فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سده پنجم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۴۰۱ پیش از میلاد تا ۵۰۰ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۴۱ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۴ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۸ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۲ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۷ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ ترین گرفت چرخه ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیه جغرافیایی منبع(s)
-۹۴۹۹-۰۴-۱۹ ۱۹ آوریل ۵۰۰ ۱۳:۱۶:۳۹ ۴۰ Partial ۰٫۹۶۱۷
-۹۴۹۹-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۵۰۰ ۰۷:۰۹:۵۶ ۴۵ Annular ۰٫۹۵۴۰ 03m 40s ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
-۹۵۰۰-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۴۹۹ ۰۱:۳۸:۴۵ ۵۰ Total ۱٫۰۵۴۰ 04m 54s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۵۰۰-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۴۹۹ ۰۹:۲۳:۵۷ ۵۵ Annular ۰٫۹۲۶۶ 09m 29s ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۵۰۱-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۴۹۸ ۱۸:۱۱:۱۸ ۶۰ Total ۱٫۰۷۰۸ 05m 47s ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
-۹۵۰۱-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۴۹۸ ۰۸:۵۰:۰۰ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۳۲ 07m 32s ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
-۹۵۰۲-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۴۹۷ ۲۳:۵۸:۱۰ ۳۲ Partial ۰٫۲۳۱۹
-۹۵۰۲-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۴۹۷ ۱۰:۱۸:۱۵ ۷۰ Partial ۰٫۵۳۰۲
-۹۵۰۲-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۴۹۷ ۰۱:۱۴:۴۲ ۳۷ Partial ۰٫۰۳۳۵
-۹۵۰۲-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۴۹۷ ۱۳:۰۰:۵۰ ۷۵ Partial ۰٫۶۱۶۱
-۹۵۰۳-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۴۹۶ ۰۷:۰۳:۲۷ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۵۱ 06m 22s ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۵۰۳-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۴۹۶ ۱۵:۵۷:۳۰ ۴۷ Total ۱٫۰۶۰۷ 05m 17s ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
-۹۵۰۴-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۴۹۵ ۰۷:۳۳:۵۱ ۵۲ Annular ۰٫۹۲۴۵ 10m 24s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۹۵۰۴-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۴۹۵ ۰۸:۵۳:۵۴ ۵۷ Total ۱٫۰۶۷۴ 06m 11s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۵۰۵-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۴۹۴ ۰۷:۵۱:۱۱ ۶۲ Annular ۰٫۹۴۰۷ 05m 12s ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
-۹۵۰۵-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۴۹۴ ۲۳:۲۲:۲۷ ۶۷ Total ۱٫۰۱۸۳ 01m 16s ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۹۵۰۵-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۴۹۴ ۰۱:۵۳:۲۰ ۳۴ Partial ۰٫۱۲۹۶
-۹۵۰۶-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۴۹۳ ۱۴:۲۵:۵۹ ۷۲ Partial ۰٫۴۵۲۴
-۹۵۰۶-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۴۹۳ ۱۷:۴۵:۱۰ ۳۹ Partial ۰٫۵۵۱۸
-۹۵۰۶-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۴۹۳ ۱۶:۵۰:۱۸ ۴۴ Total ۱٫۰۳۹۵ 03m 21s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۹۵۰۷-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۴۹۲ ۱۸:۲۲:۵۹ ۴۹ Annular ۰٫۹۵۲۲ 05m 58s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۵۰۷-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۴۹۲ ۰۸:۰۱:۳۸ ۵۴ Total ۱٫۰۲۴۱ 02m 15s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۵۰۸-۰۵-۰۹ ۹ مه ۴۹۱ ۲۲:۱۸:۳۵ ۵۹ Annular ۰٫۹۹۲۴ 00m 43s ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۵۰۸-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۴۹۱ ۱۸:۵۱:۱۱ ۶۴ Annular ۰٫۹۶۸۲ 02m 42s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۹۵۰۹-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۴۹۰ ۰۱:۲۶:۵۶ ۳۱ Partial ۰٫۰۴۱۸
-۹۵۰۹-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۴۹۰ ۰۹:۲۴:۱۷ ۶۹ Partial ۰٫۹۳۴۲
-۹۵۰۹-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۴۹۰ ۲۲:۲۶:۳۹ ۷۴ Partial ۰٫۴۰۷۲
-۹۵۱۰-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۴۸۹ ۱۸:۱۶:۳۹ ۴۱ Total ۱٫۰۶۰۳ 04m 03s ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
-۹۵۱۰-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۴۸۹ ۰۴:۱۷:۰۶ ۴۶ Annular ۰٫۹۳۵۹ 04m 30s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۹۵۱۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۴۸۸ ۰۹:۲۱:۲۸ ۵۱ Total ۱٫۰۲۵۳ 02m 17s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۵۱۱-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۴۸۸ ۱۰:۳۹:۴۷ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۲۳ 00m 13s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۹۵۱۲-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۴۸۷ ۱۸:۲۴:۰۹ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۲۴ 03m 48s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۹۵۱۲-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۴۸۷ ۰۰:۰۱:۲۷ ۶۶ Total ۱٫۰۵۲۲ 04m 33s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۵۱۳-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۴۸۶ ۰۲:۰۸:۱۷ ۳۳ Partial ۰٫۰۰۶۶
-۹۵۱۳-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۴۸۶ ۲۰:۱۵:۴۴ ۷۱ Partial ۰٫۲۱۹۱
-۹۵۱۳-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۴۸۶ ۰۸:۵۱:۴۰ ۳۸ Partial ۰٫۳۷۵۴
-۹۵۱۳-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۴۸۶ ۱۶:۳۹:۴۱ ۷۶ Partial ۰٫۶۰۳۶
-۹۵۱۴-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۴۸۵ ۰۳:۴۳:۳۱ ۴۳ Annular ۰٫۹۴۸۸ 03m 38s ۳۵۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
-۹۵۱۴-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۴۸۵ ۲۱:۵۵:۴۲ ۴۸ Hybrid ۱٫۰۰۵۵ 00m 25s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۹۵۱۴-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۴۸۵ ۱۲:۲۰:۳۰ ۵۳ Hybrid ۱٫۰۰۹۵ 00m 55s ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۹۵۱۵-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۴۸۴ ۰۴:۰۰:۴۴ ۵۸ Annular ۰٫۹۶۱۸ 04m 58s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۹۵۱۵-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۴۸۴ ۰۲:۳۶:۴۰ ۶۳ Total ۱٫۰۴۱۹ 04m 03s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۵۱۶-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۴۸۳ ۰۴:۵۱:۵۷ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۱۷ 06m 26s ۵۲۴ کیلومتر (۳۲۶ مایل)
-۹۵۱۶-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۴۸۳ ۰۶:۲۳:۲۲ ۳۵ Partial ۰٫۰۷۶۷
-۹۵۱۶-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۴۸۳ ۱۸:۱۱:۰۷ ۷۳ Partial ۰٫۵۶۱۱
-۹۵۱۷-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۴۸۲ ۲۰:۱۶:۴۶ ۴۰ Partial ۰٫۸۳۸۵
-۹۵۱۷-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۴۸۲ ۱۵:۱۹:۱۳ ۴۵ Annular ۰٫۹۴۸۹ 03m 54s ۳۹۱ کیلومتر (۲۴۳ مایل)
-۹۵۱۸-۰۴-۱۹ ۱۹ آوریل ۴۸۱ ۰۹:۰۷:۳۱ ۵۰ Total ۱٫۰۵۸۵ 05m 07s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۹۵۱۸-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۴۸۱ ۱۷:۰۷:۲۰ ۵۵ Annular ۰٫۹۲۳۴ 09m 49s ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۹۵۱۹-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۴۸۰ ۰۱:۵۳:۲۸ ۶۰ Total ۱٫۰۷۳۷ 06m 16s ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
-۹۵۱۹-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۴۸۰ ۱۶:۳۰:۰۱ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۲۴ 07m 57s ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
-۹۵۲۰-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۴۷۹ ۰۷:۴۹:۲۰ ۳۲ Partial ۰٫۱۵۶۳
-۹۵۲۰-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۴۷۹ ۱۷:۵۷:۴۵ ۷۰ Partial ۰٫۶۲۴۰
-۹۵۲۰-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۴۷۹ ۲۰:۵۵:۳۸ ۷۵ Partial ۰٫۶۷۳۶
-۹۵۲۱-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۴۷۸ ۱۴:۳۷:۲۸ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۵۱ 06m 00s ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۹۵۲۱-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۴۷۸ ۲۳:۴۸:۲۳ ۴۷ Total ۱٫۰۵۷۸ 04m 46s ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
-۹۵۲۲-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۴۷۷ ۱۵:۰۳:۰۵ ۵۲ Annular ۰٫۹۲۷۴ 10m 00s ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۵۲۲-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۴۷۷ ۱۶:۳۵:۳۳ ۵۷ Total ۱٫۰۶۲۷ 05m 53s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۵۲۳-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۴۷۶ ۱۵:۴۳:۰۴ ۶۲ Annular ۰٫۹۴۵۹ 04m 52s ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۹۵۲۳-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۴۷۶ ۰۶:۳۹:۰۲ ۶۷ Total ۱٫۰۱۳۶ 01m 00s ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۵۲۳-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۴۷۶ ۱۰:۳۸:۲۳ ۳۴ Partial ۰٫۱۳۲۳
-۹۵۲۴-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۴۷۵ ۲۲:۴۹:۳۱ ۷۲ Partial ۰٫۴۷۷۸
-۹۵۲۴-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۴۷۵ ۰۰:۰۸:۱۰ ۳۹ Partial ۰٫۴۰۰۵
-۹۵۲۴-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۴۷۵ ۱۴:۰۹:۳۹ ۷۷ Partial ۰٫۱۱۹۳
-۹۵۲۴-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۴۷۵ ۰۱:۴۴:۵۱ ۴۴ Total ۱٫۰۳۹۷ 03m 27s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۵۲۵-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۴۷۴ ۰۰:۴۳:۵۵ ۴۹ Annular ۰٫۹۵۳۰ 05m 59s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۵۲۵-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۴۷۴ ۱۶:۴۸:۴۳ ۵۴ Total ۱٫۰۲۱۳ 02m 03s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۵۲۶-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۴۷۳ ۰۵:۰۶:۵۰ ۵۹ Annular ۰٫۹۹۷۰ 00m 17s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۹۵۲۶-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۴۷۳ ۰۳:۱۵:۱۹ ۶۴ Annular ۰٫۹۶۴۳ 03m 01s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۵۲۷-۰۵-۰۹ ۹ مه ۴۷۲ ۱۶:۴۱:۴۹ ۶۹ Total ۱٫۰۳۸۶ 02m 06s ۵۰۹ کیلومتر (۳۱۶ مایل)
-۹۵۲۷-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۴۷۲ ۰۶:۲۴:۵۲ ۷۴ Partial ۰٫۴۲۰۸
-۹۵۲۸-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۴۷۱ ۰۲:۰۴:۴۶ ۴۱ Total ۱٫۰۶۰۴ 04m 03s ۳۷۲ کیلومتر (۲۳۱ مایل)
-۹۵۲۸-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۴۷۱ ۱۱:۵۴:۰۷ ۴۶ Annular ۰٫۹۵۱۴
-۹۵۲۹-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۴۷۰ ۱۷:۰۲:۲۴ ۵۱ Total ۱٫۰۲۵۰ 02m 15s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۵۲۹-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۴۷۰ ۱۸:۳۴:۲۸ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۲۳ 00m 13s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۹۵۳۰-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۴۶۹ ۰۱:۴۶:۰۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۳۳ 03m 39s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۹۵۳۰-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۴۶۹ ۰۸:۰۵:۳۵ ۶۶ Total ۱٫۰۵۱۳ 04m 21s ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۹۵۳۱-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۴۶۸ ۰۳:۲۸:۴۶ ۷۱ Partial ۰٫۲۹۰۸
-۹۵۳۱-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۴۶۸ ۱۶:۲۴:۳۲ ۳۸ Partial ۰٫۲۵۴۴
-۹۵۳۱-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۴۶۸ ۰۰:۳۶:۵۸ ۷۶ Partial ۰٫۶۸۸۹
-۹۵۳۲-۰۱-۱۶ ۱۶ ژانویه ۴۶۷ ۱۱:۴۷:۵۵ ۴۳ Annular ۰٫۹۵۳۳ 03m 16s ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
-۹۵۳۲-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۴۶۷ ۰۴:۵۹:۵۲ ۴۸ Annular ۰٫۹۹۸۹ 00m 05s ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
-۹۵۳۳-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۴۶۶ ۲۰:۵۴:۱۷ ۵۳ Hybrid ۱٫۰۱۴۱ 01m 20s ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۵۳۳-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۴۶۶ ۱۰:۳۱:۴۳ ۵۸ Annular ۰٫۹۵۸۴ 05m 16s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۵۳۳-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۴۶۶ ۱۱:۲۶:۲۲ ۶۳ Total ۱٫۰۴۴۰ 04m 14s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۵۳۴-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۴۶۵ ۱۱:۱۳:۱۱ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۳۹ 06m 51s ۳۶۵ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
-۹۵۳۴-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۴۶۵ ۱۵:۰۳:۴۳ ۳۵ Partial ۰٫۰۶۸۷
-۹۵۳۴-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۴۶۵ ۰۳:۰۰:۰۵ ۷۳ Partial ۰٫۵۵۸۶
-۹۵۳۵-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۴۶۴ ۰۳:۱۴:۵۹ ۴۰ Partial ۰٫۷۰۹۴
-۹۵۳۵-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۴۶۴ ۱۴:۱۴:۴۶ ۷۸ Partial ۰٫۰۱۷۴
-۹۵۳۵-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۴۶۴ ۲۳:۳۳:۴۱ ۴۵ Annular ۰٫۹۴۴۵ 04m 06s ۴۴۲ کیلومتر (۲۷۵ مایل)
-۹۵۳۶-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۴۶۳ ۱۶:۳۲:۳۷ ۵۰ Total ۱٫۰۶۲۴ 05m 13s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۹۵۳۶-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۴۶۳ ۰۰:۵۷:۲۸ ۵۵ Annular ۰٫۹۲۰۶ 10m 05s ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۹۵۳۷-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۴۶۲ ۰۹:۳۰:۰۲ ۶۰ Total ۱٫۰۷۶۰ 06m 42s ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۹۵۳۷-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۴۶۲ ۰۰:۱۹:۰۵ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۱۸ 08m 20s ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
-۹۵۳۸-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۴۶۱ ۱۵:۳۰:۳۰ ۳۲ Partial ۰٫۰۶۷۹
-۹۵۳۸-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۴۶۱ ۰۱:۲۸:۵۸ ۷۰ Partial ۰٫۷۲۹۱
-۹۵۳۸-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۴۶۱ ۰۵:۰۰:۳۶ ۷۵ Partial ۰٫۷۱۸۰
-۹۵۳۹-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۴۶۰ ۲۲:۰۲:۱۲ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۴۹ 05m 35s ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
-۹۵۳۹-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۴۶۰ ۰۷:۴۶:۵۴ ۴۷ Total ۱٫۰۵۴۶ 04m 14s ۳۴۱ کیلومتر (۲۱۲ مایل)
-۹۵۴۰-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۴۵۹ ۲۲:۲۵:۰۱ ۵۲ Annular ۰٫۹۳۰۴ 09m 30s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۵۴۰-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۴۵۹ ۰۰:۲۳:۲۹ ۵۷ Total ۱٫۰۵۷۷ 05m 29s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۹۵۴۱-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۴۵۸ ۲۳:۲۸:۱۱ ۶۲ Annular ۰٫۹۵۱۵ 04m 29s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۹۵۴۱-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۴۵۸ ۱۴:۰۰:۰۱ ۶۷ Hybrid ۱٫۰۰۸۳ 00m 39s ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
-۹۵۴۱-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۴۵۸ ۱۹:۲۰:۳۱ ۳۴ Partial ۰٫۱۲۹۲
-۹۵۴۲-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۴۵۷ ۰۷:۰۶:۲۵ ۷۲ Partial ۰٫۵۱۴۶
-۹۵۴۲-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۴۵۷ ۰۶:۳۲:۴۸ ۳۹ Partial ۰٫۲۵۴۱
-۹۵۴۲-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۴۵۷ ۲۰:۵۷:۱۲ ۷۷ Partial ۰٫۲۳۶۶
-۹۵۴۲-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۴۵۷ ۱۰:۳۶:۳۱ ۴۴ Total ۱٫۰۴۰۳ 03m 34s ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
-۹۵۴۳-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۴۵۶ ۰۷:۰۸:۱۱ ۴۹ Annular ۰٫۹۵۳۱ 05m 58s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۵۴۳-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۴۵۶ ۰۱:۳۴:۵۹ ۵۴ Total ۱٫۰۱۹۱ 01m 53s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۹۵۴۴-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۴۵۵ ۱۱:۵۵:۳۸ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۰۱۰ 00m 06s ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
-۹۵۴۴-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۴۵۵ ۱۱:۴۰:۴۱ ۶۴ Annular ۰٫۹۶۱۱ 03m 18s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۹۵۴۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۴۵۴ ۲۳:۵۷:۰۲ ۶۹ Total ۱٫۰۴۶۰ 02m 40s ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
-۹۵۴۵-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۴۵۴ ۱۴:۲۷:۲۴ ۷۴ Partial ۰٫۴۲۸۷
-۹۵۴۶-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۴۵۳ ۰۹:۴۳:۴۴ ۴۱ Total ۱٫۰۵۹۲ 03m 55s ۴۷۶ کیلومتر (۲۹۶ مایل)
-۹۵۴۶-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۴۵۳ ۱۹:۴۲:۳۴ ۴۶ Partial ۰٫۹۱۴۶
-۹۵۴۷-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۴۵۲ ۰۰:۳۳:۵۵ ۵۱ Total ۱٫۰۲۴۳ 02m 12s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۵۴۷-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۴۵۲ ۰۲:۳۸:۳۶ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۲۴ 00m 13s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۹۵۴۸-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۴۵۱ ۰۸:۵۹:۰۶ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۴۱ 03m 31s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۵۴۸-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۴۵۱ ۱۶:۱۷:۴۷ ۶۶ Total ۱٫۰۵۰۱ 04m 09s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۵۴۹-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۴۵۰ ۱۰:۳۲:۴۳ ۷۱ Partial ۰٫۳۷۵۳
-۹۵۴۹-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۴۵۰ ۰۰:۰۱:۱۵ ۳۸ Partial ۰٫۱۴۱۷
-۹۵۴۹-۰۹-۰۲ ۲ سپتامبر ۴۵۰ ۰۸:۴۱:۰۰ ۷۶ Partial ۰٫۷۶۲۵
-۹۵۵۰-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۴۴۹ ۱۹:۴۷:۳۱ ۴۳ Annular ۰٫۹۵۸۳ 02m 53s ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۹۵۵۰-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۴۴۹ ۱۲:۰۷:۴۹ ۴۸ Annular ۰٫۹۹۱۸ 00m 35s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۹۵۵۱-۰۱-۱۶ ۱۶ ژانویه ۴۴۸ ۰۵:۲۳:۲۲ ۵۳ Total ۱٫۰۱۹۱ 01m 46s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۹۵۵۱-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۴۴۸ ۱۷:۰۷:۵۱ ۵۸ Annular ۰٫۹۵۴۶ 05m 31s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۵۵۲-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۴۴۷ ۲۰:۱۲:۲۹ ۶۳ Total ۱٫۰۴۶۵ 04m 24s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۵۵۲-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۴۴۷ ۱۷:۳۸:۳۴ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۵۱ 07m 03s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۹۵۵۲-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۴۴۷ ۲۳:۴۴:۳۴ ۳۵ Partial ۰٫۰۶۱۸
-۹۵۵۲-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۴۴۷ ۱۱:۴۵:۵۷ ۷۳ Partial ۰٫۵۶۰۱
-۹۵۵۳-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۴۴۶ ۱۰:۱۳:۲۷ ۴۰ Partial ۰٫۵۷۷۷
-۹۵۵۳-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۴۴۶ ۲۰:۵۹:۴۷ ۷۸ Partial ۰٫۱۶۴۳
-۹۵۵۳-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۴۴۶ ۰۷:۵۰:۰۵ ۴۵ Annular ۰٫۹۴۰۹ 04m 15s ۴۸۷ کیلومتر (۳۰۳ مایل)
-۹۵۵۴-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۴۴۵ ۲۳:۵۵:۱۵ ۵۰ Total ۱٫۰۶۵۴ 05m 11s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۵۵۴-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۴۴۵ ۰۸:۵۲:۴۹ ۵۵ Annular ۰٫۹۱۸۵ 10m 16s ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
-۹۵۵۵-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۴۴۴ ۱۷:۰۲:۲۰ ۶۰ Total ۱٫۰۷۷۴ 07m 01s ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
-۹۵۵۵-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۴۴۴ ۰۸:۱۵:۲۰ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۱۸ 08m 38s ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۹۵۵۶-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۴۴۳ ۰۸:۵۳:۱۸ ۷۰ Partial ۰٫۸۴۳۷
-۹۵۵۶-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۴۴۳ ۱۳:۱۴:۴۶ ۷۵ Partial ۰٫۷۵۱۰
-۹۵۵۷-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۴۴۲ ۰۵:۱۴:۲۴ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۴۴ 05m 08s ۴۳۶ کیلومتر (۲۷۱ مایل)
-۹۵۵۷-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۴۴۲ ۱۵:۵۴:۱۳ ۴۷ Total ۱٫۰۵۰۹ 03m 41s ۳۶۶ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
-۹۵۵۸-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۴۴۱ ۰۵:۳۶:۱۱ ۵۲ Annular ۰٫۹۳۳۷ 08m 54s ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۵۵۸-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۴۴۱ ۰۸:۱۸:۵۷ ۵۷ Total ۱٫۰۵۲۳ 04m 59s ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۵۵۹-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۴۴۰ ۰۷:۰۵:۱۴ ۶۲ Annular ۰٫۹۵۷۵ 04m 04s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۵۵۹-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۴۴۰ ۲۱:۲۷:۲۴ ۶۷ Hybrid ۱٫۰۰۲۶ 00m 13s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۹۵۶۰-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۴۳۹ ۰۴:۰۰:۱۶ ۳۴ Partial ۰٫۱۲۱۱
-۹۵۶۰-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۴۳۹ ۱۵:۱۸:۱۸ ۷۲ Partial ۰٫۵۶۰۷
-۹۵۶۰-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۴۳۹ ۱۲:۵۸:۲۷ ۳۹ Partial ۰٫۱۱۱۲
-۹۵۶۰-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۴۳۹ ۰۳:۴۸:۲۳ ۷۷ Partial ۰٫۳۴۷۵
-۹۵۶۰-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۴۳۹ ۱۹:۲۷:۱۵ ۴۴ Total ۱٫۰۴۱۳ 03m 41s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۹۵۶۱-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۴۳۸ ۱۳:۳۴:۱۱ ۴۹ Annular ۰٫۹۵۲۷ 05m 54s ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۵۶۱-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۴۳۸ ۱۰:۱۹:۵۶ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۷۳ 01m 45s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۹۵۶۲-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۴۳۷ ۱۸:۴۷:۰۳ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۰۴۳ 00m 27s ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
-۹۵۶۲-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۴۳۷ ۲۰:۰۵:۴۷ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۸۴ 03m 32s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۵۶۳-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۴۳۶ ۰۷:۱۴:۰۸ ۶۹ Total ۱٫۰۵۱۴ 03m 07s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۹۵۶۳-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۴۳۶ ۲۲:۳۰:۲۵ ۷۴ Partial ۰٫۴۳۵۶
-۹۵۶۴-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۴۳۵ ۱۷:۱۸:۵۰ ۴۱ Total ۱٫۰۵۵۶ 03m 29s ۰۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۵۶۴-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۴۳۵ ۰۰:۰۳:۲۶ ۷۹ Partial ۰٫۰۲۷۹
-۹۵۶۴-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۴۳۵ ۰۳:۳۸:۵۷ ۴۶ Partial ۰٫۸۸۷۵
-۹۵۶۵-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۴۳۴ ۰۷:۵۶:۴۳ ۵۱ Total ۱٫۰۲۳۰ 02m 07s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۵۶۵-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۴۳۴ ۱۰:۵۲:۱۷ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۲۶ 00m 14s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۹۵۶۶-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۴۳۳ ۱۶:۰۱:۲۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۴۶ 03m 27s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۹۵۶۶-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۴۳۳ ۰۰:۳۹:۰۶ ۶۶ Total ۱٫۰۴۸۹ 03m 57s ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۵۶۷-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۴۳۲ ۱۷:۲۶:۳۰ ۷۱ Partial ۰٫۴۷۴۵
-۹۵۶۷-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۴۳۲ ۰۷:۴۵:۵۲ ۳۸ Partial ۰٫۰۴۳۲
-۹۵۶۷-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۴۳۲ ۱۶:۵۳:۵۸ ۷۶ Partial ۰٫۸۲۰۹
-۹۵۶۸-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۴۳۱ ۰۳:۳۹:۵۸ ۴۳ Annular ۰٫۹۶۳۳ 02m 30s ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
-۹۵۶۸-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۴۳۱ ۱۹:۲۰:۱۵ ۴۸ Annular ۰٫۹۸۴۳ 01m 04s ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۹۵۶۹-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۴۳۰ ۱۳:۴۶:۴۴ ۵۳ Total ۱٫۰۲۴۵ 02m 12s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۵۶۹-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۴۳۰ ۲۳:۴۷:۵۳ ۵۸ Annular ۰٫۹۵۰۵ 05m 48s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۹۵۷۰-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۴۲۹ ۰۴:۵۲:۳۵ ۶۳ Total ۱٫۰۴۹۴ 04m 35s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۵۷۰-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۴۲۹ ۰۰:۰۹:۳۶ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۵۶ 07m 07s ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
-۹۵۷۰-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۴۲۹ ۰۸:۲۶:۰۲ ۳۵ Partial ۰٫۰۵۶۰
-۹۵۷۱-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۴۲۸ ۲۰:۲۷:۴۹ ۷۳ Partial ۰٫۵۶۶۹
-۹۵۷۱-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۴۲۸ ۱۷:۱۲:۵۵ ۴۰ Partial ۰٫۴۴۵۳
-۹۵۷۱-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۴۲۸ ۰۳:۴۹:۵۱ ۷۸ Partial ۰٫۳۰۷۳
-۹۵۷۱-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۴۲۸ ۱۶:۰۷:۵۰ ۴۵ Annular ۰٫۹۳۷۹ 04m 22s ۵۲۴ کیلومتر (۳۲۶ مایل)
-۹۵۷۲-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۴۲۷ ۰۷:۱۶:۵۵ ۵۰ Total ۱٫۰۶۷۶ 05m 04s ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۹۵۷۲-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۴۲۷ ۱۶:۵۲:۴۷ ۵۵ Annular ۰٫۹۱۷۰ 10m 23s ۳۲۴ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۹۵۷۳-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۴۲۶ ۰۰:۲۹:۴۴ ۶۰ Total ۱٫۰۷۸۲ 07m 12s ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۵۷۳-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۴۲۶ ۱۶:۱۹:۱۰ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۲۲ 08m 51s ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۹۵۷۴-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۴۲۵ ۱۶:۱۱:۲۳ ۷۰ Partial ۰٫۹۶۶۳
-۹۵۷۴-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۴۲۵ ۲۱:۳۶:۰۱ ۷۵ Partial ۰٫۷۷۵۲
-۹۵۷۵-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۴۲۴ ۱۲:۱۸:۰۶ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۳۰ 04m 39s ۶۴۰ کیلومتر (۴۰۰ مایل)
-۹۵۷۵-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۴۲۴ ۰۰:۰۹:۴۷ ۴۷ Total ۱٫۰۴۷۲ 03m 12s ۳۹۹ کیلومتر (۲۴۸ مایل)
-۹۵۷۶-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۴۲۳ ۱۲:۴۰:۰۷ ۵۲ Annular ۰٫۹۳۷۱ 08m 14s ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
-۹۵۷۶-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۴۲۳ ۱۶:۲۰:۳۸ ۵۷ Total ۱٫۰۴۶۸ 04m 26s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۵۷۷-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۴۲۲ ۱۴:۳۵:۲۹ ۶۲ Annular ۰٫۹۶۳۷ 03m 36s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۵۷۷-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۴۲۲ ۰۵:۰۱:۱۵ ۶۷ Annular ۰٫۹۹۶۶ 00m 18s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۹۵۷۸-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۴۲۱ ۱۲:۳۳:۱۳ ۳۴ Partial ۰٫۱۰۱۹
-۹۵۷۸-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۴۲۱ ۲۳:۲۱:۲۱ ۷۲ Partial ۰٫۶۲۱۴
-۹۵۷۸-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۴۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹ ۷۷ Partial ۰٫۴۴۵۰
-۹۵۷۹-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۴۲۰ ۰۴:۱۲:۱۹ ۴۴ Total ۱٫۰۴۲۶ 03m 46s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
-۹۵۷۹-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۴۲۰ ۲۰:۰۶:۱۵ ۴۹ Annular ۰٫۹۵۱۷ 05m 43s ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
-۹۵۷۹-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۴۲۰ ۱۹:۰۰:۲۲ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۶۰ 01m 39s ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
-۹۵۸۰-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۴۱۹ ۰۱:۴۲:۳۲ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۰۷۱ 00m 46s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۹۵۸۰-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۴۱۹ ۰۴:۲۸:۲۵ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۶۴ 03m 43s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۵۸۱-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۴۱۸ ۱۴:۳۰:۵۳ ۶۹ Total ۱٫۰۵۵۵ 03m 32s ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
-۹۵۸۱-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۴۱۸ ۰۶:۳۴:۴۸ ۷۴ Partial ۰٫۴۴۰۱
-۹۵۸۲-۰۵-۰۲ ۲ مه ۴۱۷ ۰۰:۴۷:۱۰ ۴۱ Partial ۰٫۹۱۸۰
-۹۵۸۲-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۴۱۷ ۰۷:۲۸:۲۵ ۷۹ Partial ۰٫۱۶۷۶
-۹۵۸۲-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۴۱۷ ۱۱:۴۳:۵۷ ۴۶ Partial ۰٫۸۷۱۸
-۹۵۸۳-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۴۱۶ ۱۵:۱۲:۰۹ ۵۱ Total ۱٫۰۲۱۱ 02m 00s ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۹۵۸۳-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۴۱۶ ۱۹:۱۴:۵۵ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۳۱ 00m 17s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۹۵۸۴-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۴۱۵ ۲۲:۵۵:۲۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۵۰ 03m 25s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۹۵۸۴-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۴۱۵ ۰۹:۰۷:۵۴ ۶۶ Total ۱٫۰۴۷۵ 03m 47s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۵۸۵-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۴۱۴ ۰۰:۱۲:۵۰ ۷۱ Partial ۰٫۵۸۵۰
-۹۵۸۵-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۴۱۴ ۰۱:۱۴:۱۰ ۷۶ Partial ۰٫۸۶۷۱
-۹۵۸۶-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۴۱۳ ۱۱:۲۵:۲۱ ۴۳ Annular ۰٫۹۶۸۳ 02m 07s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۹۵۸۶-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۴۱۳ ۰۲:۳۹:۱۴ ۴۸ Annular ۰٫۹۷۶۵ 01m 34s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۵۸۷-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۴۱۲ ۲۲:۰۴:۰۴ ۵۳ Total ۱٫۰۳۰۰ 02m 38s ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
-۹۵۸۷-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۴۱۲ ۰۶:۳۴:۲۶ ۵۸ Annular ۰٫۹۴۶۴ 06m 05s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۵۸۸-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۴۱۱ ۱۳:۲۶:۵۵ ۶۳ Total ۱٫۰۵۲۵ 04m 44s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۵۸۸-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۴۱۱ ۰۶:۴۷:۵۰ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۵۶ 07m 03s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۹۵۸۸-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۴۱۱ ۱۷:۰۴:۱۴ ۳۵ Partial ۰٫۰۴۶۲
-۹۵۸۹-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۴۱۰ ۰۵:۰۲:۴۲ ۷۳ Partial ۰٫۵۸۳۱
-۹۵۸۹-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۴۱۰ ۰۰:۱۴:۱۵ ۴۰ Partial ۰٫۳۱۳۶
-۹۵۸۹-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۴۱۰ ۱۰:۴۶:۰۲ ۷۸ Partial ۰٫۴۴۴۵
-۹۵۸۹-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۴۱۰ ۰۰:۲۴:۲۳ ۴۵ Annular ۰٫۹۳۵۷ 04m 27s ۵۵۷ کیلومتر (۳۴۶ مایل)
-۹۵۹۰-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۴۰۹ ۱۴:۳۸:۵۴ ۵۰ Total ۱٫۰۶۸۹ 04m 51s ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۵۹۰-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۴۰۹ ۰۰:۵۳:۱۹ ۵۵ Annular ۰٫۹۱۶۳ 10m 22s ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۹۵۹۱-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۴۰۸ ۰۷:۵۵:۲۳ ۶۰ Total ۱٫۰۷۷۹ 07m 13s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۹۵۹۱-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۴۰۸ ۰۰:۲۷:۳۷ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۳۲ 08m 55s ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۹۵۹۲-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۴۰۷ ۲۳:۲۳:۲۹ ۷۰ Total ۱٫۰۲۴۹ 01m 56s ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۹۵۹۲-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۴۰۷ ۰۶:۰۴:۱۵ ۷۵ Partial ۰٫۷۹۰۹
-۹۵۹۳-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۴۰۶ ۱۹:۱۰:۵۱ ۴۲ Annular ۰٫۹۴۵۹
-۹۵۹۳-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۴۰۶ ۰۸:۳۴:۰۹ ۴۷ Total ۱٫۰۴۳۵ 02m 45s ۴۴۰ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
-۹۵۹۴-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۴۰۵ ۱۹:۳۳:۱۵ ۵۲ Annular ۰٫۹۴۰۵ 07m 32s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۹۵۹۴-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۴۰۵ ۰۰:۳۰:۵۹ ۵۷ Total ۱٫۰۴۱۲ 03m 52s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۹۵۹۵-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۴۰۴ ۲۱:۵۸:۲۹ ۶۲ Annular ۰٫۹۷۰۲ 03m 04s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۵۹۵-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۴۰۴ ۱۲:۴۱:۲۸ ۶۷ Annular ۰٫۹۹۰۵ 00m 54s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۹۵۹۶-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۴۰۳ ۲۱:۰۱:۴۳ ۳۴ Partial ۰٫۰۷۴۶
-۹۵۹۶-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۴۰۳ ۰۷:۱۸:۵۸ ۷۲ Partial ۰٫۶۹۲۶
-۹۵۹۶-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۴۰۳ ۱۷:۵۳:۱۹ ۷۷ Partial ۰٫۵۳۲۷
-۹۵۹۷-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۴۰۲ ۱۲:۵۲:۵۳ ۴۴ Total ۱٫۰۴۴۲ 03m 49s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۵۹۷-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۴۰۲ ۰۲:۴۲:۵۵ ۴۹ Annular ۰٫۹۴۹۹ 05m 26s ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
-۹۵۹۸-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۴۰۱ ۰۳:۳۶:۴۱ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۵۲ 01m 35s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۹۵۹۸-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۴۰۱ ۰۸:۴۳:۴۱ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۰۹۲ 01m 01s ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
-۹۵۹۸-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۴۰۱ ۱۲:۴۶:۲۳ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۴۹ 03m 54s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)