فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ چهارم پس از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۳۰۱ میلادی تا سال ۴۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۲ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۳ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۶ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۶ خورشیدگرفتگی کامل و ۷ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۲۵ آوریل ۳۰۱ ۰۹:۰۴:۱۵ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۲۶ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۸ اکتبر ۳۰۱ ۱۴:۵۶:۱۹ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۲ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱۴ آوریل ۳۰۲ ۲۱:۱۷:۰۰ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۴ ۰۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۸ اکتبر ۳۰۲ ۰۱:۱۷:۵۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۶۳ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۴ آوریل ۳۰۳ ۰۲:۰۹:۰۰ ۹۲ جزئی ۰٫۸۰۰۷
۲۷ سپتامبر ۳۰۳ ۱۶:۴۱:۲۴ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۶۳ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۴۰۵ کیلومتر (۲۵۲ مایل)
۲۲ فوریه ۳۰۴ ۱۰:۰۹:۱۷ ۶۴ جزئی ۰٫۷۸۵۱
۱۷ اوت ۳۰۴ ۲۲:۳۳:۰۳ ۶۹ جزئی ۰٫۹۷۰۵
۱۰ فوریه ۳۰۵ ۱۶:۰۷:۵۹ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۴ ۰۰ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۷ اوت ۳۰۵ ۰۷:۰۸:۵۶ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۷ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۳۱ ژانویه ۳۰۶ ۰۴:۵۳:۱۶ ۸۴ کامل ۱٫۰۴۰۸ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۷ ژوئیه ۳۰۶ ۰۹:۰۳:۵۹ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۰ ژانویه ۳۰۷ ۲۰:۴۸:۲۰ ۹۴ جزئی ۰٫۹۲۴۳
۱۶ ژوئیه ۳۰۷ ۰۹:۵۵:۳۸ ۹۹ جزئی ۰٫۶۱۶۴
۱۱ دسامبر ۳۰۷ ۲۱:۴۷:۰۹ ۶۶ جزئی ۰٫۹۲۱۷
۵ ژوئن ۳۰۸ ۰۷:۲۸:۲۱ ۷۱ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۳۰ نوامبر ۳۰۸ ۰۲:۱۶:۲۷ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۴ ۰۹ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
۲۵ مه ۳۰۹ ۲۳:۲۶:۰۸ ۸۱ کامل ۱٫۰۷۹۹ ۰۶ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۹ نوامبر ۳۰۹ ۰۱:۲۸:۴۲ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۱ ۰۹ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۱۵ مه ۳۱۰ ۱۶:۳۴:۵۷ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۳ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۸ نوامبر ۳۱۰ ۰۲:۴۷:۳۲ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۵ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه
۵ آوریل ۳۱۱ ۱۸:۴۷:۵۹ ۶۳ جزئی ۰٫۷۷۳۷
۲۹ سپتامبر ۳۱۱ ۰۰:۱۴:۰۷ ۶۸ جزئی ۰٫۸۱۳۰
۲۴ مارس ۳۱۲ ۲۱:۴۳:۵۷ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۱ ۰۶ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۱۷ سپتامبر ۳۱۲ ۱۶:۱۸:۵۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۵۸۱ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۳ مارس ۳۱۳ ۲۱:۴۸:۵۸ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۲ ۰۶ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۷ سپتامبر ۳۱۳ ۰۷:۳۲:۵۷ ۸۸ کامل ۱٫۰۲۸۰ ۰۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۳ مارس ۳۱۴ ۰۲:۲۵:۰۹ ۹۳ جزئی ۰٫۸۹۱۰
۲۷ اوت ۳۱۴ ۱۷:۲۹:۱۳ ۹۸ جزئی ۰٫۸۱۳۶
۲۲ ژانویه ۳۱۵ ۰۴:۰۶:۱۳ ۶۵ کامل ۱٫۰۳۴۴ ۰۱ دقیقه ۴۸ ثانیه ۴۴۹ کیلومتر (۲۷۹ مایل)
۱۸ ژوئیه ۳۱۵ ۰۴:۳۴:۴۳ ۷۰ جزئی ۰٫۹۲۹۶
۱۱ ژانویه ۳۱۶ ۱۹:۵۹:۲۴ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۰۶ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۶ ژوئیه ۳۱۶ ۰۶:۳۵:۵۱ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۰ ۰۲ دقیقه ۳۷ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۳۱ دسامبر ۳۱۶ ۰۹:۰۲:۱۳ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۵ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۵ ژوئن ۳۱۷ ۱۵:۲۳:۱۳ ۹۰ کامل ۱٫۰۲۸۸ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۲۰ دسامبر ۳۱۷ ۱۵:۱۹:۵۹ ۹۵ جزئی ۰٫۷۰۶۶
۱۶ مه ۳۱۸ ۲۳:۵۳:۳۶ ۶۲ جزئی ۰٫۵۵۰۱
۱۵ ژوئن ۳۱۸ ۰۶:۲۹:۰۹ ۱۰۰ جزئی ۰٫۵۳۶۸
۹ نوامبر ۳۱۸ ۱۹:۵۸:۱۹ ۶۷ جزئی ۰٫۵۸۲۲
۶ مه ۳۱۹ ۱۶:۲۹:۰۸ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۰۸ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۲۹ اکتبر ۳۱۹ ۲۳:۱۰:۰۶ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲۵ آوریل ۳۲۰ ۰۴:۲۱:۵۸ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۵ ۰۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۱۸ اکتبر ۳۲۰ ۰۹:۴۶:۰۹ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۶۳ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۴ آوریل ۳۲۱ ۰۸:۵۵:۵۰ ۹۲ جزئی ۰٫۹۱۵۹
۸ اکتبر ۳۲۱ ۰۱:۰۹:۳۹ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۴۵ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳۴۳ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
۴ مارس ۳۲۲ ۱۷:۳۴:۳۳ ۶۴ جزئی ۰٫۷۲۱۲
۲۹ اوت ۳۲۲ ۰۶:۱۳:۰۲ ۶۹ جزئی ۰٫۸۷۳۶
۲۲ فوریه ۳۲۳ ۰۰:۰۷:۵۹ ۷۴ Hybrid ۱٫۰۰۰۴ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۱۸ اوت ۳۲۳ ۱۴:۱۳:۲۲ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۸ ۰۴ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۱۱ فوریه ۳۲۴ ۱۳:۱۸:۵۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۴۵۷ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۶ اوت ۳۲۴ ۱۵:۴۴:۵۰ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۹ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۳۱ ژانویه ۳۲۵ ۰۵:۲۳:۲۵ ۹۴ جزئی ۰٫۹۵۲۶
۲۶ ژوئیه ۳۲۵ ۱۶:۴۱:۴۴ ۹۹ جزئی ۰٫۷۴۷۲
۲۲ دسامبر ۳۲۵ ۰۶:۱۶:۱۴ ۶۶ جزئی ۰٫۹۱۰۶
۱۶ ژوئن ۳۲۶ ۱۴:۴۲:۰۱ ۷۱ کامل ۱٫۰۴۰۳ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۱ دسامبر ۳۲۶ ۱۰:۲۳:۲۸ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۷ ۱۰ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۶ ژوئن ۳۲۷ ۰۶:۵۲:۲۱ ۸۱ کامل ۱٫۰۸۱۰ ۰۷ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
۳۰ نوامبر ۳۲۷ ۰۹:۲۹:۵۵ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۳ ۰۹ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۲۵ مه ۳۲۸ ۲۳:۵۶:۳۰ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۷۷ کیلومتر (۱۷۲ مایل)
۱۸ نوامبر ۳۲۸ ۱۱:۰۴:۰۹ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۶ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۹۵۱ کیلومتر (۵۹۱ مایل)
۱۶ آوریل ۳۲۹ ۰۱:۵۱:۱۹ ۶۳ جزئی ۰٫۶۵۰۰
۱۵ مه ۳۲۹ ۱۳:۱۶:۳۳ ۱۰۱ جزئی ۰٫۰۴۶۰
۹ اکتبر ۳۲۹ ۰۸:۳۹:۳۱ ۶۸ جزئی ۰٫۷۷۶۹
۵ آوریل ۳۳۰ ۰۴:۳۳:۲۷ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۳ ۰۶ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۹ سپتامبر ۳۳۰ ۰۰:۴۰:۱۷ ۷۸ کامل ۱٫۰۵۴۰ ۰۴ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲۵ مارس ۳۳۱ ۰۴:۵۲:۱۲ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۳ ۰۵ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۸ سپتامبر ۳۳۱ ۱۵:۳۳:۰۸ ۸۸ کامل ۱٫۰۲۲۱ ۰۱ دقیقه ۵۸ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۳ مارس ۳۳۲ ۱۰:۰۱:۵۷ ۹۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۹
۷ سپتامبر ۳۳۲ ۰۰:۵۶:۴۵ ۹۸ جزئی ۰٫۸۸۶۹
۱ فوریه ۳۳۳ ۱۲:۳۹:۵۳ ۶۵ کامل ۱٫۰۳۶۸ ۰۱ دقیقه ۵۴ ثانیه ۶۵۵ کیلومتر (۴۰۷ مایل)
۲۸ ژوئیه ۳۳۳ ۱۱:۰۹:۴۹ ۷۰ جزئی ۰٫۸۰۰۷
۲۲ ژانویه ۳۳۴ ۰۴:۳۹:۱۲ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۱۰ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۷ ژوئیه ۳۳۴ ۱۳:۲۳:۳۲ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۹ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۱ ژانویه ۳۳۵ ۱۷:۳۱:۳۰ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۱ ۰۱ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۶ ژوئیه ۳۳۵ ۲۲:۳۴:۵۹ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۱۹ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۳۱ دسامبر ۳۳۵ ۲۳:۲۹:۵۲ ۹۵ جزئی ۰٫۷۱۲۳
۲۷ مه ۳۳۶ ۰۷:۲۰:۳۱ ۶۲ جزئی ۰٫۴۱۰۷
۲۵ ژوئن ۳۳۶ ۱۳:۵۴:۲۵ ۱۰۰ جزئی ۰٫۶۷۹۹
۲۰ نوامبر ۳۳۶ ۰۴:۰۰:۳۹ ۶۷ جزئی ۰٫۵۷۳۲
۱۶ مه ۳۳۷ ۲۳:۵۰:۰۴ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۸۱ ۰۳ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۹ نوامبر ۳۳۷ ۰۷:۲۹:۱۷ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۱ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۶ مه ۳۳۸ ۱۱:۲۲:۰۳ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۹ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۹ اکتبر ۳۳۸ ۱۸:۲۰:۵۴ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۶۶ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۵ آوریل ۳۳۹ ۱۵:۳۵:۱۶ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۹ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۷۴۵ کیلومتر (۴۶۳ مایل)
۱۹ اکتبر ۳۳۹ ۰۹:۴۴:۴۲ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۲۵ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۵ مارس ۳۴۰ ۰۰:۵۱:۲۵ ۶۴ جزئی ۰٫۶۴۴۲
۸ سپتامبر ۳۴۰ ۱۴:۰۰:۳۸ ۶۹ جزئی ۰٫۷۹۱۲
۴ مارس ۳۴۱ ۰۷:۵۸:۴۳ ۷۴ Hybrid ۱٫۰۰۶۵ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
۲۸ اوت ۳۴۱ ۲۱:۲۶:۳۲ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۹ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۱ فوریه ۳۴۲ ۲۱:۳۶:۳۹ ۸۴ کامل ۱٫۰۵۰۷ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۷ اوت ۳۴۲ ۲۲:۳۳:۱۴ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۴ ۰۷ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۱ فوریه ۳۴۳ ۱۳:۵۱:۴۹ ۹۴ جزئی ۰٫۹۹۰۹
۶ اوت ۳۴۳ ۲۳:۳۵:۱۰ ۹۹ جزئی ۰٫۸۶۹۵
۲ ژانویه ۳۴۴ ۱۴:۴۲:۳۹ ۶۶ جزئی ۰٫۸۹۶۷
۲۶ ژوئن ۳۴۴ ۲۱:۵۶:۵۰ ۷۱ کامل ۱٫۰۴۰۵ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۲۱ دسامبر ۳۴۴ ۱۸:۳۰:۱۹ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۸ ۱۰ دقیقه ۳۴ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۱۶ ژوئیه ۳۴۵ ۱۴:۱۸:۴۸ ۸۱ کامل ۱٫۰۸۱۱ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۰ دسامبر ۳۴۵ ۱۷:۳۲:۵۳ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۱ ۰۹ دقیقه ۱۳ ثانیه ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۶ ژوئیه ۳۴۶ ۰۷:۱۷:۱۹ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۸۶ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۹ نوامبر ۳۴۶ ۱۹:۲۵:۱۲ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۹ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۸۲۵ کیلومتر (۵۱۳ مایل)
۲۷ آوریل ۳۴۷ ۰۸:۴۷:۴۰ ۶۳ جزئی ۰٫۵۱۸۳
۲۶ مه ۳۴۷ ۲۰:۱۵:۲۴ ۱۰۱ جزئی ۰٫۱۷۵۳
۲۰ اکتبر ۳۴۷ ۱۷:۱۲:۰۸ ۶۸ جزئی ۰٫۷۵۰۴
۱۵ آوریل ۳۴۸ ۱۱:۱۵:۴۴ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۴ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۹ اکتبر ۳۴۸ ۰۹:۰۸:۳۸ ۷۸ کامل ۱٫۰۵۰۱ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۴ آوریل ۳۴۹ ۱۱:۴۸:۳۲ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۲ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۲۸ سپتامبر ۳۴۹ ۲۳:۴۱:۰۳ ۸۸ Hybrid ۱٫۰۱۶۳ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۲۴ مارس ۳۵۰ ۱۷:۳۳:۰۴ ۹۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۰ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۱۸ سپتامبر ۳۵۰ ۰۸:۳۰:۵۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۳
۱۲ فوریه ۳۵۱ ۲۱:۰۶:۴۵ ۶۵ کامل ۱٫۰۱۰۲
۸ اوت ۳۵۱ ۱۷:۵۲:۲۱ ۷۰ جزئی ۰٫۶۸۲۱
۲ فوریه ۳۵۲ ۱۳:۱۰:۵۲ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۱۷ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۷ ژوئیه ۳۵۲ ۲۰:۱۸:۵۷ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۳ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۲ ژانویه ۳۵۳ ۰۱:۵۳:۰۳ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۴ ۰۱ دقیقه ۰۹ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۱۷ ژوئیه ۳۵۳ ۰۵:۵۳:۱۵ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۴۱ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۱۱ ژانویه ۳۵۴ ۰۷:۳۳:۱۰ ۹۵ جزئی ۰٫۷۲۶۶
۷ ژوئن ۳۵۴ ۱۴:۴۶:۵۶ ۶۲ جزئی ۰٫۲۷۰۴
۶ ژوئیه ۳۵۴ ۲۱:۲۳:۳۸ ۱۰۰ جزئی ۰٫۸۱۷۸
۱ دسامبر ۳۵۴ ۱۲:۰۷:۰۶ ۶۷ جزئی ۰٫۵۶۸۶
۲۸ مه ۳۵۵ ۰۷:۰۵:۳۸ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۴۶ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۰ نوامبر ۳۵۵ ۱۵:۵۵:۱۴ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۸ ۰۲ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۶ مه ۳۵۶ ۱۸:۱۴:۲۷ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۹ ۰۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
۹ نوامبر ۳۵۶ ۰۳:۰۲:۱۸ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۷۲ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۵ مه ۳۵۷ ۲۲:۰۷:۳۶ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۰ ۰۵ دقیقه ۵۸ ثانیه ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
۲۹ اکتبر ۳۵۷ ۱۸:۲۶:۴۲ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۰۶ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۶ مارس ۳۵۸ ۰۸:۰۲:۳۷ ۶۴ جزئی ۰٫۵۵۷۴
۱۹ سپتامبر ۳۵۸ ۲۱:۵۳:۵۸ ۶۹ جزئی ۰٫۷۱۹۸
۱۵ مارس ۳۵۹ ۱۵:۴۴:۴۱ ۷۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۶ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۹ سپتامبر ۳۵۹ ۰۴:۴۵:۳۴ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۰ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۴ مارس ۳۶۰ ۰۵:۴۷:۱۵ ۸۴ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۸ اوت ۳۶۰ ۰۵:۳۰:۱۴ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۸ ۰۷ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۲۱ فوریه ۳۶۱ ۲۲:۱۲:۱۴ ۹۴ کامل ۱٫۰۳۹۵ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۸۵۳ کیلومتر (۵۳۰ مایل)
۱۷ اوت ۳۶۱ ۰۶:۳۸:۴۸ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه
۱۲ ژانویه ۳۶۲ ۲۳:۰۲:۱۰ ۶۶ جزئی ۰٫۸۷۴۳
۸ ژوئیه ۳۶۲ ۰۵:۱۷:۵۷ ۷۱ کامل ۱٫۰۳۹۳ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴۲۱ کیلومتر (۲۶۲ مایل)
۲ ژانویه ۳۶۳ ۰۲:۳۲:۵۸ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۴ ۱۰ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۷ ژوئن ۳۶۳ ۲۱:۴۶:۲۹ ۸۱ کامل ۱٫۰۸۰۴ ۰۷ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۲۲ دسامبر ۳۶۳ ۰۱:۳۵:۱۷ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷ ۰۹ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
۱۶ ژوئن ۳۶۴ ۱۴:۳۶:۱۲ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۶۶ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۰ دسامبر ۳۶۴ ۰۳:۴۷:۳۳ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۹ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۷۲۱ کیلومتر (۴۴۸ مایل)
۷ مه ۳۶۵ ۱۵:۳۵:۴۲ ۶۳ جزئی ۰٫۳۷۷۲
۶ ژوئن ۳۶۵ ۰۳:۱۰:۳۱ ۱۰۱ جزئی ۰٫۳۰۸۴
۳۱ اکتبر ۳۶۵ ۰۱:۵۲:۱۶ ۶۸ جزئی ۰٫۷۳۴۷
۲۶ آوریل ۳۶۶ ۱۷:۵۰:۱۸ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۰ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۰ اکتبر ۳۶۶ ۱۷:۴۳:۳۰ ۷۸ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۵ آوریل ۳۶۷ ۱۸:۳۸:۲۶ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۰ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۰ اکتبر ۳۶۷ ۰۷:۵۵:۴۹ ۸۸ Hybrid ۱٫۰۱۰۵ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۴ آوریل ۳۶۸ ۰۰:۵۶:۱۷ ۹۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۷ ۰۰ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۸ سپتامبر ۳۶۸ ۱۶:۱۳:۰۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه
۲۳ فوریه ۳۶۹ ۰۵:۲۶:۳۳ ۶۵ جزئی ۰٫۹۵۸۳
۱۹ اوت ۳۶۹ ۰۰:۴۳:۱۴ ۷۰ جزئی ۰٫۵۷۵۸
۱۲ فوریه ۳۷۰ ۲۱:۳۶:۰۲ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۲۵ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۸ اوت ۳۷۰ ۰۳:۲۲:۴۸ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۵ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۲ فوریه ۳۷۱ ۱۰:۰۸:۴۲ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۹ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۲۸ ژوئیه ۳۷۱ ۱۳:۱۶:۴۷ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۵۷ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۲ ژانویه ۳۷۲ ۱۵:۳۱:۲۱ ۹۵ جزئی ۰٫۷۴۷۳
۱۷ ژوئن ۳۷۲ ۲۲:۱۳:۲۵ ۶۲ جزئی ۰٫۱۳۰۵
۱۷ ژوئیه ۳۷۲ ۰۴:۵۶:۵۶ ۱۰۰ جزئی ۰٫۹۴۹۷
۱۱ دسامبر ۳۷۲ ۲۰:۱۴:۰۰ ۶۷ جزئی ۰٫۵۶۴۱
۷ ژوئن ۳۷۳ ۱۴:۲۰:۱۶ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۰۱ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱ دسامبر ۳۷۳ ۰۰:۲۳:۴۳ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۲ ۰۲ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۲۸ مه ۳۷۴ ۰۱:۰۴:۰۳ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۳ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۰ نوامبر ۳۷۴ ۱۱:۴۶:۵۴ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۸۳ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۱۷ مه ۳۷۵ ۰۴:۳۵:۳۶ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۶ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۱۰ نوامبر ۳۷۵ ۰۳:۱۳:۲۳ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۵ آوریل ۳۷۶ ۱۵:۰۵:۰۴ ۶۴ جزئی ۰٫۴۵۶۷
۵ مه ۳۷۶ ۰۵:۰۹:۳۴ ۱۰۲ جزئی ۰٫۰۴۸۷
۳۰ سپتامبر ۳۷۶ ۰۵:۵۵:۵۰ ۶۹ جزئی ۰٫۶۶۳۳
۲۵ مارس ۳۷۷ ۲۳:۲۲:۲۳ ۷۴ کامل ۱٫۰۱۸۴ ۰۱ دقیقه ۴۱ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۱۹ سپتامبر ۳۷۷ ۱۲:۱۳:۴۸ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۴ ۰۶ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۵ مارس ۳۷۸ ۱۳:۵۰:۰۱ ۸۴ کامل ۱٫۰۶۰۶ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۸ سپتامبر ۳۷۸ ۱۲:۳۷:۱۹ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۲ ۰۸ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۵ مارس ۳۷۹ ۰۶:۲۴:۲۴ ۹۴ کامل ۱٫۰۴۳۸ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۴۹۱ کیلومتر (۳۰۵ مایل)
۲۸ اوت ۳۷۹ ۱۳:۵۱:۲۴ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۷ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۵۱۱ کیلومتر (۳۱۸ مایل)
۲۴ ژانویه ۳۸۰ ۰۷:۱۶:۴۱ ۶۶ جزئی ۰٫۸۴۶۴
۱۸ ژوئیه ۳۸۰ ۱۲:۴۳:۱۵ ۷۱ جزئی ۰٫۹۸۶۹
۱۲ ژانویه ۳۸۱ ۱۰:۳۰:۵۵ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۶ ۱۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۸ ژوئیه ۳۸۱ ۰۵:۱۷:۰۹ ۸۱ کامل ۱٫۰۷۸۸ ۰۷ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۱ ژانویه ۳۸۲ ۰۹:۳۶:۳۳ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۸ ۰۸ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۷ ژوئن ۳۸۲ ۲۱:۵۵:۳۷ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۳۸ ۰۴ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۱ دسامبر ۳۸۲ ۱۲:۱۰:۵۵ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۳ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۶۲۸ کیلومتر (۳۹۰ مایل)
۱۸ مه ۳۸۳ ۲۲:۱۹:۰۹ ۶۳ جزئی ۰٫۲۳۲۳
۱۷ ژوئن ۳۸۳ ۱۰:۰۴:۰۴ ۱۰۱ جزئی ۰٫۴۴۱۸
۱۱ نوامبر ۳۸۳ ۱۰:۳۷:۱۳ ۶۸ جزئی ۰٫۷۲۴۹
۷ مه ۳۸۴ ۰۰:۱۸:۵۵ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۲ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۳۱ اکتبر ۳۸۴ ۰۲:۲۴:۱۷ ۷۸ کامل ۱٫۰۴۳۱ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۶ آوریل ۳۸۵ ۰۱:۲۴:۱۴ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲۰ اکتبر ۳۸۵ ۱۶:۱۶:۱۷ ۸۸ Hybrid ۱٫۰۰۵۲ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۱۵ آوریل ۳۸۶ ۰۸:۱۵:۴۱ ۹۳ Hybrid ۱٫۰۰۵۵ ۰۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۰ اکتبر ۳۸۶ ۰۰:۰۲:۲۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۷۵۱ کیلومتر (۴۶۷ مایل)
۶ مارس ۳۸۷ ۱۳:۳۸:۲۲ ۶۵ جزئی ۰٫۸۹۲۳
۴ آوریل ۳۸۷ ۲۱:۵۲:۱۶ ۱۰۳ جزئی ۰٫۰۵۳۳
۳۰ اوت ۳۸۷ ۰۷:۴۳:۱۳ ۷۰ جزئی ۰٫۴۸۲۰
۲۴ فوریه ۳۸۸ ۰۵:۵۲:۰۰ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۳۲ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۸ اوت ۳۸۸ ۱۰:۳۶:۴۹ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۳ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۱۲ فوریه ۳۸۹ ۱۸:۱۳:۲۶ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۷ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۷ اوت ۳۸۹ ۲۰:۴۹:۲۶ ۹۰ کامل ۱٫۰۳۶۶ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۱ فوریه ۳۹۰ ۲۳:۲۰:۵۸ ۹۵ جزئی ۰٫۷۷۹۷
۲۸ ژوئیه ۳۹۰ ۱۲:۳۵:۰۰ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۵۹۵ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۸۷۳ کیلومتر (۵۴۲ مایل)
۲۳ دسامبر ۳۹۰ ۰۴:۲۱:۳۶ ۶۷ جزئی ۰٫۵۵۹۴
۱۸ ژوئن ۳۹۱ ۲۱:۳۲:۲۲ ۷۲ کامل ۱٫۰۳۴۶ ۰۲ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۲ دسامبر ۳۹۱ ۰۸:۵۵:۰۸ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۱ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۷ ژوئن ۳۹۲ ۰۷:۴۸:۲۴ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۲ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
۳۰ نوامبر ۳۹۲ ۲۰:۳۵:۴۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۹۸ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۲۷ مه ۳۹۳ ۱۱:۰۰:۰۵ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۱ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۲۰ نوامبر ۳۹۳ ۱۲:۰۳:۳۹ ۹۷ کامل ۱٫۰۳۷۳ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۶ آوریل ۳۹۴ ۲۲:۰۳:۵۹ ۶۴ جزئی ۰٫۳۴۸۸
۱۶ مه ۳۹۴ ۱۱:۴۱:۵۸ ۱۰۲ جزئی ۰٫۱۸۸۹
۱۱ اکتبر ۳۹۴ ۱۴:۰۴:۰۴ ۶۹ جزئی ۰٫۶۱۷۹
۶ آوریل ۳۹۵ ۰۶:۵۵:۰۸ ۷۴ کامل ۱٫۰۲۴۰ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۳۰ سپتامبر ۳۹۵ ۱۹:۴۸:۳۹ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۱ ۰۶ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۵ مارس ۳۹۶ ۲۱:۴۶:۰۸ ۸۴ کامل ۱٫۰۶۵۳ ۰۵ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۸ سپتامبر ۳۹۶ ۱۹:۵۳:۴۰ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۷ ۰۹ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۱۵ مارس ۳۹۷ ۱۴:۲۷:۵۲ ۹۴ کامل ۱٫۰۴۷۳ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۸۸ کیلومتر (۲۴۱ مایل)
۷ سپتامبر ۳۹۷ ۲۱:۱۵:۲۳ ۹۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۱ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۳۷۲ کیلومتر (۲۳۱ مایل)
۳ فوریه ۳۹۸ ۱۵:۲۲:۲۲ ۶۶ جزئی ۰٫۸۰۷۷
۲۹ ژوئیه ۳۹۸ ۲۰:۱۵:۰۴ ۷۱ جزئی ۰٫۸۷۲۷
۲۳ ژانویه ۳۹۹ ۱۸:۲۱:۴۲ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۳ ۱۰ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۱۹ ژوئیه ۳۹۹ ۱۲:۵۱:۴۱ ۸۱ کامل ۱٫۰۷۶۴ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۲ ژانویه ۴۰۰ ۱۷:۳۲:۳۷ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۷ ۰۸ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۸ ژوئیه ۴۰۰ ۰۵:۱۶:۰۴ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۰۲ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۳۱ دسامبر ۴۰۰ ۲۰:۳۲:۰۸ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۶ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۵۲۳ کیلومتر (۳۲۵ مایل)