فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن سوم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۲۰۱ پیش از میلاد تا ۳۰۰ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۶ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۳ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۶۲ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۵۷ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۴ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ ترین گرفتگی چرخه ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیه جغرافیایی منبع(s)
-۹۶۹۹-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۳۰۰ ۰۰:۰۶:۱۰ ۵۵ Annular ۰٫۹۲۵۴ 08m 15s ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۹۶۹۹-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۳۰۰ ۰۴:۴۰:۳۶ ۶۰ Total ۱٫۰۵۹۳ 04m 50s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۹۷۰۰-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۲۹۹ ۰۱:۲۳:۲۱ ۶۵ Annular ۰٫۹۵۳۱ 05m 49s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۷۰۰-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۲۹۹ ۱۸:۰۱:۱۶ ۷۰ Hybrid ۱٫۰۰۸۹ 00m 59s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۹۷۰۱-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۲۹۸ ۰۹:۳۳:۱۴ ۷۵ Partial ۰٫۸۵۸۸
-۹۷۰۱-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۲۹۸ ۱۰:۱۲:۵۲ ۴۲ Partial ۰٫۱۰۱۱
-۹۷۰۱-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۲۹۸ ۰۰:۳۰:۰۹ ۸۰ Partial ۰٫۴۰۱۷
-۹۷۰۱-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۲۹۸ ۱۳:۰۲:۲۵ ۴۷ Total ۱٫۰۲۹۸ 01m 28s ۸۱۵ کیلومتر (۵۰۶ مایل)
-۹۷۰۲-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۲۹۷ ۱۰:۵۶:۱۲ ۵۲ Annular ۰٫۹۵۴۵ 03m 45s ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۷۰۲-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۲۹۷ ۰۳:۴۱:۲۸ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۱۳۳ 01m 11s ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۷۰۳-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۲۹۶ ۱۶:۱۷:۴۱ ۶۲ Hybrid ۱٫۰۰۵۱ 00m 34s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۷۰۳-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۲۹۶ ۱۳:۰۶:۵۳ ۶۷ Annular ۰٫۹۵۸۷ 05m 03s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۹۷۰۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۲۹۵ ۰۴:۴۷:۲۷ ۷۲ Total ۱٫۰۵۰۵ 04m 11s ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۹۷۰۴-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۲۹۵ ۱۵:۱۷:۲۴ ۷۷ Partial ۰٫۸۰۴۱
-۹۷۰۵-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۲۹۴ ۱۴:۱۰:۰۴ ۴۴ Partial ۰٫۹۷۵۱
-۹۷۰۵-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۲۹۴ ۲۱:۳۱:۵۶ ۸۲ Partial ۰٫۰۴۴۵
-۹۷۰۵-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۲۹۴ ۲۱:۳۸:۴۱ ۴۹ Partial ۰٫۶۰۰۸
-۹۷۰۶-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۲۹۳ ۰۴:۲۱:۱۵ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۳۴ 01m 22s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۷۰۶-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۲۹۳ ۰۵:۳۳:۵۸ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۳ 01m 14s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۷۰۷-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۲۹۲ ۱۱:۵۱:۴۴ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۵۹ 04m 42s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۷۰۷-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۲۹۲ ۱۹:۵۵:۰۶ ۶۹ Total ۱٫۰۵۹۵ 05m 02s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۷۰۸-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۲۹۱ ۱۲:۴۴:۰۵ ۷۴ Partial ۰٫۶۵۲۵
-۹۷۰۸-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۲۹۱ ۱۲:۳۴:۵۴ ۷۹ Total ۱٫۰۱۲۷
-۹۷۰۹-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۲۹۰ ۲۱:۴۲:۳۳ ۴۶ Partial ۰٫۸۵۱۵
-۹۷۰۹-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۲۹۰ ۱۶:۰۶:۳۵ ۵۱ Annular ۰٫۹۸۸۱ 01m 11s ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
-۹۷۰۹-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۲۹۰ ۰۷:۴۸:۳۵ ۵۶ Total ۱٫۰۱۹۶ 02m 04s ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
-۹۷۱۰-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۲۸۹ ۲۰:۴۱:۲۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۵۵۱ 05m 53s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۷۱۰-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۲۸۹ ۲۲:۴۵:۴۷ ۶۶ Total ۱٫۰۴۶۳ 03m 38s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۷۱۱-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۲۸۸ ۲۱:۱۵:۰۸ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۰۱ 04m 22s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۷۱۱-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۲۸۸ ۱۴:۰۲:۳۱ ۷۶ Partial ۰٫۹۳۵۹
-۹۷۱۲-۰۵-۰۴ ۴ مه ۲۸۷ ۱۴:۴۱:۴۵ ۴۳ Partial ۰٫۴۳۲۶
-۹۷۱۲-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۲۸۷ ۰۱:۱۰:۵۱ ۸۱ Partial ۰٫۳۳۲۳
-۹۷۱۲-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۲۸۷ ۰۹:۰۶:۰۶ ۴۸ Partial ۰٫۷۵۲۳
-۹۷۱۳-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۲۸۶ ۰۴:۴۵:۲۳ ۵۳ Total ۱٫۰۶۴۹ 05m 25s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۷۱۳-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۲۸۶ ۰۹:۴۶:۳۶ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۹۵ 09m 27s ۳۳۷ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
-۹۷۱۴-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۲۸۵ ۲۱:۴۸:۵۴ ۶۳ Total ۱٫۰۷۳۱ 05m 47s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۹۷۱۴-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۲۸۵ ۰۹:۳۷:۰۴ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۰۶ 06m 25s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۷۱۵-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۲۸۴ ۱۳:۱۱:۴۹ ۷۳ Total ۱٫۰۱۶۶ 00m 59s ۵۱۹ کیلومتر (۳۲۲ مایل)
-۹۷۱۵-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۲۸۴ ۱۵:۳۳:۰۹ ۷۸ Annular ۰٫۹۸۴۲ 01m 08s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۷۱۶-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۲۸۳ ۰۷:۴۳:۱۶ ۴۵ Partial ۰٫۸۹۰۵
-۹۷۱۶-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۲۸۳ ۱۹:۴۷:۴۹ ۵۰ Partial ۰٫۹۸۷۷
-۹۷۱۷-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۲۸۲ ۰۷:۳۵:۲۵ ۵۵ Annular ۰٫۹۲۸۶ 07m 43s ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۹۷۱۷-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۲۸۲ ۱۲:۲۰:۴۵ ۶۰ Total ۱٫۰۵۳۹ 04m 18s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۷۱۸-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۲۸۱ ۰۹:۱۸:۴۶ ۶۵ Annular ۰٫۹۵۸۴ 04m 55s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۷۱۸-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۲۸۱ ۰۱:۱۳:۵۰ ۷۰ Hybrid ۱٫۰۰۳۷ 00m 24s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۹۷۱۹-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۲۸۰ ۱۷:۵۸:۵۴ ۷۵ Partial ۰٫۸۸۸۸
-۹۷۱۹-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۲۸۰ ۰۷:۰۹:۲۵ ۸۰ Partial ۰٫۵۲۸۲
-۹۷۱۹-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۲۸۰ ۲۱:۵۵:۲۸ ۴۷ Total ۱٫۰۲۹۴ 01m 25s
-۹۷۲۰-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۲۷۹ ۱۷:۲۱:۵۵ ۵۲ Annular ۰٫۹۵۴۸ 03m 22s ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
-۹۷۲۰-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۲۷۹ ۱۲:۲۴:۴۱ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۱۰۳ 00m 55s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۹۷۲۱-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۲۷۸ ۲۳:۱۲:۰۰ ۶۲ Hybrid ۱٫۰۰۹۳ 01m 00s ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
-۹۷۲۱-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۲۷۸ ۲۱:۲۶:۲۰ ۶۷ Annular ۰٫۹۵۵۱ 05m 40s ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۷۲۲-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۲۷۷ ۱۲:۰۷:۵۲ ۷۲ Total ۱٫۰۵۵۹ 04m 57s ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۹۷۲۲-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۲۷۷ ۲۳:۱۴:۳۳ ۷۷ Partial ۰٫۸۱۶۶
-۹۷۲۳-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۲۷۶ ۲۱:۵۴:۲۱ ۴۴ Partial ۰٫۸۶۵۴
-۹۷۲۳-۰۵-۰۳ ۳ مه ۲۷۶ ۰۵:۰۳:۲۹ ۸۲ Partial ۰٫۱۷۱۳
-۹۷۲۳-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۲۷۶ ۰۵:۲۳:۱۵ ۴۹ Partial ۰٫۵۵۷۶
-۹۷۲۴-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۲۷۵ ۱۱:۵۵:۰۷ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۶ 01m 15s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۷۲۴-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۲۷۵ ۱۳:۳۵:۲۳ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۰ 01m 09s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۷۲۵-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۲۷۴ ۱۹:۰۶:۳۳ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۶۹ 04m 50s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۷۲۵-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۲۷۴ ۰۴:۰۲:۲۰ ۶۹ Total ۱٫۰۵۷۸ 05m 00s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۷۲۶-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۲۷۳ ۱۹:۵۵:۲۸ ۷۴ Partial ۰٫۷۲۷۵
-۹۷۲۶-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۲۷۳ ۲۰:۳۱:۴۲ ۷۹ Total ۱٫۰۴۳۵ 02m 25s ۵۲۵ کیلومتر (۳۲۶ مایل)
-۹۷۲۷-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۷۲ ۰۵:۵۱:۴۷ ۴۶ Partial ۰٫۸۳۴۲
-۹۷۲۷-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۲۷۲ ۲۳:۰۵:۳۶ ۵۱ Annular ۰٫۹۷۹۸ 01m 49s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۹۷۲۸-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۲۷۱ ۱۶:۲۵:۳۷ ۵۶ Total ۱٫۰۲۴۰ 02m 30s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۷۲۸-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۲۷۱ ۰۳:۰۹:۴۹ ۶۱ Annular ۰٫۹۵۱۹ 06m 34s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۷۲۸-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۲۷۱ ۰۷:۳۵:۳۱ ۶۶ Total ۱٫۰۴۷۹ 03m 47s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۷۲۹-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۲۷۰ ۰۳:۴۰:۳۵ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۱۵ 04m 31s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۷۲۹-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۲۷۰ ۲۲:۴۷:۵۶ ۷۶ Partial ۰٫۹۳۴۹
-۹۷۳۰-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۲۶۹ ۲۱:۴۶:۳۲ ۴۳ Partial ۰٫۳۰۴۵
-۹۷۳۰-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۲۶۹ ۰۷:۵۹:۴۱ ۸۱ Partial ۰٫۴۸۰۷
-۹۷۳۰-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۲۶۹ ۱۷:۱۵:۴۶ ۴۸ Partial ۰٫۷۳۴۹
-۹۷۳۱-۰۵-۰۴ ۴ مه ۲۶۸ ۱۲:۱۳:۲۸ ۵۳ Total ۱٫۰۶۷۷ 05m 43s ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
-۹۷۳۱-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۲۶۸ ۱۷:۳۶:۱۵ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۷۴ 10m 06s ۳۵۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
-۹۷۳۲-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۲۶۷ ۰۵:۲۳:۳۲ ۶۳ Total ۱٫۰۷۴۲ 05m 57s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۷۳۲-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۲۶۷ ۱۷:۳۱:۳۱ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۰۵ 06m 24s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۷۳۳-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۲۶۶ ۲۰:۳۶:۲۲ ۷۳ Total ۱٫۰۲۰۱ 01m 16s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۷۳۳-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۲۶۶ ۲۳:۴۴:۵۵ ۷۸ Annular ۰٫۹۸۵۵ 01m 01s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۹۷۳۴-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۲۶۵ ۱۴:۵۹:۵۸ ۴۵ Partial ۰٫۸۰۹۰
-۹۷۳۴-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۲۶۵ ۰۳:۴۹:۱۰ ۵۰ Partial ۰٫۹۰۳۸
-۹۷۳۵-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۲۶۴ ۱۴:۵۵:۱۲ ۵۵ Annular ۰٫۹۳۲۱ 07m 12s ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
-۹۷۳۵-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۲۶۴ ۲۰:۰۷:۲۸ ۶۰ Total ۱٫۰۴۸۰ 03m 48s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
-۹۷۳۶-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۲۶۳ ۱۷:۰۶:۵۱ ۶۵ Annular ۰٫۹۶۴۳ 04m 02s ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۹۷۳۶-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۲۶۳ ۰۸:۳۰:۱۱ ۷۰ Annular ۰٫۹۹۷۹ 00m 13s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۹۷۳۷-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۲۶۲ ۰۲:۱۹:۰۵ ۷۵ Partial ۰٫۹۲۸۶
-۹۷۳۷-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۲۶۲ ۱۳:۵۲:۵۰ ۸۰ Partial ۰٫۶۴۷۷
-۹۷۳۷-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۲۶۲ ۰۶:۴۷:۱۳ ۴۷ Total ۱٫۰۲۹۱ 01m 24s
-۹۷۳۸-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۲۶۱ ۲۳:۵۰:۰۴ ۵۲ Annular ۰٫۹۵۴۱ 03m 05s ۴۱۶ کیلومتر (۲۵۸ مایل)
-۹۷۳۸-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۲۶۱ ۲۱:۰۸:۱۴ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۷۹ 00m 42s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۹۷۳۹-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۲۶۰ ۰۶:۰۷:۲۷ ۶۲ Hybrid ۱٫۰۱۳۰ 01m 21s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۹۷۳۹-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۲۶۰ ۰۵:۴۷:۱۶ ۶۷ Annular ۰٫۹۵۲۱ 06m 12s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۷۴۰-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۲۵۹ ۱۹:۲۷:۲۱ ۷۲ Total ۱٫۰۶۰۵ 05m 37s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۷۴۰-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۲۵۹ ۰۷:۱۴:۵۷ ۷۷ Partial ۰٫۸۲۴۳
-۹۷۴۱-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۲۵۸ ۰۵:۳۱:۲۵ ۴۴ Partial ۰٫۷۴۴۹
-۹۷۴۱-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۲۵۸ ۱۲:۳۱:۲۶ ۸۲ Partial ۰٫۳۰۴۱
-۹۷۴۱-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۲۵۸ ۱۳:۱۷:۲۹ ۴۹ Partial ۰٫۵۲۷۰
-۹۷۴۲-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۲۵۷ ۱۹:۲۰:۵۳ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۱۴ 01m 05s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۷۴۲-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۲۵۷ ۲۱:۴۵:۲۵ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۱۹ 01m 06s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۷۴۳-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۲۵۶ ۰۲:۱۲:۴۷ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۷۶ 04m 58s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۷۴۳-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۲۵۶ ۱۲:۱۷:۵۱ ۶۹ Total ۱٫۰۵۵۹ 04m 56s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۷۴۴-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۲۵۵ ۰۲:۵۶:۴۷ ۷۴ Partial ۰٫۸۱۷۳
-۹۷۴۴-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۲۵۵ ۰۴:۳۶:۰۳ ۷۹ Total ۱٫۰۴۰۴ 02m 27s ۳۵۳ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
-۹۷۴۵-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۲۵۴ ۱۳:۵۳:۴۷ ۴۶ Partial ۰٫۸۰۵۴
-۹۷۴۵-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۵۴ ۰۶:۰۹:۴۳ ۵۱ Partial ۰٫۹۲۹۳
-۹۷۴۶-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۵۳ ۰۰:۵۵:۴۵ ۵۶ Total ۱٫۰۲۸۷ 02m 57s ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۹۷۴۶-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۲۵۳ ۰۹:۴۳:۴۹ ۶۱ Annular ۰٫۹۴۸۳ 07m 13s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
-۹۷۴۷-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۲۵۲ ۱۶:۲۰:۲۶ ۶۶ Total ۱٫۰۴۹۹ 03m 59s ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۷۴۷-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۲۵۲ ۱۰:۰۹:۳۲ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۲۴ 04m 44s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۷۴۷-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۲۵۲ ۰۷:۳۰:۴۴ ۷۶ Partial ۰٫۹۳۶۹
-۹۷۴۸-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۲۵۱ ۰۴:۴۹:۳۱ ۴۳ Partial ۰٫۱۷۲۰
-۹۷۴۸-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۲۵۱ ۱۴:۵۰:۴۲ ۸۱ Partial ۰٫۶۲۸۹
-۹۷۴۸-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۲۵۱ ۰۱:۲۸:۵۰ ۴۸ Partial ۰٫۷۲۳۰
-۹۷۴۹-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۲۵۰ ۱۹:۳۷:۰۸ ۵۳ Total ۱٫۰۶۹۵ 05m 56s ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۹۷۴۹-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۲۵۰ ۰۱:۳۲:۱۸ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۵۸ 10m 44s ۳۶۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
-۹۷۵۰-۰۵-۰۴ ۴ مه ۲۴۹ ۱۲:۵۳:۳۴ ۶۳ Total ۱٫۰۷۴۶ 06m 07s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۹۷۵۰-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۲۴۹ ۰۱:۳۳:۱۲ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۰۸ 06m 21s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۷۵۱-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۲۴۸ ۰۳:۵۵:۲۳ ۷۳ Total ۱٫۰۲۱۱ 01m 23s ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۷۵۱-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۲۴۸ ۰۸:۰۴:۳۱ ۷۸ Annular ۰٫۹۸۶۷ 00m 55s ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
-۹۷۵۲-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۲۴۷ ۲۲:۰۷:۲۵ ۴۵ Partial ۰٫۷۱۶۰
-۹۷۵۲-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۲۴۷ ۱۱:۵۷:۳۲ ۵۰ Partial ۰٫۸۳۰۸
-۹۷۵۲-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۲۴۷ ۲۱:۲۰:۵۸ ۸۸ Partial ۰٫۰۲۳۸
-۹۷۵۳-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۲۴۶ ۲۲:۰۶:۵۹ ۵۵ Annular ۰٫۹۳۵۸ 06m 44s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۹۷۵۳-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۲۴۶ ۰۴:۰۱:۱۰ ۶۰ Total ۱٫۰۴۲۰ 03m 20s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۹۷۵۴-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۲۴۵ ۰۰:۴۷:۳۷ ۶۵ Annular ۰٫۹۷۰۴ 03m 12s ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
-۹۷۵۴-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۲۴۵ ۱۵:۵۳:۴۷ ۷۰ Annular ۰٫۹۹۲۰ 00m 51s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۷۵۵-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۲۴۴ ۱۰:۳۲:۴۹ ۷۵ Partial ۰٫۹۸۰۳
-۹۷۵۵-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۲۴۴ ۲۰:۴۱:۵۰ ۸۰ Partial ۰٫۷۵۸۳
-۹۷۵۵-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۲۴۴ ۱۵:۳۵:۱۷ ۴۷ Total ۱٫۰۱۰۲
-۹۷۵۶-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۲۴۳ ۰۶:۲۲:۰۶ ۵۲ Annular ۰٫۹۵۰۷ 02m 50s
-۹۷۵۶-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۲۴۳ ۰۵:۴۸:۰۷ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۶۰ 00m 32s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۹۷۵۷-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۲۴۲ ۱۳:۰۵:۲۶ ۶۲ Hybrid ۱٫۰۱۶۰ 01m 34s ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۹۷۵۷-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۲۴۲ ۱۴:۰۶:۳۳ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۹۸ 06m 35s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۹۷۵۸-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۲۴۱ ۰۲:۴۷:۳۲ ۷۲ Total ۱٫۰۶۴۱ 06m 08s ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۹۷۵۸-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۲۴۱ ۱۵:۱۶:۲۲ ۷۷ Partial ۰٫۸۳۱۰
-۹۷۵۹-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۲۴۰ ۱۳:۰۲:۲۵ ۴۴ Partial ۰٫۶۱۵۳
-۹۷۵۹-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۲۴۰ ۱۹:۵۷:۱۸ ۸۲ Partial ۰٫۴۴۰۸
-۹۷۵۹-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۲۴۰ ۲۱:۲۱:۰۲ ۴۹ Partial ۰٫۵۰۷۷
-۹۷۶۰-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۲۳۹ ۰۲:۳۶:۲۱ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۰۹۶ 00m 53s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۹۷۶۰-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۲۳۹ ۰۶:۰۵:۱۹ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۱۸ 01m 03s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۷۶۱-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۲۳۸ ۰۹:۰۸:۱۱ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۸۲ 05m 05s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۷۶۱-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۲۳۸ ۲۰:۴۲:۰۹ ۶۹ Total ۱٫۰۵۳۹ 04m 50s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۹۷۶۲-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۲۳۷ ۰۹:۴۹:۳۰ ۷۴ Partial ۰٫۹۲۰۴
-۹۷۶۲-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۲۳۷ ۱۲:۴۸:۲۳ ۷۹ Total ۱٫۰۳۶۶ 02m 24s ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
-۹۷۶۳-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۲۳۶ ۲۱:۵۰:۵۵ ۴۶ Partial ۰٫۷۶۷۸
-۹۷۶۳-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۲۳۶ ۱۳:۱۷:۱۷ ۵۱ Partial ۰٫۸۱۱۷
-۹۷۶۴-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۲۳۵ ۰۹:۲۱:۴۰ ۵۶ Total ۱٫۰۳۳۷ 03m 24s ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۹۷۶۴-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۲۳۵ ۱۶:۲۱:۵۷ ۶۱ Annular ۰٫۹۴۴۵ 07m 46s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۷۶۵-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۳۴ ۰۰:۵۹:۳۷ ۶۶ Total ۱٫۰۵۲۲ 04m 13s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۷۶۵-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۲۳۴ ۱۶:۴۵:۱۴ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۲۸ 04m 58s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۷۶۶-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۳۳ ۱۶:۰۷:۴۸ ۷۶ Partial ۰٫۹۴۶۱
-۹۷۶۶-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۲۳۳ ۱۱:۵۵:۲۳ ۴۳ Partial ۰٫۰۴۱۳
-۹۷۶۶-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۲۳۳ ۲۱:۴۸:۲۹ ۸۱ Partial ۰٫۷۷۰۴
-۹۷۶۶-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۲۳۳ ۰۹:۴۰:۴۴ ۴۸ Partial ۰٫۷۱۱۰
-۹۷۶۷-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۲۳۲ ۰۳:۰۱:۲۵ ۵۳ Total ۱٫۰۷۰۴ 06m 01s ۳۲۹ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
-۹۷۶۷-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۲۳۲ ۰۹:۳۱:۰۹ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۵۰ 11m 19s ۳۶۶ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
-۹۷۶۸-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۲۳۱ ۲۰:۱۸:۴۷ ۶۳ Total ۱٫۰۷۴۲ 06m 16s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۷۶۸-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۲۳۱ ۰۹:۴۱:۲۹ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۱۷ 06m 17s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۷۶۹-۰۵-۰۵ ۵ مه ۲۳۰ ۱۱:۰۶:۴۸ ۷۳ Total ۱٫۰۲۱۰ 01m 25s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۷۶۹-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۲۳۰ ۱۶:۳۱:۳۴ ۷۸ Annular ۰٫۹۸۸۲ 00m 47s ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۹۷۷۰-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۲۲۹ ۰۵:۰۳:۳۷ ۴۵ Partial ۰٫۶۰۸۶
-۹۷۷۰-۰۹-۱۷ ۱۷ سپتامبر ۲۲۹ ۲۰:۱۵:۲۴ ۵۰ Partial ۰٫۷۷۳۰
-۹۷۷۰-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۲۲۹ ۰۵:۵۷:۲۵ ۸۸ Partial ۰٫۰۵۳۹
-۹۷۷۱-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۲۲۸ ۰۵:۰۹:۴۳ ۵۵ Annular ۰٫۹۳۹۵ 06m 18s ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۷۷۱-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۲۲۸ ۱۲:۰۱:۳۲ ۶۰ Total ۱٫۰۳۵۹ 02m 52s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۹۷۷۲-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۲۲۷ ۰۸:۲۱:۰۶ ۶۵ Annular ۰٫۹۷۶۹ 02m 24s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۷۷۲-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۲۲۷ ۲۳:۲۳:۲۲ ۷۰ Annular ۰٫۹۸۵۸ 01m 28s ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۹۷۷۳-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۲۲۶ ۱۸:۳۸:۴۲ ۷۵ Total ۱٫۰۱۵۹ 01m 06s ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۹۷۷۳-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۲۲۶ ۰۳:۳۸:۰۸ ۸۰ Partial ۰٫۸۵۷۵
-۹۷۷۴-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۲۲۵ ۰۰:۱۹:۲۹ ۴۷ Partial ۰٫۹۹۳۲
-۹۷۷۴-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۲۲۵ ۱۲:۵۹:۱۵ ۵۲ Partial ۰٫۸۴۸۶
-۹۷۷۴-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۲۲۵ ۱۴:۲۴:۴۷ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۴۶ 00m 24s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۷۷۵-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۲۲۴ ۲۰:۰۷:۴۸ ۶۲ Total ۱٫۰۱۸۴ 01m 42s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۷۷۵-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۲۲۴ ۲۲:۲۴:۱۱ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۸۱ 06m 50s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۷۷۶-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۲۲۳ ۱۰:۰۸:۲۷ ۷۲ Total ۱٫۰۶۶۸ 06m 28s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۷۷۶-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۲۲۳ ۲۳:۱۸:۲۰ ۷۷ Partial ۰٫۸۳۷۱
-۹۷۷۷-۰۵-۰۶ ۶ مه ۲۲۲ ۲۰:۲۸:۳۸ ۴۴ Partial ۰٫۴۷۹۰
-۹۷۷۷-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۲۲۲ ۰۳:۲۲:۳۴ ۸۲ Partial ۰٫۵۷۸۴
-۹۷۷۷-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۲۲۲ ۰۵:۳۱:۲۱ ۴۹ Partial ۰٫۴۹۶۶
-۹۷۷۸-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۲۲۱ ۰۹:۴۵:۵۷ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۰۷۲ 00m 37s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۷۷۸-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۲۲۱ ۱۴:۳۲:۵۱ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۲ 01m 03s ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۷۷۹-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۲۲۰ ۱۵:۵۵:۵۳ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۸۵ 05m 11s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۹۷۷۹-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۲۲۰ ۰۵:۱۳:۱۴ ۶۹ Total ۱٫۰۵۱۹ 04m 43s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۷۸۰-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۲۱۹ ۱۶:۳۴:۰۷ ۷۴ Annular ۰٫۹۳۲۶ 05m 40s ۸۵۸ کیلومتر (۵۳۳ مایل)
-۹۷۸۰-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۲۱۹ ۲۱:۰۸:۱۱ ۷۹ Total ۱٫۰۳۲۴ 02m 16s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۷۸۱-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۲۱۸ ۰۵:۳۸:۳۲ ۴۶ Partial ۰٫۷۱۵۳
-۹۷۸۱-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۲۱۸ ۲۰:۳۲:۳۳ ۵۱ Partial ۰٫۷۰۸۹
-۹۷۸۲-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۲۱۷ ۱۷:۳۹:۲۲ ۵۶ Total ۱٫۰۳۸۹ 03m 48s ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۹۷۸۲-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۲۱۷ ۲۳:۰۷:۲۶ ۶۱ Annular ۰٫۹۴۰۴ 08m 12s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۷۸۳-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۲۱۶ ۰۹:۳۱:۵۶ ۶۶ Total ۱٫۰۵۴۸ 04m 30s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۷۸۳-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۲۱۶ ۲۳:۲۸:۰۵ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۲۸ 05m 14s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۹۷۸۴-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۱۵ ۰۰:۳۸:۴۹ ۷۶ Partial ۰٫۹۶۳۴
-۹۷۸۴-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۲۱۵ ۰۴:۵۱:۱۲ ۸۱ Partial ۰٫۹۰۷۲
-۹۷۸۴-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۲۱۵ ۱۷:۵۳:۲۷ ۴۸ Partial ۰٫۷۰۱۵
-۹۷۸۵-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۲۱۴ ۱۰:۲۴:۴۲ ۵۳ Total ۱٫۰۷۰۲ 05m 55s ۳۷۷ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
-۹۷۸۵-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۲۱۴ ۱۷:۳۲:۲۳ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۴۸ 11m 47s ۳۷۰ کیلومتر (۲۳۰ مایل)
-۹۷۸۶-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۲۱۳ ۰۳:۴۲:۲۲ ۶۳ Total ۱٫۰۷۲۹ 06m 23s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۷۸۶-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۲۱۳ ۱۷:۵۵:۰۳ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۳۱ 06m 10s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۹۷۸۷-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۲۱۲ ۱۸:۱۳:۵۳ ۷۳ Total ۱٫۰۲۰۱ 01m 25s ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۹۷۸۷-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۲۱۲ ۰۱:۰۴:۲۴ ۷۸ Annular ۰٫۹۸۹۸ 00m 40s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۹۷۸۸-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۲۱۱ ۱۱:۵۲:۱۵ ۴۵ Partial ۰٫۴۹۱۸
-۹۷۸۸-۰۵-۰۵ ۵ مه ۲۱۱ ۰۲:۰۷:۴۹ ۸۳ Partial ۰٫۰۱۰۹
-۹۷۸۸-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۲۱۱ ۰۴:۴۰:۲۱ ۵۰ Partial ۰٫۷۲۵۶
-۹۷۸۸-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۲۱۱ ۱۴:۳۹:۲۹ ۸۸ Partial ۰٫۰۷۶۱
-۹۷۸۹-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۲۱۰ ۱۲:۰۴:۲۵ ۵۵ Annular ۰٫۹۴۳۱ 05m 55s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۷۸۹-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۲۱۰ ۲۰:۰۹:۴۶ ۶۰ Total ۱٫۰۲۹۸ 02m 25s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۹۷۹۰-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۲۰۹ ۱۵:۴۸:۱۰ ۶۵ Annular ۰٫۹۸۳۲ 01m 41s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۹۷۹۰-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۲۰۹ ۰۷:۰۰:۰۰ ۷۰ Annular ۰٫۹۷۹۷ 02m 05s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۹۷۹۱-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۲۰۸ ۰۲:۳۷:۵۹ ۷۵ Total ۱٫۰۲۴۲ 01m 42s ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۷۹۱-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۲۰۸ ۱۰:۴۲:۲۳ ۸۰ Annular ۰٫۹۴۴۹
-۹۷۹۲-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۲۰۷ ۰۸:۵۶:۳۳ ۴۷ Partial ۰٫۹۶۵۱
-۹۷۹۲-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۲۰۷ ۱۹:۴۳:۰۴ ۵۲ Partial ۰٫۷۲۲۹
-۹۷۹۳-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۲۰۶ ۲۲:۵۵:۰۰ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۳۶ 00m 19s ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
-۹۷۹۳-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۲۰۶ ۰۳:۱۶:۰۱ ۶۲ Total ۱٫۰۲۰۰ 01m 46s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۷۹۴-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۵ ۰۶:۳۵:۳۳ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۷۱ 06m 55s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۷۹۴-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۲۰۵ ۱۷:۳۳:۰۲ ۷۲ Total ۱٫۰۶۸۶ 06m 36s ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۹۷۹۴-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۲۰۵ ۰۷:۱۸:۳۵ ۷۷ Partial ۰٫۸۴۶۴
-۹۷۹۵-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۲۰۴ ۰۳:۴۹:۴۲ ۴۴ Partial ۰٫۳۳۶۰
-۹۷۹۵-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۲۰۴ ۱۰:۴۶:۴۵ ۸۲ Partial ۰٫۷۱۷۳
-۹۷۹۵-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۲۰۴ ۱۳:۴۸:۴۳ ۴۹ Partial ۰٫۴۹۳۷
-۹۷۹۶-۰۵-۰۶ ۶ مه ۲۰۳ ۱۶:۴۷:۲۲ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۰۴۱ 00m 20s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۹۷۹۶-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۲۰۳ ۲۳:۰۷:۴۶ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۹ 01m 05s ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۹۷۹۷-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۲۰۲ ۲۲:۳۴:۲۶ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۸۶ 05m 16s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۷۹۷-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۲۰۲ ۱۳:۵۲:۰۹ ۶۹ Total ۱٫۰۵۰۱ 04m 37s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۹۷۹۸-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۲۰۱ ۲۳:۱۲:۳۶ ۷۴ Annular ۰٫۹۳۸۲ 06m 00s ۴۸۳ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
-۹۷۹۸-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۲۰۱ ۰۵:۳۴:۰۳ ۷۹ Total ۱٫۰۲۸۱ 02m 06s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)