فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن دوم پس از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۰۱ پیش از میلاد تا ۲۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۷ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۰ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۷ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۶ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۷ژوئیه ۱۰۱ ۱۰:۴۴:۰۹ ۵۲ جزئی ۰٫۱۱۰۱
۱۶ فوریه ۱۰۱ ۰۰:۳۰:۳۳ ۹۰ جزئی ۰٫۳۸۵۳
۱۴ژوئن ۱۰۱ ۰۳:۳۳:۰۱ ۵۷ جزئی ۰٫۲۷۵۳
۱۲اوت ۱۰۱ ۱۵:۵۸:۵۷ ۹۵ جزئی ۰٫۳۳۷۲
۶ژوئیه ۱۰۲ ۲۳:۲۳:۱۲ ۶۲ کامل ۱٫۰۳۲۳ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۳ژوئن ۱۰۲ ۰۵:۳۸:۵۳ ۶۷ حلقوی ۰٫۹۴۳۹ ۰۷ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۷ دسامبر ۱۰۲ ۱۵:۰۶:۱۶ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۵۴ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲۲ژوئن ۱۰۳ ۰۶:۴۲:۰۹ ۷۷ حلقوی ۰٫۹۶۵۴ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
۱۷ دسامبر ۱۰۳ ۰۵:۱۲:۱۴ ۸۲ مرکب ۱٫۰۰۱۹ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۱۰ژوئن ۱۰۴ ۱۳:۳۱:۴۴ ۸۷ مرکب ۱٫۰۰۸۷ ۰۰ دقیقه ۳۳ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۵ دسامبر ۱۰۴ ۱۳:۲۰:۵۴ ۹۲ جزئی ۰٫۳۳۱۸
۱ مه ۱۰۵ ۲۰:۲۴:۴۴ ۵۹ کامل ۱٫۰۶۴۳ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۷۱۶ کیلومتر (۴۴۵ مایل)
۲۵ اکتبر ۱۰۵ ۱۹:۰۷:۵۶ ۶۴ حلقوی ۰٫۹۱۱۴ ۰۸ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۲۱ آوریل۱۰۶ ۱۳:۲۵:۰۳ ۶۹ کامل ۱٫۰۶۲۳ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۴ اکتبر ۱۰۶ ۲۰:۴۸:۰۹ ۷۴ حلقوی ۰٫۹۵۸۳ ۰۴ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۱۱ آوریل۱۰۷ ۰۲:۵۱:۱۲ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۶۹ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۴ اکتبر ۱۰۷ ۰۵:۴۵:۲۶ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۴۹ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۲۹ فوریه ۱۰۸ ۱۷:۱۵:۴۰ ۵۱ جزئی ۰٫۰۰۸۲
۳۰ مارس ۱۰۸ ۰۹:۱۲:۰۹ ۸۹ جزئی ۰٫۳۷۳۸
۲۴اوت ۱۰۸ ۱۱:۵۲:۱۱ ۵۶ جزئی ۰٫۱۶۰۸
۲۲ سپتامبر ۱۰۸ ۲۰:۳۲:۲۱ ۹۴ جزئی ۰٫۷۴۷۶
۱۷ فوریه ۱۰۹ ۱۷:۰۴:۰۱ ۶۱ حلقوی ۰٫۹۳۲۵ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۴۷۵ کیلومتر (۲۹۵ مایل)
۱۴اوت ۱۰۹ ۰۳:۲۰:۱۳ ۶۶ کامل ۱٫۰۲۷۶ ۰۱ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۶ فوریه ۱۱۰ ۲۱:۳۱:۰۵ ۷۱ حلقوی ۰٫۹۸۲۹ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۳اوت ۱۱۰ ۱۳:۲۷:۳۲ ۷۶ حلقوی ۰٫۹۸۱۲ ۰۲ دقیقه ۰۰ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۲۷ژوئیه ۱۱۱ ۰۹:۰۳:۰۳ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۹۹ ۰۲ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۳ژوئن ۱۱۱ ۱۶:۳۱:۵۵ ۸۶ حلقوی ۰٫۹۴۲۱ ۰۷ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۱۱ ۱۴:۰۸:۲۲ ۵۳ جزئی ۰٫۲۲۸۵
۱۷ژوئیه ۱۱۲ ۰۰:۳۸:۴۹ ۹۱ جزئی ۰٫۵۲۱۷
۱۲ژوئن ۱۱۲ ۰۳:۲۹:۰۳ ۵۸ جزئی ۰٫۴۰۴۸
۱۱ژوئن ۱۱۲ ۱۷:۰۰:۲۶ ۹۶ جزئی ۰٫۱۴۷۵
۷ دسامبر ۱۱۲ ۰۲:۵۴:۳۳ ۶۳ حلقوی ۰٫۹۸۲۵ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۱ژوئن ۱۱۳ ۱۲:۲۴:۳۰ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۱۰ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۶ نوامبر ۱۱۳ ۰۸:۵۴:۲۸ ۷۳ حلقوی ۰٫۹۳۶۹ ۰۷ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲۲ مه ۱۱۴ ۰۳:۳۲:۴۳ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۵۳ ۰۷ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۱۵ نوامبر ۱۱۴ ۰۸:۴۱:۰۳ ۸۳ حلقوی ۰٫۹۱۴۹ ۱۱ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۹۵ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
۱۱ مه ۱۱۵ ۲۰:۴۸:۵۴ ۸۸ کامل ۱٫۰۱۱۷
۴ نوامبر ۱۱۵ ۰۸:۵۹:۲۳ ۹۳ جزئی ۰٫۵۶۵۷
۱ آوریل۱۱۶ ۰۰:۴۷:۴۸ ۶۰ حلقوی ۰٫۹۸۳۰ ۰۱ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۴ سپتامبر ۱۱۶ ۰۴:۲۷:۲۸ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۳۹ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۲۱ مارس ۱۱۷ ۰۵:۰۱:۱۴ ۷۰ حلقوی ۰٫۹۴۴۹ ۰۶ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۳ سپتامبر ۱۱۷ ۲۰:۱۱:۳۲ ۷۵ کامل ۱٫۰۶۱۲ ۰۵ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۰ مارس ۱۱۸ ۰۴:۵۹:۵۵ ۸۰ حلقوی ۰٫۹۳۶۳ ۰۶ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۳ سپتامبر ۱۱۸ ۱۲:۰۱:۴۹ ۸۵ کامل ۱٫۰۳۶۸ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۲۸ژوئیه ۱۱۹ ۱۹:۰۰:۱۴ ۵۲ جزئی ۰٫۰۸۷۷
۲۷ فوریه ۱۱۹ ۰۸:۱۱:۲۵ ۹۰ جزئی ۰٫۴۵۲۷
۲۵ژوئن ۱۱۹ ۱۰:۲۳:۳۴ ۵۷ جزئی ۰٫۱۴۵۹
۲۳اوت ۱۱۹ ۲۳:۲۳:۰۷ ۹۵ جزئی ۰٫۴۲۳۲
۱۸ژوئیه ۱۲۰ ۰۸:۰۳:۳۴ ۶۲ کامل ۱٫۰۳۵۹ ۰۳ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۱۳ژوئن ۱۲۰ ۱۲:۰۵:۳۷ ۶۷ حلقوی ۰٫۹۴۰۷ ۰۷ دقیقه ۳۶ ثانیه ۳۳۶ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
۶ژوئیه ۱۲۱ ۲۳:۵۴:۰۷ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۶۰ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲ژوئن ۱۲۱ ۱۳:۱۷:۳۶ ۷۷ حلقوی ۰٫۹۶۶۸ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۷ دسامبر ۱۲۱ ۱۳:۵۰:۵۴ ۸۲ مرکب ۱٫۰۰۰۲ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۲۱ژوئن ۱۲۲ ۲۰:۳۳:۴۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۱۳۶ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۶ دسامبر ۱۲۲ ۲۱:۳۸:۵۹ ۹۲ جزئی ۰٫۳۳۱۱
۱۳ مه ۱۲۳ ۰۳:۵۵:۴۴ ۵۹ جزئی ۰٫۹۷۷۲
۱۱ژوئن ۱۲۳ ۱۰:۴۰:۱۳ ۹۷ جزئی ۰٫۱۰۲۸
۶ نوامبر ۱۲۳ ۰۳:۰۱:۲۰ ۶۴ حلقوی ۰٫۹۰۹۸ ۰۸ دقیقه ۲۰ ثانیه
۱ مه ۱۲۴ ۲۰:۵۵:۰۹ ۶۹ کامل ۱٫۰۶۱۵ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۵ اکتبر ۱۲۴ ۰۴:۵۵:۰۴ ۷۴ حلقوی ۰٫۹۵۸۸ ۰۴ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۱ آوریل۱۲۵ ۱۰:۰۴:۰۱ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۶۳ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
۱۴ اکتبر ۱۲۵ ۱۴:۰۸:۵۳ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۵۳ ۰۱ دقیقه ۱۶ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۱۰ آوریل۱۲۶ ۱۶:۰۴:۴۲ ۸۹ جزئی ۰٫۴۸۳۷
۴ سپتامبر ۱۲۶ ۱۹:۵۶:۵۳ ۵۶ جزئی ۰٫۰۸۳۸
۴ اکتبر ۱۲۶ ۰۴:۵۹:۰۴ ۹۴ جزئی ۰٫۷۹۳۸
۱ مارس ۱۲۷ ۰۰:۲۵:۵۶ ۶۱ حلقوی ۰٫۹۳۶۱ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۵۱۸ کیلومتر (۳۲۲ مایل)
۲۵اوت ۱۲۷ ۱۱:۰۳:۵۳ ۶۶ کامل ۱٫۰۲۰۳ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۸ فوریه ۱۲۸ ۰۵:۲۶:۴۱ ۷۱ حلقوی ۰٫۹۸۹۰ ۰۱ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۱۳اوت ۱۲۸ ۲۰:۳۶:۳۰ ۷۶ حلقوی ۰٫۹۷۵۲ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۶ فوریه ۱۲۹ ۱۷:۲۷:۰۱ ۸۱ کامل ۱٫۰۳۵۴ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲اوت ۱۲۹ ۲۳:۱۲:۳۷ ۸۶ حلقوی ۰٫۹۳۹۸ ۰۷ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۲۹ ۲۲:۵۶:۴۰ ۵۳ جزئی ۰٫۲۱۷۹
۲۷ژوئیه ۱۳۰ ۰۹:۱۵:۵۷ ۹۱ جزئی ۰٫۵۴۸۸
۲۳ژوئن ۱۳۰ ۱۰:۰۹:۳۱ ۵۸ جزئی ۰٫۲۶۹۳
۲۲ژوئن ۱۳۰ ۲۳:۴۰:۱۳ ۹۶ جزئی ۰٫۲۸۰۸
۱۸ دسامبر ۱۳۰ ۱۱:۲۹:۵۵ ۶۳ حلقوی ۰٫۹۸۰۰ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۲ژوئن ۱۳۱ ۱۹:۳۲:۱۲ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۳۵ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۷ دسامبر ۱۳۱ ۱۷:۰۶:۴۹ ۷۳ حلقوی ۰٫۹۳۴۷ ۰۷ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۱ژوئن ۱۳۲ ۱۰:۵۷:۱۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۷۵ ۰۷ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۵ نوامبر ۱۳۲ ۱۶:۴۲:۰۲ ۸۳ حلقوی ۰٫۹۱۴۴ ۱۲ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۹۶ کیلومتر (۲۴۶ مایل)
۲۲ مه ۱۳۳ ۰۴:۱۳:۳۵ ۸۸ کامل ۱٫۰۶۰۱ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۵۶۲ کیلومتر (۳۴۹ مایل)
۱۴ نوامبر ۱۳۳ ۱۷:۱۱:۱۰ ۹۳ جزئی ۰٫۵۸۰۹
۱۲ آوریل۱۳۴ ۰۷:۵۹:۴۴ ۶۰ حلقوی ۰٫۹۸۰۱ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۵ اکتبر ۱۳۴ ۱۲:۴۸:۱۹ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۲۶ ۰۱ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱ آوریل۱۳۵ ۱۱:۵۶:۳۶ ۷۰ حلقوی ۰٫۹۴۶۰ ۰۶ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۵ سپتامبر ۱۳۵ ۰۴:۳۱:۲۱ ۷۵ کامل ۱٫۰۵۷۸ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۰ مارس ۱۳۶ ۱۲:۰۲:۳۵ ۸۰ حلقوی ۰٫۹۴۱۱ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۱۳ سپتامبر ۱۳۶ ۲۰:۰۳:۵۵ ۸۵ کامل ۱٫۰۳۱۴ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۸ فوریه ۱۳۷ ۰۳:۰۹:۵۸ ۵۲ جزئی ۰٫۰۵۴۶
۹ مارس ۱۳۷ ۱۵:۴۴:۵۱ ۹۰ جزئی ۰٫۵۳۳۵
۴اوت ۱۳۷ ۱۷:۱۹:۲۸ ۵۷ جزئی ۰٫۰۲۸۰
۳ سپتامبر ۱۳۷ ۰۶:۵۴:۳۳ ۹۵ جزئی ۰٫۴۹۶۲
۲۸ژوئیه ۱۳۸ ۱۶:۳۶:۲۱ ۶۲ کامل ۱٫۰۳۹۶ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۴ژوئن ۱۳۸ ۱۸:۳۹:۵۸ ۶۷ حلقوی ۰٫۹۳۷۰ ۰۷ دقیقه ۲۹ ثانیه ۴۲۲ کیلومتر (۲۶۲ مایل)
۱۸ژوئیه ۱۳۹ ۰۸:۳۵:۴۸ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۶۹ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۳ژوئن ۱۳۹ ۱۹:۵۹:۲۱ ۷۷ حلقوی ۰٫۹۶۷۷ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۷ژوئیه ۱۴۰ ۲۲:۲۴:۴۳ ۸۲ حلقوی ۰٫۹۹۸۹ ۰۰ دقیقه ۰۵ ثانیه ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
۲ژوئن ۱۴۰ ۰۳:۳۹:۴۱ ۸۷ کامل ۱٫۰۱۷۵ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۲۷ دسامبر ۱۴۰ ۰۵:۵۳:۵۶ ۹۲ جزئی ۰٫۳۳۳۹
۲۳ مه ۱۴۱ ۱۱:۲۲:۱۷ ۵۹ جزئی ۰٫۸۳۶۶
۲۱ژوئن ۱۴۱ ۱۸:۰۲:۵۵ ۹۷ جزئی ۰٫۲۴۷۰
۱۶ نوامبر ۱۴۱ ۱۱:۰۱:۳۹ ۶۴ حلقوی ۰٫۹۰۸۹ ۰۸ دقیقه ۳۱ ثانیه
۱۳ مه ۱۴۲ ۰۴:۱۹:۲۷ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۹۸ ۰۵ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۵ نوامبر ۱۴۲ ۱۳:۰۹:۳۵ ۷۴ حلقوی ۰٫۹۵۹۸ ۰۴ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲ مه ۱۴۳ ۱۷:۱۰:۲۸ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۵۱ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۲۵ اکتبر ۱۴۳ ۲۲:۴۰:۰۷ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۵۸ ۰۱ دقیقه ۱۸ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۲۰ آوریل۱۴۴ ۲۲:۴۹:۰۷ ۸۹ جزئی ۰٫۶۰۴۷
۱۵ سپتامبر ۱۴۴ ۰۴:۰۸:۱۰ ۵۶ جزئی ۰٫۰۱۷۶
۱۴ اکتبر ۱۴۴ ۱۳:۳۲:۵۹ ۹۴ جزئی ۰٫۸۲۸۷
۱۱ مارس ۱۴۵ ۰۷:۴۱:۱۰ ۶۱ حلقوی ۰٫۹۳۹۵ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۶۴۳ کیلومتر (۴۰۰ مایل)
۴ سپتامبر ۱۴۵ ۱۸:۵۳:۴۹ ۶۶ کامل ۱٫۰۱۲۸ ۰۰ دقیقه ۵۲ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۲۸ فوریه ۱۴۶ ۱۳:۱۵:۲۳ ۷۱ حلقوی ۰٫۹۹۵۳ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۵اوت ۱۴۶ ۰۳:۵۲:۴۲ ۷۶ حلقوی ۰٫۹۶۹۲ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
۱۸ فوریه ۱۴۷ ۰۱:۴۵:۰۳ ۸۱ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۴اوت ۱۴۷ ۰۶:۰۰:۱۰ ۸۶ حلقوی ۰٫۹۳۷۲ ۰۷ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۹ژوئیه ۱۴۸ ۰۷:۴۰:۴۶ ۵۳ جزئی ۰٫۲۰۰۷
۷ فوریه ۱۴۸ ۱۷:۴۶:۵۵ ۹۱ جزئی ۰٫۵۸۵۴
۳ژوئن ۱۴۸ ۱۶:۵۵:۰۷ ۵۸ جزئی ۰٫۱۳۹۴
۲اوت ۱۴۸ ۰۶:۲۷:۴۲ ۹۶ جزئی ۰٫۴۰۵۸
۲۸ دسامبر ۱۴۸ ۲۰:۰۰:۵۱ ۶۳ حلقوی ۰٫۹۷۸۰ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲۳ژوئن ۱۴۹ ۰۲:۴۲:۵۲ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۵۲ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۴۹ ۰۱:۱۶:۵۲ ۷۳ حلقوی ۰٫۹۳۳۲ ۰۸ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۱۲ژوئن ۱۵۰ ۱۸:۲۳:۰۳ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۸۷ ۰۷ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۷ دسامبر ۱۵۰ ۰۰:۴۳:۰۱ ۸۳ حلقوی ۰٫۹۱۴۷ ۱۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۹۳ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۲ژوئن ۱۵۱ ۱۱:۳۶:۵۹ ۸۸ کامل ۱٫۰۶۱۳ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴۰۰ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۲۶ نوامبر ۱۵۱ ۰۱:۲۷:۰۴ ۹۳ جزئی ۰٫۵۹۲۳
۲۲ آوریل۱۵۲ ۱۵:۰۱:۵۷ ۶۰ حلقوی ۰٫۹۸۳۲
۱۵ اکتبر ۱۵۲ ۲۱:۱۸:۰۷ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۱۷ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۱ آوریل۱۵۳ ۱۸:۴۱:۲۰ ۷۰ حلقوی ۰٫۹۴۷۰ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۵ اکتبر ۱۵۳ ۱۲:۵۹:۴۷ ۷۵ کامل ۱٫۰۵۴۵ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۳۱ مارس ۱۵۴ ۱۸:۵۶:۰۸ ۸۰ حلقوی ۰٫۹۴۶۰ ۰۶ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۵ سپتامبر ۱۵۴ ۰۴:۱۴:۲۳ ۸۵ کامل ۱٫۰۲۵۸ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۱۹ فوریه ۱۵۵ ۱۱:۱۳:۵۸ ۵۲ جزئی ۰٫۰۱۱۵
۲۰ مارس ۱۵۵ ۲۳:۱۲:۱۸ ۹۰ جزئی ۰٫۶۲۵۹
۱۴ سپتامبر ۱۵۵ ۱۴:۳۲:۱۳ ۹۵ جزئی ۰٫۵۵۸۴
۹ فوریه ۱۵۶ ۰۱:۰۴:۴۰ ۶۲ کامل ۱٫۰۴۳۵ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۴اوت ۱۵۶ ۰۱:۱۹:۲۷ ۶۷ حلقوی ۰٫۹۳۲۸ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۵۸۸ کیلومتر (۳۶۵ مایل)
۲۸ژوئیه ۱۵۷ ۱۷:۱۱:۵۱ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۸۲ ۰۴ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۲۴ژوئن ۱۵۷ ۰۲:۴۷:۳۵ ۷۷ حلقوی ۰٫۹۶۸۲ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۸ژوئیه ۱۵۸ ۰۶:۵۳:۱۴ ۸۲ حلقوی ۰٫۹۹۸۱ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۱۳ژوئن ۱۵۸ ۱۰:۵۲:۰۷ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۰۶ ۰۱ دقیقه ۳۳ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۷ژوئیه ۱۵۹ ۱۴:۰۳:۲۰ ۹۲ جزئی ۰٫۳۴۳۲
۳ژوئن ۱۵۹ ۱۸:۴۹:۴۱ ۵۹ جزئی ۰٫۶۹۶۴
۳ژوئن ۱۵۹ ۰۱:۳۰:۱۶ ۹۷ جزئی ۰٫۳۸۵۶
۲۷ نوامبر ۱۵۹ ۱۹:۰۴:۲۳ ۶۴ حلقوی ۰٫۹۰۸۷ ۰۸ دقیقه ۳۴ ثانیه
۲۳ مه ۱۶۰ ۱۱:۴۰:۰۳ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۷۳ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۵ نوامبر ۱۶۰ ۲۱:۲۹:۲۲ ۷۴ حلقوی ۰٫۹۶۱۴ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۱۳ مه ۱۶۱ ۰۰:۱۰:۱۲ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۳۴ ۰۰ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
۵ نوامبر ۱۶۱ ۰۷:۱۷:۱۴ ۸۴ کامل ۱٫۰۱۶۸ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲ مه ۱۶۲ ۰۵:۲۶:۰۰ ۸۹ جزئی ۰٫۷۳۵۹
۲۵ اکتبر ۱۶۲ ۲۲:۱۳:۵۲ ۹۴ جزئی ۰٫۸۵۲۵
۲۲ مارس ۱۶۳ ۱۴:۴۸:۱۴ ۶۱ حلقوی ۰٫۹۴۰۹ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه
۱۶ سپتامبر ۱۶۳ ۰۲:۵۰:۴۰ ۶۶ مرکب ۱٫۰۰۵۳ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۰ مارس ۱۶۴ ۲۰:۵۶:۴۸ ۷۱ مرکب ۱٫۰۰۱۶ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۴ سپتامبر ۱۶۴ ۱۱:۱۵:۴۱ ۷۶ حلقوی ۰٫۹۶۳۲ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۸ فوریه ۱۶۵ ۰۹:۵۴:۰۹ ۸۱ کامل ۱٫۰۴۶۷ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۲۴اوت ۱۶۵ ۱۲:۵۵:۵۸ ۸۶ حلقوی ۰٫۹۳۴۳ ۰۷ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۱۹ژوئیه ۱۶۶ ۱۶:۱۹:۳۳ ۵۳ جزئی ۰٫۱۷۵۶
۱۸ فوریه ۱۶۶ ۰۲:۰۹:۵۰ ۹۱ جزئی ۰٫۶۳۴۰
۱۴ژوئن ۱۶۶ ۲۳:۴۶:۴۲ ۵۸ جزئی ۰٫۰۱۷۰
۱۳اوت ۱۶۶ ۱۳:۲۴:۱۰ ۹۶ جزئی ۰٫۵۱۹۹
۹ژوئیه ۱۶۷ ۰۴:۲۷:۲۲ ۶۳ حلقوی ۰٫۹۷۶۵ ۰۱ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۴ژوئن ۱۶۷ ۰۹:۵۷:۵۲ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۶۱ ۰۲ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۹ دسامبر ۱۶۷ ۰۹:۲۵:۰۱ ۷۳ حلقوی ۰٫۹۳۲۴ ۰۸ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۳ژوئن ۱۶۸ ۰۱:۴۸:۵۳ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۹۲ ۰۷ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۱۷ دسامبر ۱۶۸ ۰۸:۴۵:۱۸ ۸۳ حلقوی ۰٫۹۱۵۶ ۱۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۳۸۷ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۱۲ژوئن ۱۶۹ ۱۸:۵۸:۵۵ ۸۸ کامل ۱٫۰۶۱۰ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۶ دسامبر ۱۶۹ ۰۹:۴۵:۰۸ ۹۳ جزئی ۰٫۶۰۲۱
۳ مه ۱۷۰ ۲۱:۵۸:۰۷ ۶۰ جزئی ۰٫۸۴۶۷
۲۷ اکتبر ۱۷۰ ۰۵:۵۴:۲۹ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۱۲ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۳ آوریل۱۷۱ ۰۱:۲۰:۳۳ ۷۰ حلقوی ۰٫۹۴۷۶ ۰۶ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۶ اکتبر ۱۷۱ ۲۱:۳۳:۴۳ ۷۵ کامل ۱٫۰۵۱۴ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۱۱ آوریل۱۷۲ ۰۱:۴۴:۲۹ ۸۰ حلقوی ۰٫۹۵۰۶ ۰۶ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۵ اکتبر ۱۷۲ ۱۲:۳۱:۲۷ ۸۵ کامل ۱٫۰۲۰۴ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۳۱ مارس ۱۷۳ ۰۶:۳۱:۴۷ ۹۰ جزئی ۰٫۷۳۲۹
۲۴ سپتامبر ۱۷۳ ۲۲:۱۸:۱۴ ۹۵ جزئی ۰٫۶۰۶۷
۱۹ فوریه ۱۷۴ ۰۹:۲۳:۵۹ ۶۲ کامل ۱٫۰۴۷۲ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۱۵اوت ۱۷۴ ۰۸:۰۸:۲۱ ۶۷ حلقوی ۰٫۹۲۷۷ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۹ فوریه ۱۷۵ ۰۱:۳۹:۲۶ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۴ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۴اوت ۱۷۵ ۰۹:۴۴:۵۹ ۷۷ حلقوی ۰٫۹۶۸۴ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۲۹ژوئیه ۱۷۶ ۱۵:۱۳:۴۹ ۸۲ حلقوی ۰٫۹۹۷۸ ۰۰ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
۲۳ژوئن ۱۷۶ ۱۸:۰۹:۳۹ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۲۸ ۰۱ دقیقه ۴۸ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۷ژوئیه ۱۷۷ ۲۲:۰۶:۴۴ ۹۲ جزئی ۰٫۳۵۹۲
۱۴ژوئن ۱۷۷ ۰۲:۱۵:۲۸ ۵۹ جزئی ۰٫۵۵۴۳
۱۳ژوئن ۱۷۷ ۰۹:۰۰:۴۷ ۹۷ جزئی ۰٫۵۱۹۶
۸ دسامبر ۱۷۷ ۰۳:۰۹:۲۵ ۶۴ حلقوی ۰٫۹۰۹۳ ۰۸ دقیقه ۲۸ ثانیه
۳ژوئن ۱۷۸ ۱۸:۵۷:۳۶ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۴۰ ۰۵ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۷۸ ۰۵:۵۳:۵۶ ۷۴ حلقوی ۰٫۹۶۳۵ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۴ مه ۱۷۹ ۰۷:۰۵:۰۹ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۱۱ ۰۰ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۱۶ نوامبر ۱۷۹ ۱۵:۵۹:۱۹ ۸۴ کامل ۱٫۰۱۸۰ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۲ مه ۱۸۰ ۱۱:۵۷:۳۰ ۸۹ جزئی ۰٫۸۷۳۸
۵ نوامبر ۱۸۰ ۰۷:۰۰:۰۷ ۹۴ جزئی ۰٫۸۶۷۸
۱ آوریل۱۸۱ ۲۱:۴۷:۵۹ ۶۱ جزئی ۰٫۸۷۸۰
۲۶ سپتامبر ۱۸۱ ۱۰:۵۴:۴۳ ۶۶ حلقوی ۰٫۹۹۷۸ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۲۲ مارس ۱۸۲ ۰۴:۳۲:۰۶ ۷۱ مرکب ۱٫۰۰۷۸ ۰۰ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۱۵ سپتامبر ۱۸۲ ۱۸:۴۵:۴۴ ۷۶ حلقوی ۰٫۹۵۷۴ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۱۱ مارس ۱۸۳ ۱۷:۵۷:۱۰ ۸۱ کامل ۱٫۰۵۲۳ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۴ سپتامبر ۱۸۳ ۲۰:۰۰:۳۲ ۸۶ حلقوی ۰٫۹۳۱۵ ۰۷ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۳۱ژوئیه ۱۸۴ ۰۰:۵۱:۲۳ ۵۳ جزئی ۰٫۱۴۰۲
۲۹ فوریه ۱۸۴ ۱۰:۲۴:۴۵ ۹۱ جزئی ۰٫۶۹۴۷
۲۳اوت ۱۸۴ ۲۰:۲۹:۴۲ ۹۶ جزئی ۰٫۶۲۳۱
۱۹ژوئیه ۱۸۵ ۱۲:۴۶:۵۴ ۶۳ حلقوی ۰٫۹۷۵۲ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۴ژوئن ۱۸۵ ۱۷:۱۸:۳۹ ۶۸ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۸ژوئیه ۱۸۶ ۱۷:۲۶:۰۷ ۷۳ حلقوی ۰٫۹۳۲۱ ۰۸ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۴ژوئن ۱۸۶ ۰۹:۱۸:۵۴ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۸۷ ۰۶ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۸۶ ۱۶:۴۴:۳۳ ۸۳ حلقوی ۰٫۹۱۷۳ ۱۱ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
۲۴ژوئن ۱۸۷ ۰۲:۲۰:۵۷ ۸۸ کامل ۱٫۰۵۹۵ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱۷ دسامبر ۱۸۷ ۱۸:۰۳:۵۵ ۹۳ جزئی ۰٫۶۱۲۴
۱۴ مه ۱۸۸ ۰۴:۴۷:۰۹ ۶۰ جزئی ۰٫۷۰۱۹
۱۲ژوئن ۱۸۸ ۱۵:۴۵:۴۰ ۹۸ جزئی ۰٫۰۲۷۲
۶ نوامبر ۱۸۸ ۱۴:۳۷:۳۱ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۱۲ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۳ مه ۱۸۹ ۰۷:۵۰:۳۵ ۷۰ حلقوی ۰٫۹۴۷۸ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۷ اکتبر ۱۸۹ ۰۶:۱۵:۲۸ ۷۵ کامل ۱٫۰۴۸۵ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۲ آوریل۱۹۰ ۰۸:۲۶:۱۹ ۸۰ حلقوی ۰٫۹۵۵۱ ۰۵ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۱۶ اکتبر ۱۹۰ ۲۰:۵۴:۵۸ ۸۵ مرکب ۱٫۰۱۵۲ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۱ آوریل۱۹۱ ۱۳:۴۶:۴۴ ۹۰ جزئی ۰٫۸۴۹۹
۶ اکتبر ۱۹۱ ۰۶:۱۰:۵۸ ۹۵ جزئی ۰٫۶۴۴۱
۱ مارس ۱۹۲ ۱۷:۳۷:۰۸ ۶۲ کامل ۱٫۰۵۰۷ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۲۵اوت ۱۹۲ ۱۵:۰۴:۰۶ ۶۷ جزئی ۰٫۹۱۱۲
۱۹ فوریه ۱۹۳ ۱۰:۰۰:۱۱ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۰۹ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۴اوت ۱۹۳ ۱۶:۵۰:۵۶ ۷۷ حلقوی ۰٫۹۶۸۳ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۸ فوریه ۱۹۴ ۲۳:۲۶:۰۲ ۸۲ حلقوی ۰٫۹۹۷۷ ۰۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
۴اوت ۱۹۴ ۰۱:۳۶:۰۸ ۸۷ کامل ۱٫۰۲۴۵ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۲۹ژوئیه ۱۹۵ ۰۶:۰۲:۳۷ ۹۲ جزئی ۰٫۳۸۴۰
۲۵ژوئن ۱۹۵ ۰۹:۴۳:۲۴ ۵۹ جزئی ۰٫۴۱۵۷
۲۴ژوئن ۱۹۵ ۱۶:۳۶:۳۹ ۹۷ جزئی ۰٫۶۴۵۷
۱۹ دسامبر ۱۹۵ ۱۱:۱۳:۲۵ ۶۴ حلقوی ۰٫۹۵۱۹
۱۴ژوئن ۱۹۶ ۰۲:۱۴:۲۲ ۶۹ کامل ۱٫۰۴۹۸ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۷ دسامبر ۱۹۶ ۱۴:۱۹:۳۸ ۷۴ حلقوی ۰٫۹۶۶۲ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۳ژوئن ۱۹۷ ۱۳:۵۶:۱۱ ۷۹ حلقوی ۰٫۹۹۸۱ ۰۰ دقیقه ۱۱ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۹۷ ۰۰:۴۴:۲۸ ۸۴ کامل ۱٫۰۱۹۸ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۳ مه ۱۹۸ ۱۸:۲۴:۵۸ ۸۹ حلقوی ۰٫۹۴۴۰ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۸۹۲ کیلومتر (۵۵۴ مایل)
۱۶ نوامبر ۱۹۸ ۱۵:۴۹:۳۷ ۹۴ جزئی ۰٫۸۷۷۹
۱۳ آوریل۱۹۹ ۰۴:۴۱:۴۰ ۶۱ جزئی ۰٫۷۶۶۷
۷ اکتبر ۱۹۹ ۱۹:۰۶:۱۰ ۶۶ حلقوی ۰٫۹۹۰۵ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱ آوریل۲۰۰ ۱۱:۵۹:۳۸ ۷۱ مرکب ۱٫۰۱۳۹ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۰۰ ۰۲:۲۳:۴۶ ۷۶ حلقوی ۰٫۹۵۱۷ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)