فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۸ میلادی است که در طی سال‌های ۲۷۰۱ تا ۲۸۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۴۲ خورشیدگرفتگی رخ خواهد داد که ۸۴ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۹۲ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۳ خورشیدگرفتگی کامل و ۳ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی
۲۹ مه ۲۷۰۱ ۲۳:۱۶:۴۶ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۰ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۲۲ نوامبر ۲۷۰۱ ۰۶:۳۴:۴۲ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۳۱ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۹ آوریل ۲۷۰۲ ۰۹:۳۰:۳۴ ۱۴۰ جزئی ۰٫۴۹۴۲
۱۳ اکتبر ۲۷۰۲ ۱۳:۲۵:۵۲ ۱۴۵ جزئی ۰٫۷۲۶۱
۱۱ نوامبر ۲۷۰۲ ۲۲:۳۴:۳۰ ۱۸۳ جزئی ۰٫۱۳۹۰
۸ آوریل ۲۷۰۳ ۱۱:۱۳:۵۹ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۵ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۳ اکتبر ۲۷۰۳ ۰۲:۲۱:۲۵ ۱۵۵ Hybrid ۱٫۰۰۰۶ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۲۷ مارس ۲۷۰۴ ۱۹:۴۵:۵۶ ۱۶۰ Hybrid ۱٫۰۱۴۸ ۰۱ دقیقه ۲۹ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۲۱ سپتامبر ۲۷۰۴ ۰۸:۲۳:۵۲ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۵ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۷ مارس ۲۷۰۵ ۱۰:۱۰:۵۷ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۴۱۹ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۱۰ سپتامبر ۲۷۰۵ ۰۸:۵۹:۵۴ ۱۷۵ جزئی ۰٫۸۷۶۷
۵ فوریه ۲۷۰۶ ۱۵:۰۷:۱۳ ۱۴۲ جزئی ۰٫۷۷۱۳
۳۱ ژوئیه ۲۷۰۶ ۲۳:۲۰:۳۸ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۱ ۰۰ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۶ ژانویه ۲۷۰۷ ۰۰:۴۲:۰۵ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۷ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۲۱ ژوئیه ۲۷۰۷ ۱۱:۵۸:۱۰ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۹۳ ۰۵ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۱۵ ژانویه ۲۷۰۸ ۰۲:۵۶:۱۷ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۲ ۰۹ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۰ ژوئیه ۲۷۰۸ ۰۴:۴۹:۱۶ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۷۴ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۳ ژانویه ۲۷۰۹ ۰۱:۵۷:۵۰ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۵ ۰۵ دقیقه ۵۵ ثانیه ۷۳۷ کیلومتر (۴۵۸ مایل)
۳۱ مه ۲۷۰۹ ۱۲:۲۱:۱۷ ۱۳۹ جزئی ۰٫۴۶۹۷
۲۹ ژوئن ۲۷۰۹ ۲۱:۱۶:۲۳ ۱۷۷ جزئی ۰٫۴۱۳۹
۲۳ نوامبر ۲۷۰۹ ۱۵:۵۳:۴۱ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۷۵۹
۲۳ دسامبر ۲۷۰۹ ۰۵:۲۵:۴۵ ۱۸۲ جزئی ۰٫۰۳۷۱
۲۰ مه ۲۷۱۰ ۲۰:۰۷:۰۳ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۰ ۰۴ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۳ نوامبر ۲۷۱۰ ۰۵:۵۰:۱۸ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۸۶ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۹ مه ۲۷۱۱ ۲۱:۲۱:۴۱ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۵ ۰۷ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲ نوامبر ۲۷۱۱ ۲۲:۰۵:۰۲ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۵۲۳ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۷ آوریل ۲۷۱۲ ۲۲:۱۹:۰۸ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۲ ۰۳ دقیقه ۴۱ ثانیه ۴۱۷ کیلومتر (۲۵۹ مایل)
۲۲ اکتبر ۲۷۱۲ ۱۱:۵۵:۱۶ ۱۷۴ Hybrid ۱٫۰۰۰۹ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۱۸ مارس ۲۷۱۳ ۱۸:۲۱:۳۲ ۱۴۱ جزئی ۰٫۷۳۶۲
۱۲ سپتامبر ۲۷۱۳ ۰۴:۱۸:۱۲ ۱۴۶ جزئی ۰٫۶۵۳۶
۸ مارس ۲۷۱۴ ۰۹:۳۷:۱۳ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۲۰ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱ سپتامبر ۲۷۱۴ ۰۴:۳۶:۵۰ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۶ فوریه ۲۷۱۵ ۰۱:۱۱:۱۹ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۰۲ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۲۱ اوت ۲۷۱۵ ۰۸:۲۶:۵۳ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۰ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۱۵ فوریه ۲۷۱۶ ۱۲:۲۶:۲۶ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۷ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه
۱۱ ژوئیه ۲۷۱۶ ۱۲:۰۱:۴۳ ۱۳۸ جزئی ۰٫۱۲۱۹
۹ اوت ۲۷۱۶ ۱۹:۳۵:۳۰ ۱۷۶ جزئی ۰٫۸۸۲۹
۴ ژانویه ۲۷۱۷ ۲۱:۲۰:۵۳ ۱۴۳ جزئی ۰٫۴۳۰۷
۱ ژوئیه ۲۷۱۷ ۰۵:۱۳:۳۰ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۷۰۷ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۳۴۲ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
۲۴ دسامبر ۲۷۱۷ ۲۰:۵۸:۰۶ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۹ ۰۶ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۲۰ ژوئن ۲۷۱۸ ۲۰:۴۳:۱۵ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۴ دسامبر ۲۷۱۸ ۰۲:۳۲:۴۶ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۵ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۱۰ ژوئن ۲۷۱۹ ۰۶:۱۶:۱۰ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۶ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۳ دسامبر ۲۷۱۹ ۱۵:۰۸:۰۰ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۳۱ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۹ آوریل ۲۷۲۰ ۱۶:۳۷:۱۷ ۱۴۰ جزئی ۰٫۴۰۶۱
۲۳ اکتبر ۲۷۲۰ ۲۱:۳۰:۱۳ ۱۴۵ جزئی ۰٫۶۴۷۵
۲۲ نوامبر ۲۷۲۰ ۰۷:۰۳:۴۷ ۱۸۳ جزئی ۰٫۱۸۰۶
۱۸ آوریل ۲۷۲۱ ۱۸:۴۷:۲۶ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۷ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۳ اکتبر ۲۷۲۱ ۰۹:۵۷:۳۸ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۰ ۰۰ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
۸ آوریل ۲۷۲۲ ۰۳:۵۱:۰۳ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۲۰۸ ۰۲ دقیقه ۰۶ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲ اکتبر ۲۷۲۲ ۱۵:۲۸:۰۶ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۱ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۸ مارس ۲۷۲۳ ۱۸:۳۵:۴۲ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۴۶۵ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۲۱ سپتامبر ۲۷۲۳ ۱۵:۴۸:۵۵ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۱ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه
۱۶ فوریه ۲۷۲۴ ۲۳:۴۵:۲۵ ۱۴۲ جزئی ۰٫۷۵۱۱
۱۱ اوت ۲۷۲۴ ۰۶:۲۳:۲۶ ۱۴۷ جزئی ۰٫۸۷۹۷
۵ فوریه ۲۷۲۵ ۰۹:۰۲:۰۱ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۷ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۳۱ ژوئیه ۲۷۲۵ ۱۹:۲۱:۱۳ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۶۱۲ ۰۵ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۵ ژانویه ۲۷۲۶ ۱۰:۵۹:۲۴ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۶ ۰۹ دقیقه ۵۲ ثانیه ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۲۱ ژوئیه ۲۷۲۶ ۱۲:۱۷:۴۸ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۸۰ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
۱۴ ژانویه ۲۷۲۷ ۱۰:۰۳:۵۱ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۹ ۰۵ دقیقه ۵۷ ثانیه ۶۹۱ کیلومتر (۴۲۹ مایل)
۱۱ ژوئن ۲۷۲۷ ۱۹:۳۹:۰۱ ۱۳۹ جزئی ۰٫۳۳۷۲
۱۱ ژوئیه ۲۷۲۷ ۰۴:۳۶:۰۵ ۱۷۷ جزئی ۰٫۵۴۴۱
۵ دسامبر ۲۷۲۷ ۰۰:۱۷:۲۱ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۵۲۱
۳ ژانویه ۲۷۲۸ ۱۳:۵۰:۳۲ ۱۸۲ جزئی ۰٫۰۵۶۷
۳۱ مه ۲۷۲۸ ۰۳:۰۳:۵۴ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۸ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۳ نوامبر ۲۷۲۸ ۱۴:۲۰:۴۶ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۶۸ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۰ مه ۲۷۲۹ ۰۴:۱۱:۵۱ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۲ ۰۷ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۱۳ نوامبر ۲۷۲۹ ۰۶:۲۶:۱۰ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۴۸۰ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۹ مه ۲۷۳۰ ۰۵:۳۰:۵۲ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۰ ۰۳ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۲ نوامبر ۲۷۳۰ ۱۹:۵۲:۵۷ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۹ ۰۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۳۰ مارس ۲۷۳۱ ۰۲:۳۸:۱۴ ۱۴۱ جزئی ۰٫۶۹۲۵
۲۸ آوریل ۲۷۳۱ ۱۳:۱۱:۲۵ ۱۷۹ جزئی ۰٫۰۵۱۸
۲۳ سپتامبر ۲۷۳۱ ۱۱:۱۰:۴۶ ۱۴۶ جزئی ۰٫۵۳۶۶
۱۸ مارس ۲۷۳۲ ۱۸:۱۰:۳۵ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۴۴ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۱ سپتامبر ۲۷۳۲ ۱۱:۲۱:۵۴ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۱ ۰۵ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۸ مارس ۲۷۳۳ ۰۹:۴۴:۵۰ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۰۱ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۳۱ اوت ۲۷۳۳ ۱۵:۳۰:۱۷ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۰ ۰۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۲۵ فوریه ۲۷۳۴ ۲۰:۴۵:۲۶ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۵ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۶۷۴ کیلومتر (۴۱۹ مایل)
۲۱ اوت ۲۷۳۴ ۰۲:۵۹:۱۳ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۳۳۲ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه
۱۶ ژانویه ۲۷۳۵ ۰۵:۲۱:۳۶ ۱۴۳ جزئی ۰٫۴۱۴۳
۱۲ ژوئیه ۲۷۳۵ ۱۲:۴۳:۱۱ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۶۸۲ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۸۱ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
۵ ژانویه ۲۷۳۶ ۰۵:۰۶:۱۲ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۰ ۰۵ دقیقه ۵۰ ثانیه ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۱ ژوئیه ۲۷۳۶ ۰۳:۵۹:۴۵ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۳۹ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۲۴ دسامبر ۲۷۳۶ ۱۱:۰۰:۵۷ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۰ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
۲۰ ژوئن ۲۷۳۷ ۱۳:۰۸:۰۰ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۶ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۳ دسامبر ۲۷۳۷ ۲۳:۴۷:۴۳ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۳۲ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۱۰ مه ۲۷۳۸ ۲۳:۳۴:۳۱ ۱۴۰ جزئی ۰٫۳۰۴۲
۹ ژوئن ۲۷۳۸ ۱۵:۲۳:۰۲ ۱۷۸ جزئی ۰٫۰۹۰۵
۴ نوامبر ۲۷۳۸ ۰۵:۴۲:۲۷ ۱۴۵ جزئی ۰٫۵۸۲۷
۳ دسامبر ۲۷۳۸ ۱۵:۴۰:۱۳ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۱۰۲
۳۰ آوریل ۲۷۳۹ ۰۲:۱۱:۵۶ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۸ ۰۲ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۴ اکتبر ۲۷۳۹ ۱۷:۴۱:۴۷ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۴ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۱۸ آوریل ۲۷۴۰ ۱۱:۴۹:۲۳ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۲۶۸ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۲ اکتبر ۲۷۴۰ ۲۲:۳۸:۲۴ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۶ ۰۶ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۸ آوریل ۲۷۴۱ ۰۲:۵۴:۵۰ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۵۱۳ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
۱ اکتبر ۲۷۴۱ ۲۲:۴۴:۴۲ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۳ ۰۶ دقیقه ۱۴ ثانیه ۶۵۲ کیلومتر (۴۰۵ مایل)
۲۷ فوریه ۲۷۴۲ ۰۸:۱۹:۲۸ ۱۴۲ جزئی ۰٫۷۲۵۰
۲۲ اوت ۲۷۴۲ ۱۳:۲۹:۵۵ ۱۴۷ جزئی ۰٫۷۵۳۴
۱۶ فوریه ۲۷۴۳ ۱۷:۱۸:۵۳ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۳ ۰۵ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۱۲ اوت ۲۷۴۳ ۰۲:۴۷:۴۰ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۶۲۳ ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۵ فوریه ۲۷۴۴ ۱۹:۰۰:۳۰ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۵ ۱۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۳۱ ژوئیه ۲۷۴۴ ۱۹:۴۸:۲۵ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۷۸ ۰۵ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۲۴ ژانویه ۲۷۴۵ ۱۸:۱۰:۳۸ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷ ۰۵ دقیقه ۵۸ ثانیه ۶۴۶ کیلومتر (۴۰۱ مایل)
۲۲ ژوئن ۲۷۴۵ ۰۲:۵۱:۳۰ ۱۳۹ جزئی ۰٫۱۹۹۲
۲۱ ژوئیه ۲۷۴۵ ۱۱:۵۳:۴۶ ۱۷۷ جزئی ۰٫۶۷۵۹
۱۵ دسامبر ۲۷۴۵ ۰۸:۴۷:۰۸ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۳۵۸
۱۳ ژانویه ۲۷۴۶ ۲۲:۱۸:۱۱ ۱۸۲ جزئی ۰٫۰۷۳۱
۱۱ ژوئن ۲۷۴۶ ۰۹:۵۳:۴۴ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۱ ۰۴ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۴ دسامبر ۲۷۴۶ ۲۲:۵۷:۳۹ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۵۴ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۳۱ مه ۲۷۴۷ ۱۰:۵۴:۳۶ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۶ ۰۷ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۴ نوامبر ۲۷۴۷ ۱۴:۵۴:۲۹ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۴۳۸ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱۹ مه ۲۷۴۸ ۱۲:۳۶:۲۴ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۴ ۰۲ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۳ نوامبر ۲۷۴۸ ۰۳:۵۶:۳۷ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۸ ۰۰ دقیقه ۳۷ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۹ آوریل ۲۷۴۹ ۱۰:۴۷:۴۷ ۱۴۱ جزئی ۰٫۶۳۶۲
۸ مه ۲۷۴۹ ۲۰:۴۹:۴۳ ۱۷۹ جزئی ۰٫۱۵۰۶
۳ اکتبر ۲۷۴۹ ۱۸:۰۹:۵۲ ۱۴۶ جزئی ۰٫۴۳۰۵
۳۰ مارس ۲۷۵۰ ۰۲:۳۵:۲۵ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۷۰ ۰۴ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۲ سپتامبر ۲۷۵۰ ۱۸:۱۴:۴۵ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۵ ۰۵ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۹ مارس ۲۷۵۱ ۱۸:۱۰:۳۵ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۰۳ ۰۲ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱۱ سپتامبر ۲۷۵۱ ۲۲:۴۱:۰۵ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۴ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
۸ مارس ۲۷۵۲ ۰۴:۵۷:۵۴ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۸ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۵۱۱ کیلومتر (۳۱۸ مایل)
۳۱ اوت ۲۷۵۲ ۱۰:۲۸:۱۸ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۳۹۴ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۳۹ کیلومتر (۲۱۱ مایل)
۲۶ ژانویه ۲۷۵۳ ۱۳:۲۳:۳۹ ۱۴۳ جزئی ۰٫۳۹۹۷
۲۲ ژوئیه ۲۷۵۳ ۲۰:۱۰:۰۲ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۶۴۶ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۴۵۸ کیلومتر (۲۸۵ مایل)
۱۵ ژانویه ۲۷۵۴ ۱۳:۱۸:۴۴ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۶ ۰۵ دقیقه ۳۹ ثانیه ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۲ ژوئیه ۲۷۵۴ ۱۱:۱۱:۵۶ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۰۸ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۴ ژانویه ۲۷۵۵ ۱۹:۳۳:۴۷ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۰ ۰۰ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۱ ژوئیه ۲۷۵۵ ۱۹:۵۵:۳۶ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۹ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲۵ دسامبر ۲۷۵۵ ۰۸:۳۲:۱۹ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۳۵ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۲۱ مه ۲۷۵۶ ۰۶:۲۶:۵۰ ۱۴۰ جزئی ۰٫۱۹۵۵
۱۹ ژوئن ۲۷۵۶ ۲۱:۵۷:۰۷ ۱۷۸ جزئی ۰٫۲۲۳۰
۱۴ نوامبر ۲۷۵۶ ۱۳:۵۹:۵۱ ۱۴۵ جزئی ۰٫۵۲۷۱
۱۴ دسامبر ۲۷۵۶ ۰۰:۲۰:۲۹ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۳۳۱
۱۰ مه ۲۷۵۷ ۰۹:۳۲:۱۱ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۸ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۴ نوامبر ۲۷۵۷ ۰۱:۳۱:۵۰ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۱ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۲۹ آوریل ۲۷۵۸ ۱۹:۴۰:۳۱ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۳۲۸ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۲۴ اکتبر ۲۷۵۸ ۰۵:۵۶:۵۸ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۲ ۰۷ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۹ آوریل ۲۷۵۹ ۱۱:۰۵:۵۰ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۵۶۰ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
۱۳ اکتبر ۲۷۵۹ ۰۵:۵۰:۱۶ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۱ ۰۷ دقیقه ۰۰ ثانیه ۵۰۹ کیلومتر (۳۱۶ مایل)
۹ مارس ۲۷۶۰ ۱۶:۴۵:۵۴ ۱۴۲ جزئی ۰٫۶۸۸۷
۸ آوریل ۲۷۶۰ ۰۳:۲۲:۰۷ ۱۸۰ جزئی ۰٫۰۴۸۴
۱ سپتامبر ۲۷۶۰ ۲۰:۴۴:۱۹ ۱۴۷ جزئی ۰٫۶۳۷۲
۱ اکتبر ۲۷۶۰ ۰۸:۳۶:۱۳ ۱۸۵ جزئی ۰٫۰۱۷۶
۲۷ فوریه ۲۷۶۱ ۰۱:۲۹:۳۹ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۳ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۲ اوت ۲۷۶۱ ۱۰:۱۷:۱۰ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۶۲۶ ۰۵ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱۶ فوریه ۲۷۶۲ ۰۲:۵۸:۱۷ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۱ ۱۰ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۱۲ اوت ۲۷۶۲ ۰۳:۱۹:۴۱ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۶۶ ۰۶ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۵ فوریه ۲۷۶۳ ۰۲:۱۶:۴۷ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۳ ۰۵ دقیقه ۵۸ ثانیه ۵۹۶ کیلومتر (۳۷۰ مایل)
۳ ژوئیه ۲۷۶۳ ۰۹:۵۸:۲۳ ۱۳۹ جزئی ۰٫۰۵۶۲
۱ اوت ۲۷۶۳ ۱۹:۱۰:۳۳ ۱۷۷ جزئی ۰٫۸۰۶۹
۲۶ دسامبر ۲۷۶۳ ۱۷:۲۳:۲۲ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۲۸۳
۲۵ ژانویه ۲۷۶۴ ۰۶:۴۸:۱۳ ۱۸۲ جزئی ۰٫۰۸۶۵
۲۱ ژوئن ۲۷۶۴ ۱۶:۳۷:۰۳ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۸ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۱۵ دسامبر ۲۷۶۴ ۰۷:۴۰:۰۲ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۴۳ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۱۰ ژوئن ۲۷۶۵ ۱۷:۳۱:۵۹ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۴ دسامبر ۲۷۶۵ ۲۳:۲۸:۴۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۳۹۸ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۳۰ مه ۲۷۶۶ ۱۹:۳۶:۰۲ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۶ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۴ نوامبر ۲۷۶۶ ۱۲:۰۷:۰۷ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۸ ۰۰ دقیقه ۵۹ ثانیه ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۰ آوریل ۲۷۶۷ ۱۸:۵۱:۲۰ ۱۴۱ جزئی ۰٫۵۶۹۴
۲۰ مه ۲۷۶۷ ۰۴:۲۳:۱۹ ۱۷۹ جزئی ۰٫۲۵۹۳
۱۵ اکتبر ۲۷۶۷ ۰۱:۱۶:۲۲ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۳۶۶
۹ آوریل ۲۷۶۸ ۱۰:۵۴:۲۷ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۹۵ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۳ اکتبر ۲۷۶۸ ۰۱:۱۶:۲۸ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۸ ۰۵ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۳۰ مارس ۲۷۶۹ ۰۲:۲۹:۳۲ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۰۷ ۰۲ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۲۲ سپتامبر ۲۷۶۹ ۰۵:۵۹:۲۳ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۴ ۰۰ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
۱۹ مارس ۲۷۷۰ ۱۳:۰۲:۳۲ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۴ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
۱۱ سپتامبر ۲۷۷۰ ۱۸:۰۴:۱۰ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۲۲ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۶ فوریه ۲۷۷۱ ۲۱:۲۲:۱۲ ۱۴۳ جزئی ۰٫۳۸۰۲
۳ اوت ۲۷۷۱ ۰۳:۳۸:۳۴ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۵۹۰ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۷۰۴ کیلومتر (۴۳۷ مایل)
۲۶ ژانویه ۲۷۷۲ ۲۱:۳۱:۱۸ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۸ ۰۵ دقیقه ۲۷ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۲ ژوئیه ۲۷۷۲ ۱۸:۲۲:۱۵ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۲۷۲ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۱۵ ژانویه ۲۷۷۳ ۰۴:۰۸:۳۳ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۵ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۱۲ ژوئیه ۲۷۷۳ ۰۲:۳۸:۳۲ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۷ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۴ ژانویه ۲۷۷۴ ۱۷:۲۰:۳۱ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۴۲ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۱ ژوئن ۲۷۷۴ ۱۳:۱۰:۱۰ ۱۴۰ جزئی ۰٫۰۷۳۸
۱ ژوئیه ۲۷۷۴ ۰۴:۲۴:۵۴ ۱۷۸ جزئی ۰٫۳۶۵۷
۲۵ نوامبر ۲۷۷۴ ۲۲:۲۵:۱۵ ۱۴۵ جزئی ۰٫۴۸۴۶
۲۵ دسامبر ۲۷۷۴ ۰۹:۰۶:۲۳ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۴۶۹
۲۱ مه ۲۷۷۵ ۱۶:۴۵:۲۰ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۴ ۰۱ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۷۷۵ ۰۹:۲۹:۰۲ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۰ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۰ مه ۲۷۷۶ ۰۳:۲۵:۵۰ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۳۸۶ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۳ نوامبر ۲۷۷۶ ۱۳:۲۳:۱۹ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۹ ۰۸ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲۹ آوریل ۲۷۷۷ ۱۹:۱۰:۰۹ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۶۰۷ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۲۳ اکتبر ۲۷۷۷ ۱۳:۰۴:۱۹ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۴ ۰۷ دقیقه ۴۵ ثانیه ۴۴۸ کیلومتر (۲۷۸ مایل)
۲۱ مارس ۲۷۷۸ ۰۱:۰۶:۳۷ ۱۴۲ جزئی ۰٫۶۴۴۶
۱۹ آوریل ۲۷۷۸ ۱۱:۲۹:۵۳ ۱۸۰ جزئی ۰٫۱۱۰۰
۱۳ سپتامبر ۲۷۷۸ ۰۴:۰۵:۰۳ ۱۴۷ جزئی ۰٫۵۲۹۱
۱۲ اکتبر ۲۷۷۸ ۱۶:۰۳:۲۷ ۱۸۵ جزئی ۰٫۱۱۲۷
۱۰ مارس ۲۷۷۹ ۰۹:۳۳:۳۷ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۷ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲ سپتامبر ۲۷۷۹ ۱۷:۵۲:۲۵ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۶۲۲ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۷ فوریه ۲۷۸۰ ۱۰:۵۱:۵۴ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۱ ۱۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۲۲ اوت ۲۷۸۰ ۱۰:۵۳:۳۴ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۴۷ ۰۶ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۱۵ فوریه ۲۷۸۱ ۱۰:۲۰:۵۰ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۵ ۰۵ دقیقه ۵۷ ثانیه ۵۴۳ کیلومتر (۳۳۷ مایل)
۱۲ اوت ۲۷۸۱ ۰۲:۲۷:۳۹ ۱۷۷ جزئی ۰٫۹۳۵۳
۶ ژانویه ۲۷۸۲ ۰۲:۰۲:۱۷ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۲۲۸
۴ فوریه ۲۷۸۲ ۱۵:۱۶:۴۳ ۱۸۲ جزئی ۰٫۱۰۳۴
۲ ژوئیه ۲۷۸۲ ۲۳:۱۵:۱۸ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۴ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۷۳ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
۲۶ دسامبر ۲۷۸۲ ۱۶:۲۶:۴۷ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۳۵ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۲۲ ژوئن ۲۷۸۳ ۰۰:۰۵:۱۹ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۷ ۰۷ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۶ دسامبر ۲۷۸۳ ۰۸:۰۷:۰۸ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۰ ژوئن ۲۷۸۴ ۰۲:۳۲:۱۶ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۴ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۴ دسامبر ۲۷۸۴ ۲۰:۲۳:۱۸ ۱۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۰ ۰۱ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۱ مه ۲۷۸۵ ۰۲:۴۷:۰۴ ۱۴۱ جزئی ۰٫۴۸۸۶
۳۰ مه ۲۷۸۵ ۱۱:۵۰:۳۵ ۱۷۹ جزئی ۰٫۳۸۰۶
۲۵ اکتبر ۲۷۸۵ ۰۸:۳۱:۱۴ ۱۴۶ جزئی ۰٫۲۵۵۵
۲۴ نوامبر ۲۷۸۵ ۰۱:۴۴:۲۶ ۱۸۴ جزئی ۰٫۰۲۷۱
۲۰ آوریل ۲۷۸۶ ۱۹:۰۴:۴۶ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۶۱۷ ۰۵ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۴ اکتبر ۲۷۸۶ ۰۸:۲۸:۰۶ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۰ ۰۶ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۱۰ آوریل ۲۷۸۷ ۱۰:۳۸:۵۷ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۱۰ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۳ اکتبر ۲۷۸۷ ۱۳:۲۷:۳۰ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۰ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۹ مارس ۲۷۸۸ ۲۰:۵۹:۲۶ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۳ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۲۲ سپتامبر ۲۷۸۸ ۰۱:۴۵:۵۱ ۱۷۶ کامل ۱٫۰۴۳۹ ۰۳ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۱۷ فوریه ۲۷۸۹ ۰۵:۱۹:۱۸ ۱۴۳ جزئی ۰٫۳۵۸۷
۱۳ اوت ۲۷۸۹ ۱۱:۰۷:۰۴ ۱۴۸ جزئی ۰٫۹۵۸۰
۱۱ سپتامبر ۲۷۸۹ ۱۸:۱۸:۵۰ ۱۸۶ جزئی ۰٫۰۸۶۲
۶ فوریه ۲۷۹۰ ۰۵:۴۴:۱۵ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۷ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۳ اوت ۲۷۹۰ ۰۱:۳۰:۵۷ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۲۲۸ ۰۲ دقیقه ۰۰ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۶ ژانویه ۲۷۹۱ ۱۲:۴۵:۱۶ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۵ ۰۰ دقیقه ۱۵ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۲۳ ژوئیه ۲۷۹۱ ۰۹:۲۰:۳۳ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۹ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۱۶ ژانویه ۲۷۹۲ ۰۲:۰۹:۵۷ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۵۳ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۱ ژوئیه ۲۷۹۲ ۱۰:۵۳:۰۲ ۱۷۸ جزئی ۰٫۵۰۹۲
۶ دسامبر ۲۷۹۲ ۰۶:۵۵:۳۷ ۱۴۵ جزئی ۰٫۴۵۰۰
۴ ژانویه ۲۷۹۳ ۱۷:۵۴:۳۳ ۱۸۳ جزئی ۰٫۲۵۶۸
۳۱ مه ۲۷۹۳ ۲۳:۵۴:۳۰ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۶ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۲۵ نوامبر ۲۷۹۳ ۱۷:۳۲:۲۵ ۱۵۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۳ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۲۱ مه ۲۷۹۴ ۱۱:۰۵:۱۸ ۱۶۰ کامل ۱٫۰۴۴۱ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱۴ نوامبر ۲۷۹۴ ۲۰:۵۷:۵۴ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۹ ۰۹ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۱۱ مه ۲۷۹۵ ۰۳:۰۶:۴۶ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۶۴۹ ۰۵ دقیقه ۳۷ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۳ نوامبر ۲۷۹۵ ۲۰:۲۹:۰۴ ۱۷۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۵ ۰۸ دقیقه ۲۶ ثانیه ۴۱۶ کیلومتر (۲۵۸ مایل)
۳۱ مارس ۲۷۹۶ ۰۹:۱۸:۲۲ ۱۴۲ جزئی ۰٫۵۸۸۳
۲۹ آوریل ۲۷۹۶ ۱۹:۲۸:۵۸ ۱۸۰ جزئی ۰٫۱۸۳۹
۲۳ سپتامبر ۲۷۹۶ ۱۱:۳۳:۴۳ ۱۴۷ جزئی ۰٫۴۳۱۰
۲۲ اکتبر ۲۷۹۶ ۲۳:۴۰:۰۸ ۱۸۵ جزئی ۰٫۱۹۶۵
۲۰ مارس ۲۷۹۷ ۱۷:۲۹:۲۰ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۳ سپتامبر ۲۷۹۷ ۰۱:۳۳:۰۶ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۶۱۱ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۹ مارس ۲۷۹۸ ۱۸:۳۷:۵۴ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۸ ۰۹ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۲ سپتامبر ۲۷۹۸ ۱۸:۳۰:۵۱ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۱۹ ۰۶ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۶ فوریه ۲۷۹۹ ۱۸:۲۱:۱۵ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۴ ۰۵ دقیقه ۵۴ ثانیه ۴۸۴ کیلومتر (۳۰۱ مایل)
۲۳ اوت ۲۷۹۹ ۰۹:۴۶:۳۲ ۱۷۷ کامل ۱٫۰۲۰۴ ۰۱ دقیقه ۱۱ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۷ ژانویه ۲۸۰۰ ۱۰:۴۳:۵۷ ۱۴۴ جزئی ۰٫۴۲۰۰
۱۵ فوریه ۲۸۰۰ ۲۳:۴۴:۰۶ ۱۸۲ جزئی ۰٫۱۲۳۲
۱۳ ژوئیه ۲۸۰۰ ۰۵:۵۰:۳۴ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۳ ۰۴ دقیقه ۵۲ ثانیه ۸۹۳ کیلومتر (۵۵۵ مایل)