فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۹ میلادی است که در طی سال‌های ۲۸۰۱ تا ۲۹۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۵۴ خورشیدگرفتگی رخ خواهد داد که ۹۵ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۷ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۳ خورشیدگرفتگی کامل و ۹ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۶ ژانویه ۲۸۰۱ ۰۱:۱۷:۳۰ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۳۲ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۲ ژوئیه ۲۸۰۱ ۰۶:۳۴:۲۶ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۲ ۰۷ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۶ دسامبر ۲۸۰۱ ۱۶:۵۰:۳۷ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۳۲۸ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۲۱ ژوئن ۲۸۰۲ ۰۹:۲۵:۳۰ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۸ ۰۱ دقیقه ۴۶ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۱۶ دسامبر ۲۸۰۲ ۰۴:۴۴:۲۵ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۵ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱۲ مه ۲۸۰۳ ۱۰:۳۷:۲۰ ۱۴۱ جزئی ۰٫۳۹۷۶
۱۰ ژوئن ۲۸۰۳ ۱۹:۱۵:۱۱ ۱۷۹ جزئی ۰٫۵۰۹۱
۵ نوامبر ۲۸۰۳ ۱۵:۵۴:۳۴ ۱۴۶ جزئی ۰٫۱۸۷۱
۵ دسامبر ۲۸۰۳ ۰۹:۳۶:۳۴ ۱۸۴ جزئی ۰٫۰۶۰۲
۱ مه ۲۸۰۴ ۰۳:۰۹:۲۴ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۶۳۶ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۴ اکتبر ۲۸۰۴ ۱۵:۴۸:۰۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۲ ۰۶ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۲۰ آوریل ۲۸۰۵ ۱۸:۴۱:۰۹ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۱۳ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۱۳ اکتبر ۲۸۰۵ ۲۱:۰۴:۲۹ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۴ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۱۰ آوریل ۲۸۰۶ ۰۴:۴۵:۳۱ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۳ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۳ اکتبر ۲۸۰۶ ۰۹:۳۶:۱۲ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۴۷ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۲۸ فوریه ۲۸۰۷ ۱۳:۱۰:۰۸ ۱۴۳ جزئی ۰٫۳۲۸۸
۲۴ اوت ۲۸۰۷ ۱۸:۳۹:۲۸ ۱۴۸ جزئی ۰٫۸۲۲۷
۲۳ سپتامبر ۲۸۰۷ ۰۲:۰۸:۱۰ ۱۸۶ جزئی ۰٫۱۹۳۳
۱۷ فوریه ۲۸۰۸ ۱۳:۵۳:۳۷ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۱ ۰۴ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
۱۳ اوت ۲۸۰۸ ۰۸:۴۰:۵۵ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۱۷۸ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۵ فوریه ۲۸۰۹ ۲۱:۲۰:۵۸ ۱۶۳ Hybrid ۱٫۰۰۱۱ ۰۰ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۲ اوت ۲۸۰۹ ۱۵:۵۹:۴۳ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۲۶ ژانویه ۲۸۱۰ ۱۱:۰۰:۵۴ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۶۹ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۲۲ ژوئیه ۲۸۱۰ ۱۷:۱۸:۳۷ ۱۷۸ جزئی ۰٫۶۵۷۹
۱۷ دسامبر ۲۸۱۰ ۱۵:۳۱:۴۵ ۱۴۵ جزئی ۰٫۴۲۴۸
۱۶ ژانویه ۲۸۱۱ ۰۲:۴۴:۴۱ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۶۲۹
۱۲ ژوئن ۲۸۱۱ ۰۶:۵۸:۴۶ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۰ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۷ دسامبر ۲۸۱۱ ۰۱:۴۲:۱۹ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۰ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۳۱ مه ۲۸۱۲ ۱۸:۳۹:۵۸ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۴۹۳ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۲۵ نوامبر ۲۸۱۲ ۰۴:۳۹:۰۲ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۲ ۰۹ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۲۱ مه ۲۸۱۳ ۱۰:۵۷:۳۸ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۶۸۸ ۰۶ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۱۴ نوامبر ۲۸۱۳ ۰۴:۰۲:۲۳ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۶ ۰۹ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۹۸ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
۱۱ آوریل ۲۸۱۴ ۱۷:۲۱:۳۶ ۱۴۲ جزئی ۰٫۵۲۰۴
۱۱ مه ۲۸۱۴ ۰۳:۱۹:۴۲ ۱۸۰ جزئی ۰٫۲۶۹۶
۴ اکتبر ۲۸۱۴ ۱۹:۱۰:۴۳ ۱۴۷ جزئی ۰٫۳۴۴۰
۳ نوامبر ۲۸۱۴ ۰۷:۲۶:۴۰ ۱۸۵ جزئی ۰٫۲۶۷۸
۱ آوریل ۲۸۱۵ ۰۱:۱۷:۰۷ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۲ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۴ سپتامبر ۲۸۱۵ ۰۹:۲۰:۲۷ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۰ مارس ۲۸۱۶ ۰۲:۱۷:۳۴ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۹ ۰۹ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱۳ سپتامبر ۲۸۱۶ ۰۲:۱۳:۱۴ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۶۸۶ ۰۶ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۹ مارس ۲۸۱۷ ۰۲:۱۶:۵۴ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۸ ۰۵ دقیقه ۴۹ ثانیه ۴۲۵ کیلومتر (۲۶۴ مایل)
۲ سپتامبر ۲۸۱۷ ۱۷:۰۷:۳۷ ۱۷۷ کامل ۱٫۰۱۸۶ ۰۱ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۲۷ ژانویه ۲۸۱۸ ۱۹:۲۵:۵۸ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۱۶۷
۲۶ فوریه ۲۸۱۸ ۰۸:۰۷:۴۴ ۱۸۲ جزئی ۰٫۱۴۹۲
۲۴ ژوئیه ۲۸۱۸ ۱۲:۲۴:۲۰ ۱۴۹ جزئی ۰٫۸۶۱۵
۱۷ ژانویه ۲۸۱۹ ۱۰:۰۸:۳۷ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۳۳ ۰۴ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۱۳ ژوئیه ۲۸۱۹ ۱۳:۰۳:۱۶ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۲ ۰۶ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۷ ژانویه ۲۸۲۰ ۰۱:۳۶:۱۱ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۳۰۰ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱ ژوئیه ۲۸۲۰ ۱۶:۱۷:۰۳ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۷ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۲۶ دسامبر ۲۸۲۰ ۱۳:۰۸:۵۴ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۵ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۲۲ مه ۲۸۲۱ ۱۸:۲۱:۰۱ ۱۴۱ جزئی ۰٫۲۹۴۹
۲۱ ژوئن ۲۸۲۱ ۰۲:۳۵:۵۰ ۱۷۹ جزئی ۰٫۶۴۶۳
۱۵ نوامبر ۲۸۲۱ ۲۳:۲۶:۴۳ ۱۴۶ جزئی ۰٫۱۳۱۴
۱۵ دسامبر ۲۸۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴ ۱۸۴ جزئی ۰٫۰۸۴۵
۱۲ مه ۲۸۲۲ ۱۱:۰۴:۳۴ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۶۵۰ ۰۵ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۴ نوامبر ۲۸۲۲ ۲۳:۱۹:۱۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۶ ۰۶ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
۲ مه ۲۸۲۳ ۰۲:۳۴:۰۵ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۱۴ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۲۵ اکتبر ۲۸۲۳ ۰۴:۵۰:۵۸ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۷ ۰۰ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
۲۰ آوریل ۲۸۲۴ ۱۲:۲۳:۲۱ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۴ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۳ اکتبر ۲۸۲۴ ۱۷:۳۴:۱۷ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۴۹ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۰ مارس ۲۸۲۵ ۲۰:۵۶:۴۴ ۱۴۳ جزئی ۰٫۲۹۳۰
۴ سپتامبر ۲۸۲۵ ۰۲:۱۳:۴۱ ۱۴۸ جزئی ۰٫۶۹۲۰
۳ اکتبر ۲۸۲۵ ۱۰:۰۲:۴۱ ۱۸۶ جزئی ۰٫۲۹۱۶
۲۷ فوریه ۲۸۲۶ ۲۲:۰۱:۰۰ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۰ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۴ اوت ۲۸۲۶ ۱۵:۵۲:۱۵ ۱۵۸ Hybrid ۱٫۰۱۲۳ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۱۷ فوریه ۲۸۲۷ ۰۵:۵۴:۴۴ ۱۶۳ Hybrid ۱٫۰۰۵۲ ۰۰ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۱۳ اوت ۲۸۲۷ ۲۲:۴۱:۱۰ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۷ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۶ فوریه ۲۸۲۸ ۱۹:۵۰:۴۴ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱ اوت ۲۸۲۸ ۲۳:۴۵:۳۶ ۱۷۸ جزئی ۰٫۸۰۵۵
۲۸ دسامبر ۲۸۲۸ ۰۰:۱۰:۲۰ ۱۴۵ جزئی ۰٫۴۰۳۸
۲۶ ژانویه ۲۸۲۹ ۱۱:۳۴:۱۲ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۶۹۳
۲۲ ژوئن ۲۸۲۹ ۱۴:۰۱:۲۵ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۴ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۱۷ دسامبر ۲۸۲۹ ۰۹:۵۶:۱۹ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۴ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۲ ژوئن ۲۸۳۰ ۰۲:۰۹:۵۵ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۵۳۸ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۶ دسامبر ۲۸۳۰ ۱۲:۲۷:۱۸ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۱ ۰۹ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۱ ژوئن ۲۸۳۱ ۱۸:۴۲:۳۴ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۲۰ ۰۶ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۹۲ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۲۵ نوامبر ۲۸۳۱ ۱۱:۴۴:۰۶ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۰ ۰۹ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۸۶ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۲۲ آوریل ۲۸۳۲ ۰۱:۱۵:۳۱ ۱۴۲ جزئی ۰٫۴۳۹۷
۲۱ مه ۲۸۳۲ ۱۱:۰۲:۵۹ ۱۸۰ جزئی ۰٫۳۶۶۲
۱۵ اکتبر ۲۸۳۲ ۰۲:۵۷:۲۲ ۱۴۷ جزئی ۰٫۲۶۹۵
۱۳ نوامبر ۲۸۳۲ ۱۵:۲۳:۰۴ ۱۸۵ جزئی ۰٫۳۲۷۱
۱۱ آوریل ۲۸۳۳ ۰۸:۵۴:۱۲ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۱ ۰۴ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۴ اکتبر ۲۸۳۳ ۱۷:۱۴:۵۶ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۷۶ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۳۱ مارس ۲۸۳۴ ۰۹:۴۸:۱۶ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۴ ۰۹ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۴ سپتامبر ۲۸۳۴ ۱۰:۰۱:۲۲ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۶۴۷ ۰۵ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۰ مارس ۲۸۳۵ ۱۰:۰۶:۰۶ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۸ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۶۵ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
۱۴ سپتامبر ۲۸۳۵ ۰۰:۳۳:۱۸ ۱۷۷ کامل ۱٫۰۱۵۱ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۸ فوریه ۲۸۳۶ ۰۴:۰۸:۲۱ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۱۳۰
۸ مارس ۲۸۳۶ ۱۶:۲۸:۲۰ ۱۸۲ جزئی ۰٫۱۸۱۰
۳ اوت ۲۸۳۶ ۱۸:۵۶:۳۴ ۱۴۹ جزئی ۰٫۷۱۱۶
۲۷ ژانویه ۲۸۳۷ ۱۹:۰۱:۱۷ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۳۸ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۲۳ ژوئیه ۲۸۳۷ ۱۹:۳۱:۱۲ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۸ ۰۶ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۷ ژانویه ۲۸۳۸ ۱۰:۲۳:۳۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۷۷ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۲ ژوئیه ۲۸۳۸ ۲۳:۰۸:۱۶ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۱ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۶ ژانویه ۲۸۳۹ ۲۱:۳۶:۰۵ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۰ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۳ ژوئن ۲۸۳۹ ۰۲:۰۱:۱۷ ۱۴۱ جزئی ۰٫۱۸۴۷
۲ ژوئیه ۲۸۳۹ ۰۹:۵۶:۳۰ ۱۷۹ جزئی ۰٫۷۸۷۰
۲۷ نوامبر ۲۸۳۹ ۰۷:۰۵:۱۵ ۱۴۶ جزئی ۰٫۰۸۴۷
۲۷ دسامبر ۲۸۳۹ ۰۱:۳۵:۵۷ ۱۸۴ جزئی ۰٫۱۰۴۴
۲۲ مه ۲۸۴۰ ۱۸:۵۵:۲۲ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۶۵۷ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۸۴۰ ۰۶:۵۹:۰۰ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۳ ۰۷ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳۹۹ کیلومتر (۲۴۸ مایل)
۱۲ مه ۲۸۴۱ ۱۰:۱۸:۳۵ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۱۲ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۴ نوامبر ۲۸۴۱ ۱۲:۴۷:۰۱ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۹ ۰۰ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
۱ مه ۲۸۴۲ ۱۹:۵۰:۳۶ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۴ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲۵ اکتبر ۲۸۴۲ ۰۱:۴۱:۲۴ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۴۷ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۲ مارس ۲۸۴۳ ۰۴:۳۴:۱۱ ۱۴۳ جزئی ۰٫۲۴۴۳
۲۰ آوریل ۲۸۴۳ ۲۲:۰۹:۲۳ ۱۸۱ جزئی ۰٫۰۲۰۶
۱۵ سپتامبر ۲۸۴۳ ۰۹:۵۴:۰۰ ۱۴۸ جزئی ۰٫۵۷۲۴
۱۴ اکتبر ۲۸۴۳ ۱۸:۰۵:۳۰ ۱۸۶ جزئی ۰٫۳۷۶۳
۱۰ مارس ۲۸۴۴ ۰۶:۰۲:۵۰ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۳ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۳ سپتامبر ۲۸۴۴ ۲۳:۰۵:۳۸ ۱۵۸ Hybrid ۱٫۰۰۶۳ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
۲۷ فوریه ۲۸۴۵ ۱۴:۲۵:۰۳ ۱۶۳ Hybrid ۱٫۰۰۹۸ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۴ اوت ۲۸۴۵ ۰۵:۲۳:۰۵ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۳ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۱۷ فوریه ۲۸۴۶ ۰۴:۳۷:۳۸ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۴۱۳ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۳ اوت ۲۸۴۶ ۰۶:۱۴:۰۴ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۲
۸ ژانویه ۲۸۴۷ ۰۸:۵۲:۲۴ ۱۴۵ جزئی ۰٫۳۸۸۶
۶ فوریه ۲۸۴۷ ۲۰:۲۲:۵۰ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۷۶۰
۳ ژوئیه ۲۸۴۷ ۲۱:۰۲:۲۸ ۱۵۰ جزئی ۰٫۹۷۷۵
۲۸ دسامبر ۲۸۴۷ ۱۸:۱۳:۴۲ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۲ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۲ ژوئن ۲۸۴۸ ۰۹:۳۷:۳۷ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۵۷۸ ۰۴ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۶ دسامبر ۲۸۴۸ ۲۰:۲۱:۲۰ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۳ ۱۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۱۲ ژوئن ۲۸۴۹ ۰۲:۲۱:۵۶ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۴۷ ۰۷ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۵ دسامبر ۲۸۴۹ ۱۹:۳۴:۲۰ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۶ ۰۹ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۷۷ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
۳ مه ۲۸۵۰ ۰۹:۰۱:۰۲ ۱۴۲ جزئی ۰٫۳۴۷۵
۱ ژوئن ۲۸۵۰ ۱۸:۳۹:۲۴ ۱۸۰ جزئی ۰٫۴۷۲۸
۲۶ اکتبر ۲۸۵۰ ۱۰:۵۲:۴۹ ۱۴۷ جزئی ۰٫۲۰۶۸
۲۴ نوامبر ۲۸۵۰ ۲۳:۲۷:۵۵ ۱۸۵ جزئی ۰٫۳۷۵۸
۲۲ آوریل ۲۸۵۱ ۱۶:۲۲:۳۲ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۹ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۶ اکتبر ۲۸۵۱ ۰۱:۱۷:۲۷ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۵۳ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۱۰ آوریل ۲۸۵۲ ۱۷:۱۲:۰۱ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۰ ۰۹ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۴ اکتبر ۲۸۵۲ ۱۷:۵۴:۴۴ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۶۰۴ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۳۰ مارس ۲۸۵۳ ۱۷:۴۹:۲۱ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۲ ۰۵ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۰۹ کیلومتر (۱۹۲ مایل)
۲۴ سپتامبر ۲۸۵۳ ۰۸:۰۳:۳۳ ۱۷۷ Hybrid ۱٫۰۱۰۷ ۰۰ دقیقه ۵۲ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۱۸ فوریه ۲۸۵۴ ۱۲:۴۶:۴۴ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۰۲۱
۲۰ مارس ۲۸۵۴ ۰۰:۴۱:۳۶ ۱۸۲ جزئی ۰٫۲۲۴۷
۱۵ اوت ۲۸۵۴ ۰۱:۳۱:۰۲ ۱۴۹ جزئی ۰٫۵۶۷۳
۸ فوریه ۲۸۵۵ ۰۳:۵۱:۲۲ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۴ اوت ۲۸۵۵ ۰۲:۰۲:۰۲ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۰ ۰۶ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۸ ژانویه ۲۸۵۶ ۱۹:۰۹:۰۹ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۵۸ ۰۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۲۳ ژوئیه ۲۸۵۶ ۰۶:۰۱:۱۰ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۹ ۰۰ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۱۷ ژانویه ۲۸۵۷ ۰۶:۰۴:۰۵ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۰ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۱۳ ژوئن ۲۸۵۷ ۰۹:۳۵:۰۵ ۱۴۱ جزئی ۰٫۰۶۳۷
۱۲ ژوئیه ۲۸۵۷ ۱۷:۱۴:۲۳ ۱۷۹ جزئی ۰٫۹۳۴۱
۷ دسامبر ۲۸۵۷ ۱۴:۵۲:۲۲ ۱۴۶ جزئی ۰٫۰۵۰۲
۶ ژانویه ۲۸۵۸ ۰۹:۴۱:۲۳ ۱۸۴ جزئی ۰٫۱۱۷۳
۳ ژوئن ۲۸۵۸ ۰۲:۳۷:۵۸ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۶۵۶ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۳۸ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۲۶ نوامبر ۲۸۵۸ ۱۴:۴۸:۳۳ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۴ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۳۵ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
۲۳ مه ۲۸۵۹ ۱۷:۵۴:۳۵ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۰۵ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۸۵۹ ۲۰:۵۲:۴۰ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۲ ۰۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۱۲ مه ۲۸۶۰ ۰۳:۰۹:۲۲ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۳ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۴ نوامبر ۲۸۶۰ ۰۹:۵۵:۲۸ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۴۱ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱ آوریل ۲۸۶۱ ۱۲:۰۶:۰۴ ۱۴۳ جزئی ۰٫۱۸۸۰
۱ مه ۲۸۶۱ ۰۵:۱۷:۱۷ ۱۸۱ جزئی ۰٫۱۰۶۹
۲۵ سپتامبر ۲۸۶۱ ۱۷:۳۸:۱۴ ۱۴۸ جزئی ۰٫۴۶۰۷
۲۵ اکتبر ۲۸۶۱ ۰۲:۱۴:۳۱ ۱۸۶ جزئی ۰٫۴۵۰۴
۲۱ مارس ۲۸۶۲ ۱۳:۵۹:۰۸ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۰ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۵ سپتامبر ۲۸۶۲ ۰۶:۲۳:۰۸ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۹ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۰ کیلومتر (۰ مایل)
۱۰ مارس ۲۸۶۳ ۲۲:۵۱:۰۸ ۱۶۳ Hybrid ۱٫۰۱۴۷ ۰۱ دقیقه ۲۱ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۴ سپتامبر ۲۸۶۳ ۱۲:۰۹:۱۴ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۷ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۸ فوریه ۲۸۶۴ ۱۳:۲۰:۳۶ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۴۴۲ ۰۳ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۳ اوت ۲۸۶۴ ۱۲:۴۷:۱۸ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۸ ۰۵ دقیقه ۴۷ ثانیه ۵۸۶ کیلومتر (۳۶۴ مایل)
۱۸ ژانویه ۲۸۶۵ ۱۷:۳۴:۲۱ ۱۴۵ جزئی ۰٫۳۷۳۷
۱۷ فوریه ۲۸۶۵ ۰۵:۰۷:۴۳ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۸۷۴
۱۴ ژوئیه ۲۸۶۵ ۰۴:۰۳:۰۳ ۱۵۰ جزئی ۰٫۸۴۴۶
۸ ژانویه ۲۸۶۶ ۰۲:۳۳:۰۷ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۸ ۰۳ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۳ ژوئیه ۲۸۶۶ ۱۷:۰۳:۱۶ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۱۰ ۰۴ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۸ دسامبر ۲۸۶۶ ۰۴:۱۸:۵۹ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۳ ۱۰ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۹۸ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۲۳ ژوئن ۲۸۶۷ ۰۹:۵۷:۳۵ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۶۶ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۱۷ دسامبر ۲۸۶۷ ۰۳:۳۱:۲۹ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۶ ۰۹ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۶۹ کیلومتر (۲۲۹ مایل)
۱۳ مه ۲۸۶۸ ۱۶:۳۷:۰۷ ۱۴۲ جزئی ۰٫۲۴۳۰
۱۲ ژوئن ۲۸۶۸ ۰۲:۰۸:۵۵ ۱۸۰ جزئی ۰٫۵۸۸۹
۵ نوامبر ۲۸۶۸ ۱۸:۵۷:۰۹ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۵۵۶
۵ دسامبر ۲۸۶۸ ۰۷:۴۰:۵۵ ۱۸۵ جزئی ۰٫۴۱۴۴
۲ مه ۲۸۶۹ ۲۳:۴۰:۲۳ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۵ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۶ اکتبر ۲۸۶۹ ۰۹:۲۸:۰۷ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۲۸ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۲ آوریل ۲۸۷۰ ۰۰:۲۴:۵۶ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۰ ۰۸ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۶ اکتبر ۲۸۷۰ ۰۱:۵۵:۴۱ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۱۱ آوریل ۲۸۷۱ ۰۱:۲۵:۳۷ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۰ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۵ اکتبر ۲۸۷۱ ۱۵:۳۹:۱۰ ۱۷۷ Hybrid ۱٫۰۰۵۷ ۰۰ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۲۹ فوریه ۲۸۷۲ ۲۱:۲۲:۴۴ ۱۴۴ جزئی ۰٫۳۸۶۴
۳۰ مارس ۲۸۷۲ ۰۸:۵۰:۲۹ ۱۸۲ جزئی ۰٫۲۷۶۶
۲۵ اوت ۲۸۷۲ ۰۸:۰۷:۲۶ ۱۴۹ جزئی ۰٫۴۲۷۹
۲۳ سپتامبر ۲۸۷۲ ۲۲:۵۰:۰۲ ۱۸۷ جزئی ۰٫۰۳۶۳
۱۸ فوریه ۲۸۷۳ ۱۲:۳۹:۵۰ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۶۱ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۱۴ اوت ۲۸۷۳ ۰۸:۳۴:۱۵ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۸ فوریه ۲۸۷۴ ۰۳:۵۴:۱۲ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۴۴ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۳ اوت ۲۸۷۴ ۱۲:۵۶:۵۳ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۱ ۰۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
۲۸ ژانویه ۲۸۷۵ ۱۴:۳۰:۳۴ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۴ ژوئیه ۲۸۷۵ ۰۰:۳۴:۵۰ ۱۷۹ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۵۱۴ کیلومتر (۳۱۹ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۸۷۵ ۲۲:۴۴:۲۱ ۱۴۶ جزئی ۰٫۰۲۳۰
۱۷ ژانویه ۲۸۷۶ ۱۷:۴۷:۰۱ ۱۸۴ جزئی ۰٫۱۲۸۸
۱۳ ژوئن ۲۸۷۶ ۱۰:۱۶:۴۵ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۶۴۵ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۹۱ کیلومتر (۲۴۳ مایل)
۶ دسامبر ۲۸۷۶ ۲۲:۴۴:۵۴ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۹ ۰۷ دقیقه ۲۲ ثانیه ۴۶۸ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۳ ژوئن ۲۸۷۷ ۰۱:۲۳:۳۴ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۲۹۴ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۶ نوامبر ۲۸۷۷ ۰۵:۰۶:۲۹ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۷ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
۲۳ مه ۲۸۷۸ ۱۰:۱۷:۴۳ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۸۷۸ ۱۸:۱۸:۲۸ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۳۵ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۲ آوریل ۲۸۷۹ ۱۹:۲۸:۲۹ ۱۴۳ جزئی ۰٫۱۱۸۳
۱۲ مه ۲۸۷۹ ۱۲:۱۵:۴۲ ۱۸۱ جزئی ۰٫۲۰۶۹
۷ اکتبر ۲۸۷۹ ۰۱:۲۹:۰۴ ۱۴۸ جزئی ۰٫۳۶۱۲
۵ نوامبر ۲۸۷۹ ۱۰:۳۰:۵۰ ۱۸۶ جزئی ۰٫۵۱۲۲
۳۱ مارس ۲۸۸۰ ۲۱:۴۸:۲۹ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۹ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۲۵ سپتامبر ۲۸۸۰ ۱۳:۴۵:۳۱ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۲ ۰۰ دقیقه ۳۶ ثانیه ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۲۱ مارس ۲۸۸۱ ۰۷:۱۰:۴۸ ۱۶۳ کامل ۱٫۰۲۰۱ ۰۱ دقیقه ۴۹ ثانیه ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۴ سپتامبر ۲۸۸۱ ۱۸:۵۸:۵۵ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۷ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۱۰ مارس ۲۸۸۲ ۲۱:۵۸:۳۲ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۳ سپتامبر ۲۸۸۲ ۱۹:۲۵:۳۹ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۰ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۴۰۸ کیلومتر (۲۵۴ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۸۸۳ ۰۲:۱۵:۴۲ ۱۴۵ جزئی ۰٫۳۵۸۳
۲۸ فوریه ۲۸۸۳ ۱۳:۴۸:۰۳ ۱۸۳ جزئی ۰٫۳۰۴۶
۲۵ ژوئیه ۲۸۸۳ ۱۱:۰۵:۲۲ ۱۵۰ جزئی ۰٫۷۱۱۶
۲۳ اوت ۲۸۸۳ ۲۲:۱۹:۱۹ ۱۸۸ جزئی ۰٫۰۰۱۰
۱۹ ژانویه ۲۸۸۴ ۱۰:۵۳:۵۳ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۹ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۸۸۴ ۰۰:۲۷:۳۹ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۶۳۵ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۷ ژانویه ۲۸۸۵ ۱۲:۲۰:۲۴ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۷ ۱۰ دقیقه ۲۰ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۳ ژوئیه ۲۸۸۵ ۱۷:۲۹:۵۵ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۷۷۷ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۲۷ دسامبر ۲۸۸۵ ۱۱:۳۴:۲۳ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۰ ۰۹ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۶۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
۲۵ مه ۲۸۸۶ ۰۰:۰۴:۵۴ ۱۴۲ جزئی ۰٫۱۲۸۳
۲۳ ژوئن ۲۸۸۶ ۰۹:۳۳:۱۲ ۱۸۰ جزئی ۰٫۷۱۱۷
۱۷ نوامبر ۲۸۸۶ ۰۳:۱۰:۲۴ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۱۶۲
۱۶ دسامبر ۲۸۸۶ ۱۶:۰۰:۵۳ ۱۸۵ جزئی ۰٫۴۴۴۳
۱۴ مه ۲۸۸۷ ۰۶:۵۰:۲۷ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۸ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۶ نوامبر ۲۸۸۷ ۱۷:۴۵:۳۴ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۰۲ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۲ مه ۲۸۸۸ ۰۷:۳۱:۱۰ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۹ ۰۸ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۲۶ اکتبر ۲۸۸۸ ۱۰:۰۳:۰۹ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۵۰۹ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۲۱ آوریل ۲۸۸۹ ۰۸:۵۳:۵۶ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۰ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۱۵ اکتبر ۲۸۸۹ ۲۳:۲۱:۰۸ ۱۷۷ Hybrid ۱٫۰۰۰۴ ۰۰ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۱۲ مارس ۲۸۹۰ ۰۵:۵۲:۲۶ ۱۴۴ جزئی ۰٫۳۶۰۰
۱۰ آوریل ۲۸۹۰ ۱۶:۵۱:۰۳ ۱۸۲ جزئی ۰٫۳۴۳۰
۵ سپتامبر ۲۸۹۰ ۱۴:۴۹:۰۰ ۱۴۹ جزئی ۰٫۲۹۸۱
۵ اکتبر ۲۸۹۰ ۰۵:۵۹:۲۶ ۱۸۷ جزئی ۰٫۱۳۰۷
۱ مارس ۲۸۹۱ ۲۱:۲۲:۰۵ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۷۷ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۵ اوت ۲۸۹۱ ۱۵:۱۲:۳۹ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۸ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۱۹ فوریه ۲۸۹۲ ۱۲:۳۴:۵۱ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۲۳۴ ۰۲ دقیقه ۱۸ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱۳ اوت ۲۸۹۲ ۱۹:۵۵:۱۰ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۸ ۰۰ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۷ فوریه ۲۸۹۳ ۲۲:۵۴:۵۵ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۷ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۳ اوت ۲۸۹۳ ۰۷:۵۵:۲۵ ۱۷۹ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۲ دقیقه ۴۰ ثانیه ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۲۹ دسامبر ۲۸۹۳ ۰۶:۴۲:۰۳ ۱۴۶ جزئی ۰٫۰۰۲۸
۲۸ ژانویه ۲۸۹۴ ۰۱:۵۲:۴۴ ۱۸۴ جزئی ۰٫۱۳۹۷
۲۴ ژوئن ۲۸۹۴ ۱۷:۴۹:۱۴ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۶۲۰ ۰۴ دقیقه ۵۵ ثانیه ۵۰۲ کیلومتر (۳۱۲ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۸۹۴ ۰۶:۴۹:۲۹ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۰ ۰۷ دقیقه ۲۰ ثانیه ۴۹۲ کیلومتر (۳۰۶ مایل)
۱۴ ژوئن ۲۸۹۵ ۰۸:۴۵:۵۱ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۲۷۸ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۷ دسامبر ۲۸۹۵ ۱۳:۲۷:۲۳ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۴ ۰۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۲ ژوئن ۲۸۹۶ ۱۷:۱۹:۱۵ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۳ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۶ نوامبر ۲۸۹۶ ۰۲:۴۸:۱۹ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۲۷ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۲۳ آوریل ۲۸۹۷ ۰۲:۴۳:۱۷ ۱۴۳ جزئی ۰٫۰۳۸۰
۲۲ مه ۲۸۹۷ ۱۹:۰۵:۵۷ ۱۸۱ جزئی ۰٫۳۱۸۶
۱۷ اکتبر ۲۸۹۷ ۰۹:۲۵:۳۱ ۱۴۸ جزئی ۰٫۲۷۲۳
۱۵ نوامبر ۲۸۹۷ ۱۸:۵۴:۰۰ ۱۸۶ جزئی ۰٫۵۶۲۳
۱۲ آوریل ۲۸۹۸ ۰۵:۳۱:۴۲ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۹ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۶ اکتبر ۲۸۹۸ ۲۱:۱۳:۴۱ ۱۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۴ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱ آوریل ۲۸۹۹ ۱۵:۲۴:۳۵ ۱۶۳ کامل ۱٫۰۲۵۵ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۸۹۹ ۰۱:۵۵:۲۶ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۶ ۰۵ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۲ مارس ۲۹۰۰ ۰۶:۳۰:۵۲ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۵۱۰ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱۵ سپتامبر ۲۹۰۰ ۰۲:۰۹:۴۳ ۱۷۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۴ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۳۴۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)