۳ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۲۶ دسامبر ۵۲۰ ۰۰:۴۸:۳۳ ۶۹ جزئی ۰٫۴۹۶۹
۲۰ ژوئیه ۵۲۱ ۱۰:۰۸:۴۴ ۷۴ جزئی ۰٫۹۶۷۰
۱۵ دسامبر ۵۲۱ ۰۳:۳۲:۱۴ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۳ ۰۷ دقیقه ۲۸ ثانیه ۳۹۳ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۱۰ ژوئیه ۵۲۲ ۰۲:۵۲:۳۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۸۱۲ ۰۶ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۴ دسامبر ۵۲۲ ۰۲:۲۹:۵۴ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۹ ۱۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۹۲ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۳۰ مه ۵۲۳ ۱۹:۳۳:۰۸ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۴۱ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۳ نوامبر ۵۲۳ ۰۵:۲۰:۲۹ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۱ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۹ آوریل ۵۲۴ ۱۹:۲۸:۰۶ ۶۶ جزئی ۰٫۱۹۴۰
۱۹ مه ۵۲۴ ۰۷:۳۷:۲۵ ۱۰۴ جزئی ۰٫۴۴۵۲
۱۳ اکتبر ۵۲۴ ۰۴:۴۱:۵۷ ۷۱ جزئی ۰٫۳۹۳۹
۱۱ نوامبر ۵۲۴ ۱۵:۳۴:۱۰ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۲۰۱
۸ آوریل ۵۲۵ ۲۱:۰۸:۴۶ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۹ ۰۶ دقیقه ۰۱ ثانیه ۳۴۲ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
۲ اکتبر ۵۲۵ ۲۰:۴۸:۱۳ ۸۱ کامل ۱٫۰۴۶۹ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۸ مارس ۵۲۶ ۲۱:۵۹:۳۱ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۸ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۲ سپتامبر ۵۲۶ ۱۰:۵۰:۱۹ ۹۱ Hybrid ۱٫۰۱۱۱ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۱۸ مارس ۵۲۷ ۰۴:۴۰:۲۸ ۹۶ Hybrid ۱٫۰۰۰۶ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
۱۱ سپتامبر ۵۲۷ ۱۸:۴۲:۵۸ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۲ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۶ فوریه ۵۲۸ ۰۸:۴۸:۲۱ ۶۸ جزئی ۰٫۶۴۱۷
۶ مارس ۵۲۸ ۱۸:۰۲:۲۹ ۱۰۶ جزئی ۰٫۲۱۰۰
۱ اوت ۵۲۸ ۰۳:۴۷:۴۲ ۷۳ جزئی ۰٫۳۴۷۶
۳۰ اوت ۵۲۸ ۲۰:۰۱:۳۴ ۱۱۱ جزئی ۰٫۰۱۶۴
۲۶ ژانویه ۵۲۹ ۰۰:۳۵:۳۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۳ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۲۱ ژوئیه ۵۲۹ ۰۷:۰۹:۴۲ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۸ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۱۵ ژانویه ۵۳۰ ۱۲:۲۱:۳۲ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۲ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۱۰ ژوئیه ۵۳۰ ۱۷:۴۸:۰۹ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۴۰ ۰۳ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۴ ژانویه ۵۳۱ ۱۶:۵۱:۱۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۵ ۰۵ دقیقه ۳۲ ثانیه ۶۸۲ کیلومتر (۴۲۴ مایل)
۳۰ ژوئیه ۵۳۱ ۰۹:۵۱:۵۹ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۶۶۶ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۶۸۰ کیلومتر (۴۲۰ مایل)
۲۴ نوامبر ۵۳۱ ۲۱:۱۵:۰۳ ۷۰ جزئی ۰٫۱۶۹۷
۲۰ مه ۵۳۲ ۱۹:۰۸:۴۸ ۷۵ کامل ۱٫۰۳۳۰ ۰۲ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۳ نوامبر ۵۳۲ ۰۲:۱۱:۰۴ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۴ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۰ مه ۵۳۳ ۰۵:۱۵:۵۳ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۴ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۲ نوامبر ۵۳۳ ۱۴:۱۵:۱۶ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۵۰ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۹ آوریل ۵۳۴ ۰۸:۱۴:۱۳ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۸ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۲۳ اکتبر ۵۳۴ ۰۵:۵۸:۲۵ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۵۹ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۹ مارس ۵۳۵ ۱۸:۲۲:۵۷ ۶۷ جزئی ۰٫۲۳۷۱
۱۸ آوریل ۵۳۵ ۰۸:۴۵:۵۴ ۱۰۵ جزئی ۰٫۲۴۶۰
۱۳ سپتامبر ۵۳۵ ۰۸:۵۳:۳۱ ۷۲ جزئی ۰٫۳۵۸۵
۱۲ اکتبر ۵۳۵ ۲۰:۴۱:۰۱ ۱۱۰ جزئی ۰٫۲۸۷۳
۸ مارس ۵۳۶ ۰۳:۰۳:۱۵ ۷۷ کامل ۱٫۰۱۶۲ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۱ سپتامبر ۵۳۶ ۱۴:۴۶:۵۱ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۶ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۵ فوریه ۵۳۷ ۱۷:۳۸:۴۱ ۸۷ کامل ۱٫۰۵۷۴ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۱ اوت ۵۳۷ ۱۵:۱۰:۵۱ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۴ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۵ فوریه ۵۳۸ ۰۹:۵۵:۱۴ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۱۲ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۰ اوت ۵۳۸ ۱۷:۰۵:۱۴ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۶ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۶ ژانویه ۵۳۹ ۰۹:۰۸:۴۵ ۶۹ جزئی ۰٫۴۸۰۳
۱ ژوئیه ۵۳۹ ۱۷:۲۸:۳۹ ۷۴ جزئی ۰٫۸۳۴۵
۳۱ ژوئیه ۵۳۹ ۰۱:۵۹:۰۲ ۱۱۲ جزئی ۰٫۰۸۸۹
۲۶ دسامبر ۵۳۹ ۱۱:۳۴:۴۰ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۸ ۰۷ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۹۸ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
۲۰ ژوئیه ۵۴۰ ۱۰:۱۹:۵۸ ۸۴ کامل ۱٫۰۸۰۱ ۰۶ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۴ دسامبر ۵۴۰ ۱۰:۳۴:۰۲ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۳ ۱۰ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۱۰ ژوئیه ۵۴۱ ۰۲:۵۰:۲۹ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۱۹ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۳ دسامبر ۵۴۱ ۱۳:۴۵:۵۳ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۵ ۰۴ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۱ مه ۵۴۲ ۰۲:۱۶:۵۸ ۶۶ جزئی ۰٫۰۶۱۵
۳۰ مه ۵۴۲ ۱۴:۲۹:۳۵ ۱۰۴ جزئی ۰٫۵۷۸۱
۲۴ اکتبر ۵۴۲ ۱۳:۱۷:۳۹ ۷۱ جزئی ۰٫۳۷۱۱
۲۳ نوامبر ۵۴۲ ۰۰:۱۷:۳۷ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۳۲۵
۲۰ آوریل ۵۴۳ ۰۳:۴۷:۲۹ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۸ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۸۹ کیلومتر (۲۴۲ مایل)
۱۴ اکتبر ۵۴۳ ۰۵:۱۷:۱۰ ۸۱ کامل ۱٫۰۴۲۴ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۸ آوریل ۵۴۴ ۰۴:۵۷:۴۵ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۲ اکتبر ۵۴۴ ۱۸:۵۶:۰۴ ۹۱ Hybrid ۱٫۰۰۵۰ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۸ مارس ۵۴۵ ۱۲:۱۴:۴۰ ۹۶ Hybrid ۱٫۰۰۷۹ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۲۲ سپتامبر ۵۴۵ ۰۲:۱۴:۰۰ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۵ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۱۶ فوریه ۵۴۶ ۱۷:۱۵:۰۸ ۶۸ جزئی ۰٫۵۹۸۹
۱۸ مارس ۵۴۶ ۰۲:۰۳:۴۶ ۱۰۶ جزئی ۰٫۲۸۹۱
۱۲ اوت ۵۴۶ ۱۰:۳۳:۲۹ ۷۳ جزئی ۰٫۲۳۵۷
۱۱ سپتامبر ۵۴۶ ۰۳:۰۸:۲۲ ۱۱۱ جزئی ۰٫۰۹۹۴
۶ فوریه ۵۴۷ ۰۹:۰۴:۴۴ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۵ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱ اوت ۵۴۷ ۱۴:۱۱:۲۹ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۰ ۰۱ دقیقه ۴۸ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۶ ژانویه ۵۴۸ ۲۰:۳۸:۱۶ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۴ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
۲۱ ژوئیه ۵۴۸ ۰۱:۱۱:۳۲ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۵۵ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۱۵ ژانویه ۵۴۹ ۰۰:۵۰:۲۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۸ ۰۵ دقیقه ۴۰ ثانیه ۶۴۶ کیلومتر (۴۰۱ مایل)
۱۰ ژوئیه ۵۴۹ ۱۷:۲۳:۱۲ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۶۸۸ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۴۶۸ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۵ دسامبر ۵۴۹ ۰۵:۲۴:۳۳ ۷۰ جزئی ۰٫۱۶۵۵
۴ ژانویه ۵۵۰ ۰۰:۰۴:۰۷ ۱۰۸ جزئی ۰٫۰۰۶۷
۱ ژوئیه ۵۵۰ ۰۲:۲۱:۰۴ ۷۵ کامل ۱٫۰۲۷۶ ۰۲ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۴ نوامبر ۵۵۰ ۱۰:۴۱:۰۰ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۳ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۲۱ مه ۵۵۱ ۱۲:۰۳:۰۲ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۲ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۱۳ نوامبر ۵۵۱ ۲۲:۵۸:۵۰ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۵۴ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۹ مه ۵۵۲ ۱۴:۴۳:۴۸ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۵ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲ نوامبر ۵۵۲ ۱۴:۴۰:۲۵ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۳۳ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۳۰ مارس ۵۵۳ ۰۱:۳۶:۵۳ ۶۷ جزئی ۰٫۱۴۶۵
۲۸ آوریل ۵۵۳ ۱۵:۲۸:۰۶ ۱۰۵ جزئی ۰٫۳۷۶۴
۲۳ سپتامبر ۵۵۳ ۱۶:۴۴:۱۸ ۷۲ جزئی ۰٫۲۹۰۳
۲۳ اکتبر ۵۵۳ ۰۵:۰۴:۲۸ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۱۱۷
۱۹ مارس ۵۵۴ ۱۰:۵۰:۴۸ ۷۷ کامل ۱٫۰۲۱۷ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۱۲ سپتامبر ۵۵۴ ۲۲:۰۴:۰۹ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۹ ۰۵ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۹ مارس ۵۵۵ ۰۱:۴۷:۵۸ ۸۷ کامل ۱٫۰۶۱۸ ۰۵ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱ سپتامبر ۵۵۵ ۲۲:۱۰:۴۶ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۰ ۰۷ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۶ فوریه ۵۵۶ ۱۸:۱۱:۲۶ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۳۳ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۲۱ اوت ۵۵۶ ۰۰:۱۵:۴۵ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۹ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۶ ژانویه ۵۵۷ ۱۷:۲۲:۴۲ ۶۹ جزئی ۰٫۴۵۵۸
۱۵ فوریه ۵۵۷ ۰۷:۱۹:۲۸ ۱۰۷ جزئی ۰٫۰۳۰۰
۱۲ ژوئیه ۵۵۷ ۰۰:۵۳:۱۱ ۷۴ جزئی ۰٫۷۰۷۵
۱۰ اوت ۵۵۷ ۰۹:۲۸:۴۰ ۱۱۲ جزئی ۰٫۲۰۶۶
۵ ژانویه ۵۵۸ ۱۹:۳۴:۴۵ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۹ ۰۷ دقیقه ۲۳ ثانیه ۴۰۰ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۱ ژوئیه ۵۵۸ ۱۷:۴۷:۱۳ ۸۴ کامل ۱٫۰۷۸۳ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۲۵ دسامبر ۵۵۸ ۱۸:۳۹:۲۱ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۳ ۰۹ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۲۱ ژوئیه ۵۵۹ ۱۰:۰۵:۳۱ ۹۴ کامل ۱٫۰۴۹۰ ۰۴ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۴ دسامبر ۵۵۹ ۲۲:۱۳:۲۳ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۵ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۹ ژوئیه ۵۶۰ ۲۱:۱۸:۵۶ ۱۰۴ جزئی ۰٫۷۱۳۴
۳ نوامبر ۵۶۰ ۲۱:۵۹:۴۷ ۷۱ جزئی ۰٫۳۵۷۰
۳ دسامبر ۵۶۰ ۰۹:۰۴:۱۰ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۴۱۱
۳۰ آوریل ۵۶۱ ۱۰:۲۱:۳۸ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۹ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۴۹۱ کیلومتر (۳۰۵ مایل)
۲۴ اکتبر ۵۶۱ ۱۳:۵۰:۵۹ ۸۱ کامل ۱٫۰۳۸۱ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۱۹ آوریل ۵۶۲ ۱۱:۵۲:۳۱ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۸ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۴ اکتبر ۵۶۲ ۰۳:۰۷:۲۶ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۲ ۰۰ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
۸ آوریل ۵۶۳ ۱۹:۴۲:۲۸ ۹۶ کامل ۱٫۰۱۵۰ ۰۱ دقیقه ۲۵ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۳ اکتبر ۵۶۳ ۰۹:۵۲:۵۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۸ ۰۵ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۲۸ فوریه ۵۶۴ ۰۱:۳۳:۱۷ ۶۸ جزئی ۰٫۵۴۱۹
۲۸ مارس ۵۶۴ ۰۹:۵۷:۱۵ ۱۰۶ جزئی ۰٫۳۸۲۱
۲۲ اوت ۵۶۴ ۱۷:۲۹:۱۷ ۷۳ جزئی ۰٫۱۳۷۶
۲۱ سپتامبر ۵۶۴ ۱۰:۲۴:۵۶ ۱۱۱ جزئی ۰٫۱۶۹۳
۱۶ فوریه ۵۶۵ ۱۷:۲۴:۳۷ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۷ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱۱ اوت ۵۶۵ ۲۱:۲۳:۳۹ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۹ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
۶ فوریه ۵۶۶ ۰۴:۴۶:۱۷ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۰ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱ اوت ۵۶۶ ۰۸:۴۱:۰۱ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۶ ژانویه ۵۶۷ ۰۸:۴۲:۲۹ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۸ ۰۵ دقیقه ۵۰ ثانیه ۵۹۶ کیلومتر (۳۷۰ مایل)
۲۲ ژوئیه ۵۶۷ ۰۰:۵۷:۵۹ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۶۹۲ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۳۸۵ کیلومتر (۲۳۹ مایل)
۱۶ دسامبر ۵۶۷ ۱۳:۳۵:۲۲ ۷۰ جزئی ۰٫۱۶۲۱
۱۵ ژانویه ۵۶۸ ۰۷:۵۷:۵۹ ۱۰۸ جزئی ۰٫۰۲۸۰
۱۱ ژوئیه ۵۶۸ ۰۹:۳۰:۰۴ ۷۵ جزئی ۰٫۹۸۶۷
۴ دسامبر ۵۶۸ ۱۹:۱۵:۰۰ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۸ ۰۱ دقیقه ۵۷ ثانیه ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
۳۱ مه ۵۶۹ ۱۸:۴۵:۱۸ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۴ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۴ نوامبر ۵۶۹ ۰۷:۴۶:۴۴ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۶۱ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۰ مه ۵۷۰ ۲۱:۰۸:۳۳ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۰ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۱۳ نوامبر ۵۷۰ ۲۳:۲۷:۲۶ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۰ آوریل ۵۷۱ ۰۸:۴۳:۴۲ ۶۷ جزئی ۰٫۰۴۴۱
۹ مه ۵۷۱ ۲۲:۰۴:۴۴ ۱۰۵ جزئی ۰٫۵۱۷۵
۵ اکتبر ۵۷۱ ۰۰:۴۲:۱۳ ۷۲ جزئی ۰٫۲۳۴۸
۳ نوامبر ۵۷۱ ۱۳:۳۴:۰۲ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۲۵۶
۲۹ مارس ۵۷۲ ۱۸:۳۲:۱۰ ۷۷ کامل ۱٫۰۲۷۰ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۲۳ سپتامبر ۵۷۲ ۰۵:۲۸:۵۳ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۴ ۰۶ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۵۵ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
۱۹ مارس ۵۷۳ ۰۹:۵۱:۱۵ ۸۷ کامل ۱٫۰۶۵۹ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۲ سپتامبر ۵۷۳ ۰۵:۱۹:۵۳ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۸ ۰۷ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۹ مارس ۵۷۴ ۰۲:۲۰:۴۳ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۵۲ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱ سپتامبر ۵۷۴ ۰۷:۳۵:۰۴ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۸ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۸ ژانویه ۵۷۵ ۰۱:۳۰:۰۱ ۶۹ جزئی ۰٫۴۲۳۴
۲۶ فوریه ۵۷۵ ۱۵:۱۸:۳۲ ۱۰۷ جزئی ۰٫۰۷۵۶
۲۳ ژوئیه ۵۷۵ ۰۸:۲۳:۰۰ ۷۴ جزئی ۰٫۵۸۷۱
۲۱ اوت ۵۷۵ ۱۷:۰۶:۵۱ ۱۱۲ جزئی ۰٫۳۱۳۷
۱۷ ژانویه ۵۷۶ ۰۳:۲۷:۴۰ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۶ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۰۲ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۱۲ ژوئیه ۵۷۶ ۰۱:۱۸:۴۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۷۵۵ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۵ ژانویه ۵۷۷ ۰۲:۴۱:۰۴ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۰ ۰۹ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۱ ژوئیه ۵۷۷ ۱۷:۲۱:۵۲ ۹۴ کامل ۱٫۰۴۵۳ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۲۵ دسامبر ۵۷۷ ۰۶:۳۹:۵۱ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۱ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۱ ژوئیه ۵۷۸ ۰۴:۰۶:۳۱ ۱۰۴ جزئی ۰٫۸۴۹۴
۱۵ نوامبر ۵۷۸ ۰۶:۴۶:۵۲ ۷۱ جزئی ۰٫۳۴۹۶
۱۴ دسامبر ۵۷۸ ۱۷:۵۱:۳۱ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۴۸۸
۱۱ مه ۵۷۹ ۱۶:۴۸:۰۵ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۵ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۹۲۶ کیلومتر (۵۷۵ مایل)
۴ نوامبر ۵۷۹ ۲۲:۳۱:۴۵ ۸۱ کامل ۱٫۰۳۴۴ ۰۲ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۹ آوریل ۵۸۰ ۱۸:۴۱:۰۹ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۴ ۰۳ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۲۴ اکتبر ۵۸۰ ۱۱:۲۵:۳۳ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۸ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱۹ آوریل ۵۸۱ ۰۳:۰۵:۱۴ ۹۶ کامل ۱٫۰۲۱۸ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۳ اکتبر ۵۸۱ ۱۷:۳۹:۲۳ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۳ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۱۰ مارس ۵۸۲ ۰۹:۴۴:۴۳ ۶۸ جزئی ۰٫۴۷۳۷
۸ آوریل ۵۸۲ ۱۷:۴۴:۳۶ ۱۰۶ جزئی ۰٫۴۸۶۱
۳ سپتامبر ۵۸۲ ۰۰:۳۳:۲۸ ۷۳ جزئی ۰٫۰۵۱۱
۲ اکتبر ۵۸۲ ۱۷:۵۰:۲۰ ۱۱۱ جزئی ۰٫۲۲۷۶
۲۸ فوریه ۵۸۳ ۰۱:۳۷:۲۸ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۹ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۳ اوت ۵۸۳ ۰۴:۴۴:۲۲ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۴ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۱۷ فوریه ۵۸۴ ۱۲:۴۵:۲۶ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۸ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۱ اوت ۵۸۴ ۱۶:۱۸:۳۵ ۹۳ کامل ۱٫۰۴۶۷ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۵ فوریه ۵۸۵ ۱۶:۲۷:۴۰ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۳ ۰۶ دقیقه ۰۱ ثانیه ۵۴۱ کیلومتر (۳۳۶ مایل)
۱ اوت ۵۸۵ ۰۸:۳۷:۵۴ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۶۸۷ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۳۶ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
۲۶ دسامبر ۵۸۵ ۲۱:۴۵:۲۸ ۷۰ جزئی ۰٫۱۵۶۹
۲۵ ژانویه ۵۸۶ ۱۵:۴۷:۱۳ ۱۰۸ جزئی ۰٫۰۵۵۹
۲۲ ژوئیه ۵۸۶ ۱۶:۳۸:۳۲ ۷۵ جزئی ۰٫۸۳۸۰
۲۲ ژوئیه ۵۸۶ ۰۱:۰۷:۱۹ ۱۱۳ جزئی ۰٫۰۸۶۹
۱۶ دسامبر ۵۸۶ ۰۳:۴۹:۲۲ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۸ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۲ ژوئیه ۵۸۷ ۰۱:۲۴:۲۹ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۱ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۵ دسامبر ۵۸۷ ۱۶:۳۶:۲۸ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۷۳ ۰۳ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
۳۱ مه ۵۸۸ ۰۳:۳۱:۱۰ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۸ ۰۵ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۴ نوامبر ۵۸۸ ۰۸:۱۶:۲۶ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۹۰ ۰۲ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۲۰ مه ۵۸۹ ۰۴:۴۰:۲۰ ۱۰۵ جزئی ۰٫۶۶۳۲
۱۵ اکتبر ۵۸۹ ۰۸:۴۷:۱۱ ۷۲ جزئی ۰٫۱۹۱۷
۱۳ نوامبر ۵۸۹ ۲۲:۰۷:۳۲ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۳۲۰
۱۰ آوریل ۵۹۰ ۰۲:۰۶:۴۰ ۷۷ کامل ۱٫۰۳۱۸ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۴ اکتبر ۵۹۰ ۱۳:۰۲:۰۰ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۳ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۴۱۱ کیلومتر (۲۵۵ مایل)
۳۰ مارس ۵۹۱ ۱۷:۴۵:۵۰ ۸۷ کامل ۱٫۰۶۹۷ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۳ سپتامبر ۵۹۱ ۱۲:۳۹:۴۹ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۷ ۰۷ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۱۹ مارس ۵۹۲ ۱۰:۱۹:۲۶ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۷۰ ۰۳ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۱ سپتامبر ۵۹۲ ۱۵:۰۶:۰۲ ۱۰۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۳ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۷ فوریه ۵۹۳ ۰۹:۲۹:۱۷ ۶۹ جزئی ۰٫۳۸۰۴
۸ مارس ۵۹۳ ۲۳:۰۷:۵۴ ۱۰۷ جزئی ۰٫۱۳۴۱
۲ اوت ۵۹۳ ۱۵:۵۸:۲۰ ۷۴ جزئی ۰٫۴۷۴۳
۱ سپتامبر ۵۹۳ ۰۰:۵۳:۱۵ ۱۱۲ جزئی ۰٫۴۱۰۰
۲۷ ژانویه ۵۹۴ ۱۱:۱۵:۳۵ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۴۰۳ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۲۳ ژوئیه ۵۹۴ ۰۸:۵۲:۴۶ ۸۴ کامل ۱٫۰۷۲۰ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۶ ژانویه ۵۹۵ ۱۰:۳۹:۵۶ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۴ ۰۸ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۱۳ ژوئیه ۵۹۵ ۰۰:۳۸:۲۴ ۹۴ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۵ ژانویه ۵۹۶ ۱۵:۰۵:۳۱ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۳ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۱ ژوئیه ۵۹۶ ۱۰:۵۴:۳۳ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۷
۲۵ نوامبر ۵۹۶ ۱۵:۳۶:۴۹ ۷۱ جزئی ۰٫۳۴۵۵
۲۵ دسامبر ۵۹۶ ۰۲:۳۸:۰۱ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۵۸۴
۲۱ مه ۵۹۷ ۲۳:۱۳:۲۵ ۷۶ جزئی ۰٫۸۸۱۵
۱۵ نوامبر ۵۹۷ ۰۷:۱۶:۱۲ ۸۱ کامل ۱٫۰۳۱۰ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۱۱ مه ۵۹۸ ۰۱:۲۷:۲۱ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۶ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۴ نوامبر ۵۹۸ ۱۹:۴۸:۱۶ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۸ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۳۰ آوریل ۵۹۹ ۱۰:۲۳:۵۶ ۹۶ کامل ۱٫۰۲۸۱ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۲۵ اکتبر ۵۹۹ ۰۱:۳۲:۳۶ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۲ ۰۷ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۳۷ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
۲۰ مارس ۶۰۰ ۱۷:۴۷:۰۱ ۶۸ جزئی ۰٫۳۹۰۷
۱۹ آوریل ۶۰۰ ۰۱:۲۵:۲۹ ۱۰۶ جزئی ۰٫۶۰۲۱
۱۳ اکتبر ۶۰۰ ۰۱:۲۵:۲۱ ۱۱۱ جزئی ۰٫۲۷۳۴