فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ سوم پس از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۲۰۱ میلادی تا ۳۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۷ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۹ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۴ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۹ خورشیدگرفتگی کامل و ۵ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۲۲ مارس ۲۰۱ ۰۱:۵۱:۴۱ ۸۱ کامل ۱٫۰۵۷۸ ۰۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۵ سپتامبر ۲۰۱ ۰۳:۱۴:۴۰ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۶ ۰۸ دقیقه و ۰۱ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۱۰ فوریه ۲۰۲ ۰۹:۱۵:۰۷ ۵۳ جزئی ۰٫۰۹۲۸
۱۱ مارس ۲۰۲ ۱۸:۳۰:۵۳ ۹۱ جزئی ۰٫۷۶۸۸
۴ سپتامبر ۲۰۲ ۰۳:۴۶:۲۲ ۹۶ جزئی ۰٫۷۱۲۳
۳۰ ژانویه ۲۰۳ ۲۰:۵۹:۵۸ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۲ ۰۱ دقیقه و ۴۷ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۰۳ ۰۰:۴۴:۳۷ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۵۵ ۰۲ دقیقه و ۰۹ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۰۴ ۰۱:۲۲:۳۱ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۴ ۰۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۰۴ ۱۶:۵۱:۴۷ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۷۴ ۰۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۸ ژانویه ۲۰۵ ۰۰:۴۰:۳۱ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۶ ۱۱ دقیقه و ۰۹ ثانیه ۳۵۹ کیلومتر (۲۲۳ مایل)
۴ ژوئیه ۲۰۵ ۰۹:۴۴:۱۶ ۸۸ کامل ۱٫۰۵۷۰ ۰۵ دقیقه و ۲۳ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۲۸ دسامبر ۲۰۵ ۰۲:۲۱:۲۸ ۹۳ جزئی ۰٫۶۲۶۱
۲۵ مه ۲۰۶ ۱۱:۳۲:۴۵ ۶۰ جزئی ۰٫۵۵۵۵
۲۳ ژوئیه ۲۰۶ ۲۲:۴۴:۵۰ ۹۸ جزئی ۰٫۱۵۶۰
۱۷ نوامبر ۲۰۶ ۲۳:۲۳:۱۹ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۱۸ ۰۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۴ مه ۲۰۷ ۱۴:۱۷:۵۳ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۶ ۰۵ دقیقه و ۲۲ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۷ نوامبر ۲۰۷ ۱۵:۰۱:۰۹ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۶۰ ۰۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲ مه ۲۰۸ ۱۵:۰۳:۱۳ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۳ ۰۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۲۷ اکتبر ۲۰۸ ۰۵:۲۳:۵۵ ۸۵ مرکب ۱٫۰۱۰۳ ۰۱ دقیقه و ۰۳ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۲۱ آوریل ۲۰۹ ۲۰:۵۵:۵۳ ۹۰ جزئی ۰٫۹۷۹۴
۱۶ اکتبر ۲۰۹ ۱۴:۱۰:۲۷ ۹۵ جزئی ۰٫۶۷۰۵
۱۳ مارس ۲۱۰ ۰۱:۴۰:۴۸ ۶۲ کامل ۱٫۰۵۳۶ ۰۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه ۳۹۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۵ سپتامبر ۲۱۰ ۲۲:۱۱:۰۴ ۶۷ جزئی ۰٫۸۲۷۴
۲ مارس ۲۱۱ ۱۸:۱۱:۳۸ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۲۱ ۰۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۶ اوت ۲۱۱ ۰۰:۰۶:۱۸ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ ۰۳ دقیقه و ۵۱ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲۰ فوریه ۲۱۲ ۰۷:۲۸:۵۲ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۸ ۰۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۱۴ اوت ۲۱۲ ۰۹:۱۰:۰۹ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۵۵ ۰۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۸ فوریه ۲۱۳ ۱۳:۴۸:۲۵ ۹۲ جزئی ۰٫۴۲۱۵
۵ ژوئیه ۲۱۳ ۱۷:۱۲:۳۵ ۵۹ جزئی ۰٫۲۸۰۱
۴ اوت ۲۱۳ ۰۰:۱۸:۲۵ ۹۷ جزئی ۰٫۷۶۲۵
۲۹ دسامبر ۲۱۳ ۱۹:۱۶:۲۵ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۶
۲۵ ژوئیه ۲۱۴ ۰۹:۳۰:۴۱ ۶۹ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۱۴ ۲۲:۴۶:۰۴ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۶ ۰۳ دقیقه و ۴۱ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۱۵ ۲۰:۴۵:۲۲ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۶ ۰۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۸ دسامبر ۲۱۵ ۰۹:۳۱:۵۵ ۸۴ کامل ۱٫۰۲۲۰ ۰۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۳ ژوئیه ۲۱۶ ۰۰:۴۸:۲۲ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۴ ۰۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه ۴۲۶ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
۲۷ نوامبر ۲۱۶ ۰۰:۴۲:۳۰ ۹۴ جزئی ۰٫۸۸۲۳
۲۳ آوریل ۲۱۷ ۱۱:۳۰:۲۶ ۶۱ جزئی ۰٫۶۴۷۲
۱۸ اکتبر ۲۱۷ ۰۳:۲۳:۲۲ ۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۳ ۰۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه ۴۲۵ کیلومتر (۲۶۴ مایل)
۱۲ آوریل ۲۱۸ ۱۹:۲۲:۴۲ ۷۱ کامل ۱٫۰۱۹۵ ۰۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۷ اکتبر ۲۱۸ ۱۰:۰۸:۵۶ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۵ ۰۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲ آوریل ۲۱۹ ۰۹:۴۰:۵۵ ۸۱ کامل ۱٫۰۶۲۹ ۰۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۱۹ ۱۰:۳۶:۵۴ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۹ ۰۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۲۱ فوریه ۲۲۰ ۱۷:۳۰:۴۶ ۵۳ جزئی ۰٫۰۳۳۸
۲۲ مارس ۲۲۰ ۰۲:۲۹:۲۵ ۹۱ جزئی ۰٫۸۵۴۳
۱۴ سپتامبر ۲۲۰ ۱۱:۱۳:۱۰ ۹۶ جزئی ۰٫۷۸۹۰
۱۰ فوریه ۲۲۱ ۰۵:۰۲:۰۶ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۱ ۰۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۵ اوت ۲۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۳۹ ۰۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۲۲ ۰۹:۰۹:۲۹ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۱ ۰۷ دقیقه و ۳۷ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۲۲ ۰۰:۳۰:۲۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۵۴ ۰۶ دقیقه و ۰۶ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۱۹ ژانویه ۲۲۳ ۰۸:۲۹:۵۸ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۶ ۱۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه ۳۳۹ کیلومتر (۲۱۱ مایل)
۱۵ ژوئیه ۲۲۳ ۱۷:۱۰:۱۳ ۸۸ کامل ۱٫۰۵۳۶ ۰۵ دقیقه و ۰۵ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۸ ژانویه ۲۲۴ ۱۰:۳۶:۱۲ ۹۳ جزئی ۰٫۶۴۵۰
۴ ژوئیه ۲۲۴ ۱۸:۱۲:۳۲ ۶۰ جزئی ۰٫۴۰۳۷
۴ ژوئیه ۲۲۴ ۰۵:۴۲:۳۱ ۹۸ جزئی ۰٫۲۸۵۱
۲۸ نوامبر ۲۲۴ ۰۸:۱۳:۲۹ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۳۰ ۰۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۲۴ مه ۲۲۵ ۲۰:۳۹:۳۱ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۸ ۰۵ دقیقه و ۰۲ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۱۷ نوامبر ۲۲۵ ۲۳:۵۱:۰۸ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۴۰ ۰۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۱۳ مه ۲۲۶ ۲۱:۳۷:۰۷ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۱ ۰۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۷ نوامبر ۲۲۶ ۱۳:۵۸:۰۹ ۸۵ مرکب ۱٫۰۰۵۸ ۰۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۳ مه ۲۲۷ ۰۴:۰۲:۱۴ ۹۰ مرکب ۱٫۰۰۱۱ ۰۰ دقیقه و ۰۵ ثانیه ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
۲۷ اکتبر ۲۲۷ ۲۲:۱۵:۱۷ ۹۵ جزئی ۰٫۶۸۸۱
۲۳ مارس ۲۲۸ ۰۹:۳۸:۴۶ ۶۲ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه ۵۲۹ کیلومتر (۳۲۹ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۲۸ ۰۵:۲۶:۲۷ ۶۷ جزئی ۰٫۷۵۶۰
۱۳ مارس ۲۲۹ ۰۲:۱۴:۳۵ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۳۲ ۰۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۵ سپتامبر ۲۲۹ ۰۷:۳۲:۰۸ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۶ ۰۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲ مارس ۲۳۰ ۱۵:۲۲:۳۹ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۰ ۰۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۲۵ اوت ۲۳۰ ۱۶:۵۳:۱۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۶۱ ۰۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۱۹ فوریه ۲۳۱ ۲۱:۲۵:۱۰ ۹۲ جزئی ۰٫۴۷۰۲
۱۷ ژوئیه ۲۳۱ ۰۰:۴۶:۳۰ ۵۹ جزئی ۰٫۱۵۳۱
۱۵ اوت ۲۳۱ ۰۸:۰۷:۳۰ ۹۷ جزئی ۰٫۸۶۷۳
۱۰ ژانویه ۲۳۲ ۰۳:۱۴:۵۹ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۲
۵ ژوئیه ۲۳۲ ۱۶:۴۷:۵۶ ۶۹ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۲۹ دسامبر ۲۳۲ ۰۷:۱۰:۳۶ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۶ ۰۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۵ ژوئیه ۲۳۳ ۰۳:۳۴:۱۱ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۵ ۰۱ دقیقه و ۰۴ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۳۳ ۱۸:۱۷:۵۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۲۴۹ ۰۲ دقیقه و ۰۰ ثانیه ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۳۴ ۰۷:۱۱:۴۸ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۹ ۰۴ دقیقه و ۰۵ ثانیه ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۸ دسامبر ۲۳۴ ۰۹:۳۶:۱۵ ۹۴ جزئی ۰٫۸۸۴۳
۴ مه ۲۳۵ ۱۸:۱۴:۵۵ ۶۱ جزئی ۰٫۵۱۹۷
۳ ژوئیه ۲۳۵ ۰۷:۴۹:۵۷ ۹۹ جزئی ۰٫۰۳۱۸
۲۹ اکتبر ۲۳۵ ۱۱:۴۶:۲۴ ۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۱
۲۳ آوریل ۲۳۶ ۰۲:۴۰:۰۵ ۷۱ کامل ۱٫۰۲۴۸ ۰۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۷ اکتبر ۲۳۶ ۱۸:۰۱:۵۰ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۷ ۰۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۲ آوریل ۲۳۷ ۱۷:۲۱:۵۶ ۸۱ کامل ۱٫۰۶۷۷ ۰۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۶ اکتبر ۲۳۷ ۱۸:۰۹:۲۲ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۴ ۰۸ دقیقه و ۲۵ ثانیه ۳۰۹ کیلومتر (۱۹۲ مایل)
۲ آوریل ۲۳۸ ۱۰:۱۹:۵۲ ۹۱ جزئی ۰٫۹۵۲۳
۲۵ سپتامبر ۲۳۸ ۱۸:۴۹:۴۴ ۹۶ جزئی ۰٫۸۵۳۴
۲۱ فوریه ۲۳۹ ۱۲:۵۶:۱۱ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۹ ۰۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۱۶ اوت ۲۳۹ ۱۶:۰۰:۱۵ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۱۳ ۰۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه ۳۹۲ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۱۰ فوریه ۲۴۰ ۱۶:۴۸:۴۳ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۲ ۰۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۵ اوت ۲۴۰ ۰۸:۱۳:۱۵ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۲۸ ۰۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۹ ژانویه ۲۴۱ ۱۶:۱۳:۵۳ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۱ ۰۹ دقیقه و ۲۷ ثانیه ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۴۱ ۰۰:۴۰:۰۰ ۸۸ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۸ ژانویه ۲۴۲ ۱۸:۴۶:۰۲ ۹۳ جزئی ۰٫۶۷۲۷
۱۶ ژوئیه ۲۴۲ ۰۰:۵۲:۲۰ ۶۰ جزئی ۰٫۲۵۵۵
۱۵ ژوئیه ۲۴۲ ۱۲:۴۳:۴۹ ۹۸ جزئی ۰٫۴۰۶۷
۹ دسامبر ۲۴۲ ۱۷:۰۳:۵۵ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۴۶ ۰۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
۵ ژوئیه ۲۴۳ ۰۳:۰۰:۱۴ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۶ ۰۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۴۳ ۰۸:۴۲:۳۰ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۲۴ ۰۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۲۴ مه ۲۴۴ ۰۴:۰۹:۳۵ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ ۰۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۷ نوامبر ۲۴۴ ۲۲:۳۴:۵۷ ۸۵ مرکب ۱٫۰۰۱۹ ۰۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۱۳ مه ۲۴۵ ۱۱:۰۵:۰۴ ۹۰ مرکب ۱٫۰۰۸۶ ۰۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۷ نوامبر ۲۴۵ ۰۶:۲۵:۰۱ ۹۵ جزئی ۰٫۶۹۷۸
۳ آوریل ۲۴۶ ۱۷:۲۸:۳۸ ۶۲ کامل ۱٫۰۵۵۳ ۰۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۲۷ سپتامبر ۲۴۶ ۱۲:۵۱:۴۲ ۶۷ جزئی ۰٫۶۹۸۴
۲۴ مارس ۲۴۷ ۱۰:۰۸:۳۶ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۳۸ ۰۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۴۷ ۱۵:۰۸:۲۷ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۱ ۰۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۲ مارس ۲۴۸ ۲۳:۰۵:۰۱ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۲ ۰۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۵ سپتامبر ۲۴۸ ۰۰:۴۵:۱۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۶۳ ۰۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۲ مارس ۲۴۹ ۰۴:۵۱:۰۵ ۹۲ جزئی ۰٫۵۳۳۳
۲۷ ژوئیه ۲۴۹ ۰۸:۲۴:۲۹ ۵۹ جزئی ۰٫۰۳۴۱
۲۵ اوت ۲۴۹ ۱۶:۰۴:۰۹ ۹۷ جزئی ۰٫۹۵۹۷
۲۰ ژانویه ۲۵۰ ۱۱:۰۸:۴۶ ۶۴ جزئی ۰٫۹۰۸۰
۱۷ ژوئیه ۲۵۰ ۰۰:۰۷:۵۵ ۶۹ کامل ۱٫۰۳۲۲ ۰۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۹ ژانویه ۲۵۱ ۱۵:۳۳:۳۰ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۱ ۰۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۶ ژوئیه ۲۵۱ ۱۰:۲۲:۴۳ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۹ ۰۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۳۰ دسامبر ۲۵۱ ۰۳:۰۳:۴۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۲۸۱ ۰۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۲۴ ژوئیه ۲۵۲ ۱۳:۳۵:۰۱ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۶ ۰۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۵۲ ۱۸:۲۹:۱۹ ۹۴ جزئی ۰٫۸۸۷۴
۱۵ مه ۲۵۳ ۰۰:۵۶:۵۹ ۶۱ جزئی ۰٫۳۸۶۸
۱۳ ژوئیه ۲۵۳ ۱۴:۱۶:۰۷ ۹۹ جزئی ۰٫۱۸۱۷
۸ نوامبر ۲۵۳ ۲۰:۱۳:۳۳ ۶۶ جزئی ۰٫۹۵۷۰
۴ مه ۲۵۴ ۰۹:۵۵:۳۴ ۷۱ کامل ۱٫۰۲۹۴ ۰۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۲۹ اکتبر ۲۵۴ ۰۱:۵۸:۵۳ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۴ ۰۷ دقیقه و ۲۳ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۲۴ آوریل ۲۵۵ ۰۰:۵۹:۲۰ ۸۱ کامل ۱٫۰۷۱۸ ۰۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۸ اکتبر ۲۵۵ ۰۱:۴۹:۰۳ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۴ ۰۸ دقیقه و ۳۷ ثانیه ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
۱۲ آوریل ۲۵۶ ۱۸:۰۲:۱۰ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۲۲ ۰۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه ۸۵۷ کیلومتر (۵۳۳ مایل)
۶ اکتبر ۲۵۶ ۰۲:۳۶:۲۱ ۹۶ جزئی ۰٫۹۰۵۲
۳ مارس ۲۵۷ ۲۰:۳۸:۳۴ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۲ ۰۲ دقیقه و ۰۳ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۲۶ اوت ۲۵۷ ۲۳:۵۱:۰۸ ۶۸ جزئی ۰٫۹۹۶۹
۲۱ فوریه ۲۵۸ ۰۰:۱۶:۲۵ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۵ ۰۷ دقیقه و ۰۶ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۶ اوت ۲۵۸ ۱۶:۰۴:۱۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۶۹۶ ۰۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۹ فوریه ۲۵۹ ۲۳:۴۹:۵۶ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۲ ۰۸ دقیقه و ۳۳ ثانیه ۲۹۲ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۶ اوت ۲۵۹ ۰۸:۱۳:۳۹ ۸۸ کامل ۱٫۰۴۴۷ ۰۴ دقیقه و ۰۹ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۶۰ ۰۲:۵۱:۰۴ ۹۳ جزئی ۰٫۷۰۹۱
۲۶ ژوئیه ۲۶۰ ۰۷:۳۰:۱۳ ۶۰ جزئی ۰٫۱۰۷۴
۲۵ ژوئیه ۲۶۰ ۱۹:۴۷:۱۰ ۹۸ جزئی ۰٫۵۲۳۶
۲۰ دسامبر ۲۶۰ ۰۱:۵۴:۳۰ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۶۷ ۰۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱۵ ژوئیه ۲۶۱ ۰۹:۱۹:۲۴ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۶ ۰۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۹ دسامبر ۲۶۱ ۱۷:۳۵:۲۹ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۱۳ ۰۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۴ ژوئیه ۲۶۲ ۱۰:۴۲:۱۷ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۴ ۰۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۶۲ ۰۷:۱۳:۲۳ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۴ ۰۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۲۴ مه ۲۶۳ ۱۸:۰۸:۰۰ ۹۰ کامل ۱٫۰۱۵۱ ۰۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۱۸ نوامبر ۲۶۳ ۱۴:۳۸:۱۳ ۹۵ جزئی ۰٫۷۰۱۸
۱۴ آوریل ۲۶۴ ۰۱:۱۲:۱۸ ۶۲ جزئی ۰٫۹۳۳۰
۱۳ مه ۲۶۴ ۰۸:۱۷:۱۸ ۱۰۰ جزئی ۰٫۱۰۹۶
۷ اکتبر ۲۶۴ ۲۰:۲۵:۵۴ ۶۷ جزئی ۰٫۶۵۳۰
۳ آوریل ۲۶۵ ۱۷:۵۴:۵۴ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۴۰ ۰۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۶۵ ۲۲:۵۴:۴۲ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۹ ۰۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲۴ مارس ۲۶۶ ۰۶:۳۸:۳۱ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۲ ۰۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۶۶ ۰۸:۴۷:۲۳ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۶۴ ۰۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۳ مارس ۲۶۷ ۱۲:۰۷:۳۹ ۹۲ جزئی ۰٫۶۰۸۳
۶ سپتامبر ۲۶۷ ۰۰:۰۸:۱۱ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۷۲ ۰۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه
۳۱ ژانویه ۲۶۸ ۱۸:۵۶:۰۵ ۶۴ جزئی ۰٫۸۷۷۵
۲۷ ژوئیه ۲۶۸ ۰۷:۳۱:۴۶ ۶۹ کامل ۱٫۰۲۴۷ ۰۲ دقیقه و ۰۷ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱۹ ژانویه ۲۶۹ ۲۳:۵۰:۱۵ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ ۰۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۶۹ ۱۷:۱۴:۲۴ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۸ ۰۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۹ ژانویه ۲۷۰ ۱۱:۴۵:۰۳ ۸۴ کامل ۱٫۰۳۲۰ ۰۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۵ ژوئیه ۲۷۰ ۲۰:۰۰:۴۶ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۶ ۰۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۳۰ دسامبر ۲۷۰ ۰۳:۱۹:۳۱ ۹۴ جزئی ۰٫۸۹۴۳
۲۶ مه ۲۷۱ ۰۷:۳۷:۵۴ ۶۱ جزئی ۰٫۲۵۰۷
۲۴ ژوئیه ۲۷۱ ۲۰:۴۴:۳۲ ۹۹ جزئی ۰٫۳۳۰۸
۲۰ نوامبر ۲۷۱ ۰۴:۴۴:۲۱ ۶۶ جزئی ۰٫۹۴۳۰
۱۴ مه ۲۷۲ ۱۷:۰۶:۰۵ ۷۱ کامل ۱٫۰۳۳۴ ۰۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۸ نوامبر ۲۷۲ ۱۰:۰۲:۱۲ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۷ ۰۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۴ مه ۲۷۳ ۰۸:۳۰:۵۲ ۸۱ کامل ۱٫۰۷۵۳ ۰۶ دقیقه و ۰۲ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۲۸ اکتبر ۲۷۳ ۰۹:۳۶:۳۹ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۷ ۰۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۲۴ آوریل ۲۷۴ ۰۱:۳۸:۲۴ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۶۴ ۰۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه ۴۶۳ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
۱۷ اکتبر ۲۷۴ ۱۰:۳۲:۳۲ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۴
۱۵ مارس ۲۷۵ ۰۴:۱۲:۲۶ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۱ ۰۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه
۷ سپتامبر ۲۷۵ ۰۷:۴۹:۱۰ ۶۸ جزئی ۰٫۹۲۲۲
۳ مارس ۲۷۶ ۰۷:۳۶:۱۱ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۰ ۰۶ دقیقه و ۵۳ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۲۷ اوت ۲۷۶ ۰۰:۰۱:۲۴ ۷۸ کامل ۱٫۰۶۶۰ ۰۵ دقیقه و ۰۶ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۰ فوریه ۲۷۷ ۰۷:۱۷:۵۱ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۶ ۰۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۱۶ اوت ۲۷۷ ۱۵:۵۳:۳۴ ۸۸ کامل ۱٫۰۳۹۵ ۰۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۹ فوریه ۲۷۸ ۱۰:۴۹:۴۷ ۹۳ جزئی ۰٫۷۵۶۹
۶ اوت ۲۷۸ ۰۲:۵۵:۲۷ ۹۸ جزئی ۰٫۶۳۰۸
۳۱ دسامبر ۲۷۸ ۱۰:۴۱:۵۲ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۹۰ ۰۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه ۳۱۶ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۷۹ ۱۵:۴۱:۱۷ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۰ ۰۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه ۴۲۳ کیلومتر (۲۶۳ مایل)
۲۱ دسامبر ۲۷۹ ۰۲:۲۶:۲۷ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۰۶ ۰۳ دقیقه و ۲۱ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۸۰ ۱۷:۱۵:۴۹ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۸ ۰۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۹ دسامبر ۲۸۰ ۱۵:۵۱:۳۷ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۵ ۰۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۴ ژوئیه ۲۸۱ ۰۱:۱۱:۰۰ ۹۰ کامل ۱٫۰۲۰۵ ۰۲ دقیقه و ۰۸ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۲۸ نوامبر ۲۸۱ ۲۲:۵۲:۱۳ ۹۵ جزئی ۰٫۷۰۳۸
۲۵ آوریل ۲۸۲ ۰۸:۵۰:۰۶ ۶۲ جزئی ۰٫۸۱۲۸
۲۴ مه ۲۸۲ ۱۵:۴۱:۳۳ ۱۰۰ جزئی ۰٫۲۴۹۵
۱۹ اکتبر ۲۸۲ ۰۴:۰۹:۴۵ ۶۷ جزئی ۰٫۶۲۰۲
۱۵ آوریل ۲۸۳ ۰۱:۳۲:۵۴ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۳۷ ۰۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۸ اکتبر ۲۸۳ ۰۶:۵۱:۰۰ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۹ ۰۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۳ آوریل ۲۸۴ ۱۴:۰۱:۳۶ ۸۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۰ ۰۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۸۴ ۱۶:۵۸:۵۲ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۶۳ ۰۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۳ مارس ۲۸۵ ۱۹:۱۲:۲۸ ۹۲ جزئی ۰٫۶۹۸۹
۱۶ سپتامبر ۲۸۵ ۰۸:۲۱:۰۲ ۹۷ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه ۵۳۱ کیلومتر (۳۳۰ مایل)
۱۱ فوریه ۲۸۶ ۰۲:۳۷:۱۷ ۶۴ جزئی ۰٫۸۳۸۲
۷ اوت ۲۸۶ ۱۴:۵۹:۲۸ ۶۹ کامل ۱٫۰۱۶۱ ۰۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۳۱ ژانویه ۲۸۷ ۰۸:۰۳:۰۵ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۶ ۰۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۲۸ ژوئیه ۲۸۷ ۰۰:۰۸:۳۸ ۷۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۴ ۰۳ دقیقه و ۰۴ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۸۸ ۲۰:۲۲:۴۵ ۸۴ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۸۸ ۰۲:۲۹:۰۷ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۱ ۰۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۹ ژانویه ۲۸۹ ۱۲:۰۶:۲۷ ۹۴ جزئی ۰٫۹۰۵۷
۵ ژوئیه ۲۸۹ ۱۴:۲۰:۰۴ ۶۱ جزئی ۰٫۱۱۴۹
۵ ژوئیه ۲۸۹ ۰۳:۱۸:۰۰ ۹۹ جزئی ۰٫۴۷۵۴
۳۰ نوامبر ۲۸۹ ۱۳:۱۵:۰۶ ۶۶ جزئی ۰٫۹۳۰۷
۲۶ مه ۲۹۰ ۰۰:۱۷:۵۸ ۷۱ کامل ۱٫۰۳۶۵ ۰۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۹ نوامبر ۲۹۰ ۱۸:۰۷:۵۵ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۷ ۰۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۵ مه ۲۹۱ ۱۶:۰۰:۰۴ ۸۱ کامل ۱٫۰۷۸۱ ۰۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۸ نوامبر ۲۹۱ ۱۷:۲۹:۴۷ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۶ ۰۹ دقیقه و ۰۰ ثانیه ۳۲۵ کیلومتر (۲۰۲ مایل)
۴ مه ۲۹۲ ۰۹:۰۸:۳۷ ۹۱ کامل ۱٫۰۵۸۶ ۰۳ دقیقه و ۲۹ ثانیه ۳۶۴ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
۲۷ اکتبر ۲۹۲ ۱۸:۳۶:۴۹ ۹۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۲ ۰۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه
۲۵ مارس ۲۹۳ ۱۱:۳۳:۵۷ ۶۳ جزئی ۰٫۸۸۴۲
۱۷ سپتامبر ۲۹۳ ۱۵:۵۷:۵۰ ۶۸ جزئی ۰٫۸۶۲۴
۱۴ مارس ۲۹۴ ۱۴:۴۴:۴۳ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۵ ۰۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۷ سپتامبر ۲۹۴ ۰۸:۰۶:۲۹ ۷۸ کامل ۱٫۰۶۲۱ ۰۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۳ مارس ۲۹۵ ۱۴:۳۷:۱۴ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۳ ۰۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۷ اوت ۲۹۵ ۲۳:۳۹:۳۵ ۸۸ کامل ۱٫۰۳۳۸ ۰۳ دقیقه و ۰۳ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۰ فوریه ۲۹۶ ۱۸:۴۰:۵۲ ۹۳ جزئی ۰٫۸۱۷۷
۱۶ اوت ۲۹۶ ۱۰:۰۸:۳۶ ۹۸ جزئی ۰٫۷۲۸۸
۱۰ ژانویه ۲۹۷ ۱۹:۲۶:۴۳ ۶۵ کامل ۱٫۰۳۱۸ ۰۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه ۳۶۴ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
۶ ژوئیه ۲۹۷ ۲۲:۰۵:۳۹ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۳ ۰۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه ۶۸۸ کیلومتر (۴۲۸ مایل)
۳۱ دسامبر ۲۹۷ ۱۱:۱۵:۰۴ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۰۴ ۰۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۲۵ ژوئیه ۲۹۸ ۲۳:۵۳:۳۱ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۶ ۰۲ دقیقه و ۵۵ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۲۱ دسامبر ۲۹۸ ۰۰:۲۹:۲۱ ۸۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۲ ۰۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۱۵ ژوئیه ۲۹۹ ۰۸:۱۵:۲۴ ۹۰ کامل ۱٫۰۲۵۱ ۰۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۱۰ دسامبر ۲۹۹ ۰۷:۰۷:۱۶ ۹۵ جزئی ۰٫۷۰۳۷
۵ مه ۳۰۰ ۱۶:۲۳:۴۲ ۶۲ جزئی ۰٫۶۸۴۶
۳ ژوئیه ۳۰۰ ۲۳:۰۵:۰۱ ۱۰۰ جزئی ۰٫۳۹۲۹
۲۹ اکتبر ۳۰۰ ۱۲:۰۰:۵۴ ۶۷ جزئی ۰٫۵۹۷۳