فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۳۰ میلادی است که در طی سال‌های ۲۹۰۱ تا ۳۰۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۴۸ خورشیدگرفتگی رخ خواهد داد که ۹۱ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۲ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۱ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۰ فوریه ۲۹۰۱ ۱۰:۵۴:۱۷ ۱۴۵ جزئی ۰٫۳۳۹۵
۱۱ مارس ۲۹۰۱ ۲۲:۲۲:۳۶ ۱۸۳ جزئی ۰٫۳۲۹۶
۵ اوت ۲۹۰۱ ۱۸:۱۰:۱۹ ۱۵۰ جزئی ۰٫۵۸۰۱
۴ سپتامبر ۲۹۰۱ ۰۵:۱۹:۴۱ ۱۸۸ جزئی ۰٫۱۳۴۷
۳۰ ژانویه ۲۹۰۲ ۱۹:۱۲:۱۶ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۶ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۹۰۲ ۰۷:۵۲:۴۸ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۵۱ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۱۹ ژانویه ۲۹۰۳ ۲۰:۲۲:۱۹ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۹ ۱۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۹۰۳ ۰۱:۰۰:۴۵ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۸۰ ۰۷ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۸ ژانویه ۲۹۰۴ ۱۹:۴۰:۳۱ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۱ ۰۹ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۴۸ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۵ ژوئن ۲۹۰۴ ۰۷:۲۴:۵۰ ۱۴۲ جزئی ۰٫۰۰۴۰
۴ ژوئیه ۲۹۰۴ ۱۶:۵۲:۵۸ ۱۸۰ جزئی ۰٫۸۴۰۲
۲۸ نوامبر ۲۹۰۴ ۱۱:۳۲:۰۶ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۸۷۴
۲۸ دسامبر ۲۹۰۴ ۰۰:۲۶:۵۶ ۱۸۵ جزئی ۰٫۴۶۶۹
۲۵ مه ۲۹۰۵ ۱۳:۴۹:۰۶ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۵ ۰۳ دقیقه ۳۹ ثانیه ۳۴۶ کیلومتر (۲۱۵ مایل)
۱۸ نوامبر ۲۹۰۵ ۰۲:۱۱:۳۶ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۴۷۷ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۱۴ مه ۲۹۰۶ ۱۴:۲۷:۴۴ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۸ ۰۷ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۷ نوامبر ۲۹۰۶ ۱۸:۱۸:۰۳ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۴۶۱ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۳ مه ۲۹۰۷ ۱۶:۱۵:۲۹ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۲ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۸ اکتبر ۲۹۰۷ ۰۷:۰۹:۴۷ ۱۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۹ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۲۳ مارس ۲۹۰۸ ۱۴:۱۸:۰۲ ۱۴۴ جزئی ۰٫۳۲۶۲
۲۲ آوریل ۲۹۰۸ ۰۰:۴۶:۳۳ ۱۸۲ جزئی ۰٫۴۱۸۹
۱۶ سپتامبر ۲۹۰۸ ۲۱:۳۳:۴۲ ۱۴۹ جزئی ۰٫۱۷۵۰
۱۶ اکتبر ۲۹۰۸ ۱۳:۱۳:۴۵ ۱۸۷ جزئی ۰٫۲۱۷۰
۱۳ مارس ۲۹۰۹ ۰۶:۰۰:۵۸ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۵ سپتامبر ۲۹۰۹ ۲۱:۵۵:۴۰ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۶ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۲ مارس ۲۹۱۰ ۲۱:۱۰:۴۵ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۲۸ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۲۶ اوت ۲۹۱۰ ۰۲:۵۹:۳۳ ۱۶۹ Hybrid ۱٫۰۰۰۹ ۰۰ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
۲۰ فوریه ۲۹۱۱ ۰۷:۱۵:۰۴ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۴ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۵ اوت ۲۹۱۱ ۱۵:۲۰:۲۱ ۱۷۹ کامل ۱٫۰۴۸۸ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۹ فوریه ۲۹۱۲ ۰۹:۵۵:۰۸ ۱۸۴ جزئی ۰٫۱۵۴۲
۶ ژوئیه ۲۹۱۲ ۰۱:۲۰:۰۷ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۶۸ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه
۴ اوت ۲۹۱۲ ۰۸:۰۴:۴۵ ۱۸۹ جزئی ۰٫۰۳۰۸
۲۹ دسامبر ۲۹۱۲ ۱۴:۵۸:۳۷ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۶ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۵۰۷ کیلومتر (۳۱۵ مایل)
۲۵ ژوئن ۲۹۱۳ ۱۶:۰۱:۳۸ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۲۵۵ ۰۲ دقیقه ۴۵ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۹۱۳ ۲۱:۵۵:۰۶ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۵ ۰۰ دقیقه ۱۰ ثانیه ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
۱۵ ژوئن ۲۹۱۴ ۰۰:۱۲:۴۰ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۱ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۸ دسامبر ۲۹۱۴ ۱۱:۲۴:۴۲ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۲۲ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۴ ژوئن ۲۹۱۵ ۰۱:۴۸:۵۲ ۱۸۱ جزئی ۰٫۴۴۱۰
۲۹ اکتبر ۲۹۱۵ ۱۷:۲۹:۵۳ ۱۴۸ جزئی ۰٫۱۹۷۸
۲۸ نوامبر ۲۹۱۵ ۰۳:۲۴:۲۲ ۱۸۶ جزئی ۰٫۵۹۹۴
۲۳ آوریل ۲۹۱۶ ۱۳:۰۷:۲۲ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۸ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۸ اکتبر ۲۹۱۶ ۰۴:۴۷:۳۷ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۴ ۰۱ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۱۲ آوریل ۲۹۱۷ ۲۳:۳۱:۱۵ ۱۶۳ کامل ۱٫۰۳۱۲ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۷ اکتبر ۲۹۱۷ ۰۸:۵۸:۱۵ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۳ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۲ آوریل ۲۹۱۸ ۱۴:۵۵:۲۲ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۵۴۷ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۹۱۸ ۰۹:۰۲:۱۲ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۱ ۰۵ دقیقه ۵۴ ثانیه ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۲۱ فوریه ۲۹۱۹ ۱۹:۲۹:۴۶ ۱۴۵ جزئی ۰٫۳۱۶۸
۲۳ مارس ۲۹۱۹ ۰۶:۵۰:۵۸ ۱۸۳ جزئی ۰٫۳۶۲۷
۱۷ اوت ۲۹۱۹ ۰۱:۱۸:۵۰ ۱۵۰ جزئی ۰٫۴۵۲۶
۱۵ سپتامبر ۲۹۱۹ ۱۲:۲۶:۴۹ ۱۸۸ جزئی ۰٫۲۶۱۱
۱۱ فوریه ۲۹۲۰ ۰۳:۲۸:۳۶ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۹ ۰۴ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
۵ اوت ۲۹۲۰ ۱۵:۱۹:۱۰ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۶۰ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۹۲۱ ۰۴:۲۴:۵۸ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۷ ۱۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۳۰۹ کیلومتر (۱۹۲ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۹۲۱ ۰۸:۲۹:۲۹ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۷۵ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۹ ژانویه ۲۹۲۲ ۰۳:۵۰:۰۴ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۶ ۰۸ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۹۲۲ ۰۰:۰۹:۴۵ ۱۸۰ جزئی ۰٫۹۷۱۳
۹ دسامبر ۲۹۲۲ ۱۹:۵۹:۵۴ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۶۶۲
۸ ژانویه ۲۹۲۳ ۰۸:۵۵:۵۱ ۱۸۵ جزئی ۰٫۴۸۶۴
۵ ژوئن ۲۹۲۳ ۲۰:۴۱:۴۶ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۳ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۴۹۸ کیلومتر (۳۰۹ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۹۲۳ ۱۰:۴۳:۵۳ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۴۵۴ ۰۲ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۲۴ مه ۲۹۲۴ ۲۱:۱۷:۵۴ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۶ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۸ نوامبر ۲۹۲۴ ۰۲:۳۸:۴۴ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۴۱۳ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۱۳ مه ۲۹۲۵ ۲۳:۳۰:۱۲ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۳ ۰۳ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۷ نوامبر ۲۹۲۵ ۱۵:۰۵:۱۴ ۱۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۴ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۳ آوریل ۲۹۲۶ ۲۲:۳۴:۵۵ ۱۴۴ جزئی ۰٫۲۷۸۵
۳ مه ۲۹۲۶ ۰۸:۳۳:۱۸ ۱۸۲ جزئی ۰٫۵۰۹۹
۲۸ سپتامبر ۲۹۲۶ ۰۴:۲۶:۳۴ ۱۴۹ جزئی ۰٫۰۶۵۵
۲۷ اکتبر ۲۹۲۶ ۲۰:۳۶:۵۷ ۱۸۷ جزئی ۰٫۲۸۹۵
۲۴ مارس ۲۹۲۷ ۱۴:۳۲:۰۳ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۱۴ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۷ سپتامبر ۲۹۲۷ ۰۴:۴۶:۰۵ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۰ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۱۳ مارس ۲۹۲۸ ۰۵:۳۹:۵۴ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۲۵ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۵ سپتامبر ۲۹۲۸ ۱۰:۰۹:۲۳ ۱۶۹ Hybrid ۱٫۰۰۲۴ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۲ مارس ۲۹۲۹ ۱۵:۲۹:۱۶ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۷ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۲۵ اوت ۲۹۲۹ ۲۲:۴۷:۴۳ ۱۷۹ کامل ۱٫۰۵۱۵ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۱۹ فوریه ۲۹۳۰ ۱۷:۵۴:۴۰ ۱۸۴ جزئی ۰٫۱۷۱۹
۱۷ ژوئیه ۲۹۳۰ ۰۸:۴۷:۳۲ ۱۵۱ جزئی ۰٫۹۰۶۳
۱۵ اوت ۲۹۳۰ ۱۵:۳۶:۵۲ ۱۸۹ جزئی ۰٫۱۶۴۲
۹ ژانویه ۲۹۳۱ ۲۳:۱۲:۰۵ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۹ ۰۶ دقیقه ۵۲ ثانیه ۵۱۰ کیلومتر (۳۲۰ مایل)
۶ ژوئیه ۲۹۳۱ ۲۳:۱۳:۲۴ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۲۲۶ ۰۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۳۰ دسامبر ۲۹۳۱ ۰۶:۲۸:۲۴ ۱۶۶ حلقه‌ای ۱٫۰۰۰۰ ۰۰ دقیقه ۰۰ ثانیه ۰ کیلومتر (۰ مایل)
۲۵ ژوئن ۲۹۳۲ ۰۷:۰۰:۰۱ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۶ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۹۳۲ ۲۰:۰۶:۴۴ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۱۸ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۴ ژوئن ۲۹۳۳ ۰۸:۲۶:۱۵ ۱۸۱ جزئی ۰٫۵۷۱۸
۹ نوامبر ۲۹۳۳ ۰۱:۴۰:۳۱ ۱۴۸ جزئی ۰٫۱۳۳۹
۸ دسامبر ۲۹۳۳ ۱۲:۰۰:۲۰ ۱۸۶ جزئی ۰٫۶۲۷۵
۴ مه ۲۹۳۴ ۲۰:۳۶:۳۷ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۴ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۹ اکتبر ۲۹۳۴ ۱۲:۲۸:۴۳ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۷ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۴ آوریل ۲۹۳۵ ۰۷:۳۲:۱۳ ۱۶۳ کامل ۱٫۰۳۶۸ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۱۸ اکتبر ۲۹۳۵ ۱۶:۰۷:۵۱ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۱ ۰۶ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱۲ آوریل ۲۹۳۶ ۲۳:۱۳:۳۷ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۵۸۴ ۰۴ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۶ اکتبر ۲۹۳۶ ۱۶:۰۲:۳۹ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۵ ۰۵ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۴ مارس ۲۹۳۷ ۰۳:۵۸:۳۴ ۱۴۵ جزئی ۰٫۲۸۵۱
۲ آوریل ۲۹۳۷ ۱۵:۱۰:۱۹ ۱۸۳ جزئی ۰٫۴۰۸۳
۲۷ اوت ۲۹۳۷ ۰۸:۳۲:۱۰ ۱۵۰ جزئی ۰٫۳۳۰۶
۲۵ سپتامبر ۲۹۳۷ ۱۹:۴۲:۱۹ ۱۸۸ جزئی ۰٫۳۷۷۷
۲۱ فوریه ۲۹۳۸ ۱۱:۳۹:۳۱ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۶ ۰۴ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۶ اوت ۲۹۳۸ ۲۲:۴۹:۰۳ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۶۰ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
۱۰ فوریه ۲۹۳۹ ۱۲:۲۳:۳۸ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۱ ۰۹ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۶ اوت ۲۹۳۹ ۱۵:۵۹:۲۷ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۶۱ ۰۶ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۹۴۰ ۱۱:۵۹:۵۷ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۹ ۰۸ دقیقه ۱۵ ثانیه ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۹۴۰ ۰۷:۲۳:۰۶ ۱۸۰ کامل ۱٫۰۲۴۴ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۲۰ دسامبر ۲۹۴۰ ۰۴:۳۴:۳۸ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۵۳۴
۱۸ ژانویه ۲۹۴۱ ۱۷:۲۸:۲۶ ۱۸۵ جزئی ۰٫۵۰۲۱
۱۶ ژوئن ۲۹۴۱ ۰۳:۲۵:۳۸ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۷
۹ دسامبر ۲۹۴۱ ۱۹:۲۳:۱۴ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۴۳۴ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۵ ژوئن ۲۹۴۲ ۰۴:۰۰:۱۲ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۲ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۹۴۲ ۱۱:۰۶:۴۸ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۳۶۷ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۲۵ مه ۲۹۴۳ ۰۶:۳۹:۵۹ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۳ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۸ نوامبر ۲۹۴۳ ۲۳:۰۶:۱۸ ۱۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۰ ۰۱ دقیقه ۴۸ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۱۴ آوریل ۲۹۴۴ ۰۶:۴۷:۰۴ ۱۴۴ جزئی ۰٫۲۲۱۹
۱۳ مه ۲۹۴۴ ۱۶:۱۵:۴۹ ۱۸۲ جزئی ۰٫۶۱۰۱
۷ نوامبر ۲۹۴۴ ۰۴:۰۶:۲۲ ۱۸۷ جزئی ۰٫۳۵۲۵
۳ آوریل ۲۹۴۵ ۲۲:۵۶:۵۰ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۳۲ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۲۷ سپتامبر ۲۹۴۵ ۱۱:۴۳:۵۱ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۱ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۳۸۷ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۲۴ مارس ۲۹۴۶ ۱۴:۰۲:۲۴ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۲۴ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۹۴۶ ۱۷:۲۷:۲۱ ۱۶۹ Hybrid ۱٫۰۰۳۶ ۰۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
۱۳ مارس ۲۹۴۷ ۲۳:۳۶:۰۱ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۴ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۶ سپتامبر ۲۹۴۷ ۰۶:۲۱:۵۴ ۱۷۹ کامل ۱٫۰۵۳۴ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲ مارس ۲۹۴۸ ۰۱:۴۸:۲۴ ۱۸۴ جزئی ۰٫۱۹۶۷
۲۷ ژوئیه ۲۹۴۸ ۱۶:۱۴:۰۸ ۱۵۱ جزئی ۰٫۷۶۲۰
۲۵ اوت ۲۹۴۸ ۲۳:۱۱:۴۳ ۱۸۹ جزئی ۰٫۲۹۳۰
۲۰ ژانویه ۲۹۴۹ ۰۷:۲۷:۳۷ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۸ ۰۶ دقیقه ۲۶ ثانیه ۵۰۴ کیلومتر (۳۱۳ مایل)
۱۷ ژوئیه ۲۹۴۹ ۰۶:۲۱:۲۷ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۱۸۹ ۰۲ دقیقه ۰۶ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۹ ژانویه ۲۹۵۰ ۱۵:۰۴:۴۰ ۱۶۶ Hybrid ۱٫۰۰۲۰ ۰۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۶ ژوئیه ۲۹۵۰ ۱۳:۴۲:۱۴ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۳۰ دسامبر ۲۹۵۰ ۰۴:۵۳:۲۱ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۱۷ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۲۵ ژوئن ۲۹۵۱ ۱۴:۵۸:۴۷ ۱۸۱ جزئی ۰٫۷۱۰۷
۲۰ نوامبر ۲۹۵۱ ۰۹:۵۷:۴۱ ۱۴۸ جزئی ۰٫۰۸۱۴
۱۹ دسامبر ۲۹۵۱ ۲۰:۴۰:۵۹ ۱۸۶ جزئی ۰٫۶۴۷۱
۱۵ مه ۲۹۵۲ ۰۳:۵۹:۱۱ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۳ ۰۱ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۸ نوامبر ۲۹۵۲ ۲۰:۱۶:۴۰ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۰ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۴ مه ۲۹۵۳ ۱۵:۲۴:۳۵ ۱۶۳ کامل ۱٫۰۴۲۴ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۸ اکتبر ۲۹۵۳ ۲۳:۲۵:۴۰ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۹ ۰۷ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۴ آوریل ۲۹۵۴ ۰۷:۲۳:۳۹ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۶۲۲ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۷ اکتبر ۲۹۵۴ ۲۳:۱۲:۱۵ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۷ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۵ مارس ۲۹۵۵ ۱۲:۲۱:۱۵ ۱۴۵ جزئی ۰٫۲۴۵۶
۱۳ آوریل ۲۹۵۵ ۲۳:۲۲:۱۶ ۱۸۳ جزئی ۰٫۴۶۳۶
۷ سپتامبر ۲۹۵۵ ۱۵:۵۱:۴۰ ۱۵۰ جزئی ۰٫۲۱۶۴
۷ اکتبر ۲۹۵۵ ۰۳:۰۶:۳۱ ۱۸۸ جزئی ۰٫۴۸۳۴
۳ مارس ۲۹۵۶ ۱۹:۴۶:۰۵ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۸ ۰۴ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۲۷ اوت ۲۹۵۶ ۰۶:۲۰:۵۷ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۵۳ ۰۴ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۰ فوریه ۲۹۵۷ ۲۰:۲۰:۳۱ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۱ ۰۹ دقیقه ۲۸ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۱۶ اوت ۲۹۵۷ ۲۳:۳۰:۱۱ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۳۹ ۰۶ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۹ فوریه ۲۹۵۸ ۲۰:۰۸:۵۰ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۷ ۰۷ دقیقه ۳۳ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۶ اوت ۲۹۵۸ ۱۴:۳۶:۴۰ ۱۸۰ کامل ۱٫۰۲۳۵ ۰۱ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۳۱ دسامبر ۲۹۵۸ ۱۳:۱۳:۲۵ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۴۵۰
۳۰ ژانویه ۲۹۵۹ ۰۲:۰۱:۱۴ ۱۸۵ جزئی ۰٫۵۱۸۷
۲۷ ژوئن ۲۹۵۹ ۱۰:۰۵:۴۲ ۱۵۲ جزئی ۰٫۸۲۵۴
۲۱ دسامبر ۲۹۵۹ ۰۴:۰۶:۰۶ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۴۱۷ ۰۲ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۵ ژوئن ۲۹۶۰ ۱۰:۳۸:۴۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۹ دسامبر ۲۹۶۰ ۱۹:۳۹:۳۹ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۳۲۳ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۴ ژوئن ۲۹۶۱ ۱۳:۴۳:۱۹ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۱ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۹۶۱ ۰۷:۱۴:۰۶ ۱۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۹ ۰۲ دقیقه ۲۸ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۵ آوریل ۲۹۶۲ ۱۴:۵۰:۳۲ ۱۴۴ جزئی ۰٫۱۵۰۷
۲۴ مه ۲۹۶۲ ۲۳:۵۱:۱۹ ۱۸۲ جزئی ۰٫۷۲۳۸
۱۸ نوامبر ۲۹۶۲ ۱۱:۴۳:۴۰ ۱۸۷ جزئی ۰٫۴۰۳۹
۱۵ آوریل ۲۹۶۳ ۰۷:۱۲:۵۸ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۴۷ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۸ اکتبر ۲۹۶۳ ۱۸:۵۱:۳۴ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۸ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۵۱۴ کیلومتر (۳۱۹ مایل)
۳ آوریل ۲۹۶۴ ۲۲:۱۶:۱۹ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۲۴ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۷ سپتامبر ۲۹۶۴ ۰۰:۵۲:۰۸ ۱۶۹ Hybrid ۱٫۰۰۴۳ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
۲۴ مارس ۲۹۶۵ ۰۷:۳۵:۰۷ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۵ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۹۶۵ ۱۴:۰۱:۲۴ ۱۷۹ کامل ۱٫۰۵۴۳ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۳ مارس ۲۹۶۶ ۰۹:۳۵:۲۹ ۱۸۴ جزئی ۰٫۲۲۹۷
۷ اوت ۲۹۶۶ ۲۳:۴۰:۳۲ ۱۵۱ جزئی ۰٫۶۱۹۳
۶ سپتامبر ۲۹۶۶ ۰۶:۵۰:۴۰ ۱۸۹ جزئی ۰٫۴۱۴۵
۳۱ ژانویه ۲۹۶۷ ۱۵:۴۴:۴۹ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۳ ۰۵ دقیقه ۵۵ ثانیه ۴۹۰ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
۲۸ ژوئیه ۲۹۶۷ ۱۳:۲۷:۲۲ ۱۶۱ Hybrid ۱٫۰۱۴۷ ۰۱ دقیقه ۳۷ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۹۶۸ ۲۳:۴۳:۳۸ ۱۶۶ Hybrid ۱٫۰۰۴۴ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۹۶۸ ۲۰:۲۱:۱۷ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۱ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۹ ژانویه ۲۹۶۹ ۱۳:۴۳:۱۰ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۲۰ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۵ ژوئیه ۲۹۶۹ ۲۱:۲۷:۱۷ ۱۸۱ جزئی ۰٫۸۵۶۳
۳۰ نوامبر ۲۹۶۹ ۱۸:۲۰:۵۴ ۱۴۸ جزئی ۰٫۰۳۹۳
۳۰ دسامبر ۲۹۶۹ ۰۵:۲۵:۳۴ ۱۸۶ جزئی ۰٫۶۵۹۸
۲۶ مه ۲۹۷۰ ۱۱:۱۷:۰۶ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۶ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
۲۰ نوامبر ۲۹۷۰ ۰۴:۱۰:۳۱ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۷ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۵ مه ۲۹۷۱ ۲۳:۱۲:۱۱ ۱۶۳ کامل ۱٫۰۴۷۶ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۹ نوامبر ۲۹۷۱ ۰۶:۵۱:۰۸ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۰ ۰۸ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۴ مه ۲۹۷۲ ۱۵:۲۶:۴۲ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۶۵۷ ۰۴ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۲۸ اکتبر ۲۹۷۲ ۰۶:۳۰:۳۵ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۹ ۰۶ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۵ مارس ۲۹۷۳ ۲۰:۳۵:۴۴ ۱۴۵ جزئی ۰٫۱۹۴۹
۲۴ آوریل ۲۹۷۳ ۰۷:۲۵:۰۴ ۱۸۳ جزئی ۰٫۵۳۱۸
۱۷ سپتامبر ۲۹۷۳ ۲۳:۱۸:۴۶ ۱۵۰ جزئی ۰٫۱۱۱۹
۱۷ اکتبر ۲۹۷۳ ۱۰:۴۰:۴۲ ۱۸۸ جزئی ۰٫۵۷۶۹
۱۵ مارس ۲۹۷۴ ۰۳:۴۳:۱۲ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۷ سپتامبر ۲۹۷۴ ۱۳:۵۹:۲۱ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۳۸ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۴ مارس ۲۹۷۵ ۰۴:۱۱:۰۲ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۷ ۰۹ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۲۸ اوت ۲۹۷۵ ۰۷:۰۳:۳۲ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۰۹ ۰۵ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۱ فوریه ۲۹۷۶ ۰۴:۱۵:۰۷ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۲ ۰۶ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۱۶ اوت ۲۹۷۶ ۲۱:۴۹:۴۳ ۱۸۰ کامل ۱٫۰۲۱۰ ۰۱ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۰ ژانویه ۲۹۷۷ ۲۱:۵۶:۲۰ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۴۱۳
۹ فوریه ۲۹۷۷ ۱۰:۳۳:۴۶ ۱۸۵ جزئی ۰٫۵۳۶۶
۷ ژوئیه ۲۹۷۷ ۱۶:۳۸:۴۹ ۱۵۲ جزئی ۰٫۶۷۶۸
۳۱ دسامبر ۲۹۷۷ ۱۲:۵۴:۳۳ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۴۰۵ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۲۶ ژوئن ۲۹۷۸ ۱۷:۱۲:۳۶ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۳ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۱ دسامبر ۲۹۷۸ ۰۴:۱۷:۲۰ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۲۸۴ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۱۵ ژوئن ۲۹۷۹ ۲۰:۴۴:۰۹ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۶ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۰ دسامبر ۲۹۷۹ ۱۵:۲۷:۲۵ ۱۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۰ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
۵ مه ۲۹۸۰ ۲۲:۴۸:۳۴ ۱۴۴ جزئی ۰٫۰۶۹۷
۴ ژوئن ۲۹۸۰ ۰۷:۲۲:۴۲ ۱۸۲ جزئی ۰٫۸۴۶۵
۲۸ نوامبر ۲۹۸۰ ۱۹:۲۷:۲۸ ۱۸۷ جزئی ۰٫۴۴۵۶
۲۵ آوریل ۲۹۸۱ ۱۵:۲۲:۳۹ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۶۰ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۱۹ اکتبر ۲۹۸۱ ۰۲:۰۸:۱۷ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۰ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۸۲۰ کیلومتر (۵۱۰ مایل)
۱۵ آوریل ۲۹۸۲ ۰۶:۲۱:۴۰ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۲۳ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۸ اکتبر ۲۹۸۲ ۰۸:۲۶:۵۸ ۱۶۹ Hybrid ۱٫۰۰۴۷ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۴ آوریل ۲۹۸۳ ۱۵:۲۵:۴۱ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۹ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۷ سپتامبر ۲۹۸۳ ۲۱:۴۷:۴۱ ۱۷۹ کامل ۱٫۰۵۴۷ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۳ مارس ۲۹۸۴ ۱۷:۱۴:۴۴ ۱۸۴ جزئی ۰٫۲۷۳۰
۱۸ اوت ۲۹۸۴ ۰۷:۰۸:۲۵ ۱۵۱ جزئی ۰٫۴۸۱۰
۱۶ سپتامبر ۲۹۸۴ ۱۴:۳۴:۲۰ ۱۸۹ جزئی ۰٫۵۲۷۷
۱۱ فوریه ۲۹۸۵ ۰۰:۰۰:۰۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۴ ۰۵ دقیقه ۱۹ ثانیه ۴۷۷ کیلومتر (۲۹۶ مایل)
۷ اوت ۲۹۸۵ ۲۰:۳۱:۵۰ ۱۶۱ Hybrid ۱٫۰۰۹۷ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۳۱ ژانویه ۲۹۸۶ ۰۸:۲۲:۳۷ ۱۶۶ Hybrid ۱٫۰۰۷۵ ۰۰ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۲۸ ژوئیه ۲۹۸۶ ۰۲:۵۸:۲۱ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۰ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۹۸۷ ۲۲:۳۳:۲۴ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۲۷ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۷ ژوئیه ۲۹۸۷ ۰۳:۵۴:۳۶ ۱۸۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۲ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۲ دسامبر ۲۹۸۷ ۰۲:۵۰:۰۴ ۱۴۸ جزئی ۰٫۰۰۷۴
۱۰ ژانویه ۲۹۸۸ ۱۴:۱۲:۵۸ ۱۸۶ جزئی ۰٫۶۶۷۱
۵ ژوئن ۲۹۸۸ ۱۸:۲۸:۵۳ ۱۵۳ جزئی ۰٫۹۰۱۸
۳۰ نوامبر ۲۹۸۸ ۱۲:۱۱:۱۰ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۸ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۹۸ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
۲۶ مه ۲۹۸۹ ۰۶:۵۲:۴۴ ۱۶۳ کامل ۱٫۰۵۲۵ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۹ نوامبر ۲۹۸۹ ۱۴:۲۵:۰۴ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۳ ۰۹ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۵ مه ۲۹۹۰ ۲۳:۲۲:۰۳ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۶۸۹ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۸ نوامبر ۲۹۹۰ ۱۳:۵۹:۱۹ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۰ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۶ آوریل ۲۹۹۱ ۰۴:۴۳:۰۳ ۱۴۵ جزئی ۰٫۱۳۴۶
۵ مه ۲۹۹۱ ۱۵:۲۰:۴۲ ۱۸۳ جزئی ۰٫۶۱۰۰
۲۹ سپتامبر ۲۹۹۱ ۰۶:۵۲:۱۹ ۱۵۰ جزئی ۰٫۰۱۵۶
۲۸ اکتبر ۲۹۹۱ ۱۸:۲۳:۰۰ ۱۸۸ جزئی ۰٫۶۶۰۴
۲۵ مارس ۲۹۹۲ ۱۱:۳۴:۱۶ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۹ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۵۸ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
۱۷ سپتامبر ۲۹۹۲ ۲۱:۴۲:۰۸ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۱۷ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۱۴ مارس ۲۹۹۳ ۱۱:۵۵:۵۹ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۸ ۰۸ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۷ سپتامبر ۲۹۹۳ ۱۴:۴۰:۱۱ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۶۷۳ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۳ مارس ۲۹۹۴ ۱۲:۱۷:۴۸ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۶ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۲۸ اوت ۲۹۹۴ ۰۵:۰۵:۳۸ ۱۸۰ کامل ۱٫۰۱۷۶ ۰۱ دقیقه ۳۱ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۲۲ ژانویه ۲۹۹۵ ۰۶:۳۹:۲۴ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۳۶۳
۲۰ فوریه ۲۹۹۵ ۱۹:۰۲:۵۸ ۱۸۵ جزئی ۰٫۵۶۰۸
۱۸ ژوئیه ۲۹۹۵ ۲۳:۱۱:۴۰ ۱۵۲ جزئی ۰٫۵۲۹۷
۱۷ اوت ۲۹۹۵ ۱۳:۰۳:۱۱ ۱۹۰ جزئی ۰٫۰۰۳۶
۱۱ ژانویه ۲۹۹۶ ۲۱:۴۴:۳۸ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۳۹۷ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۶ ژوئیه ۲۹۹۶ ۲۳:۴۴:۰۳ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۸ ۰۴ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۳۱ دسامبر ۲۹۹۶ ۱۲:۵۸:۱۷ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۲۴۹ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۶ ژوئن ۲۹۹۷ ۰۳:۴۱:۴۴ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۶ ۰۱ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۲۰ دسامبر ۲۹۹۷ ۲۳:۴۵:۱۵ ۱۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۶ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۵ ژوئن ۲۹۹۸ ۱۴:۴۹:۲۷ ۱۸۲ جزئی ۰٫۹۷۹۲
۱۰ دسامبر ۲۹۹۸ ۰۳:۱۸:۳۱ ۱۸۷ جزئی ۰٫۴۷۷۳
۶ مه ۲۹۹۹ ۲۳:۲۳:۵۷ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۶۶ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۴۵ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
۳۰ اکتبر ۲۹۹۹ ۰۹:۳۴:۳۳ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۶
۲۶ آوریل ۳۰۰۰ ۱۴:۱۸:۰۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۲۲ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۹ اکتبر ۳۰۰۰ ۱۶:۱۰:۱۶ ۱۶۹ Hybrid ۱٫۰۰۴۹ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)