فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۵ میلادی است که در طی دورهٔ سال ۴۰۱ میلادی تا سال ۵۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۳ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۰ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۴ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۷ خورشیدگرفتگی کامل و ۲ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۲۹ مه ۴۰۱ ۰۴:۵۷:۵۲ ۶۳ جزئی ۰٫۰۸۳۶
۲۷ ژوئیه ۴۰۱ ۱۶:۵۷:۲۴ ۱۰۱ جزئی ۰٫۵۷۳۹
۲۱ نوامبر ۴۰۱ ۱۹:۲۶:۰۳ ۶۸ جزئی ۰٫۷۲۰۱
۱۸ مه ۴۰۲ ۰۶:۴۳:۳۳ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۸ ۰۶ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۱۱ نوامبر ۴۰۲ ۱۱:۱۰:۳۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۴۰۱ ۰۳ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۷ مه ۴۰۳ ۰۸:۰۴:۳۷ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۱ نوامبر ۴۰۳ ۰۰:۴۳:۰۵ ۸۸ مرکب ۱٫۰۰۰۱ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۲۵ آوریل ۴۰۴ ۱۵:۲۹:۳۵ ۹۳ کامل ۱٫۰۱۲۷ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۲۰ اکتبر ۴۰۴ ۰۷:۵۸:۵۲ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۲ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۶۷۸ کیلومتر (۴۲۱ مایل)
۱۶ مارس ۴۰۵ ۲۱:۴۲:۳۷ ۶۵ جزئی ۰٫۸۱۳۳
۱۵ آوریل ۴۰۵ ۰۵:۳۲:۳۵ ۱۰۳ جزئی ۰٫۱۶۶۸
۹ سپتامبر ۴۰۵ ۱۴:۵۳:۳۲ ۷۰ جزئی ۰٫۴۰۲۲
۶ مارس ۴۰۶ ۱۴:۰۰:۵۹ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۳۸ ۰۳ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۹ اوت ۴۰۶ ۱۷:۵۹:۰۸ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۹ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۲۴ فوریه ۴۰۷ ۰۲:۱۱:۰۱ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۷ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۱۹ اوت ۴۰۷ ۰۴:۲۹:۲۴ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۱۳ فوریه ۴۰۸ ۰۷:۰۱:۳۸ ۹۵ جزئی ۰٫۸۲۳۸
۷ اوت ۴۰۸ ۲۰:۱۹:۳۶ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۶۰۹ ۰۴ دقیقه ۲۶ ثانیه ۴۸۷ کیلومتر (۳۰۳ مایل)
۲ ژانویه ۴۰۹ ۱۲:۲۶:۱۴ ۶۷ جزئی ۰٫۵۴۹۹
۲۹ ژوئیه ۴۰۹ ۰۴:۴۶:۲۳ ۷۲ کامل ۱٫۰۲۷۹ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۲۲ دسامبر ۴۰۹ ۱۷:۲۴:۵۱ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۷ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۱۸ ژوئیه ۴۱۰ ۱۴:۳۳:۱۹ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۵ ۰۱ دقیقه ۴۷ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۱۲ دسامبر ۴۱۰ ۰۵:۲۵:۰۳ ۸۷ کامل ۱٫۰۳۱۸ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۷ ژوئیه ۴۱۱ ۱۷:۲۱:۳۹ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۶ ۰۷ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱ دسامبر ۴۱۱ ۲۰:۵۶:۲۶ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۶۳ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۷ آوریل ۴۱۲ ۰۴:۵۶:۳۴ ۶۴ جزئی ۰٫۲۲۹۶
۲۶ مه ۴۱۲ ۱۸:۱۱:۲۳ ۱۰۲ جزئی ۰٫۳۳۶۸
۲۱ اکتبر ۴۱۲ ۲۲:۱۹:۲۱ ۶۹ جزئی ۰٫۵۸۴۵
۱۶ آوریل ۴۱۳ ۱۴:۲۰:۵۶ ۷۴ کامل ۱٫۰۲۹۱ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۱۱ اکتبر ۴۱۳ ۰۳:۳۲:۳۲ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۲ ۰۶ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۶ آوریل ۴۱۴ ۰۵:۳۵:۱۰ ۸۴ کامل ۱٫۰۶۹۶ ۰۶ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۳۰ سپتامبر ۴۱۴ ۰۳:۱۹:۰۲ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۴ ۰۹ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۲۶ مارس ۴۱۵ ۲۲:۲۳:۲۰ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۰۳ ۰۳ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۳۴ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۱۹ سپتامبر ۴۱۵ ۰۴:۴۹:۱۶ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۹ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۱۴ فوریه ۴۱۶ ۲۳:۱۹:۰۱ ۶۶ جزئی ۰٫۷۵۷۵
۹ اوت ۴۱۶ ۰۳:۵۳:۳۹ ۷۱ جزئی ۰٫۷۶۷۷
۷ سپتامبر ۴۱۶ ۱۳:۲۶:۳۴ ۱۰۹ جزئی ۰٫۰۶۳۷
۳ فوریه ۴۱۷ ۰۲:۰۵:۲۸ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۴ ۰۹ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۲۹ ژوئیه ۴۱۷ ۲۰:۳۱:۰۸ ۸۱ کامل ۱٫۰۷۳۴ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۲۳ ژانویه ۴۱۸ ۰۱:۲۴:۲۳ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۱ ۰۸ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۹ ژوئیه ۴۱۸ ۱۲:۳۹:۴۷ ۹۱ کامل ۱٫۰۴۵۹ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۲ ژانویه ۴۱۹ ۰۴:۵۱:۳۲ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۵ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۴۲۳ کیلومتر (۲۶۳ مایل)
۸ ژوئیه ۴۱۹ ۲۳:۵۰:۴۴ ۱۰۱ جزئی ۰٫۷۰۳۵
۳ دسامبر ۴۱۹ ۰۴:۱۷:۳۸ ۶۸ جزئی ۰٫۷۱۸۷
۲۸ مه ۴۲۰ ۱۳:۰۵:۳۵ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۵ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۴۳۰ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
۲۱ نوامبر ۴۲۰ ۱۹:۵۹:۱۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۷۷ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۱۷ مه ۴۲۱ ۱۴:۴۴:۰۲ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۶ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۱ نوامبر ۴۲۱ ۰۹:۱۳:۴۹ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۶ ۰۰ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۶ مه ۴۲۲ ۲۲:۴۱:۲۰ ۹۳ کامل ۱٫۰۱۹۳ ۰۱ دقیقه ۲۵ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۳۱ اکتبر ۴۲۲ ۱۶:۰۰:۰۷ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۴ ۰۴ دقیقه ۳۷ ثانیه ۶۵۹ کیلومتر (۴۰۹ مایل)
۲۸ مارس ۴۲۳ ۰۵:۳۹:۲۶ ۶۵ جزئی ۰٫۷۲۱۳
۲۶ آوریل ۴۲۳ ۱۳:۰۷:۵۰ ۱۰۳ جزئی ۰٫۲۹۰۱
۲۰ سپتامبر ۴۲۳ ۲۲:۱۳:۵۱ ۷۰ جزئی ۰٫۳۳۵۸
۱۶ مارس ۴۲۴ ۲۱:۵۸:۵۷ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۴۱ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۹ سپتامبر ۴۲۴ ۰۱:۳۳:۲۲ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۵ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۶ مارس ۴۲۵ ۰۹:۵۷:۰۴ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۷ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲۹ اوت ۴۲۵ ۱۲:۱۹:۰۱ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۳ فوریه ۴۲۶ ۱۴:۳۲:۱۳ ۹۵ جزئی ۰٫۸۸۱۱
۱۹ اوت ۴۲۶ ۰۴:۱۱:۱۴ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۶۰۵ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۳۸۲ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
۱۳ ژانویه ۴۲۷ ۲۰:۲۸:۴۱ ۶۷ جزئی ۰٫۵۳۶۶
۱۰ ژوئیه ۴۲۷ ۱۱:۵۹:۲۹ ۷۲ کامل ۱٫۰۱۸۰ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۵۷۶ کیلومتر (۳۵۸ مایل)
۳ ژانویه ۴۲۸ ۰۱:۵۴:۵۱ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۸ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۲۸ ژوئیه ۴۲۸ ۲۱:۱۶:۱۵ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۲ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۲ دسامبر ۴۲۸ ۱۴:۱۴:۱۹ ۸۷ کامل ۱٫۰۳۴۳ ۰۳ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۷ ژوئیه ۴۲۹ ۲۳:۴۳:۲۷ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۵ ۰۷ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۲ دسامبر ۴۲۹ ۰۵:۵۰:۲۳ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۵۶ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۸ مه ۴۳۰ ۱۱:۴۷:۲۱ ۶۴ جزئی ۰٫۱۰۶۳
۷ ژوئیه ۴۳۰ ۰۰:۴۱:۳۴ ۱۰۲ جزئی ۰٫۴۸۶۵
۲ نوامبر ۴۳۰ ۰۶:۳۸:۴۰ ۶۹ جزئی ۰٫۵۵۸۷
۲۷ آوریل ۴۳۱ ۲۱:۴۳:۵۴ ۷۴ کامل ۱٫۰۳۳۷ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۲۲ اکتبر ۴۳۱ ۱۱:۲۲:۱۱ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۸ ۰۶ دقیقه ۵۸ ثانیه ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
۱۶ آوریل ۴۳۲ ۱۳:۱۷:۵۷ ۸۴ کامل ۱٫۰۷۳۴ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۱۰ اکتبر ۴۳۲ ۱۰:۵۳:۴۸ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۴ ۱۰ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۶ آوریل ۴۳۳ ۰۶:۱۱:۱۶ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۲۷ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۹ سپتامبر ۴۳۳ ۱۲:۳۳:۰۸ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۶ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۲۵ فوریه ۴۳۴ ۰۷:۰۵:۳۴ ۶۶ جزئی ۰٫۶۹۴۷
۲۰ اوت ۴۳۴ ۱۱:۴۰:۵۳ ۷۱ جزئی ۰٫۶۷۵۲
۱۸ سپتامبر ۴۳۴ ۲۱:۲۶:۵۴ ۱۰۹ جزئی ۰٫۱۳۵۲
۱۴ فوریه ۴۳۵ ۰۹:۳۹:۳۴ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۹ ۰۹ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۰ اوت ۴۳۵ ۰۴:۱۶:۰۶ ۸۱ کامل ۱٫۰۶۹۷ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۳ فوریه ۴۳۶ ۰۹:۰۸:۵۱ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۱ ۰۸ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۹ ژوئیه ۴۳۶ ۲۰:۰۷:۳۵ ۹۱ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۲ ژانویه ۴۳۷ ۱۳:۰۴:۵۲ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۲ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۱۹ ژوئیه ۴۳۷ ۰۶:۴۷:۲۴ ۱۰۱ جزئی ۰٫۸۲۵۶
۱۳ دسامبر ۴۳۷ ۱۳:۱۰:۲۷ ۶۸ جزئی ۰٫۷۱۹۳
۸ ژوئیه ۴۳۸ ۱۹:۲۵:۴۷ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۸ ۰۶ دقیقه ۱۷ ثانیه ۷۸۳ کیلومتر (۴۸۷ مایل)
۳ دسامبر ۴۳۸ ۰۴:۵۰:۳۸ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۵۷ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۸ مه ۴۳۹ ۲۱:۲۱:۲۴ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۰ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۲۲ نوامبر ۴۳۹ ۱۷:۴۸:۱۶ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۶ ۰۰ دقیقه ۴۸ ثانیه ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱۷ مه ۴۴۰ ۰۵:۴۹:۳۲ ۹۳ کامل ۱٫۰۲۵۳ ۰۱ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
۱۱ نوامبر ۴۴۰ ۰۰:۰۷:۰۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۹ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۶۶۵ کیلومتر (۴۱۳ مایل)
۷ آوریل ۴۴۱ ۱۳:۲۹:۵۱ ۶۵ جزئی ۰٫۶۱۸۲
۶ مه ۴۴۱ ۲۰:۳۹:۴۲ ۱۰۳ جزئی ۰٫۴۲۰۸
۱ اکتبر ۴۴۱ ۰۵:۴۳:۳۰ ۷۰ جزئی ۰٫۲۸۱۸
۲۸ مارس ۴۴۲ ۰۵:۵۰:۱۴ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۴۰ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۲۰ سپتامبر ۴۴۲ ۰۹:۱۶:۵۰ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۱ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۷ مارس ۴۴۳ ۱۷:۳۳:۵۶ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۷ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۹ سپتامبر ۴۴۳ ۲۰:۱۶:۳۹ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۶۸ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۵ مارس ۴۴۴ ۲۱:۵۳:۰۹ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۳
۲۹ اوت ۴۴۴ ۱۲:۱۰:۳۱ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۵۹۰ ۰۴ دقیقه ۱۹ ثانیه ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۲۴ ژانویه ۴۴۵ ۰۴:۲۴:۱۳ ۶۷ جزئی ۰٫۵۱۲۶
۲۰ ژوئیه ۴۴۵ ۱۹:۱۷:۰۰ ۷۲ جزئی ۰٫۸۸۴۱
۱۳ ژانویه ۴۴۶ ۱۰:۲۰:۲۵ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۴ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۱۰ ژوئیه ۴۴۶ ۰۴:۰۰:۵۵ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۵ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۲ ژانویه ۴۴۷ ۲۳:۰۰:۵۴ ۸۷ کامل ۱٫۰۳۷۳ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۲۹ ژوئیه ۴۴۷ ۰۶:۰۵:۵۷ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۹ ۰۷ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۲۳ دسامبر ۴۴۷ ۱۴:۴۲:۲۱ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۵۵ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۱۷ ژوئیه ۴۴۸ ۰۷:۱۲:۱۵ ۱۰۲ جزئی ۰٫۶۳۸۵
۱۲ نوامبر ۴۴۸ ۱۵:۰۳:۰۸ ۶۹ جزئی ۰٫۵۴۱۶
۸ مه ۴۴۹ ۰۵:۰۲:۳۹ ۷۴ کامل ۱٫۰۳۷۴ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱ نوامبر ۴۴۹ ۱۹:۱۷:۵۷ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۰ ۰۷ دقیقه ۰۹ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۲۷ آوریل ۴۵۰ ۲۰:۵۵:۲۸ ۸۴ کامل ۱٫۰۷۶۵ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۲۱ اکتبر ۴۵۰ ۱۸:۳۷:۱۵ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۸ ۱۰ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۱۷ آوریل ۴۵۱ ۱۳:۵۰:۳۹ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۴۵ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۰ اکتبر ۴۵۱ ۲۰:۲۷:۰۲ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۱ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۷ مارس ۴۵۲ ۱۴:۴۲:۲۰ ۶۶ جزئی ۰٫۶۱۹۲
۳۰ اوت ۴۵۲ ۱۹:۳۶:۱۱ ۷۱ جزئی ۰٫۵۹۴۴
۲۹ سپتامبر ۴۵۲ ۰۵:۳۶:۴۳ ۱۰۹ جزئی ۰٫۱۹۳۸
۲۴ فوریه ۴۵۳ ۱۷:۰۴:۴۰ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۵ ۰۸ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۲۰ اوت ۴۵۳ ۱۲:۰۷:۵۵ ۸۱ کامل ۱٫۰۶۵۶ ۰۵ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۳ فوریه ۴۵۴ ۱۶:۴۷:۵۴ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۵ ۰۷ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۱۰ اوت ۴۵۴ ۰۳:۳۹:۰۷ ۹۱ کامل ۱٫۰۳۵۵ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲ فوریه ۴۵۵ ۲۱:۱۴:۲۹ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۳ ۰۱ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۳۰ ژوئیه ۴۵۵ ۱۳:۴۷:۰۱ ۱۰۱ جزئی ۰٫۹۴۰۶
۲۴ دسامبر ۴۵۵ ۲۲:۰۱:۴۲ ۶۸ جزئی ۰٫۷۱۶۳
۲۳ ژانویه ۴۵۶ ۰۸:۴۶:۳۰ ۱۰۶ جزئی ۰٫۰۱۱۲
۱۹ ژوئیه ۴۵۶ ۰۱:۴۷:۰۰ ۷۳ جزئی ۰٫۸۸۸۷
۱۳ دسامبر ۴۵۶ ۱۳:۴۱:۲۸ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۴۲ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۸ ژوئیه ۴۵۷ ۰۴:۰۱:۱۰ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۹ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۳ دسامبر ۴۵۷ ۰۲:۲۲:۲۳ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۲ ۰۱ دقیقه ۰۹ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۲۸ مه ۴۵۸ ۱۲:۵۸:۳۰ ۹۳ کامل ۱٫۰۳۰۵ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۲ نوامبر ۴۵۸ ۰۸:۱۶:۲۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۰ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۶۷۹ کیلومتر (۴۲۲ مایل)
۱۸ آوریل ۴۵۹ ۲۱:۱۲:۳۱ ۶۵ جزئی ۰٫۵۰۲۰
۱۸ مه ۴۵۹ ۰۴:۰۷:۰۸ ۱۰۳ جزئی ۰٫۵۶۰۳
۱۲ اکتبر ۴۵۹ ۱۳:۲۳:۱۰ ۷۰ جزئی ۰٫۲۴۰۹
۷ آوریل ۴۶۰ ۱۳:۳۱:۱۳ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۳۴ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۳۰ سپتامبر ۴۶۰ ۱۷:۱۱:۲۶ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۹ ۰۲ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۸ مارس ۴۶۱ ۰۰:۵۹:۲۲ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۵ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲۰ سپتامبر ۴۶۱ ۰۴:۲۴:۳۵ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۶۴ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۷ مارس ۴۶۲ ۰۵:۰۴:۰۲ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۳ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۸۵۰ کیلومتر (۵۳۰ مایل)
۹ سپتامبر ۴۶۲ ۲۰:۱۶:۳۰ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۵۶۹ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
۴ فوریه ۴۶۳ ۱۲:۱۵:۲۳ ۶۷ جزئی ۰٫۴۸۱۶
۱ اوت ۴۶۳ ۰۲:۳۶:۴۲ ۷۲ جزئی ۰٫۷۵۵۳
۳۰ اوت ۴۶۳ ۱۲:۱۱:۴۱ ۱۱۰ جزئی ۰٫۰۷۷۴
۲۴ ژانویه ۴۶۴ ۱۸:۴۲:۰۵ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۵ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
۲۰ ژوئیه ۴۶۴ ۱۰:۴۷:۲۹ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۳ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۳ ژانویه ۴۶۵ ۰۷:۴۴:۴۳ ۸۷ کامل ۱٫۰۴۰۷ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۹ ژوئیه ۴۶۵ ۱۲:۳۱:۵۰ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۷ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲ ژانویه ۴۶۶ ۲۳:۳۱:۵۶ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۵۷ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۲۸ ژوئیه ۴۶۶ ۱۳:۴۷:۲۱ ۱۰۲ جزئی ۰٫۷۸۷۰
۲۳ نوامبر ۴۶۶ ۲۳:۲۹:۳۹ ۶۹ جزئی ۰٫۵۲۹۰
۱۹ مه ۴۶۷ ۱۲:۱۹:۱۵ ۷۴ کامل ۱٫۰۴۰۳ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۱۳ نوامبر ۴۶۷ ۰۳:۱۸:۰۲ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۸ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۵۶ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
۸ مه ۴۶۸ ۰۴:۲۸:۵۸ ۸۴ کامل ۱٫۰۷۸۹ ۰۶ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۱ نوامبر ۴۶۸ ۰۲:۲۷:۲۴ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۷ ۱۰ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
۲۷ آوریل ۴۶۹ ۲۱:۲۴:۱۸ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۵۵ ۰۴ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۱ اکتبر ۴۶۹ ۰۴:۳۰:۰۰ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۹ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۸ مارس ۴۷۰ ۲۲:۰۸:۴۴ ۶۶ جزئی ۰٫۵۳۱۱
۱۷ آوریل ۴۷۰ ۱۰:۲۶:۵۶ ۱۰۴ جزئی ۰٫۰۸۶۷
۱۱ سپتامبر ۴۷۰ ۰۳:۳۹:۳۹ ۷۱ جزئی ۰٫۵۲۵۵
۱۰ اکتبر ۴۷۰ ۱۳:۵۴:۴۰ ۱۰۹ جزئی ۰٫۲۴۱۲
۸ مارس ۴۷۱ ۰۰:۱۹:۴۰ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۳ ۰۸ دقیقه ۰۷ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۳۱ اوت ۴۷۱ ۲۰:۰۷:۱۱ ۸۱ کامل ۱٫۰۶۱۱ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۲۵ فوریه ۴۷۲ ۰۰:۱۶:۴۰ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۴ ۰۷ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۰ اوت ۴۷۲ ۱۱:۱۷:۳۱ ۹۱ کامل ۱٫۰۲۹۶ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۳ فوریه ۴۷۳ ۰۵:۱۶:۱۶ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۰ ۰۱ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۹ اوت ۴۷۳ ۲۰:۵۱:۵۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۴ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۴۶۳ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
۴ ژانویه ۴۷۴ ۰۶:۵۰:۳۸ ۶۸ جزئی ۰٫۷۰۹۵
۲ فوریه ۴۷۴ ۱۷:۱۶:۰۱ ۱۰۶ جزئی ۰٫۰۴۳۸
۳۰ ژوئیه ۴۷۴ ۰۸:۱۰:۰۵ ۷۳ جزئی ۰٫۷۴۲۵
۲۴ دسامبر ۴۷۴ ۲۲:۳۱:۵۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۳۲ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۹ ژوئیه ۴۷۵ ۱۰:۴۰:۲۳ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۲ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۴ دسامبر ۴۷۵ ۱۰:۵۷:۴۴ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۴ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۷ ژوئیه ۴۷۶ ۲۰:۰۶:۴۹ ۹۳ کامل ۱٫۰۳۵۰ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲ دسامبر ۴۷۶ ۱۶:۲۷:۳۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۶ ۰۵ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶۹۴ کیلومتر (۴۳۱ مایل)
۲۹ آوریل ۴۷۷ ۰۴:۵۰:۲۳ ۶۵ جزئی ۰٫۳۷۸۲
۲۸ مه ۴۷۷ ۱۱:۳۳:۳۷ ۱۰۳ جزئی ۰٫۷۰۲۳
۲۲ اکتبر ۴۷۷ ۲۱:۱۱:۱۳ ۷۰ جزئی ۰٫۲۱۱۳
۱۸ آوریل ۴۷۸ ۲۱:۰۶:۰۵ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۲۱ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۲ اکتبر ۴۷۸ ۰۱:۱۳:۴۶ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۸ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۸ آوریل ۴۷۹ ۰۸:۱۶:۴۲ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۱ ۰۱ دقیقه ۱۱ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۱ اکتبر ۴۷۹ ۱۲:۴۰:۲۶ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۵۸ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۷ مارس ۴۸۰ ۱۲:۰۴:۲۰ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۸ ۰۵ دقیقه ۱۶ ثانیه ۵۳۰ کیلومتر (۳۳۰ مایل)
۲۰ سپتامبر ۴۸۰ ۰۴:۳۱:۰۲ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۵۴۴ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۴ فوریه ۴۸۱ ۱۹:۵۸:۲۲ ۶۷ جزئی ۰٫۴۳۷۹
۱۱ اوت ۴۸۱ ۱۰:۰۲:۰۴ ۷۲ جزئی ۰٫۶۳۸۳
۹ سپتامبر ۴۸۱ ۲۰:۰۸:۱۳ ۱۱۰ جزئی ۰٫۱۴۸۸
۴ فوریه ۴۸۲ ۰۲:۵۷:۰۲ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۹ ۰۰ دقیقه ۰۵ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۳۱ ژوئیه ۴۸۲ ۱۷:۳۸:۵۰ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۹ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۲۴ ژانویه ۴۸۳ ۱۶:۲۲:۳۴ ۸۷ کامل ۱٫۰۴۴۶ ۰۴ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲۰ ژوئیه ۴۸۳ ۱۹:۰۱:۰۷ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۴ ۰۷ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۴ ژانویه ۴۸۴ ۰۸:۱۶:۴۹ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۶۶ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۸ ژوئیه ۴۸۴ ۲۰:۲۶:۴۰ ۱۰۲ جزئی ۰٫۹۳۲۱
۴ دسامبر ۴۸۴ ۰۷:۵۷:۰۶ ۶۹ جزئی ۰٫۵۱۸۷
۲۹ مه ۴۸۵ ۱۹:۳۴:۴۶ ۷۴ کامل ۱٫۰۴۲۰ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۲۳ نوامبر ۴۸۵ ۱۱:۲۲:۱۹ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۲ ۰۷ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۷۲ کیلومتر (۲۳۱ مایل)
۱۹ مه ۴۸۶ ۱۱:۵۸:۲۶ ۸۴ کامل ۱٫۰۸۰۶ ۰۶ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۲ نوامبر ۴۸۶ ۱۰:۲۴:۱۴ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۱ ۱۰ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۹ مه ۴۸۷ ۰۴:۵۱:۲۹ ۹۴ کامل ۱٫۰۵۵۹ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۱ نوامبر ۴۸۷ ۱۲:۴۱:۰۸ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۸ ۰۴ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲۹ مارس ۴۸۸ ۰۵:۲۴:۲۸ ۶۶ جزئی ۰٫۴۲۹۸
۲۷ آوریل ۴۸۸ ۱۷:۳۶:۴۴ ۱۰۴ جزئی ۰٫۱۹۸۳
۲۱ سپتامبر ۴۸۸ ۱۱:۵۲:۲۱ ۷۱ جزئی ۰٫۴۷۰۱
۲۰ اکتبر ۴۸۸ ۲۲:۲۱:۳۲ ۱۰۹ جزئی ۰٫۲۷۶۱
۱۸ مارس ۴۸۹ ۰۷:۲۶:۰۶ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۰ ۰۷ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۱ سپتامبر ۴۸۹ ۰۴:۱۳:۰۲ ۸۱ کامل ۱٫۰۵۶۴ ۰۴ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۷ مارس ۴۹۰ ۰۷:۳۹:۲۵ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۶ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۳۱ اوت ۴۹۰ ۱۹:۰۱:۲۶ ۹۱ کامل ۱٫۰۲۳۵ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۴ فوریه ۴۹۱ ۱۳:۱۱:۵۷ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۰ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۱ اوت ۴۹۱ ۰۴:۰۱:۴۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۱ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۱۵ ژانویه ۴۹۲ ۱۵:۳۵:۲۴ ۶۸ جزئی ۰٫۶۹۵۷
۱۴ فوریه ۴۹۲ ۰۱:۳۸:۴۴ ۱۰۶ جزئی ۰٫۰۸۷۶
۱۰ ژوئیه ۴۹۲ ۱۴:۳۷:۳۵ ۷۳ جزئی ۰٫۶۰۳۲
۴ ژانویه ۴۹۳ ۰۷:۱۷:۲۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۲۶ ۰۳ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۲۹ ژوئیه ۴۹۳ ۱۷:۲۵:۳۳ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۹ ۰۲ دقیقه ۱۶ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۲۴ دسامبر ۴۹۳ ۱۹:۳۰:۰۰ ۸۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۱۹ ژوئیه ۴۹۴ ۰۳:۱۷:۱۲ ۹۳ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۱۴ دسامبر ۴۹۴ ۰۰:۳۷:۵۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۹ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۷۰۳ کیلومتر (۴۳۷ مایل)
۱۰ مه ۴۹۵ ۱۲:۲۲:۵۰ ۶۵ جزئی ۰٫۲۴۵۸
۸ ژوئیه ۴۹۵ ۱۸:۵۸:۴۱ ۱۰۳ جزئی ۰٫۸۴۷۲
۳ نوامبر ۴۹۵ ۰۵:۰۷:۱۵ ۷۰ جزئی ۰٫۱۹۱۲
۲۹ آوریل ۴۹۶ ۰۴:۳۱:۵۳ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۰۰ ۰۳ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۲ اکتبر ۴۹۶ ۰۹:۲۶:۲۶ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۲ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۸ آوریل ۴۹۷ ۱۵:۲۴:۱۴ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۳ ۰۱ دقیقه ۱۸ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
۱۱ اکتبر ۴۹۷ ۲۱:۰۴:۴۱ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۵۴ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۷ آوریل ۴۹۸ ۱۸:۵۵:۵۲ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۹ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
۱ اکتبر ۴۹۸ ۱۲:۵۳:۰۶ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۵۱۵ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۶ فوریه ۴۹۹ ۰۳:۳۴:۲۶ ۶۷ جزئی ۰٫۳۸۳۴
۲۷ مارس ۴۹۹ ۱۹:۰۵:۵۳ ۱۰۵ جزئی ۰٫۰۱۵۸
۲۲ اوت ۴۹۹ ۱۷:۳۱:۵۸ ۷۲ جزئی ۰٫۵۳۱۴
۲۱ سپتامبر ۴۹۹ ۰۴:۱۱:۴۵ ۱۱۰ جزئی ۰٫۲۰۷۹
۱۵ فوریه ۵۰۰ ۱۱:۰۶:۲۷ ۷۷ مرکب ۱٫۰۰۴۶ ۰۰ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۱۱ اوت ۵۰۰ ۰۰:۳۵:۰۲ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۲ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)