فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سده چهارم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۳۰۱ پیش از میلاد تا ۴۰۰ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۵ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۳ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۶۳ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۵۶ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۳ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ ترین گرفت چرخه ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیه جغرافیایی منبع(s)
-۹۵۹۹-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۴۰۰ ۲۱:۵۲:۲۷ ۶۹ Total ۱٫۰۵۸۵ 03m 53s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۹۵۹۹-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۴۰۰ ۱۴:۳۶:۵۱ ۷۴ Partial ۰٫۴۴۷۲
-۹۶۰۰-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۳۹۹ ۰۸:۱۲:۳۲ ۴۱ Partial ۰٫۷۷۵۸
-۹۶۰۰-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۳۹۹ ۱۴:۵۴:۰۳ ۷۹ Partial ۰٫۳۰۶۷
-۹۶۰۰-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۳۹۹ ۱۹:۵۴:۴۳ ۴۶ Partial ۰٫۸۶۲۷
-۹۶۰۱-۰۵-۰۲ ۲ مه ۳۹۸ ۲۲:۲۱:۱۶ ۵۱ Total ۱٫۰۱۸۶ 01m 49s ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۹۶۰۱-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۳۹۸ ۰۳:۴۴:۲۸ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۴۰ 00m 23s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۹۶۰۲-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۳۹۷ ۰۵:۴۰:۳۳ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۴۹ 03m 29s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۹۶۰۲-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۳۹۷ ۱۷:۴۴:۴۹ ۶۶ Total ۱٫۰۴۶۳ 03m 39s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۶۰۳-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۳۹۶ ۰۶:۵۱:۲۴ ۷۱ Partial ۰٫۷۰۸۰
-۹۶۰۳-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۳۹۶ ۰۹:۴۱:۲۵ ۷۶ Partial ۰٫۹۰۱۴
-۹۶۰۴-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۳۹۵ ۱۹:۰۳:۰۵ ۴۳ Annular ۰٫۹۷۲۷ 01m 46s ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
-۹۶۰۴-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۳۹۵ ۱۰:۰۴:۵۵ ۴۸ Annular ۰٫۹۶۸۲ 02m 04s ۳۶۹ کیلومتر (۲۲۹ مایل)
-۹۶۰۵-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۳۹۴ ۰۶:۱۲:۵۶ ۵۳ Total ۱٫۰۳۵۸ 03m 03s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۹۶۰۵-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۳۹۴ ۱۳:۲۷:۴۵ ۵۸ Annular ۰٫۹۴۱۹ 06m 25s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۶۰۶-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۳۹۳ ۲۱:۵۳:۲۶ ۶۳ Total ۱٫۰۵۶۰ 04m 53s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۶۰۶-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۳۹۳ ۱۳:۳۴:۱۶ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۵۲ 06m 56s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۹۶۰۶-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۳۹۳ ۰۱:۳۸:۴۰ ۳۵ Partial ۰٫۰۳۱۵
-۹۶۰۷-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۳۹۲ ۱۳:۳۰:۳۴ ۷۳ Partial ۰٫۶۰۸۶
-۹۶۰۷-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۳۹۲ ۰۷:۱۹:۵۵ ۴۰ Partial ۰٫۱۸۶۱
-۹۶۰۷-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۳۹۲ ۱۷:۵۰:۱۷ ۷۸ Partial ۰٫۵۷۳۰
-۹۶۰۷-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۳۹۲ ۰۸:۳۹:۳۷ ۴۵ Annular ۰٫۹۳۳۹ 04m 31s ۵۸۷ کیلومتر (۳۶۵ مایل)
-۹۶۰۸-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۳۹۱ ۲۲:۰۱:۰۰ ۵۰ Total ۱٫۰۶۹۳ 04m 35s ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
-۹۶۰۸-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۳۹۱ ۰۸:۵۵:۳۷ ۵۵ Annular ۰٫۹۱۶۲ 10m 16s ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
-۹۶۰۹-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۳۹۰ ۱۵:۱۹:۰۸ ۶۰ Total ۱٫۰۷۶۹ 07m 04s ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۶۰۹-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۳۹۰ ۰۸:۳۹:۳۰ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۴۹ 08m 51s ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۶۱۰-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۳۸۹ ۰۶:۳۲:۱۸ ۷۰ Total ۱٫۰۲۵۱ 02m 12s ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۶۱۰-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۳۸۹ ۱۴:۳۷:۰۳ ۷۵ Partial ۰٫۸۰۱۷
-۹۶۱۱-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۳۸۸ ۰۱:۵۷:۰۰ ۴۲ Partial ۰٫۸۲۳۰
-۹۶۱۱-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۳۸۸ ۱۷:۰۴:۴۳ ۴۷ Total ۱٫۰۴۰۰ 02m 22s ۵۰۰ کیلومتر (۳۱۰ مایل)
-۹۶۱۲-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۳۸۷ ۰۲:۲۰:۴۸ ۵۲ Annular ۰٫۹۴۳۷ 06m 49s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۶۱۲-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۳۸۷ ۰۸:۴۸:۰۰ ۵۷ Total ۱٫۰۳۵۷ 03m 19s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۹۶۱۳-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۳۸۶ ۰۵:۱۳:۳۳ ۶۲ Annular ۰٫۹۷۶۶ 02m 29s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۹۶۱۳-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۳۸۶ ۲۰:۲۹:۲۸ ۶۷ Annular ۰٫۹۸۴۵ 01m 32s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۹۶۱۴-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۳۸۵ ۰۵:۲۱:۴۷ ۳۴ Partial ۰٫۰۳۳۲
-۹۶۱۴-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۳۸۵ ۱۵:۰۷:۵۷ ۷۲ Partial ۰٫۷۷۹۲
-۹۶۱۴-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۳۸۵ ۰۱:۰۸:۰۰ ۷۷ Partial ۰٫۶۰۶۷
-۹۶۱۵-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۳۸۴ ۲۱:۲۵:۰۴ ۴۴ Total ۱٫۰۴۵۶ 03m 49s ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۶۱۵-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۳۸۴ ۰۹:۲۹:۰۵ ۴۹ Annular ۰٫۹۴۶۸ 05m 02s ۸۴۴ کیلومتر (۵۲۴ مایل)
-۹۶۱۶-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۳۸۳ ۱۲:۰۵:۵۸ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۴۷ 01m 33s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۹۶۱۶-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۳۸۳ ۱۵:۵۰:۱۷ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۰۷ 01m 12s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۹۶۱۷-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۳۸۲ ۲۰:۵۹:۰۴ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۴۱ 04m 03s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۶۱۷-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۳۸۲ ۰۵:۱۶:۵۷ ۶۹ Total ۱٫۰۶۰۶ 04m 13s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۹۶۱۷-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۳۸۲ ۲۲:۳۵:۳۱ ۷۴ Partial ۰٫۴۵۸۴
-۹۶۱۸-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۳۸۱ ۱۵:۳۳:۵۷ ۴۱ Partial ۰٫۶۲۸۸
-۹۶۱۸-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۳۸۱ ۲۲:۲۰:۴۷ ۷۹ Partial ۰٫۴۴۳۵
-۹۶۱۸-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۳۸۱ ۰۴:۱۱:۳۴ ۴۶ Partial ۰٫۸۶۱۶
-۹۶۱۹-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۳۸۰ ۰۵:۲۵:۰۴ ۵۱ Hybrid ۱٫۰۱۵۵ 01m 34s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۹۶۱۹-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۳۸۰ ۱۲:۱۹:۵۹ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۵۲ 00m 31s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۹۶۲۰-۰۵-۰۲ ۲ مه ۳۷۹ ۱۲:۱۹:۴۳ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۴۵ 03m 37s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۹۶۲۰-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۳۷۹ ۰۲:۲۷:۵۷ ۶۶ Total ۱٫۰۴۵۳ 03m 32s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۹۶۲۱-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۳۷۸ ۱۳:۲۲:۳۱ ۷۱ Partial ۰٫۸۴۲۴
-۹۶۲۱-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۳۷۸ ۱۸:۱۵:۲۱ ۷۶ Partial ۰٫۹۲۴۴
-۹۶۲۲-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۳۷۷ ۰۲:۳۴:۰۶ ۴۳ Partial ۰٫۹۷۲۶
-۹۶۲۲-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۳۷۷ ۱۷:۳۷:۳۱ ۴۸ Annular ۰٫۹۵۸۴ 02m 34s
-۹۶۲۳-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۳۷۶ ۱۴:۱۵:۱۸ ۵۳ Total ۱٫۰۴۱۵ 03m 28s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۹۶۲۳-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۳۷۶ ۲۰:۲۹:۳۰ ۵۸ Annular ۰٫۹۳۷۶ 06m 47s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۶۲۴-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۳۷۵ ۰۶:۱۲:۵۲ ۶۳ Total ۱٫۰۵۹۴ 05m 02s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۶۲۴-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۳۷۵ ۲۰:۲۸:۵۶ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۴۵ 06m 47s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۶۲۵-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۳۷۴ ۱۰:۰۷:۲۰ ۳۵ Partial ۰٫۰۰۹۲
-۹۶۲۵-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۳۷۴ ۲۱:۵۰:۰۸ ۷۳ Partial ۰٫۶۴۵۷
-۹۶۲۵-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۳۷۴ ۱۴:۳۰:۴۱ ۴۰ Partial ۰٫۰۶۴۳
-۹۶۲۵-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۳۷۴ ۰۱:۰۳:۱۸ ۷۸ Partial ۰٫۶۹۱۴
-۹۶۲۵-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۳۷۴ ۱۶:۴۸:۴۳ ۴۵ Annular ۰٫۹۳۲۷ 04m 33s ۶۲۹ کیلومتر (۳۹۱ مایل)
-۹۶۲۶-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۳۷۳ ۰۵:۲۶:۴۱ ۵۰ Total ۱٫۰۶۸۶ 04m 17s ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۹۶۲۶-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۳۷۳ ۱۶:۵۵:۱۷ ۵۵ Annular ۰٫۹۱۶۹ 10m 02s ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۹۶۲۷-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۳۷۲ ۲۲:۴۳:۱۰ ۶۰ Total ۱٫۰۷۴۹ 06m 46s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۹۶۲۷-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۳۷۲ ۱۶:۵۲:۰۶ ۶۵ Annular ۰٫۹۳۷۲ 08m 35s ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۶۲۸-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۳۷۱ ۱۳:۳۷:۵۵ ۷۰ Total ۱٫۰۲۳۸ 02m 17s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۹۶۲۸-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۳۷۱ ۲۳:۱۳:۲۵ ۷۵ Partial ۰٫۸۰۸۴
-۹۶۲۹-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۳۷۰ ۰۸:۳۲:۴۴ ۴۲ Partial ۰٫۶۸۷۰
-۹۶۲۹-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۳۷۰ ۰۱:۴۳:۳۵ ۴۷ Total ۱٫۰۳۶۸ 02m 04s ۵۷۰ کیلومتر (۳۵۰ مایل)
-۹۶۳۰-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۳۶۹ ۰۸:۵۹:۵۵ ۵۲ Annular ۰٫۹۴۶۷ 06m 06s ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۹۶۳۰-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۳۶۹ ۱۷:۱۲:۲۴ ۵۷ Total ۱٫۰۳۰۴ 02m 48s ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
-۹۶۳۱-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۳۶۸ ۱۲:۲۳:۰۳ ۶۲ Annular ۰٫۹۸۳۰ 01m 52s ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۶۳۱-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۳۶۸ ۰۴:۲۴:۵۱ ۶۷ Annular ۰٫۹۷۸۶ 02m 14s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۶۳۲-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۳۶۷ ۲۲:۵۱:۲۴ ۷۲ Partial ۰٫۸۷۶۷
-۹۶۳۲-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۳۶۷ ۰۸:۲۹:۴۷ ۷۷ Partial ۰٫۶۶۹۷
-۹۶۳۳-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۳۶۶ ۰۵:۵۱:۳۱ ۴۴ Total ۱٫۰۴۷۱ 03m 45s ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۹۶۳۳-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۳۶۶ ۱۶:۲۲:۵۷ ۴۹ Partial ۰٫۹۰۷۵
-۹۶۳۴-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۳۶۵ ۲۰:۲۷:۳۴ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۴۴ 01m 31s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۹۶۳۴-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۳۶۵ ۲۳:۰۵:۳۶ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۱۸ 01m 19s ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
-۹۶۳۵-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۳۶۴ ۰۵:۰۴:۴۹ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۳۸ 04m 11s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۶۳۵-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۳۶۴ ۱۲:۴۷:۱۹ ۶۹ Total ۱٫۰۶۱۸ 04m 30s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۶۳۶-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۳۶۳ ۰۶:۲۸:۳۱ ۷۴ Partial ۰٫۴۷۶۶
-۹۶۳۶-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۳۶۳ ۲۲:۵۴:۴۵ ۴۱ Partial ۰٫۴۸۲۶
-۹۶۳۶-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۳۶۳ ۰۵:۵۰:۳۴ ۷۹ Partial ۰٫۵۷۴۵
-۹۶۳۶-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۳۶۳ ۱۲:۳۰:۳۳ ۴۶ Partial ۰٫۸۶۲۲
-۹۶۳۷-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۳۶۲ ۱۲:۲۳:۵۹ ۵۱ Hybrid ۱٫۰۱۱۵ 01m 12s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۶۳۷-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۳۶۲ ۲۰:۵۹:۴۴ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۷۱ 00m 42s ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۹۶۳۸-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۳۶۱ ۱۸:۵۳:۰۴ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۳۶ 03m 52s ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
-۹۶۳۸-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۳۶۱ ۱۱:۱۵:۱۷ ۶۶ Total ۱٫۰۴۴۶ 03m 28s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۶۳۹-۰۵-۰۱ ۱ مه ۳۶۰ ۱۹:۴۹:۱۰ ۷۱ Annular ۰٫۹۳۵۷ 04m 13s
-۹۶۳۹-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۳۶۰ ۰۲:۵۵:۱۴ ۷۶ Partial ۰٫۹۳۶۹
-۹۶۴۰-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۳۵۹ ۰۹:۵۷:۳۳ ۴۳ Partial ۰٫۸۸۴۴
-۹۶۴۰-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۳۵۹ ۰۱:۱۷:۳۳ ۴۸ Partial ۰٫۹۱۳۱
-۹۶۴۱-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۳۵۸ ۲۲:۰۹:۳۰ ۵۳ Total ۱٫۰۴۷۱ 03m 53s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۶۴۱-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۳۵۸ ۰۳:۴۰:۱۰ ۵۸ Annular ۰٫۹۳۳۳ 07m 13s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۶۴۲-۰۲-۲۹ ۲۹ فوریه ۳۵۷ ۱۴:۲۳:۰۵ ۶۳ Total ۱٫۰۶۲۸ 05m 11s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۹۶۴۲-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۳۵۷ ۰۳:۳۴:۳۰ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۳۷ 06m 39s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۶۴۳-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۳۵۶ ۰۶:۰۱:۴۰ ۷۳ Partial ۰٫۶۹۳۹
-۹۶۴۳-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۳۵۶ ۰۸:۲۴:۴۶ ۷۸ Partial ۰٫۷۹۹۷
-۹۶۴۴-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۳۵۵ ۰۰:۵۳:۲۰ ۴۵ Annular ۰٫۹۳۱۹ 04m 34s ۶۸۶ کیلومتر (۴۲۶ مایل)
-۹۶۴۴-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۳۵۵ ۱۲:۵۵:۰۸ ۵۰ Total ۱٫۰۶۷۱ 03m 58s ۳۵۷ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
-۹۶۴۴-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۳۵۵ ۰۰:۵۲:۲۷ ۵۵ Annular ۰٫۹۱۸۲ 09m 42s ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
-۹۶۴۵-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۳۵۴ ۰۶:۰۷:۲۴ ۶۰ Total ۱٫۰۷۲۱ 06m 22s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۹۶۴۵-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۳۵۴ ۰۱:۰۴:۵۲ ۶۵ Annular ۰٫۹۴۰۲ 08m 07s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۹۶۴۶-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۳۵۳ ۲۰:۴۳:۰۷ ۷۰ Total ۱٫۰۲۱۳ 02m 11s ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۹۶۴۶-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۳۵۳ ۰۷:۴۹:۵۳ ۷۵ Partial ۰٫۸۱۶۵
-۹۶۴۷-۰۵-۰۳ ۳ مه ۳۵۲ ۱۵:۰۴:۴۴ ۴۲ Partial ۰٫۵۴۷۵
-۹۶۴۷-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۳۵۲ ۱۰:۲۷:۳۰ ۴۷ Total ۱٫۰۳۴۱ 01m 50s ۶۶۴ کیلومتر (۴۱۳ مایل)
-۹۶۴۸-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۳۵۱ ۱۵:۳۴:۱۲ ۵۲ Annular ۰٫۹۴۹۴ 05m 25s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۶۴۸-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۳۵۱ ۰۱:۴۲:۳۵ ۵۷ Total ۱٫۰۲۵۴ 02m 19s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۹۶۴۹-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۳۵۰ ۱۹:۲۶:۴۴ ۶۲ Annular ۰٫۹۸۹۱ 01m 13s ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۹۶۴۹-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۳۵۰ ۱۲:۲۷:۲۶ ۶۷ Annular ۰٫۹۷۳۰ 02m 56s ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۹۶۵۰-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۳۴۹ ۰۶:۲۷:۰۶ ۷۲ Partial ۰٫۹۸۸۷
-۹۶۵۰-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۳۴۹ ۱۶:۰۱:۲۲ ۷۷ Partial ۰٫۷۱۸۵
-۹۶۵۱-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۳۴۸ ۱۴:۰۸:۳۹ ۴۴ Total ۱٫۰۴۸۱ 03m 36s ۳۴۶ کیلومتر (۲۱۵ مایل)
-۹۶۵۱-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۳۴۸ ۲۳:۲۶:۳۴ ۴۹ Partial ۰٫۸۱۰۵
-۹۶۵۲-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۳۴۷ ۰۴:۴۰:۱۷ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۴۲ 01m 30s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۹۶۵۲-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۳۴۷ ۰۶:۲۸:۳۴ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۳ 01m 22s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۶۵۳-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۳۴۶ ۱۳:۰۱:۰۲ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۴۰ 04m 18s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۹۶۵۳-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۳۴۶ ۲۰:۲۲:۴۳ ۶۹ Total ۱٫۰۶۲۱ 04m 44s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۹۶۵۴-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۳۴۵ ۱۴:۱۵:۱۱ ۷۴ Partial ۰٫۵۰۳۵
-۹۶۵۴-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۳۴۵ ۰۶:۱۴:۲۲ ۴۱ Partial ۰٫۳۳۶۵
-۹۶۵۴-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۳۴۵ ۱۳:۲۳:۴۵ ۷۹ Partial ۰٫۶۹۹۳
-۹۶۵۴-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۳۴۵ ۲۰:۵۱:۰۶ ۴۶ Partial ۰٫۸۶۴۰
-۹۶۵۵-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۳۴۴ ۱۹:۲۰:۳۳ ۵۱ Hybrid ۱٫۰۰۶۹ 00m 44s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۶۵۵-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۳۴۴ ۰۵:۴۲:۵۳ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۰۹۴ 00m 57s ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۹۶۵۶-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۳۴۳ ۰۱:۲۱:۴۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۲۲ 04m 13s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۶۵۶-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۳۴۳ ۲۰:۰۷:۰۰ ۶۶ Total ۱٫۰۴۴۳ 03m 26s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۶۵۷-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۳۴۲ ۰۲:۱۲:۰۰ ۷۱ Annular ۰٫۹۴۱۷ 04m 15s ۴۹۷ کیلومتر (۳۰۹ مایل)
-۹۶۵۷-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۳۴۲ ۱۱:۳۹:۱۰ ۷۶ Partial ۰٫۹۴۲۶
-۹۶۵۸-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۳۴۱ ۱۷:۱۵:۲۸ ۴۳ Partial ۰٫۷۸۵۳
-۹۶۵۸-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۳۴۱ ۰۹:۰۵:۰۲ ۴۸ Partial ۰٫۸۵۶۰
-۹۶۵۹-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۳۴۰ ۰۵:۵۸:۲۰ ۵۳ Total ۱٫۰۵۲۳ 04m 17s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۹۶۵۹-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۳۴۰ ۱۰:۵۸:۲۴ ۵۸ Annular ۰٫۹۲۹۳ 07m 41s ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۹۶۶۰-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۳۳۹ ۲۲:۲۶:۲۴ ۶۳ Total ۱٫۰۶۶۰ 05m 19s ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۹۶۶۰-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۳۳۹ ۱۰:۴۹:۳۹ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۲۷ 06m 33s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۶۶۱-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۳۳۸ ۱۴:۰۲:۲۳ ۷۳ Partial ۰٫۷۵۷۳
-۹۶۶۱-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۳۳۸ ۱۵:۵۶:۴۹ ۷۸ Partial ۰٫۸۹۴۴
-۹۶۶۲-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۳۳۷ ۰۸:۴۸:۵۹ ۴۵ Annular ۰٫۹۳۱۲ 04m 33s ۸۰۴ کیلومتر (۵۰۰ مایل)
-۹۶۶۲-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۳۳۷ ۲۰:۲۹:۳۷ ۵۰ Total ۱٫۰۶۴۶ 03m 38s ۴۰۵ کیلومتر (۲۵۲ مایل)
-۹۶۶۳-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۳۳۶ ۰۸:۴۲:۵۶ ۵۵ Annular ۰٫۹۲۰۰ 09m 16s ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
-۹۶۶۳-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۳۳۶ ۱۳:۳۵:۰۱ ۶۰ Total ۱٫۰۶۸۵ 05m 53s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۶۶۳-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۳۳۶ ۰۹:۱۵:۲۲ ۶۵ Annular ۰٫۹۴۳۸ 07m 28s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۹۶۶۴-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۳۳۵ ۰۳:۴۶:۵۲ ۷۰ Total ۱٫۰۱۷۹ 01m 55s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۶۶۴-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۳۳۵ ۱۶:۲۷:۱۹ ۷۵ Partial ۰٫۸۲۴۶
-۹۶۶۵-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۳۳۴ ۲۱:۲۹:۵۵ ۴۲ Partial ۰٫۳۹۹۸
-۹۶۶۵-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۳۳۴ ۱۱:۲۰:۵۸ ۸۰ Partial ۰٫۱۳۱۸
-۹۶۶۵-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۳۳۴ ۱۹:۱۶:۵۷ ۴۷ Total ۱٫۰۳۲۱ 01m 39s ۷۳۶ کیلومتر (۴۵۷ مایل)
-۹۶۶۶-۰۵-۰۲ ۲ مه ۳۳۳ ۲۲:۰۳:۲۱ ۵۲ Annular ۰٫۹۵۱۶ 04m 47s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۹۶۶۶-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۳۳۳ ۱۰:۱۹:۱۴ ۵۷ Total ۱٫۰۲۰۹ 01m 53s ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۹۶۶۷-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۳۳۲ ۰۲:۲۶:۵۶ ۶۲ Annular ۰٫۹۹۴۹ 00m 35s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۶۶۷-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۳۳۲ ۲۰:۳۵:۳۶ ۶۷ Annular ۰٫۹۶۷۷ 03m 40s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۹۶۶۸-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۳۳۱ ۱۳:۵۸:۳۷ ۷۲ Total ۱٫۰۳۶۰ 02m 28s ۳۸۱ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
-۹۶۶۸-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۳۳۱ ۲۳:۳۹:۵۷ ۷۷ Partial ۰٫۷۵۶۷
-۹۶۶۹-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۳۳۰ ۲۲:۱۷:۴۳ ۴۴ Total ۱٫۰۴۸۶ 03m 22s ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
-۹۶۶۹-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۳۳۰ ۰۶:۳۹:۵۰ ۴۹ Partial ۰٫۷۲۶۳
-۹۶۷۰-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۳۲۹ ۱۲:۴۴:۰۷ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۴۱ 01m 29s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۹۶۷۰-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۳۲۹ ۱۴:۰۰:۵۸ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۶ 01m 21s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۶۷۱-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۳۲۸ ۲۰:۴۸:۰۵ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۴۴ 04m 27s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۶۷۱-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۳۲۸ ۰۴:۰۶:۰۸ ۶۹ Total ۱٫۰۶۱۸ 04m 54s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۹۶۷۲-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۳۲۷ ۲۱:۵۳:۵۴ ۷۴ Partial ۰٫۵۴۰۸
-۹۶۷۲-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۳۲۷ ۱۳:۳۴:۴۱ ۴۱ Partial ۰٫۱۹۴۳
-۹۶۷۲-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۳۲۷ ۲۱:۰۱:۱۸ ۷۹ Partial ۰٫۸۱۵۵
-۹۶۷۲-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۳۲۷ ۰۵:۱۰:۴۸ ۴۶ Partial ۰٫۸۶۴۰
-۹۶۷۳-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۳۲۶ ۰۲:۱۵:۴۳ ۵۱ Hybrid ۱٫۰۰۱۴ 00m 09s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۹۶۷۳-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۳۲۶ ۱۴:۲۵:۴۷ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۱۲۳ 01m 16s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۹۶۷۴-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۳۲۵ ۰۷:۴۸:۳۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۶۰۳ 04m 41s ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۶۷۴-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۳۲۵ ۰۵:۰۰:۲۱ ۶۶ Total ۱٫۰۴۴۵ 03m 28s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۶۷۵-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۳۲۴ ۰۸:۳۲:۵۲ ۷۱ Annular ۰٫۹۴۵۳ 04m 15s ۳۴۵ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
-۹۶۷۵-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۳۲۴ ۲۰:۲۵:۵۹ ۷۶ Partial ۰٫۹۴۲۷
-۹۶۷۶-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۳۲۳ ۰۰:۲۷:۴۴ ۴۳ Partial ۰٫۶۷۵۶
-۹۶۷۶-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۳۲۳ ۱۱:۴۱:۱۶ ۸۱ Partial ۰٫۰۳۳۸
-۹۶۷۶-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۳۲۳ ۱۶:۵۹:۵۵ ۴۸ Partial ۰٫۸۱۱۸
-۹۶۷۷-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۳۲۲ ۱۳:۳۸:۲۹ ۵۳ Total ۱٫۰۵۷۱ 04m 41s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۶۷۷-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۳۲۲ ۱۸:۲۶:۳۲ ۵۸ Annular ۰٫۹۲۵۶ 08m 14s ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۹۶۷۸-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۳۲۱ ۰۶:۲۱:۰۵ ۶۳ Total ۱٫۰۶۸۹ 05m 28s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
-۹۶۷۸-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۳۲۱ ۱۸:۱۵:۱۸ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۱۸ 06m 29s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۶۷۹-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۳۲۰ ۲۱:۵۴:۵۳ ۷۳ Partial ۰٫۸۳۱۴
-۹۶۷۹-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۳۲۰ ۲۳:۳۸:۴۸ ۷۸ Partial ۰٫۹۷۵۸
-۹۶۸۰-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۳۱۹ ۱۶:۳۷:۳۹ ۴۵ Annular ۰٫۹۳۰۵ 04m 31s ۰۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۹۶۸۰-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۳۱۹ ۰۴:۰۸:۰۴ ۵۰ Total ۱٫۰۶۱۰ 03m 17s ۴۹۴ کیلومتر (۳۰۷ مایل)
-۹۶۸۱-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۳۱۸ ۱۶:۲۸:۴۴ ۵۵ Annular ۰٫۹۲۲۵ 08m 47s ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۶۸۱-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۳۱۸ ۲۱:۰۵:۴۱ ۶۰ Total ۱٫۰۶۴۲ 05m 21s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۹۶۸۲-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۳۱۷ ۱۷:۲۱:۵۱ ۶۵ Annular ۰٫۹۴۸۱ 06m 41s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۶۸۲-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۳۱۷ ۱۰:۵۳:۲۱ ۷۰ Hybrid ۱٫۰۱۳۷ 01m 30s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۹۶۸۲-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۳۱۷ ۰۱:۰۲:۰۵ ۷۵ Partial ۰٫۸۳۸۶
-۹۶۸۳-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۳۱۶ ۰۳:۵۳:۱۷ ۴۲ Partial ۰٫۲۵۲۱
-۹۶۸۳-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۳۱۶ ۱۷:۵۵:۲۰ ۸۰ Partial ۰٫۲۶۷۷
-۹۶۸۳-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۳۱۶ ۰۴:۰۸:۱۸ ۴۷ Total ۱٫۰۳۰۶ 01m 32s ۸۰۷ کیلومتر (۵۰۱ مایل)
-۹۶۸۴-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۳۱۵ ۰۴:۳۰:۳۵ ۵۲ Annular ۰٫۹۵۳۴ 04m 14s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۹۶۸۴-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۳۱۵ ۱۸:۵۹:۰۶ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۱۶۸ 01m 30s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۹۶۸۵-۰۵-۰۳ ۳ مه ۳۱۴ ۰۹:۲۲:۲۹ ۶۲ Hybrid ۱٫۰۰۰۲ 00m 02s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۹۶۸۵-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۳۱۴ ۰۴:۴۹:۰۹ ۶۷ Annular ۰٫۹۶۳۰ 04m 22s ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۶۸۶-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۳۱۳ ۲۱:۲۴:۴۸ ۷۲ Total ۱٫۰۴۳۸ 03m 20s ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۹۶۸۶-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۳۱۳ ۰۷:۲۵:۳۱ ۷۷ Partial ۰٫۷۸۴۸
-۹۶۸۷-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۳۱۲ ۰۶:۱۷:۳۹ ۴۴ Total ۱٫۰۴۷۶ 02m 58s ۶۸۰ کیلومتر (۴۲۰ مایل)
-۹۶۸۷-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۳۱۲ ۱۴:۰۴:۱۲ ۴۹ Partial ۰٫۶۵۶۹
-۹۶۸۸-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۳۱۱ ۲۰:۳۷:۲۲ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۳۹ 01m 26s ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۶۸۸-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۳۱۱ ۲۱:۴۲:۱۰ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۴ 01m 18s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۶۸۹-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۳۱۰ ۰۴:۲۴:۴۰ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۵۱ 04m 34s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۶۸۹-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۳۱۰ ۱۱:۵۶:۴۹ ۶۹ Total ۱٫۰۶۰۹ 05m 00s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۶۹۰-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۳۰۹ ۰۵:۲۳:۲۸ ۷۴ Partial ۰٫۵۹۰۴
-۹۶۹۰-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۳۰۹ ۲۰:۵۷:۰۸ ۴۱ Partial ۰٫۰۵۸۶
-۹۶۹۰-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۳۰۹ ۰۴:۴۴:۵۶ ۷۹ Partial ۰٫۹۲۰۱
-۹۶۹۰-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۳۰۹ ۱۳:۲۹:۲۳ ۴۶ Partial ۰٫۸۶۲۲
-۹۶۹۱-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۳۰۸ ۰۹:۱۰:۱۵ ۵۱ Annular ۰٫۹۹۵۳ 00m 30s ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۶۹۱-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۳۰۸ ۲۳:۰۸:۵۹ ۵۶ Hybrid ۱٫۰۱۵۶ 01m 38s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۹۶۹۲-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۳۰۷ ۱۴:۱۴:۰۶ ۶۱ Annular ۰٫۹۵۷۹ 05m 14s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۹۶۹۲-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۳۰۷ ۱۳:۵۴:۱۹ ۶۶ Total ۱٫۰۴۵۲ 03m 31s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۹۶۹۳-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۳۰۶ ۱۴:۵۳:۰۰ ۷۱ Annular ۰٫۹۴۸۱ 04m 17s ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۹۶۹۳-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۳۰۶ ۰۵:۱۴:۰۹ ۷۶ Partial ۰٫۹۴۰۰
-۹۶۹۴-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۳۰۵ ۰۷:۳۷:۱۰ ۴۳ Partial ۰٫۵۵۸۸
-۹۶۹۴-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۳۰۵ ۱۸:۲۶:۳۸ ۸۱ Partial ۰٫۱۸۰۴
-۹۶۹۴-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۳۰۵ ۰۰:۵۹:۴۴ ۴۸ Partial ۰٫۷۷۶۴
-۹۶۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۳۰۴ ۲۱:۱۵:۰۹ ۵۳ Total ۱٫۰۶۱۳ 05m 04s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۹۶۹۵-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۳۰۴ ۰۲:۰۲:۱۷ ۵۸ Annular ۰٫۹۲۲۳ 08m 49s ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
-۹۶۹۶-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۳۰۳ ۱۴:۰۸:۳۴ ۶۳ Total ۱٫۰۷۱۳ 05m 37s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۶۹۶-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۳۰۳ ۰۱:۵۰:۵۷ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۱۱ 06m 26s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۶۹۷-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۳۰۲ ۰۵:۳۷:۱۳ ۷۳ Partial ۰٫۹۱۹۶
-۹۶۹۷-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۳۰۲ ۰۷:۳۱:۴۳ ۷۸ Annular ۰٫۹۸۲۳ 01m 16s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۹۶۹۸-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۳۰۱ ۰۰:۱۴:۲۴ ۴۵ Annular ۰٫۹۵۵۹
-۹۶۹۸-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۳۰۱ ۱۱:۵۵:۰۶ ۵۰ Total ۱٫۰۵۶۲ 02m 52s ۷۴۸ کیلومتر (۴۶۵ مایل)