فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن دوم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال۱۰۱ پیش از میلاد تا ۲۰۰ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۷ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۰ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۳ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۳ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۱ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ ترین گرفتگی دوره ساروس نوع شدت طول موقعیت طول مسیر منطقه جغرافیای منابع(s)
-۹۷۹۹-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۲۰۰ ۱۳:۲۱:۰۵ ۴۶ Partial ۰٫۶۵۳۱
-۹۷۹۹-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۲۰۰ ۰۳:۵۳:۲۸ ۵۱ Partial ۰٫۶۱۷۱
-۹۸۰۰-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۹۹ ۰۱:۵۰:۴۰ ۵۶ Total ۱٫۰۴۴۱ 04m 10s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۹۸۰۰-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۹۹ ۰۵:۵۹:۴۲ ۶۱ Annular ۰٫۹۳۶۳ 08m 28s ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
-۹۸۰۱-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۱۹۸ ۱۷:۵۷:۰۵ ۶۶ Total ۱٫۰۵۷۴ 04m 48s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۸۰۱-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۸ ۰۶:۲۰:۱۶ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۲۵ 05m 29s ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۸۰۲-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۹۷ ۰۹:۰۱:۱۷ ۷۶ Partial ۰٫۹۹۲۴
-۹۸۰۲-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۹۷ ۱۲:۰۳:۲۶ ۸۱ Annular ۰٫۹۹۰۹ 00m 31s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۸۰۲-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۹۷ ۰۲:۰۲:۲۰ ۴۸ Partial ۰٫۶۸۸۳
-۹۸۰۳-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۶ ۱۷:۴۹:۴۰ ۵۳ Total ۱٫۰۶۸۷ 05m 36s ۴۵۷ کیلومتر (۲۸۴ مایل)
-۹۸۰۳-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۹۶ ۰۱:۳۳:۱۹ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۵۳ 12m 04s ۳۷۰ کیلومتر (۲۳۰ مایل)
-۹۸۰۴-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۹۵ ۱۱:۰۴:۰۵ ۶۳ Total ۱٫۰۷۰۷ 06m 26s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۹۸۰۴-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۹۵ ۰۲:۱۰:۴۸ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۵۲ 05m 58s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۹۸۰۵-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۹۴ ۰۱:۱۶:۱۷ ۷۳ Total ۱٫۰۱۸۲ 01m 20s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۸۰۵-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۹۴ ۰۹:۴۱:۵۱ ۷۸ Annular ۰٫۹۹۱۹ 00m 31s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۹۸۰۶-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۹۳ ۱۸:۳۲:۰۴ ۴۵ Partial ۰٫۳۶۳۶
-۹۸۰۶-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۹۳ ۰۸:۴۴:۲۲ ۸۳ Partial ۰٫۱۴۵۱
-۹۸۰۶-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۳ ۱۳:۱۲:۴۳ ۵۰ Partial ۰٫۶۸۹۵
-۹۸۰۶-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۹۳ ۲۳:۲۶:۲۸ ۸۸ Partial ۰٫۰۹۰۶
-۹۸۰۷-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۹۲ ۱۸:۵۲:۰۲ ۵۵ Annular ۰٫۹۴۶۴ 05m 35s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۸۰۷-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۹۲ ۰۴:۲۵:۳۰ ۶۰ Total ۱٫۰۲۳۸ 01m 59s ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۹۸۰۸-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۹۱ ۲۳:۰۷:۰۸ ۶۵ Annular ۰٫۹۸۹۷ 01m 01s ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
-۹۸۰۸-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۹۱ ۱۴:۴۴:۲۲ ۷۰ Annular ۰٫۹۷۳۶ 02m 41s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۹۸۰۹-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۹۰ ۱۰:۲۹:۳۸ ۷۵ Total ۱٫۰۳۲۰ 02m 15s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۹۸۰۹-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۱۹۰ ۱۷:۵۵:۲۱ ۸۰ Annular ۰٫۹۲۵۷ 06m 21s ۰۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۸۱۰-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۸۹ ۱۷:۲۷:۱۴ ۴۷ Partial ۰٫۹۲۷۱
-۹۸۱۰-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۱۸۹ ۰۲:۳۵:۱۱ ۵۲ Partial ۰٫۶۰۷۸
-۹۸۱۱-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۸۸ ۰۷:۱۹:۵۳ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۲۸ 00m 15s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۹۸۱۱-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۸۸ ۱۰:۲۹:۱۸ ۶۲ Total ۱٫۰۲۱۲ 01m 47s ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
-۹۸۱۲-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۸۷ ۱۴:۴۲:۳۸ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۶۵ 06m 51s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۸۱۲-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۸۷ ۰۱:۰۱:۰۷ ۷۲ Total ۱٫۰۶۹۵ 06m 35s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۸۱۲-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۸۷ ۱۵:۱۴:۴۰ ۷۷ Partial ۰٫۸۶۱۵
-۹۸۱۳-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۸۶ ۱۱:۰۸:۳۷ ۴۴ Partial ۰٫۱۹۱۷
-۹۸۱۳-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۸۶ ۱۸:۱۳:۱۸ ۸۲ Partial ۰٫۸۵۱۷
-۹۸۱۳-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۸۶ ۲۲:۰۹:۴۴ ۴۹ Partial ۰٫۴۹۴۴
-۹۸۱۴-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۸۵ ۲۳:۴۵:۳۳ ۵۴ Hybrid ۱٫۰۰۰۳ 00m 01s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۹۸۱۴-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۱۸۵ ۰۷:۴۶:۴۰ ۵۹ Hybrid ۱٫۰۱۴۰ 01m 08s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۹۸۱۵-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۸۴ ۰۵:۰۸:۲۲ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۸۱ 05m 20s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۸۱۵-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۸۴ ۲۲:۳۶:۲۶ ۶۹ Total ۱٫۰۴۸۶ 04m 32s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۸۱۶-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۸۳ ۰۵:۴۳:۴۳ ۷۴ Annular ۰٫۹۴۲۹ 06m 13s ۳۵۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
-۹۸۱۶-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۸۳ ۱۴:۰۷:۰۲ ۷۹ Total ۱٫۰۲۳۹ 01m 53s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۸۱۷-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۸۲ ۲۰:۵۴:۵۰ ۴۶ Partial ۰٫۵۷۵۷
-۹۸۱۷-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۸۲ ۰۸:۴۸:۵۲ ۸۴ Partial ۰٫۰۶۹۲
-۹۸۱۷-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۸۲ ۱۱:۲۳:۱۸ ۵۱ Partial ۰٫۵۴۰۷
-۹۸۱۸-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۱۸۱ ۰۹:۵۳:۲۳ ۵۶ Total ۱٫۰۴۹۲ 04m 27s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۹۸۱۸-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۸۱ ۱۳:۰۲:۰۰ ۶۱ Annular ۰٫۹۳۲۳ 08m 37s ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
-۹۸۱۹-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۸۰ ۰۲:۱۴:۲۰ ۶۶ Total ۱٫۰۶۰۲ 05m 08s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۸۱۹-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۸۰ ۱۳:۲۰:۵۱ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۱۹ 05m 43s ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۸۲۰-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۱۷۹ ۱۷:۱۶:۱۹ ۷۶ Total ۱٫۰۰۷۸ 00m 26s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۹۸۲۰-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۷۹ ۱۹:۲۳:۲۸ ۸۱ Annular ۰٫۹۹۴۹ 00m 19s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۸۲۱-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۷۸ ۱۰:۰۷:۱۷ ۴۸ Partial ۰٫۶۷۰۹
-۹۸۲۱-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۷۸ ۰۱:۱۶:۵۰ ۵۳ Total ۱٫۰۶۵۶ 04m 59s ۶۵۰ کیلومتر (۴۰۰ مایل)
-۹۸۲۱-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۷۸ ۰۹:۳۳:۳۴ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۶۵ 12m 08s ۳۶۷ کیلومتر (۲۲۸ مایل)
-۹۸۲۲-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۷۷ ۱۸:۲۶:۲۱ ۶۳ Total ۱٫۰۶۷۸ 06m 23s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۸۲۲-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۷۷ ۱۰:۲۸:۰۹ ۶۸ Annular ۰٫۹۴۷۹ 05m 43s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۸۲۳-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۷۶ ۰۸:۱۷:۱۱ ۷۳ Total ۱٫۰۱۵۶ 01m 13s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۸۲۳-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۷۶ ۱۸:۲۲:۰۷ ۷۸ Annular ۰٫۹۹۴۴ 00m 21s ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۹۸۲۴-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۷۵ ۰۱:۰۴:۴۲ ۴۵ Partial ۰٫۲۲۷۰
-۹۸۲۴-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۷۵ ۱۵:۱۶:۲۹ ۸۳ Partial ۰٫۲۸۴۷
-۹۸۲۴-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۷۵ ۲۱:۵۱:۴۸ ۵۰ Partial ۰٫۶۶۳۵
-۹۸۲۴-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۷۵ ۰۸:۱۷:۱۶ ۸۸ Partial ۰٫۰۹۹۳
-۹۸۲۵-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۷۴ ۰۱:۳۳:۵۱ ۵۵ Annular ۰٫۹۴۹۴ 05m 18s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۹۸۲۵-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۷۴ ۱۲:۴۷:۴۵ ۶۰ Total ۱٫۰۱۸۳ 01m 35s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۸۲۶-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۷۳ ۰۶:۲۱:۰۶ ۶۵ Annular ۰٫۹۹۵۹ 00m 24s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۹۸۲۶-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۷۳ ۲۲:۳۶:۱۱ ۷۰ Annular ۰٫۹۶۷۹ 03m 17s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۸۲۷-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۷۲ ۱۸:۱۴:۵۰ ۷۵ Total ۱٫۰۳۹۴ 02m 45s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۹۸۲۷-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۷۲ ۰۱:۱۶:۱۶ ۸۰ Annular ۰٫۹۲۳۳ 06m 40s ۷۳۹ کیلومتر (۴۵۹ مایل)
-۹۸۲۸-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۷۱ ۰۱:۴۹:۳۴ ۴۷ Partial ۰٫۸۷۵۸
-۹۸۲۸-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۷۱ ۱۰:۲۸:۳۸ ۸۵ Partial ۰٫۰۳۵۶
-۹۸۲۸-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۷۱ ۰۹:۳۶:۲۶ ۵۲ Partial ۰٫۵۰۴۱
-۹۸۲۹-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۷۰ ۱۵:۳۴:۲۷ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۲۳ 00m 12s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۹۸۲۹-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۱۷۰ ۱۷:۵۱:۱۹ ۶۲ Total ۱٫۰۲۱۷ 01m 45s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۸۳۰-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۶۹ ۲۲:۴۱:۰۶ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۶۵ 06m 40s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۸۳۰-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۶۹ ۰۸:۳۴:۲۱ ۷۲ Total ۱٫۰۶۹۵ 06m 25s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۹۸۳۱-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۶۸ ۲۳:۰۵:۴۲ ۷۷ Partial ۰٫۸۸۴۱
-۹۸۳۱-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۶۸ ۱۸:۲۵:۱۵ ۴۴ Partial ۰٫۰۴۵۹
-۹۸۳۱-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۶۸ ۰۱:۴۱:۴۲ ۸۲ Partial ۰٫۹۸۲۱
-۹۸۳۱-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۶۸ ۰۶:۳۴:۴۲ ۴۹ Partial ۰٫۴۹۹۲
-۹۸۳۲-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۶۷ ۰۶:۳۷:۱۴ ۵۴ Annular ۰٫۹۹۵۵ 00m 19s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۸۳۲-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۶۷ ۱۶:۳۱:۰۰ ۵۹ Total ۱٫۰۱۵۷ 01m 15s ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۸۳۳-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۶۶ ۱۱:۳۶:۲۹ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۷۳ 05m 21s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۸۳۳-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۶۶ ۰۷:۲۵:۲۷ ۶۹ Total ۱٫۰۴۷۵ 04m 28s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۸۳۴-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۶۵ ۱۲:۱۲:۰۳ ۷۴ Annular ۰٫۹۴۶۹ 06m 20s ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۹۸۳۴-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۶۵ ۲۲:۴۵:۱۹ ۷۹ Total ۱٫۰۱۹۹ 01m 39s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۹۸۳۵-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۶۴ ۰۴:۲۳:۵۲ ۴۶ Partial ۰٫۴۸۹۱
-۹۸۳۵-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۶۴ ۱۵:۴۴:۴۸ ۸۴ Partial ۰٫۱۹۸۷
-۹۸۳۵-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۶۴ ۱۸:۵۹:۰۷ ۵۱ Partial ۰٫۴۷۵۲
-۹۸۳۶-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۶۳ ۱۷:۵۰:۱۵ ۵۶ Total ۱٫۰۵۴۰ 04m 40s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۸۳۶-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۶۳ ۲۰:۱۲:۳۸ ۶۱ Annular ۰٫۹۲۸۴ 08m 39s ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۸۳۷-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۶۲ ۱۰:۲۳:۰۴ ۶۶ Total ۱٫۰۶۲۷ 05m 27s ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۸۳۷-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۶۲ ۲۰:۳۲:۴۹ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۱۳ 05m 54s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۸۳۸-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۶۱ ۰۱:۲۲:۰۵ ۷۶ Total ۱٫۰۰۹۹ 00m 36s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۸۳۸-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۶۱ ۰۲:۵۳:۰۴ ۸۱ Annular ۰٫۹۹۷۳ 00m 11s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۸۳۹-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۶۰ ۱۸:۰۵:۰۷ ۴۸ Partial ۰٫۶۴۵۳
-۹۸۳۹-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۶۰ ۰۸:۴۸:۲۶ ۵۳ Total ۱٫۰۰۵۱
-۹۸۳۹-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۶۰ ۱۶:۱۷:۰۲ ۹۱ Partial ۰٫۰۱۲۶
-۹۸۴۰-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۵۹ ۱۷:۲۹:۲۸ ۵۸ Annular ۰٫۹۱۸۴ 11m 55s ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
-۹۸۴۰-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۵۹ ۰۱:۴۹:۰۱ ۶۳ Total ۱٫۰۶۳۹ 06m 13s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۹۸۴۰-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۵۹ ۱۸:۴۴:۲۰ ۶۸ Annular ۰٫۹۵۱۴ 05m 22s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۹۸۴۱-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۵۸ ۱۵:۱۶:۴۲ ۷۳ Hybrid ۱٫۰۱۲۱ 01m 00s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۹۸۴۱-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۵۸ ۰۳:۰۲:۳۷ ۷۸ Annular ۰٫۹۹۷۶ 00m 09s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۸۴۲-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۵۷ ۰۷:۳۱:۴۵ ۴۵ Partial ۰٫۰۸۴۴
-۹۸۴۲-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۵۷ ۲۱:۴۶:۴۶ ۸۳ Partial ۰٫۴۲۵۹
-۹۸۴۲-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۵۷ ۰۶:۳۷:۱۳ ۵۰ Partial ۰٫۶۴۷۶
-۹۸۴۲-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۵۷ ۱۷:۱۰:۴۳ ۸۸ Partial ۰٫۱۰۳۳
-۹۸۴۳-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۵۶ ۰۸:۰۹:۳۷ ۵۵ Annular ۰٫۹۵۲۰ 05m 02s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۹۸۴۳-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۵۶ ۲۱:۱۶:۲۳ ۶۰ Hybrid ۱٫۰۱۳۰ 01m 10s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۹۸۴۴-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۵۵ ۱۳:۲۹:۱۲ ۶۵ Hybrid ۱٫۰۰۱۹ 00m 11s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۹۸۴۴-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۵۵ ۰۶:۳۵:۱۶ ۷۰ Annular ۰٫۹۶۲۴ 03m 52s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۸۴۵-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۵۴ ۰۱:۵۳:۱۷ ۷۵ Total ۱٫۰۴۶۳ 03m 13s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۸۴۵-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۵۴ ۰۸:۴۶:۳۴ ۸۰ Annular ۰٫۹۲۰۵ 06m 53s ۶۵۱ کیلومتر (۴۰۵ مایل)
-۹۸۴۶-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۵۳ ۱۰:۰۴:۵۰ ۴۷ Partial ۰٫۸۱۳۱
-۹۸۴۶-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۵۳ ۱۸:۲۴:۰۰ ۸۵ Partial ۰٫۱۲۶۱
-۹۸۴۶-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۵۳ ۱۶:۴۶:۲۲ ۵۲ Partial ۰٫۴۱۱۳
-۹۸۴۷-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۵۲ ۲۳:۴۲:۱۱ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۱۹ 00m 10s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۹۸۴۷-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۵۲ ۰۱:۲۰:۴۶ ۶۲ Total ۱٫۰۲۱۸ 01m 43s ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
-۹۸۴۸-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۵۱ ۰۶:۳۱:۳۲ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۶۹ 06m 26s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۸۴۸-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۱۵۱ ۱۶:۱۳:۲۰ ۷۲ Total ۱٫۰۶۸۹ 06m 11s ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۸۴۹-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۵۰ ۰۶:۴۹:۵۵ ۷۷ Annular ۰٫۹۱۶۶
-۹۸۴۹-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۵۰ ۰۹:۱۵:۰۶ ۸۲ Total ۱٫۰۵۵۳ 04m 06s ۶۳۵ کیلومتر (۳۹۵ مایل)
-۹۸۴۹-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۵۰ ۱۴:۵۸:۴۷ ۴۹ Partial ۰٫۵۰۱۳
-۹۸۵۰-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۴۹ ۱۳:۲۸:۵۶ ۵۴ Annular ۰٫۹۸۹۷ 00m 39s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۸۵۰-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۴۹ ۰۱:۱۶:۴۳ ۵۹ Total ۱٫۰۱۷۹ 01m 23s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۸۵۱-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۴۸ ۱۸:۰۱:۲۵ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۶۰ 05m 21s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۸۵۱-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۴۸ ۱۶:۱۷:۳۳ ۶۹ Total ۱٫۰۴۶۸ 04m 26s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۸۵۲-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۴۷ ۱۸:۳۶:۳۴ ۷۴ Annular ۰٫۹۵۰۴ 06m 22s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۹۸۵۲-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۴۷ ۰۷:۲۷:۵۰ ۷۹ Total ۱٫۰۱۶۳ 01m 25s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۹۸۵۳-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۴۶ ۱۱:۴۵:۰۶ ۴۶ Partial ۰٫۳۸۸۶
-۹۸۵۳-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۴۶ ۲۲:۳۶:۳۴ ۸۴ Partial ۰٫۳۳۸۵
-۹۸۵۳-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۱۴۶ ۰۲:۴۴:۱۹ ۵۱ Partial ۰٫۴۲۴۹
-۹۸۵۴-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۴۵ ۰۱:۳۹:۳۸ ۵۶ Total ۱٫۰۵۸۴ 04m 47s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۹۸۵۴-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۴۵ ۰۳:۳۲:۳۷ ۶۱ Annular ۰٫۹۲۴۷ 08m 36s ۳۶۴ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
-۹۸۵۵-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۴۴ ۱۸:۲۴:۰۲ ۶۶ Total ۱٫۰۶۵۰ 05m 45s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۹۸۵۵-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۴۴ ۰۳:۵۴:۵۰ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۰۵ 06m 03s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۹۸۵۶-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۴۳ ۰۹:۱۷:۴۵ ۷۶ Total ۱٫۰۱۱۸ 00m 46s ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
-۹۸۵۶-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۴۳ ۱۰:۳۲:۲۵ ۸۱ Annular ۰٫۹۹۸۸ 00m 05s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۹۸۵۷-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۴۲ ۰۱:۵۶:۲۹ ۴۸ Partial ۰٫۶۱۱۶
-۹۸۵۷-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۴۲ ۱۶:۲۴:۳۷ ۵۳ Partial ۰٫۸۸۰۵
-۹۸۵۷-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۴۲ ۰۰:۰۷:۲۷ ۹۱ Partial ۰٫۱۱۲۹
-۹۸۵۸-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۱۴۱ ۰۱:۲۰:۵۴ ۵۸ Annular ۰٫۹۲۰۸ 11m 26s ۳۵۲ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
-۹۸۵۸-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۴۱ ۰۹:۱۴:۴۵ ۶۳ Total ۱٫۰۵۹۴ 05m 53s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۸۵۹-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۴۰ ۰۲:۵۹:۳۳ ۶۸ Annular ۰٫۹۵۵۴ 04m 57s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۸۵۹-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۴۰ ۲۲:۱۵:۴۴ ۷۳ Hybrid ۱٫۰۰۸۱ 00m 42s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۸۵۹-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۴۰ ۱۱:۴۳:۲۳ ۷۸ Hybrid ۱٫۰۰۱۲ 00m 05s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۹۸۶۰-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۳۹ ۰۴:۱۶:۰۰ ۸۳ Partial ۰٫۵۶۷۳
-۹۸۶۰-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۳۹ ۱۵:۲۶:۰۷ ۵۰ Partial ۰٫۶۳۶۲
-۹۸۶۰-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۳۹ ۰۲:۰۳:۳۵ ۸۸ Partial ۰٫۱۰۸۱
-۹۸۶۱-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۳۸ ۱۴:۴۲:۴۱ ۵۵ Annular ۰٫۹۵۳۸ 04m 46s ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
-۹۸۶۱-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۳۸ ۰۵:۴۹:۵۲ ۶۰ Hybrid ۱٫۰۰۸۳ 00m 47s ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۹۸۶۲-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۳۷ ۲۰:۳۴:۵۱ ۶۵ Hybrid ۱٫۰۰۷۴ 00m 44s ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۹۸۶۲-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۳۷ ۱۴:۳۹:۱۴ ۷۰ Annular ۰٫۹۵۷۴ 04m 26s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۸۶۳-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۳۶ ۰۹:۲۷:۰۸ ۷۵ Total ۱٫۰۵۲۶ 03m 39s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۹۸۶۳-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۳۶ ۱۶:۲۴:۳۳ ۸۰ Annular ۰٫۹۱۷۷ 07m 02s ۶۱۴ کیلومتر (۳۸۲ مایل)
-۹۸۶۴-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۳۵ ۱۸:۰۹:۴۲ ۴۷ Partial ۰٫۷۳۴۲
-۹۸۶۴-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۳۵ ۰۲:۱۰:۱۹ ۸۵ Partial ۰٫۲۳۱۱
-۹۸۶۴-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۱۳۵ ۰۰:۰۷:۳۳ ۵۲ Partial ۰٫۳۳۳۰
-۹۸۶۴-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۳۵ ۱۵:۵۵:۳۹ ۹۰ Partial ۰٫۰۴۳۳
-۹۸۶۵-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۳۴ ۰۷:۳۸:۳۳ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۱۵ 00m 08s ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
-۹۸۶۵-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۳۴ ۰۹:۰۰:۲۰ ۶۲ Total ۱٫۰۲۱۵ 01m 40s ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۹۸۶۶-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۳۳ ۱۴:۱۱:۱۶ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۷۶ 06m 09s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۸۶۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۳۳ ۲۳:۵۹:۵۵ ۷۲ Total ۱٫۰۶۷۶ 05m 53s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۸۶۷-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۳۲ ۱۴:۲۷:۱۴ ۷۷ Annular ۰٫۹۱۲۱ 07m 45s
-۹۸۶۷-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۱۳۲ ۱۶:۵۱:۴۰ ۸۲ Total ۱٫۰۵۳۹ 04m 14s ۳۹۸ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
-۹۸۶۷-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۳۲ ۲۳:۲۴:۰۸ ۴۹ Partial ۰٫۵۰۳۶
-۹۸۶۸-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۳۱ ۲۰:۱۷:۴۳ ۵۴ Annular ۰٫۹۸۱۹ 01m 02s ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۹۸۶۸-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۳۱ ۱۰:۰۳:۴۰ ۵۹ Total ۱٫۰۲۰۶ 01m 35s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۸۶۹-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۱۳۰ ۰۰:۲۴:۳۶ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۴۲ 05m 19s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۸۶۹-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۳۰ ۰۱:۱۲:۰۰ ۶۹ Total ۱٫۰۴۶۵ 04m 25s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۸۷۰-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۲۹ ۰۱:۰۱:۱۱ ۷۴ Annular ۰٫۹۵۳۴ 06m 16s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۸۷۰-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۲۹ ۱۶:۱۲:۲۷ ۷۹ Total ۱٫۰۱۳۱ 01m 10s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۸۷۱-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۲۸ ۱۹:۰۳:۴۰ ۴۶ Partial ۰٫۲۸۱۵
-۹۸۷۱-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۲۸ ۰۵:۲۸:۲۵ ۸۴ Partial ۰٫۴۸۲۳
-۹۸۷۱-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۲۸ ۱۰:۳۵:۲۸ ۵۱ Partial ۰٫۳۸۴۹
-۹۸۷۲-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۲۷ ۰۹:۲۲:۴۲ ۵۶ Total ۱٫۰۶۲۳ 04m 48s ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۹۸۷۲-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۲۷ ۱۱:۰۱:۴۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۲۱۴ 08m 30s ۳۹۵ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
-۹۸۷۳-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۲۶ ۰۲:۱۷:۰۱ ۶۶ Total ۱٫۰۶۶۹ 05m 59s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۸۷۳-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۲۶ ۱۱:۲۷:۲۸ ۷۱ Annular ۰٫۹۵۰۰ 06m 08s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۸۷۴-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۲۵ ۱۷:۰۴:۱۱ ۷۶ Total ۱٫۰۱۳۱ 00m 56s ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۹۸۷۴-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۱۲۵ ۱۸:۲۲:۱۶ ۸۱ Annular ۰٫۹۹۹۹ 00m 00s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۹۸۷۵-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۱۲۴ ۰۹:۳۸:۳۳ ۴۸ Partial ۰٫۵۶۶۵
-۹۸۷۵-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۲۴ ۰۰:۰۶:۰۳ ۵۳ Partial ۰٫۷۶۴۸
-۹۸۷۵-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۲۴ ۰۸:۰۵:۴۷ ۹۱ Partial ۰٫۲۰۱۲
-۹۸۷۶-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۲۳ ۰۹:۰۵:۳۹ ۵۸ Annular ۰٫۹۲۳۷ 10m 42s ۳۴۳ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
-۹۸۷۶-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۲۳ ۱۶:۴۳:۵۳ ۶۳ Total ۱٫۰۵۴۱ 05m 24s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۸۷۷-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۲۲ ۱۱:۰۹:۱۱ ۶۸ Annular ۰٫۹۶۰۱ 04m 27s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۹۸۷۷-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۲۲ ۰۵:۱۷:۰۱ ۷۳ Hybrid ۱٫۰۰۳۴ 00m 19s ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
-۹۸۷۸-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۲۱ ۲۰:۲۱:۲۰ ۷۸ Hybrid ۱٫۰۰۵۶ 00m 21s ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
-۹۸۷۸-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۲۱ ۱۰:۴۵:۵۴ ۸۳ Partial ۰٫۷۰۶۷
-۹۸۷۸-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۲۱ ۰۰:۱۸:۰۷ ۵۰ Partial ۰٫۶۲۹۹
-۹۸۷۸-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۲۱ ۱۰:۵۵:۴۳ ۸۸ Partial ۰٫۱۱۳۱
-۹۸۷۹-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۲۰ ۲۱:۱۳:۰۸ ۵۵ Annular ۰٫۹۵۴۶ 04m 28s ۴۱۹ کیلومتر (۲۶۰ مایل)
-۹۸۷۹-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۲۰ ۱۴:۲۷:۴۶ ۶۰ Hybrid ۱٫۰۰۴۱ 00m 24s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۸۸۰-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۱۹ ۰۳:۳۵:۴۸ ۶۵ Hybrid ۱٫۰۱۲۵ 01m 15s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۸۸۰-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۱۹ ۲۲:۴۹:۳۰ ۷۰ Annular ۰٫۹۵۲۹ 05m 00s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۹۸۸۱-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۱۸ ۱۶:۵۶:۲۷ ۷۵ Total ۱٫۰۵۸۳ 04m 04s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۹۸۸۱-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۱۱۸ ۰۰:۰۹:۴۳ ۸۰ Annular ۰٫۹۱۵۳ 07m 08s ۵۹۹ کیلومتر (۳۷۲ مایل)
-۹۸۸۲-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۱۷ ۰۲:۰۷:۳۰ ۴۷ Partial ۰٫۶۴۴۸
-۹۸۸۲-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۱۷ ۰۹:۵۱:۵۸ ۸۵ Partial ۰٫۳۴۳۷
-۹۸۸۲-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۱۷ ۰۷:۳۸:۴۶ ۵۲ Partial ۰٫۲۶۸۰
-۹۸۸۲-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۱۷ ۲۳:۳۹:۱۹ ۹۰ Partial ۰٫۰۸۹۰
-۹۸۸۳-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۱۶ ۱۵:۲۶:۴۳ ۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۰۹ 00m 05s ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
-۹۸۸۳-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۱۶ ۱۶:۴۷:۴۸ ۶۲ Total ۱٫۰۲۱۰ 01m 36s ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
-۹۸۸۴-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۱۵ ۲۱:۴۲:۰۸ ۶۷ Annular ۰٫۹۴۸۵ 05m 53s ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۸۸۴-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۱۵ ۰۷:۵۴:۰۰ ۷۲ Total ۱٫۰۶۵۸ 05m 36s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۹۸۸۵-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۱۴ ۲۱:۵۴:۵۱ ۷۷ Annular ۰٫۹۱۷۹ 07m 43s ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
-۹۸۸۵-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۱۴ ۰۰:۳۵:۳۰ ۸۲ Total ۱٫۰۵۱۰ 04m 05s ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۹۸۸۶-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۱۳ ۰۷:۴۵:۳۹ ۴۹ Partial ۰٫۴۹۸۵
-۹۸۸۶-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۱۳ ۰۳:۰۸:۱۷ ۵۴ Partial ۰٫۸۸۴۴
-۹۸۸۶-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۱۳ ۱۸:۴۸:۳۲ ۵۹ Total ۱٫۰۲۳۸ 01m 47s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۹۸۸۷-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۱۲ ۰۶:۴۸:۰۷ ۶۴ Annular ۰٫۹۵۱۹ 05m 17s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
-۹۸۸۷-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۱۲ ۱۰:۰۵:۳۴ ۶۹ Total ۱٫۰۴۶۷ 04m 26s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۸۸۸-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۱۱ ۰۷:۲۴:۳۲ ۷۴ Annular ۰٫۹۵۵۷ 06m 05s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۹۸۸۸-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۱۱ ۰۰:۵۸:۳۱ ۷۹ Total ۱٫۰۱۰۴ 00m 58s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۹۸۸۹-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۱۱۰ ۰۲:۱۶:۵۲ ۴۶ Partial ۰٫۱۶۴۱
-۹۸۸۹-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۱۰ ۱۲:۱۹:۲۱ ۸۴ Partial ۰٫۶۳۱۲
-۹۸۸۹-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۱۰ ۱۸:۳۳:۲۷ ۵۱ Partial ۰٫۳۵۵۷
-۹۸۹۰-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۰۹ ۱۶:۵۹:۵۲ ۵۶ Total ۱٫۰۶۵۴ 04m 43s ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۹۸۹۰-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۰۹ ۱۸:۳۹:۵۱ ۶۱ Annular ۰٫۹۱۸۶ 08m 21s ۴۲۴ کیلومتر (۲۶۳ مایل)
-۹۸۹۱-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۰۸ ۱۰:۰۱:۵۹ ۶۶ Total ۱٫۰۶۸۴ 06m 10s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۸۹۱-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۰۸ ۱۹:۱۰:۰۱ ۷۱ Annular ۰٫۹۴۹۵ 06m 12s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
-۹۸۹۲-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۰۷ ۰۰:۴۱:۰۸ ۷۶ Total ۱٫۰۱۴۲ 01m 07s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۸۹۲-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۰۷ ۰۲:۲۱:۵۷ ۸۱ Hybrid ۱٫۰۰۰۶ 00m 03s ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
-۹۸۹۳-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۰۶ ۱۷:۱۱:۱۴ ۴۸ Partial ۰٫۵۰۹۹
-۹۸۹۳-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۰۶ ۰۷:۵۴:۲۲ ۵۳ Partial ۰٫۶۶۰۴
-۹۸۹۳-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۰۶ ۱۶:۱۳:۰۹ ۹۱ Partial ۰٫۲۷۵۹
-۹۸۹۴-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۱۰۵ ۱۶:۴۴:۳۲ ۵۸ Annular ۰٫۹۲۷۰ 09m 50s ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۸۹۴-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۰۵ ۰۰:۱۶:۵۶ ۶۳ Total ۱٫۰۴۸۴ 04m 48s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۸۹۵-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۰۴ ۱۹:۱۵:۲۳ ۶۸ Annular ۰٫۹۶۵۲ 03m 53s ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
-۹۸۹۵-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۰۴ ۱۲:۲۰:۴۹ ۷۳ Annular ۰٫۹۹۸۲ 00m 11s ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
-۹۸۹۶-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۰۳ ۰۴:۵۵:۲۶ ۷۸ Total ۱٫۰۱۰۴ 00m 39s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۹۸۹۶-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۰۳ ۱۷:۱۸:۰۶ ۸۳ Partial ۰٫۸۴۱۸
-۹۸۹۶-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۱۰۳ ۰۹:۱۰:۵۲ ۵۰ Partial ۰٫۶۲۴۴
-۹۸۹۷-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۰۲ ۱۹:۴۴:۱۷ ۸۸ Partial ۰٫۱۲۳۳
-۹۸۹۷-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۰۲ ۰۳:۴۴:۳۴ ۵۵ Annular ۰٫۹۶۵۴
-۹۸۹۷-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۰۲ ۲۳:۰۶:۲۵ ۶۰ Hybrid ۱٫۰۰۰۵ 00m 03s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۹۸۹۸-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۰۱ ۱۰:۳۷:۳۱ ۶۵ Hybrid ۱٫۰۱۷۰ 01m 44s ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۹۸۹۸-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۰۱ ۰۷:۰۲:۵۲ ۷۰ Annular ۰٫۹۴۹۰ 05m 32s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)

References